برچسب: اصطلاحات نقد ادبی

تأثیر زبان عربی بر فارسی 0

فعل اسنادی چیست

فعل اسنادی چیست ؟ فعل اسنادی به فعلی گفته می‌شود که کارکرد اصلی آن ایجاد رابطه میان نهاد و دیگر بخش‌های جمله است. تعداد این فعل‌ها محدود است، اما بسیار پرکاربرد هستند. افعال اسنادی...

دانلود کتاب همت و كار در ‌آيينه شعر و ادب فارسي 0

نسخه بدل چیست ؟

نسخه بدل چیست ؟ منظور از نسخه بدل چیست ؟ نسخه بدل آن است که برای تصحیح یک اثر، یک نسخه اصل و مبنا قرار می گیرد و مابقی نسخ را بدل قرار می...

دانلود مقاله زبان شناسی 0

مرگینگی چیست ؟

مرگینگی چیست ؟ مرگینگی یا مکابر به انگلیسی (macabre) از نظر لغوی واژه مرگینگی به نوشته هایی می گویند که در عین ترسناک و موحش بودن، در ستایش یا توصیف مرگ باشد. به شکلی...