برچسب: نارسائی کلیه

درمان اختلال خواب – اختلال خواب بر عملکرد کلیه تأثیر می گذارد

اختلال خواب بر عملکرد کلیه تأثیر می گذارد نتایج مطالعه پژوهشگران آمریکایی نشان می دهد که کمبود خواب با وخیم شدن عملکرد کلیه در مبتلایان به بیماری مزمن کلیه ارتباط…