نوشتن چکیده برای مقاله عربیمقاله - چکیده

تفاوت بین لغت و اصطلاح و واژه و اصطلاح

اصطلاح، مصدر باب افتعال از ریشه صلح و در لغت به معنی آشتی کردن و بایکدیگر صلح کردن است و معنی دیگر آن فراهم آمدن قومی برای امری است.

اصطلاح در عرف خاص کاربرد دارد و آن اتفاق طایفه ای مخصوص است بر وضع معنی جدیدی برای لفظی غیر از معنای اصلی آن

تفاوت لغت و اصطلاح:

لغت که به گفته برخی مأخوذ از لوغوس یونانی به معنای کلمه است، به کلمه هایی اطلاق می شود که در میان همه تکلم کنندگان یک قوم متداول باشد و این را عرف عام گویند.

اصطلاح را بر عرف خاص اطلاق کنند، یعنی اتفاق گروه مخصوصی از مردم بر وضع یا استعمال کلمه ای.

تفاوت دیگر لغت با اصطلاح در قلمرو معنایی است. واژه در قاموس یک زبان دارای قلمرو معنایی محدودی است که معمولا آن معنی در فرهنگ مدون آن زبان در برابر واژه آورده می شود، ولی قلمرو معنایی اصطلاح گسترده تر و وسیعتر از قلمرو معنایی واژه است.

به عبارت دیگر معنی یک واژه در کتاب لغت برای یک مفهوم محدود از یک یا چند کلمه بیشتر نیست مانند کلمه صلوة در معنای دعا، ولی وقتی واژه از عرف عام اخذ و در عرف خاص به صورت اصطلاحی استعمال شود مفهوم و معنای گسترده ای می یابد و عبارت می شود از سلسله اعمالی که با آداب و شرایطی بایستی انجام شود تا فریضه ای به جای آید.

فرق دیگر این است ه تعداد لغات در گنجینه واژگان یک زبان از حیث مفردات محدود است و در مجموعه ای به نام فرهنگ قابل عرضه است، ولی برای اصطلاحات به اعتبار پدیده های تازه محدودیتی متصور نیست.

ستوده، مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی صفحه 62

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

One thought on “تفاوت بین لغت و اصطلاح و واژه و اصطلاح”
  1. این سایت بسیار عالی است … موفق وپیروز باشید… اینجانب سابقه زندگی بیش از ۱۵ سال در کشورهای عربی … از شمال آفریقا مغرب لیبی تا غرب اسیا اردن سوریه و عربستان وقطر بوده ام وتجربه خوبی کسب کردم … بخصوص ور زبان واصطلاحات وآداب ورسوم محلی .. امیدوارم پیشرفتها روز افزون شده وموجب ارتقای آموزش زبان عربی شود… موفق وپیروز باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *