برچسب: شعر عربی با ترجمه

هزینه ویرایش عربی 1

ترجمه شعر معری

ترجمه شعر معری به فارسی ترجمه قصیده ابوالعلاء معری به نام غیر مجد فی ملتی و اعتقادی ۱٫ غیر مجدٍ فی ملتـی واعتقـادی نـوح بـاکٍ ولا ترنُّـم شــادِ در دین و اعتقاد من کسی...

تأثیر زبان عربی بر فارسی 0

ترجمه مطلع معلقات عشر

ترجمه مطلع معلقات عشر ترجمه فارسی مطلع معلقات عشر همچنین بخوانید: دانلود فایل پی دی اف ترجمه معلقات امروؤالقیس قفا نبک من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوی بین الدخول فحومل ای دوستان بایستید تا...