برچسب: پیرنگ چیست

ضرب المثل نه قم خوبه نه کاشون 0

بررسی پیرنگ در داستان سیاوش

بررسی پیرنگ در داستان سیاوش : پیرنگ به یک سری حوادث مرتبط به هم گفته می‌شود که یا زایده‌ی تخیل نویسنده هستند یا واقعیت دارند و به‌صورت قصه درآمده‌اند. برای دانلود فایل اصلی مقاله...