آن خشت بود که پر توان زد یعنی چهآن خشت بود که پر توان زد یعنی چه

آن خشت بود که پر توان زد یعنی چه
مصرع آن خشت بود که پر توان زد به چه معناست
معنای مصرع این است که سخنان بیهوده مانند خشت بی ارزش است و فراوان است. حرف بی ارزش به زبان آوردن آسان است
معنی بیت لاف از سخن چو در توان زد- آن خشت بود که پر توان زد بهتر چیست؟
به خاطر سخنان ارزشمند و پسندیده می توان خودستایی کرد و به خود نازید چون سخن بیهوده مانند خشت بی ارزش است که فراوان دیده می شود.
معنی شعر سخن

بیت اول:با اینکه سخن به لطف آب است کم گفتن هر سخن صواب است

با اینکه سخن مانند آب با طراوت و شادی بخش است کم حرف زدن بهتر است.

بیت دوم:آب ارچه همه زلال خیزد از خوردن پر، ملال خیزد

اگر چه آب ، صاف و گوارا است، زیاد خوردن آن سبب آزردگی و نارحتی می شود.

بیت سوم:کم گوی و گزیده گوی چون در تا زاندک تو چهان شود پر

کم حرف بزن اما سخن پسندیده و ارزشمند بگو تا سخنان ارزشمند تو تمام جهان را فرا بگیرد.

بیت چهارم:لاف از سخن چو دور توان زد آن خشت بود که پر توان زد

به خاطر سخنان ارزشمند و پسندیده می توان خودستایی کرد و به خود نازید چون سخن بیهوده مانند خشت بی ارزش است که فراوان دیده می شود.

بیت پنجم:یک دسته گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه ،بهتر

یک دسته گل خشبو و زیبا از صد دسته گیاه بی ارزش بهتر است.
فارسی ششم ابتدایی

آن خشت بود که پر توان زد یعنی چه

همچنین بخوانید: مادرقهوه به چه معناست؟

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *