برچسب: فروق

حوزه یا حوضه کاری 0

حوزه یا حوضه

حوزه یا حوضه : کدام صحیح است حوزه کاری یا حوضه کاری گاهی دو کلمه حوزه و حوضه با هم اشتباه گرفته می شود. قابل ذکر است که هیچ کدام از این دو کلمه...

استخدام بازاریاب مسلط به عربی - مترجم عربی - فروش 0

فرق بازاریابی و بازارسازی

فرق بازاریابی و بازارسازیقبل از بررسی این موضوع باید بازارسازی را تعریف کرد بازارسازی چییست ؟ بازارسازی به این معنی است که در گسترش بازار کار خود اقدام به جذب مشتری‌های بالقوه کنیم. از...