برچسب: فرهنگ لغت عربی فارسی pdf

دمنوش 0

دمنوش به زبان عربی

دمنوش به زبان عربی فرهنگ لغت – دیکشنری انواع دمنوش به زبان عربی کلمه دمنوش به زبان عربی شای الاعشاب یا الشای العشبی گفته می شود اما اگر بخواهیم برای مثال بگوییم دمنوش بابونه...