برچسب: قواعد زبان عربی

نوشتن چکیده برای مقاله عربی
Posted in آموزش زبان عربی و قواعد

تمیز منقول و غیر منقول در نحو عربی

تمیز منقول و غیر منقول در نحو عربی اسمی است[ نکره ،منصوب وغالبا جامد] که بعد ازیک اسم مبهم(نا مشخص ) یا یک جمله مبهم…

بیشتر بخوانید
ضرب المثل نه قم خوبه نه کاشون
Posted in آموزش زبان عربی و قواعد

من بعضیه چیست

241{icon} {views}من بعضیه چیست حرف جر من در ساختارهای مختلف معانی مختلفی دارد. یکی از معانی پر کاربرد من (بعضی و برخی) است که به…

بیشتر بخوانید
روش های تحقیق
Posted in آموزش زبان عربی و قواعد

تفاوت من بیانیه و من بعضیه

267{icon} {views}تفاوت من بیانیه و من بعضیه شناخت مِنْ بیانیه از مِنْ بعضیه: ( من ) بیانیه درای دو نشانه است: بینامتنیت در اشعار امام…

بیشتر بخوانید