اسپویلر در فیلم چیست : افشاساز یا اسپویلر (به انگلیسی: Spoiler) توصیفی قطعی از یک متن یا داستان است که ممکن است ترتیب وقایع و جزئیات مهم یک داستان، فیلم و … را لو دهد و باعث شود که خواننده، تمایل خود را برای مطالعه کردن متن اصلی از دست […]

منظور از بوی ترجمه گاهی می شنویم که در نقد یک ترجمه گفته می شود: متن بوی ترجمه می دهد. منظور از بوی ترجمه در این عبارت چیست ؟ ممکن است یک متن ترجمه شود و هیچ اشکال ترجمه ای یا نگارشی نداشته باشد اما شکل عبارت ها به گونه […]

رد العجز علی الصدر چیست عجز در لغت به معنای آخر و پایان است. در شعر، آن است که یکی از دو کلمه متکرر یا متجانس یا ملحق به تجانس را در آخر بیت و دیگری را پیش از آن در یکی از مواضع پنجگانه زیر بیاورند: در صدر، حشو […]

کاربردشناسی چیست کاربردشناسی (به انگلیسی Pragmatics) که به آن منظورشناسی نیز می گویند، حوزه ای از علم زبان شناسی است که به بررسی معنی مورد نظر گوینده در مقابل معنی واژه یا جمله می پردازد. تعریف جامع کاربردشناسی، معنی در تعامل است که بر اساس آن، معنی نه همان صورت […]

ژرف ساخت و رو ساخت چیست ؟ ژَرفْ‌ساخت در اصطلاح دستور زبان، ساختی از جمله که تعیین‌کنندۀ روابط معنایی و منطقی اجزای جمله است. ژرف ساخت در برابر روساخت قرار دارد که شکل خارجی و عینی جمله را نشان می‌دهد و الزاماً با ژرف ساخت منطبق نیست. ژرف ساخت بر […]

منظور از sl و tl در مطالعات ترجمه معمولا در مقالات مربوط به مطالعات ترجمه به این اصطلاحات بر می خوریم منظور از این اصطلاحات چیست زبان اول را زبان مبدأ (source language) یا (SL) و زبان بعدی را زبان مقصد (target language) یا (TL) می گویند. متنی را که […]

وجهیت چیست ؟ وجه نمایی در زبان فارسی مقوله وجهیت (به انگلیسی modality) از دیرباز در منطق، فلسفه و معنا شناسی صوری مطرح بوده و در حوزه کاربردشناسی زبان جایگاه ویژه ای داشته است. کینگ وجهیت را موضوعی پیچیده، نامتعین و علی رغم پیشرفت های قابل ملاحظه در این حوزه فاقد […]

ترجمه معکوس چیست ؟ ترجمه معکوس یعنی متنی که ترجمه شده است را مجددا توسط مترجم دیگر به زبان اصلی ترجمه کنید. حتماً مترجم اول و مترجم ترجمه معکوس بایستی متفاوت باشد. ترجمه معکوس گران تمام شده، زمان بر بوده و مهمتر اینکه نمی تواند روشی پایا برای چک کیفیت […]

آحاد معنایی چیست ؟   «تجزیه به آحاد واژگان» روشی در معناشناسی است که واژگان متن را تا جایی که ممکن است به آحاد و مؤلفه‌های معنایی سازنده آن تجزیه می‌کند تا از کنار هم قرار دادن آن‌ها مفهوم دقیق و کامل واژه‌ها به‌دست آید. توجه به آحاد معنایی واژگان […]

اصطلاحات ادبی به انگلیسی   Prosody terms واج آرایی Alliteration تکرار حروف صدادار Assonance تکرار حروف بی صدا Consonance تکرار مجدد یک عبارت در شعر Refrain خیال پردازی Imagery استعاره Metaphor استعاره بکر Original metaphor استعاره تکراری یا مُرده Cliché metaphor طعنه ، وارونه گویی Irony حسن تعبیر Euphemism مجاز […]

خدمات شرکت ناسار