برچسب: مقاله عربی

بررسی و نقد میزان اجرای راهبردهای تدریس متون شعری در دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی

بررسی و نقد میزان اجرای راهبردهای تدریس متون شعری در دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی نویسندگان: متقی زاده عیسی*, اسماعیلی سجاد, محمدی رکعتی دانش دانلود فایل کامل مقاله…