فرهنگ لغات اقتصادی به عربی

برخی اصطلاحات اقتصادی به عربی

اجاره به شرط تملیک : الإجاره المنتهیه بالتملیک

اشتغال زایی (به عربی) : خلق فرص العمل

اقتصاد رانتی : الاقتصاد الریعی

امنیت شغلی به عربی : الأمان الوظیفی

ایمنی کار (ایمنی کارگران) : السلامه المهنیه – الصحه المهنیه

بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) به عربی : المصرفی الإسلامیه

بانکداری به عربی : المصرفیه

بدهی به عربی : الدَین
پرفورما ( پیش فاکتور ) : الفاتوره الأولیه – الفاتوره الابتدائیه – برفورما

جامعه آماری : المجتمع الإحصائی

چک: الصک

دارایی ها به عربی : الأصول

درآمد به عربی : الدخل

دیوان محاسبات (به عربی) : دیوان الرقابه

عقود ممبادله ای : عقد المعاوضه

کارآفرینی به عربی : ریاده الأعمال

کمیته امداد امام خمینی (به عربی) : مؤسسه الإمام الخمینی للإغاثه

مرخصی با حقوق: الإجازه مدفوعه الأجر

مرخصی بدون حقوق: الإجازه غیر مدفوعه الأجر

منابع : الموارد

مدل سازی:  النمذجه modelling

نمونه گیری : أخذ العینه

وام به عربی : القرض

اقتصاد بیمار: اِقتصادٌ منهار
اقتصاد کلان : اقتصاد کلی
تامین مالی: تمویل

تعزیر مالی : التعزیر بالمال
مدیون مماطل: المدین المماطل
س

ودآوری: الربحیه

اقتصاد یا ترازمان به یک نظام اقتصادی در یک یا چند منطقه جغرافیایی یا سیاسی خاص اطلاق می‌شود و در برگیرنده تولید، توزیع یا تجارت و مصرف کالاها و خدمات در آن منطقه یا کشور می‌باشد. یک اقتصاد مجموع کل ارزش معاملات میان فعالان اقتصادی نظیر افراد، گروه‌ها، سازمانها و حتی ملتهاست.

یک اقتصاد برآیند کلیه فرایندهایی است که فرهنگ، ارزشها، آموزش، تکامل تکنولوژیکی، تاریخ، سازمان اجتماعی، ساختار سیاسی و سیستمهای قانونی و همین‌طور جغرافیا و مواهب طبیعی را دربر می‌گیرد. این عوامل زمینه، محتوا و شرایطی را که یک اقتصاد در آن عمل می‌کند را تعیین می‌نمایند. برخی فرهنگها اقتصادهای مولدتری را به وجود می‌آورند و لذا ارزش یا GDP بیشتری را تولید می‌کنند.
تعاریف
فرهنگ لغت آکسفورد اقتصاد را اینگونه تعریف کرده‌است: ارتباط میان تولید، تجارت و عرضه پول در یک کشور یا منطقه مشخص.[۱] در تعریفی دیگر اقتصاد مجموعه بزرگی از فعالیتهای بهم مرتبط تولیدی و مصرفی دانسته شده که به تعیین چگونگی تخصیص منابع کمیاب کمک می‌رسانند.[۲] اقتصاد همچنین به صورت «شبکه‌ای از تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات در یک مکان، منطقه یا کشور» تعریف شده‌است
اصطلاحات اقتصادی به عربی

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *