برچسب: زراعه الاشجار به عربی

متن عربی در مورد زراعه الاشجار (کاشتن درخت) با ترجمه فارسی

متن عربی در مورد زراعه الأشجار (کاشتن درخت) با ترجمه فارسی متن در مورد زراعه الاشجار به عربی تزرع معظم الاشجار والشجیرات الصغیره فی المدینه والحضر لتوفیر الظل وللزینه، فهذان…