دانلود مقاله رشته عربیمقاله - پایان نامه

بررسی ترجمه منطق الطیر عطار به عربی

ترجمه یک حرکت در تمامی زمینه ها به شمار می رود که ارتباط بین تمدن ها و تعامل بین آنها فراهم می آورد. تأثیر ادبیات یک امت در امتی دیگر بر اساس قدرت انتقال این هنر ملی از زبان خود به زبان های دیگر است، این انتقال زمانی میسر است که زبان هایی که تأثیر و تأثر در آن بروز می یابد از یک ریشه باشد یا زمانی که فرهنگ ها به هم نزدیک می شود و روابط تمدنی، تفاهم بین این ملت ها را فراهم می آورد. ترجمه ادبی به شکل خاص مسأله ای است که دشواری ها و مسؤولیت های زیادی دارد و گاهی از تألیف نیز دشوارتر است. همچنین متون ادبی عرفانی نیز به دلیل اهمیت و حسایستش، جایگاه خاصی دارد، چرا که مترجم باید صلاحیت علمی لازم و تخصص در زمینه عرفان داشته باشد یا حداقل اطلاعات را داشته باشد تا متن اصلی را دچار انحراف نکند.

آثار شیخ فرید الدین عطار نیشابوری از مهم ترین آثار ادبی دو قرن ششم و هفتم هجری به شمار می رود و منطق الطیر یکی از مهم ترین کتاب های عطار است که در آن آراء عرفانی و اعتقادات او بروز یافته است. همچنین این کتاب از مهم ترین کتاب های شرقی است که از دایره شرق فراتر رفته و در جهان تأثیرگذار شده است. این کتاب به زبان های زیادی در جهان ترجمه شده است و دکتر بدیع محمد جمعه استاد پژوهش های شرقی دانشگاه عین شمس این کتاب را به صورت کامل به عربی ترجمه کرده است.

این ترجمه به سبک منثور بسیار ساده نگاشته شده است و مترجم سعی کرده است افکار را به وضوح ارائه کند اما تکیه او بر دو ترجمه فرانسوی و ترکی باعث شده، ترجمه او خالی از اشکال نباشد.

در ترجمه اشتباهاتی مشاهده می شود که شاید به خاطر عدم مراجعه مترجم به منابع اصلی عطار است و برخی از این مشکلات ناشی از عدم شناخت اصطلاحات و ترکیب های خاص عطار و برخی دیگر به دلیل عدم تسلط بر سبک زبان فارسی. با این وجود چنین ترجمه ای، کتابخانه عربی را با یکی از مهم ترین شاهکارهای ادبیات فارسی غنی کرد.

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *