برچسب: اصطلاحات عامیانه

تو کف موندن یعنی چی 0

تو کف موندن یعنی چی

تو کف موندن یعنی چی تو کف کسی بودن به چه معناست فلانی تو کف فلانی هست معانی: ۱- تعجب کردن ۲- حسرت (چیزی را) خوردن ۳- در حسرت دانستن (یک مطلب) ماندن معنی...

تو هچل افتادن یعنی چه 0

تو هچل افتادن یعنی چه

تو هچل افتادن یعنی چه ؟ عبارتی که عامه بسیار استفاده می کنند و یکی از اصطلاحات کوچه بازاری به شمار می رود عبارت تو هچل افتادن است هچل در فرهنگ لغت به معنای...

دنبال زیر بغل مار بودن 0

دنبال زیر بغل مار بودن

دنبال زیر بغل مار بودن : این عبارت که در فارسی امروزی کاربرد زیادی دارد به چه معناست ؟ دنبال زیر بغل مار بودن یعنی چه ؟شکل مار به گونه ای است که طبیعتا...