برچسب: گیاهان به زبان عربی

هل - خواص هل 0

فرهنگ لغت داروهای گیاهی

فرهنگ لغت داروهای گیاهی   همچنین بخوانید : خواص ازگیل به زبان عربی ۱- آذان الفار : مرزنجوش، چوهه کن ۲- آذر بوی(چوبک) : عرطنیثا، نوعی بخور مریم ۳- آذریون : آذرگون، همیشه بهار،...