برچسب: تحقیق رشته ادبیات فارسی

بلاغت تصویر فتوحی 0

کتاب بلاغت تصویر محمود فتوحی

کتاب بلاغت تصویر محمود فتوحی کتاب «بلاغت تصوير» نوشته محمود فتوحيدر است نويسنده در اين کتاب کوشيده فن تصويرگري در سبک‌هاي شعري طرح و تفاوت مباني و اصول آن‌ها آشکارتر شود. براي کسب اين...