انواع گندم به فارسی و عربی و انگلیسیانواع گندم به فارسی و عربی و انگلیسی

انواع گندم به فارسی و عربی و انگلیسی

جمع آوری از کتب دیکشنری کشاورزی-زراعت خصوصی-(توسط کشاورز تنها-محمد آروین)

نوعی سن گندم chlorochroa sayi

نوعی سن گندم chlorochroa uhleri

سیاهک پنهان معمولی(گندیده)گندم tilletia caries(T.tritici)

سیاهک پنهان یا کوتوله گندم Tilletia contrauersa

سیاهک پنهان معمولی(گندیده)گندم Tilletia foetida(T.levis)

جنس گندم Triticum

سیاهک آشکار گندم ustilago tritici

سیاهک آشکار گندم ustilago nuda

گندم دوروم Triticum turgidum var.durum

گندم ریوت.تریتیکوم تورژیدم.گندم انگلیسی Triticum turgidum

گندم اسفروکوکوم Triticum sphaerococcum

گندم اسپلت.گندم آلمانی Triticum spelta

گندم لهستانی Triticum polonicum

گندم ایرانی Triticum persicum

گندم مونوکوکوم.گندم تک دانه ای Triticum monococcum

گندم ماکا.گندم ماخا Triticum macha

گندم دوروم.گندم ماکارانی.گندم الجزیرای Triticum durum

گندم دیکوکوم.امر زراعی.گندم دودانه ای Triticum dicoccum

گندم دیکوکوءیدز.امر وحشی Triticum dicoccoides

گندم گرزی Triticum compactum

گندم ایرانی Triticum carthalicum

گندم آرارات Triticum araraticum

گندم بوءیاتیکوم(گندم یونانی) Triticum boeaticum

گندم معمولی.گندم نان Triticum aestivum

گونه آژیلوس گندم.آین کورن وحشی Triticum aegilopoides

Triticum لجنس تتعدد الانواع التابعه

انواع گندم در زبان فارسی و زبان عربی و زبان انگلیسی

منها ما هو منزرع ومنها ما هو برى وتقسم الانواع المنزرعه من القمح بالعالم طبقا لعدد الکرموسومات و الخلایا الى ثلاثه مجامیع وتتضمن کل مجموعه عددا الانواع کما یلى
۱-المجموعه الاولى
الاقماح الزوجیه Diploid ( Einkorn) العدد الاحادى للکرموسومات =۱۴
ویتبع هذه المجموعه النوع Triticum monococcum
۲-المجموعه الثانیه :- الاقماح الرباعیه
وتتبع هذه المجموعه :-
القمح الثنائى Triticum dicoccum
القمح البولندى Triticum polinicum
القمح المتفرع Triticum turgidum
القمح الفارسى Triticum persicum
اقمح المکرونه او القمح الدکر Triticum durum
القمح البلدى Triticum pyramidal
القمح الشرقى Triticum oriental
۳- المجموعه الثالثه الاقماح السداسیه :-
العدد احادى للکرموسومات ۲۱ والزوجى ۴ -۲
القمح الهندى Triticum aestivum -1
Triticum aestivum spelta-2
Triticum vailovii-3
القمح المندمج Triticum compactum-4
Triticum spaerococcum-5

پر بیراه یعنی چه ؟

انواع گندم به فارسی و عربی و انگلیسی

گندم (نام علمی: Triticum) از مهم‌ترین غلات است که جزو قوت غالب مردم جهان است. این گیاه در گونه‌های وحشی و اهلی موجود است. گندم از گیاهان گلدار تک‌لپه‌ای یک ساله و تیره گندمیان و از خانواده گرامینه‌ها است.[۴]‌این محصول بیشترین مساحت زیر کشت محصولات غذایی را به خود اختصاص داده‌است. (۲۲۰٫۴ میلیون هکتار درسال ۲۰۱۴)[۵] تجارت جهانی گندم به تنهایی از مجموع تمام محصولات کشاورزی دیگر بیشتر است.[۶] در سال ۲۰۱۶ تولید جهانی گندم ۷۴۹ میلیون تن بوده‌است.[۷] که باعث شد پس از ذرت این محصول بیشترین غله تولید شده در جهان باشد.[۸][۹] تقاضای جهانی این محصول به دلیل وجود پروتئینی به نام گلوتن در آن، که باعث خاصیت چسبندگی خمیر آن شده و ساخت محصولات فرآوری شده را آسان می‌کند، در حال افزایش است.

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *