اعراب تقدیری چیست ؟

ضرب المثل نه قم خوبه نه کاشون

178{icon} {views}اعراب تقدیری چیست ؟ کلماتی معربی که اعراب تقدیری دارند، عبارتند از : اعزام مترجم همزمان عربی Read ۱)  اسم مقصور                         ۲) اسم منقوص                      ۳) مضاف به ضمیر «ی» ۱- اسم مقصور:  به اسمی های که آخرین حرف آن ها ( الف مقصوره «ا – ى» ) باشد، «اسم مقصور» می گویند . اسمهای … ادامه

تمیز منقول و غیر منقول در نحو عربی

نوشتن چکیده برای مقاله عربی

195{icon} {views}تمیز منقول و غیر منقول در نحو عربی اسمی است[ نکره ،منصوب وغالبا جامد] که بعد ازیک اسم مبهم(نا مشخص ) یا یک جمله مبهم (نسبت یا رابطه نامشخص درجمله )می اید بطوری که اگر تمییز اورده نشود ،معنی اسم یا جمله دارای وجوه مختلف می باشد. اعزام مترجم همزمان عربی Read مثال : … ادامه

من بعضیه چیست

ضرب المثل نه قم خوبه نه کاشون

745{icon} {views}من بعضیه چیست حرف جر من در ساختارهای مختلف معانی مختلفی دارد. یکی از معانی پر کاربرد من (بعضی و برخی) است که به آن من بعضیه گفته می شود به این من تبعیضیه هم گفته می شود در ترجمه این من باید آن را بعضی یا برخی ترجمه کنیم این من معمولا قبل … ادامه

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com