واحد ترجمه چیست

واحد ترجمه چیست ؟   دنیا میخائیل شاعر عراقی Read همچنین بخوانید: دال و مدلول چیست ؟ بر متخصصان هر رشته‌ است که برای واحد(هاﯾـ)ﯽ که با آن سروکار دارند تعریفی به دست دهند. البته، این امر همیشه به سادگی امکان‌پذیر نبوده و نیست. در مطالعات ترجمه، واحد ترجمه ناظر به باشنده‌ای [entity] است که …
ادامه ی نوشته واحد ترجمه چیست

مرگینگی چیست ؟

201{icon} {views}مرگینگی چیست ؟ مرگینگی یا مکابر به انگلیسی (macabre) از نظر لغوی واژه مرگینگی به نوشته هایی می گویند که در عین ترسناک و موحش بودن، در ستایش یا توصیف مرگ باشد. به شکلی که عنصر مرگ در آنها غالب باشد. مرگینگی به معنای مرگ مداری است و دیر زمانی نیست که معنای جدید …
ادامه ی نوشته مرگینگی چیست ؟

تناسی تشبیه چیست

272{icon} {views}تناسی تشبیه چیست تناسی تشبیه در بلاغت تشبیه یکی از آرایه های مهم بلاغت است. تناسی تشبیه زمانی گفته می شود که ادات تشبیه حذف شود دنیا میخائیل شاعر عراقی Read همچنین بخوانید :دال و مدلول چیست تناسی در لغت به معنای فراموشی می باشد. چیزی که شاعر را به آن مرز فرا گستر …
ادامه ی نوشته تناسی تشبیه چیست