برچسب: ضرب المثل عربی با معادل فارسی

از کیسه خلیفه بخشیدن 0

از کیسه خلیفه می‌بخشی؟!

از کیسه خلیفه می‌بخشی؟! هر گاه کسی از کیسه دیگری بخشندگی کند و یا از بیت المال عمومی ‌گشاده بازی نماید، عبارت مثلی بالا را مورد استفاده و استناد قرار داده، اصطلاحاً می‌گویند: «فلانی...