ماه: ژوئن 2018

اولویت داشتن مهارت های زبانی نسبت به دروس تخصصی رشته ادبیات عربی

اولویت داشتن مهارت های زبانی نسبت به دروس تخصصی رشته ادبیات عربی دکتر کشاورز یکی از مسائلی که باید در چیدمان دروس رشته عربی مورد بازنگری قرار گیرد، زمان ارائه…

وضعیتِ دردناکِ دانشجویان دکترا یا کارگرانِ علمی دانشگاه‌های کشور

وضعیتِ دردناکِ دانشجویان دکترا یا کارگرانِ علمی دانشگاه‌های کشور/آمار استثمار دانشجویان زن بالاست منبع: ایلنا پردیس عامری (پژوهشگر اجتماعی و جنسیت)، دانشجویان مقاطع بالا را به مثابه کارگرانِ علمی می‌داند…