لانگ و پارول چیست - فردینان دوسوسور - معنای لانگ و پاروللانگ و پارول چیست - فردینان دوسوسور - معنای لانگ و پارول

اصطلاحات ادبی به انگلیسی

Alliteration  واج آرایی

Assonance   تکرار حروف صدادار

Consonance تکرار حروف بی صدا

Refrain تکرار مجدد یک عبارت در شعر

همچنین بخوانید : ارکان تشبیه به انگلیسی

Imagery خیال پردازی

Metaphor استعاره

Original metaphor استعاره بکر

Cliché metaphor استعاره تکراری یا مُرده

طعنه ، وارونه گویی

Irony

حسن تعبیر

Euphemism

مجاز

Metonymy

تضاد

Oxymoron

متناقض نما

Paradox

ایهام

Ambiguity

ایهام چند معنایی

Polysemy ambiguity

کلمه ساخته شده از ترکیب دو کلمه

Portmanteau ambiguity

تشبیه

Simile

خطاب قرار دادن

Apostrophe

ذکر جزء و اراده کل

Synecdoche

تلمیح

Allusion

تلمیح با استفاده از آیات انجیل

Biblical allusion

تلمیح با استفاده از اساطیر

Mythological allusion

اغراق ، مبالغه ، غلو

Hyperbole

اغراق ، گزافه گویی

Exaggeration

کم گویی ، ایجاز

Understatement

نام آوا

Onomatopoeia

تمثیل

Allegory

جناس

Pun

خوش آهنگی ، خوش صدایی ، خوش لحنی

Euphony

بد صدایی ، بد آهنگی ، بد لحنی

Cacophony
منبع: وبلاگ مترجمی خیر ورودی ۸۸

استعاره مرده یک آرایه ادبی است که با توجه به گستره تکرار و استفاده مفرط معنای تصویری اصلی خود را از دست داده است. از این رو به این آرایه استعاره مرده می‌گویند که برای درک معنای آن لازم نیست که شنونده مفهوم اصلی استعاری آن را درک کرد. مثال‌های آن در زبان فارسی: مورچه = مور+چه= مور کوچک، دلبر = دل+بر= کسی که دل را می‌برد، خمپاره = خم+پاره

چنان که می‌بینم در استعاره مرده معنای مجزایی که به ذهن شنونده می‌آید لزوماً نیازی به درک استعاره‌ای که منجر به ساختن آن نام شده ندارد و با گذر زمان و مردن استعاره، خود کلمه معنای مستقلی از خود اراده می‌کند.

در بحث‌های دستورخط و جدانویسی و سرهم نویسی توجه به مرده بودن استعاره کمک می‌کند که اجزای یک کلمه را سرهم نوشت، چرا که معنایی مستقل از اجزای تشکیل‌دهنده آن اراده می‌کنند. مثلاً نوشتن خمپاره به صورت خم‌پاره خطا است.

مردن استعاره‌ها عموماً نتیجه تحول معنایی در پی تکوین طبیعی زبان است، فرایندی که به آن تبدیل استعاره به اسم ذات می‌گویند.

اصطلاحات ادبی به انگلیسی

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

One thought on “اصطلاحات ادبی به انگلیسی”
  1. به نظرم اگر فقط در حد یک خط هم یادآوری می شد که هر آرایه ادبی کدام هست بهتر هم می شد. سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *