دانلود مقاله رشته عربیمقاله - پایان نامه

تزریق در شعر عصر صفوی

واژه تزریق از زرق و مکر و فریب گرفته شده است یعنی ارائه شعری یا نثری که به ظاهر از تمام مختصات صوری زبانی و ادبی برخوردار است ولی در حقیقت بی معنی و تقلبی است
مثال شعر از باقر شفایی محلاتی
پسر میر شیشه گر شیشه است ارّه گر بر سرش نهی تیشه است
برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید
نویسندگان
رقیه فراهانی1؛ علیرضا فولادی2
1دانشجوی دکتری ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی
2استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کاشان
چکیده
یکی از موضوعات مهم تحقیقات ادبی بررسی عوامل ظهور و افول سبک‌هاست که معمولاً در فضای رابطه‌ای دوجانبه میان جامعه و ادبیات پدید می‌آیند و از میان رفتنشان نیز حاصل دگرگونی همین فضاست. در شعر فارسی عصر صفوی، با سبکی به نام «تزریق» مواجهیم که گرچه در عرصة ادبیات، دوام چندانی نداشت، اما به هر حال، شاعران این سبک، بخشی از تاریخ ادبیات ایران را به خود اختصاص داده‌اند. تزریق را می‌توان از جهت داشتن وجوه اشتراک فراوان، همسان با مکتب ادبی غربی دادائیسم دانست. در این مقاله، ضمن بررسی سبک تزریق به‌مثابة سبک ادبی و زمینه‌های پدید‌آمدن آن، همسانی‌هایش را با دادائیسم بررسی کرده‌ایم.
کلیدواژه ها
شعر فارسی؛ شعر عصر صفوی؛ سبک‌شناسی؛ تزریق؛ دادائیسم

شعر بي معنا در ادبيات فارسي و انگليسي (بررسي و مقايسه تزريق و چاراندرچار با nonsense verse)

نویسندگان: شفيعيون سعيد*

* دانشگاه اصفهان
برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید
چکیده:

نقيضه يکي از خرده گونه هاي ادبي است که به نفي و يا تمسخر گونه اصلي خود مي پردازد. نقيضه بنا به اعتبار و اهميت گونه اصلي اش و نيز ساختار و ماهيت خود، مي تواند به طور مستقل مور د توجه قرار گيرد. از آنجا که در ادبيات معنا از ارکان اصلي است و هم در حوزه زبان و هم در حوز ه هاي عاطفه و خيال نقش محوري دارد، در آثار ادبي بسيار مورد توجه است. به اين سبب يکي از مهم ترين نقيضه ها در اين حوزه شکل گرفته است که در ادبيات فارسي به آن «تزريق» مي گويند. يکي از اهداف مهم نقيضه، سرگرمي و خنداندن مخاطب است و تزريق چنين هدفي را به خوبي تامين مي کند. مشابه اين نقيضه را در ادبيات غرب نيز با اندک تفاوتي با عنوان nonsense verse داريم که نگارنده سعي در تطبيق وجوه اصلي اين دو با يکديگر دارد.

كليد واژه: گونه ادبي، نقيضه، تزريق، شعر بي معنا، ادبيات فارسي و انگليسي، چاراندرچار، nonsense verse

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *