دسته: اصطلاحات نقدی و ادبی

مقاله
Posted in اصطلاحات نقدی و ادبی

تناسی تشبیه چیست

تناسی تشبیه چیست تناسی تشبیه در بلاغت تشبیه یکی از آرایه های مهم بلاغت است. تناسی تشبیه زمانی گفته می شود که ادات تشبیه حذف…

بیشتر بخوانید
ضرب المثل نه قم خوبه نه کاشون
Posted in اصطلاحات نقدی و ادبی

ارکان تشبیه به انگلیسی

ارکان تشبیه به انگلیسی اصطلاحات مربوط به تشبیه و استعاره در زبان انگلیسی تشبیه simile مشبّه یا ماننده (tenor- topic)، مشبّه‌ٌبه یا مانسته (vehicle)؛ وجه‌شبه…

بیشتر بخوانید
صفت در زبان عربی و فارسی
Posted in اصطلاحات نقدی و ادبی

کارگفت چیست ؟

کارگفت چیست ؟ نظریۀ کارگفت برای نخستین بار از سوی آستین یکی از فلاسفۀ مکتب آکسفورد معرفی شد. این نظریه در حقیقت مخالفتی بود نسبت…

بیشتر بخوانید