برچسب: تبریک به عربی

تبریک بارداری به عربی 0

تبریک بارداری به عربی

تبریک بارداری به عربی إختصرت فرحی الیوم بمولد حبیبه قلبی صدیقتی “الاسم” الف مبروک الحمل یاروحی وعقبال ماتشوفیه بحضنک یارب. اهنی صدیقتی العزیزه على الحمل الف مبروک ویتربى بعزک. همچنین بخوانید: تبریک سال نو...