برچسب: گفته اند

چشماش سگ داره یعنی چی 0

چشماش سگ داره یعنی چی

چشماش سگ داره یعنی چی سگ داشتن چشم یکی از اصطلاحاتی است که در فارسی روزمره کاربرد فراوانی دارد چشم کسی سگ دارد یعنی یعنی جذابه و آدمو جذب میکنه چشمش یا چشمهایش سگ...