کارشناس فروش عرب زبانکارمند فروش مسلط به عربی

اصطلاحات کارآفرینی به عربی و انگلیسی
مرکز رشد به عربی : حاضنات الأعمال
شتاب دهنده کسب و کار : مسرعات المشاریع الناشئه
کارآفرینی: ریاده الأعمال

اصطلاحات فنی به عربی

بخش زیر به نقل از سایت مرکز رشد دانشگاه قزوین
Academic and Scientific Incubators
مراکز رشد علمی و دانشگاهی
این نوع مراکز رشد، معمولاً توسط مراجع علمی و دانشگاهی برای توسعه اقتصادی و کاربردی کردن دستاوردهای واحدهای فناوری‌های نو و جدید در زمینه‌های بخصوصی و تأمین منابع مالی لازم برای توسعه و تکامل فناوری‌هایی که ارزش اقتصادی بالا برای آن تصور می‌شود، شکل می‌گیرد.
Accelerator
شتابدهنده کسب و کار
نهادی مشابه مرکز رشد می باشد، بعضی از متولیان شتابدهنده ها ادعا می کنند که انها به دلیل کمک به شرکتهایی که پیشتر فعال بوده اند با مراکز رشد سنتی که به شرکت های تازه پا کمک می کنند، تفاوت دارند
Adventure Capitalist
سرمایه دار مخاطره پذیر
کارآفرینی که به دیگر کارآفرینان از لحاظ مالی کمک می کند و اغلب نقشی فعال در عملکرد شرکتها به عنوان اشغال یک کرسی در هیأت مدیره و غیره ایفا می نمایند
Angel investor
سرمایه گذار حامی
فردی که سرمایه یک یا چند شرکت نوپا را فراهم می کند. بر خلاف یک شریک، سرمایه گذار حامی بندرت در مدیریت دخالت می کند. معمولاً سرمایه گذاران حامی، ارزش افزوده را از طریق ارتباطات و تخصصهایشان بالا می برند
Appraisal
ارزیابی
یک بررسی عمیق راجع به طرح کسب و کار، تأیید اطلاعات جاری مشخص در خصوص سودهای مخاطره آمیز و ارزیابی مقدماتی است
Basic research incubators
مراکز رشد تحقیق پایه‌ای
این نوع از مراکز رشد به سبب شکاف موجود در اکتشافات چند رشته‌ای ایجاد گردید. هدف این دسته از مراکز رشد انجام تحقیقات پایه‌ای و رشد شرکت‌های زایشی است. در این نوع از مراکز رشد، ایده‌ها در آزمایشگاه‌ها پرورش می‌یابند تا برای ارائه در عرصه اقتصاد و تولید آماده شوند.
Benchmark
محک زنی
استانداردی است که جهت ارزیابی عملکرد یک شرکت به کار می رود.سرمایه گذاران نیاز دارند تا بدانند آیا یک شرکت براساس معیارهای معینی ورشکست شده است یا خیر، زیرا این موضوع ساختار برنامه های سرمایه گذاری را تعیین خواهد کرد. برای مثال، شرکتی که برای رسیدن به معیارهای معین پیشرفت قابل ملاحظه ای ندارد می تواند با افزایش توزیع سهام به سرمایه گذاران جبران خسارت نماید
Benchmarking
محک زنی
فرایند مستمر سنجش و مقایسه کسب و کار یک شرکت در مقایسه با سازمانها و صنایع سودآور همتراز می باشد که به کسب اطلاعاتی برای شناسایی و اجرای اصلاحات در سازمان کمک نماید
Benchmarks
محک ها
اهداف اجرایی که میزان موفقیت شرکت را تعیین می نماید.اغلب برای تعیین امکان جذب سرمایه مازاد از طرف شرکت یا دریافت سهام اضافی از طرف مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد
Best practices
بهترین تجربیات
برنامه ای برای توسعه روشهای استاندارد که شامل مقررات اداری، دستورالعملها، سیاست ها و آیین نامه ها، به علاوه شاخص ها و سطوح کارایی پیشین بعلاوه اجرای برنامه مانند آموزش مشتری و کمک فنی، تحلیل اعتبار، تضمین معیارها، مدیریت سبد فعالیتها و اداره صندوق وام عمومی می باشد
Break- Even Point
نقطه سر به سر
تحلیل نقطه سر به سر اطلاعاتی حیاتی درخصوص میزان موفقیت برنامه کسب و کار ارایه می کند. در نقطه سر به سر، درآمدهای کل مساوی با کل هزینه های ثابت و متغیر می باشد و سود خالص برابر با صفر است. مقدار تولید بیشتر به سود منجر می شود در حالی که تولید کمتر به معنی زیان می باشد. تحلیل نقطه سربه سر به درک امکان وجود سود کمک می کند. نقطه سر به سر پایین تر، احتمال سودآور بیشتیر را در طرح نشان می دهد. کسب و کاری که نقطه سر به سر ۳۰ درصد از میزان فروش مورد انتظار فراهم سازد نسبت به کسب و کاری که نقطه سر به سرآن ۹۰ درصد از فروش مورد انتظار را داراست،مخاطره کمتری دارد
Bricks and Mortar (BAM)
مدل عملیاتی BAM
ملات و آجر، کنایه از مراکز رشدی که فقط خدمات اسکان ارائه می کند. این مدل نخستین و در عین حال ساده‌ترین مدل عملیاتی می‌باشد و بیانگر الگوی سنتی رشد کسب و کار است که بر تسهیلات فیزیکی، حمایت‌های اداری و خدمات محدود موجود در محل تمرکز دارد. این مدل، به دلیل برقراری اتحادهای محدود با نهادهای خارجی دارای ساختاری هسته‌ای شکل است. آن دسته از مراکز رشد که با مدل BAM اداره می‌شوند، دامنه محدودی از خدمات فیزیکی مانند تلفن، فتوکپی و خدمات مشابه را مهیا می‌سازند.
Bricks and Mortar (BAM)
مرکز رشد فیزیکی/سنتی/آجر و سیمان
یک الگوی سنتی/عملیاتی مرکز رشد که گزاره‌های ارزشی اولیه آن عرضه تجهیزات و فضای دفتر است. این مدل نخستین و در عین حال ساده‌ترین مدل عملیاتی است. این مدل مبین مدل تاریخی مرکز رشد کسب و کار است که بر تسهیلات فیزیکی، حمایت‌های اداری و خدمات محدود موجود در محل تمرکز دارد. مدل BAM به سبب تدارک تسهیلات برای برقراری اتحادهای بسیار محدود با نهادهای خارجی از ساختاری هسته‌ای برخوردار است. مراکز رشد دارای این مدل عملیاتی خدمات بسیار محدودی نظیر منشی، تلفن، فتوکپی و خدمات مشابه فراهم می‌آورند. این مرکز احتمال دارد یک خبره مدیریت نیز در اختیار بگذارند، ولی یک نفر هدایت و مربی‌گری محدود می‌تواند ارائه دهد. اکثر مراکز رشد دارای مدل BAM، کاربردهای مختلط و یا تمرکز افقی دارند که در صنایع مختلف به کار مشغولند. نقطه قوت این مراکز در سادگی آن‌هاست. مراکز رشد منطبق با مدل BAM، مکانی برای گرد آمدن کارآفرینان و فضایی گرم و صمیمی برای افراد هم فکر تدارک می‌آورد. کاستی‌های چنین مراکزی عبارتند از: خدمات محدود و عدم تأمین منابع مالی
BridgeFinancing (also Later or Expansion Stage)
تأمین مالی تمدیدی (مرحله پایانی یا مرحله گسترش)
شرکت بالغ و سودآور است و کماکان رو به رشد. تأمین مالی برای شرکتی صورت می‌گیرد که انتظار می‌رود طی شش ماه یا یک سال به شرکت سهامی عام تبدیل شود. اغلب تأمین مالی تمدیدی ساختار یافته است تا این که بتوان آن را از عواید عرضه عمومی سهام بازپرداخت کرد. تأمین مالی تمدیدی می‌تواند شامل بازسازی پست‌های مهم سهام‌دار قانونی از طریق معامله ثانوی باشد. این اقدام در صورتی انجام می‌گیرد که سرمایه‌گذار آغازین کسی است که می‌خواهد پست‌ها را کاهش دهد یا منحل کند و این امر شاید در پی تغییر مدیریت انجام گیرد تا این که مالک اولیه مدیریت (و وابستگان) بیش از تبدیل شدن به شرکت سهامی بتواند آن را خریداری کند.
Business Angel
فرشتگان کسب و کار
فرشتگان کسب و کار، سرمایه‌گذاران خصوصی هستند که هم‌چنین آن‌ها را سرمایه‌گذاران غیررسمی می‌نامند. این افراد کسانی هستند که در شرکت‌های به ثبت رسیده کارآفرین جوان سرمایه‌گذاری می‌کنند. این افراد ثروتمند معمولاً کارآفرینان یا مدیران پیشین هستند. آن‌ها نه تنها سرمایه، بلکه تجربه و مهارت‌های کسب و کار را دارا هستند. فرشتگان کسب و کار به یک یا چند روش و در هر کشوری در سراسر جهان فعال می‌باشند. این دسته از سرمایه‌گذاران به یاری‌رسانان به کسب و کار موسوم هستند، زیرا بسیاری این گونه می‌اندیشند که آن‌ها شرکت‌های پرتکاپو را از نظر مالی در شرایطی نجات می‌دهند که هیچ کس دیگر نمی‌داند در چه زمانی و چگونه آن را تأمین کند. اگرچه سرمایه‌گذاری فرشتگان دارای مزایا و کاستی‌هایی است، وفاق نظر این است که مزایای فرشتگان به کسب و کار عموماً بر کاستی‌های آن می‌چربد، ایجاد یک بازار فعال سرمایه مخاطره‌آمیز پیش‌شرط یک اقتصاد دقیق بنگاه است. افراد ثروتمندی هستند که معمولاً کارآفرینان یا مدیران اجرایی پیشین هستند که در شرکت‌های کارآفرین سرمایه‌گذاری می‌کنند. نقش فرشتگان کسب و کار فرشتگان کسب و کار افرادی هستند که در بنگاه دارای رشد بالقوه سرمایه‌گذاری می‌کنند و تجربه و دانستن – چگونگی کار ارزش‌آفرینانه خود را به آن وارد می‌سازند. یاری‌رسانان تجاری می‌توانند بر مسایل اطلاعاتی بانک‌های پر دردسر و مؤسسات سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر فائق آیند. آن‌ها با استفاده از دانش خود در این زمینه و ارج نهادن به شرکت‌هایی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری را اخذ می‌کنند. فرشتگان کسب و کار، به منزله یک طبقه سرمایه‌گذاری اهمیت بیشتری یافته است. این گروه از سرمایه‌گذاران می‌توانند بین شکاف سرمایه بین منابع مالی افراد نزدیک مانند خانواده و دوستان و سرمایه مخاطره‌جو رسمی پل بزنند. این فرشتگان نیز جانشین وام‌های بانکی شده‌اند. زیرا بانک‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپای در معرض مخاطره بی‌رغبت هستند. فرشتگان هم منابع مالی و هم تجربه مدیریتی فراهم می‌آورند که احتمال بقای بنگاه نوپا را افزایش می‌دهد. با سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی یا دولتی اثر سرمایه‌گذاری یاری‌رسانان افزایش خواهد یافت و می‌تواند برای سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر در مرحله بعد اثر چشمگیری در بر داشته باشد. یاری‌رسانان کسب و کار هم در مرحله اولیه و هم مرحله گسترش شرکت سرمایه‌گذاری کنند و می‌توانند در جلب و جذب منابع مالی، وام‌های بانکی و سرمایه‌ مخاطره‌ای رسمی اثر بخش باشند. بنابراین، فرشتگان کسب و کار پیوند کلیدی در تأمین منابع مالی و زنجیره رشد کسب و کار در شرکت‌های نوپا و به ثبت رسیده تلقی می‌شوند
Business Angel Networks (BANs)
شبکه فرشتگان کسب و کار
سازمانی است که هدف آن تسهیل ارتباط کارآفرینان با فرشتگان (کمک‌رسانان) کسب و کار می‌باشد.
Business angels
حامیان (فرشتگان) کسب و کار
افرادی که سرمایه اولیه لازم جهت راه اندازی یک کسب و کار جدید را برای کارآفرینان در مقابل سهیم شده در کسب و کار فراهم می نمایند. این افراد اغلب دارای دانش صنعتی و ارتباطاتی هستند که می توانند در اختیار کارآفرینان قرار دهند. بعضی اوقات این حامیان در شرکتهایی که در آن سرمایه گذاری می کنند نقش مدیریت اجرایی ندارند. اشخاص حقیقی (خصوصی) که علاوه بر تأمین سرمایه، تخصص خود را در جهت توسعه کسب و کار بنگاههای نوپا و در حال رشد ارائه می نمایند. یک سازمان توسعه اقتصادی است که برای سرعت بخشیدن به رشد و موفقیت شرکتهای کارآفرینانه از طریق ارایه مجموعه ای از خدمات و منابع حمایتی کسب و کار که می تواند شامل مکان فیزیکی، سرمایه، آموزش، خدمات عمومی و ارتباطات شبکه ای باشد فعالیت می نماید. هدف اصلی مراکز رشد کسب و کار ایجاد شرکتهای موفقی است که که پس از ترک مرکز رشد از لحاظ مالی خودکفا و مستقل می شوند. مراکر رشد کسب و کار به علت اتخاذ روش عملی جهت ایجاد شغلهای جدید از طریق ایجاد و توسعه کسب و کار، در سطح جهان به عنوان ابزاری مناسب برای توسعه اقتصادی شناخته می شوند. مطابق با تعریف انجمن ملی مراکز رشد کسب و کار، هدف مراکز رشد کسب و کار افزایش موفقیت شرکتهای جدید می باشد.این مراکز معمولاً فضایی را برای تعدادی کسب و کار تحت پوشش با خدمات زیر مهیا می کنند مکان و اجاره بهای قابل انعطاف خدمات اداری و تجهیزات به ازای دریافت هزینه مدیریت مقیم در مرکر رشد کسب و کار، جهت کمکهای فنیعرضه گروهی از مشاوران فنی کسب و کار مانند حسابدارانمشاوران بازار، مهندسان و مشاوران طراحی -کمک به تأمین اعتبار -تعامل با شرکت های دیگر در زمینه تسهیلات هدف اصلی برنامه رشد به وجود آوردن رشدیافتگان موفق می باشد. بنگاه هایی که از نظر مالی معمولاً بعد از ۲ تا ۳ سال مستقل و خودکفا می شوند. لازم به ذکر است در حال حاضر بیش از ۵۳۰ مرکز رشد در ایالات متحده وجود دارد: تقریباً هر هفته یک مرکز رشد جدید شروع به فعالیت می کند
Business Incubator
مرکز رشد کسب و کار
مرکز رشد کسب و کار فرآیند آغاز و رشد شرکت‌ها را تسریع می‌کند. این مرکز، یک مدل به اثبات رسیده است که کارآفرینان با تجربه، شبکه‌ها و ابزارهایی فراهم می‌آورد که برای موفقیت سرمایه‌گذاری شرکت‌ها الزامی است. این مرکز رشد، اقتصادهای متنوع و تجاری‌سازی فناوری را برنامه‌ریزی می‌کند، شغل می‌آفریند و ثروت ایجاد می‌کند. یک ابزار توسعه اقتصادی که به منظور تسریع رشد و موفقیت شرکت‌های کارآفرین از طریق عرضه منابع و خدمات حمایتی کسب و کار طراحی شده است. هدف اصلی یک مرکز رشد کسب و کار تولید مؤسسات موفقی است که بتوانند برنامه را از نظر مالی بدون اتکا و خودکفا ترک کنند. این مراکز رشد «فارغ‌التحصیل» بیرون می‌دهند، شغل‌آفرینی می‌کنند، به همسایگان جان می‌بخشند، فناوری‌های جدید اساسی را تجاری می‌سازد و اقتصاد محلی و ملی را تقویت می‌کنند. مرکز رشد یک مدیریت در محل است که کسب و کار، بازاریابی و منابع مدیریت برازنده نیازهای شرکت را توسعه می‌دهد و هماهنگ می‌کند. هم‌چنین مراکز رشد دسترسی مراجعان به فضای اجاره‌ای مناسب و اجاره‌نامه‌های منعطف، خدمات و تجهیزات اداری مشترک، خدمات حمایتی فناوری و یاری در کسب منابع مالی ضروری را برای رشد شرکت فراهم می‌آورد. مراکز رشد را می‌توان برحسب شش متغیر اصلی زیر تعریف کرد: ۱٫ بانیان ۲٫ هدف‌ها و غایت‌ها ۳٫ نوع پروژه‌هایی که با آن سرو کار دارند. ۴٫ نوع خدمات ارائه داده شده ۵٫ الگوی تأمین مالی ۶٫ بافت که با محیط فعالیت مرکز رشد مشخص می‌شود.
Business monitoring
دیده بانی کسب و کار
دیده بانی کسب و کار نوعی پیگیری و نظارت بر درخواست کننده تسهیلات می باشد و این کار از طریق ارتباطات جاری و از پیش تعیین شده بین بنگاه و موسسه وام دهنده انجام می گیرد. هدف این دیده بانی به طور کلی تضمین موفقیت قرارداد برای شناسایی سریع مشکلات احتمالی و تسهیل کمک فنی کسب و کار می باشد تا این مشکلات را بر طرف کند و پرداختهای اقساط وام گیرنده را به موقع تامین نماید
اصطلاحات کارآفرینی به عربی و انگلیسی
Business Net Worth
دارایی خالص کسب و کار
دارایی یک سازمان هنگامی که بدهیهای آن از ارزش داراییهایش کسر می گردد که اغلب مترادف با ارزش دارایی خالص در نظر گرفته می شود. (بدین معنی که: داراییهای کل در ترازنامه منهای بدهیهای جاری)، ارزش خالص هم چنین می تواند در ترازنامه هایی که به ندرت ارزش واقعی داراییها را نشان می دهد گمراه کننده باشد به منظور حصول به ارزش دارایی معمولا لازم است بجای ارزش دفتری از ارزش بازاری آنها تعیین شود


Business Park
پارک کسب و کار
مجموعه ای ازشرکتها با فعالیتهای کم و بیش مرتبط،که در مجاورت هم از مزایای همیاری و هم افزایی بهره برداری می کنند.
Business Plan
طرح کسب و کار
طرح کسب و کار، یک سند برنامه ریزی است که فعالیت های یک بنگاه را برای دوره زمانی مشخص بطور خلاصه بیان می کند. این طرح رابطه عوامل کسب و کار را با وام دهندگان و غیره برقرار می کند. اساس مدیریت بنگاه را پایه ریزی می نماید و معیاری را از طریق سنجش پیشرفت و ارزیابی تغییرات ارائه می کند. یک طرح کسب و کار شامل شرحی از شرکت، صنعت، محصول یا خدمات، پیش بینی بازار فروش، تیم مدیریت، موارد کلیدی عملیات، برآوردهای مالی و میزان پول مورد نیاز و هدف از هزینه آن می باشد. موسسه وام دهنده یا سرمایه گذار می تواند به هنگام تامین بودجه مورد نیاز درخواستها و سئوالات خاصی از محتویات طرح کسب و کار داشته باشد
Business plan
طرح کسب و کار/برنامه تجاری
مکتوبی که روش و روال مورد انتظار اقدام برای یک دوره ویژه از کسب و کار را شرح می‌دهد. این مکتوب معمولاً شامل فهرست تفصیلی و تحلیل مخاطرات و عدم قطعیت‌هاست. در کسب و کارهای کوچک باید محصولات پیشنهاد شده، بازار، صنعت، خط‌ مشی مدیریتی، خط مشی بازاریابی، نیازهای تولید و مالی بررسی شوند. اغلب از طرح کسب و کار به عنوان بروشوری برای وام دهندگان و سرمایه‌گذاران بالقوه استفاده می‌شود. راهبرد کسب و کار (مورد استفاده در عملیات کسب و کار شرکت برای افزایش پول و غیره) برنامه‌ای که سمت و سوی روشنی از کسب و کار به دست می‌دهد، به گونه‌ای که آن را با همه جنبه‌های اجرایی کسب و کار مرتبط می‌سازد. طرح تجاری شامل پیش‌بینی جریان نقدینگی، راهبرد بازاریابی، مدیریت و ایتم‌های عملیات است. طرح کسب و کار، سندی است که مدیریت شرکت در مورد جزئیات گذشته، حال و آینده شرکت تهیه می‌کند و معمولاً برای جذب سرمایه‌گذاران طراحی می‌شود. طرح کسب و کار باید فروش، پیش‌بینی جریان نقدینگی، هدف‌ها، راهبردها، مشتریان، محصولات و غیره را در بر گیرد. برنامه‌ای که به منظور تعریف راهبرد آینده و توسعه مالی یک کسب و کار تهیه می‌شود. طرح کسب و کار معمولاً یک یا چند دوره را پوشش می‌دهد. مراحل شکل‌گیری شرکت
Business technical assistance
کمک فنی کسب و کار
این کمک ها به یک فرد کارآفرین برای پرداختن به چالش های پیش رو و خاص و یا نیازهای وی مانند تدوین طرح کسب و کار یا تجزیه تحلیل مشکلات بازاریابی یا تولید محصول ارائه می گردد. هنگام تاسیس یک بنگاه، مراقبت و حمایت به تشخیص سریع نیازهای مشخص و پیش رو کمک می کند. اغلب این کمک بر صورت یک به یک به قالب مشاوره می باشد
Business training
آموزش کسب و کار
آموزش کسب و کار معمولاً در یک کلاس درس یا ساختار گروهی ارائه می شود و به موضوعات کلی کسب و کار می پردازد
CBO(Community Based organization)
سازمان های اجتماعی
سازمانی است که به صورت غیرانتفاعی، خصوصی یا دولتی تحت پوشش قوانین تشکیل می شود. این سازمانها برای رفع نیازهای جامعه از طریق صندوقهای خصوصی یا دولتی تاسیس می گردد
CDC(Community Development Corporation / Certified)
شرکتهای توسعه اجتماعی
سازمانهای غیرانتفاعی هستند که فعالیتهای توسعه اقتصادی را از طریق سیستم های حمایتی کسب و کار،به جوامع ارائه می کنند. این فعالیت ها از کسب و کار های خرد، صادرات، واردات تا راه اندازی کسب و کار های شخصی، اشتغال و تامین مستغلات گسترده می باشد
Certified Development Corporations
شرکتهای توسعه رسمی
نوع متفاوتی از سازمانها هستند که معمولاً برنامه های مالی گوناگونی برای بنگاههای متوسط تا بزرگ ارائه می نمایند. شرکتهای توسعه جوامع محلی اغلب با یک پروژه اولیه CHDO تشکیل می شوند و امور مالی بنگاههای خرد رسیدگی می کنند
Classical business incubators
مراکز رشد کلاسیک کار و کسب
مرکز رشد کلاسیک کار و کسب، می‌تواند یک واحد نوپا و مراقبتی باشد. یک اجتماع یا کارگاه و بنگاه. مرکز رشد کلاسیک کسب و کار ساختمان، تأسیسات زیربنایی، و دامنه‌ای از خدماتی که می‌تواند توانایی‌های افراد را برای شروع و اداره عملیات در خلال دوره اولیه توسعه بهبود بخشد، فراهم می‌آورد.
Clustering and networking
خوشه‌سازی و شبکه‌سازی
در دهه ۱۹۹۰، خوشه‌سازی و شبکه‌‌سازی در توسعه SME اهمیت فزاینده‌ای یافتند. از طریق خوشه‌ها و شبکه‌های کاری، SMEها می‌توانند به نیروی کاری با تحصیلات بالا و مجرب دست یابند و خدمات شغلی خود را شامل خدمات مراکز رشد و امکانات خدمات رسانی کسب و کار توسعه بخشند. خوشه‌ها، توده‌ای از SMEها هستند که در مجاورت جغرافیایی با یکدیگر و در یک بخش کار می‌کنند. در این وضعیت خوشه‌های مناسبی از کسب و کار مکمل یکدیگر وجود دارند که اثربخش‌تر و قابل دوام‌تر از مراکز رشدی هستند که دارای انواع کسب و کار می‌باشند. چنین فرصت‌هایی امکان تخصصی‌سازی، سازگاری، نوآوری و رقابت را فراهم می‌آورد.
Clusters
خوشه های اقتصادی
گروهی از سازمانها و شرکتها در صنایع مرتبط که دارای ارتباط اقتصادی زنجیره ای با یکدیگر هستند، زیرا بین هم خرید و فروش می نمایند و یا از مهارتها و زیر ساختهای یکسانی در یک ناحیه استفاده می نمایند
Commercialisation; commercialising
تجاری سازی
ایجاد فرصتهای کسب و کار سودآور، از طریق اختراعات علمی و نتایج تحقیق و توسعه معرفی یک محصول یا خدمات به بازار برای سودآوری. این عبارت معمولاً به فرایندها، محصولات و اختراعات جدیدی که روانه بازار می شود اشاره می کند
Community- based business or enterprise
شرکت یا بنگاه اجتماعی
فعالیت اقتصادی که توسط فرد یا گروهی از افراد در جامعه ای خاصی انجام می گیرد که به نیاز مشاهده شده در اآن اجتماع می پردازد. اغلب این بنگاهها نقش مهمی از لحاظ ساختاری در تامین مسکن، اشتغال و آموزش بیکاران و فقر ایفا می کنند
Community Development loan fund (CDLF)
صندوق توسعه وام اجتماعی
یک واسطه مالی است که سرمایه را قرض می گیرد و آن را به افراد کم درآمد جهت تأمین اجاره بهای مسکن، کسب و کارهای بر پایه جامعه،تهیه خانه، بنگاه های خرد و توسعه جامعه وام می دهد. بعضی از CDLF ها هم چنین به وام‌گیرندگان کمک فنی جهت تضمین ارائه می نمایند تا مهارتها و منابع لازم را برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی کسب کنند
Company
شرکت، بنگاه
یک بنگاه اقتصادی که، هویت قانونی مجزایی از اعضایش دارد، و به عنوان یک واحد مستقل و بر اساس سهمی که اعضا دارند، فعالیت می کند
Core Skills
مهارتهای اصلی
شامل مهارتها و فرایندی است که عامل خصوصیات توسعه فردی و اجتماعی می گردد و که همه کودکان و بزرگسالان در زندگی روزمره و کاری خود به آن نیاز دارند
Corporate Angels
فرشتگان گروهی
این سرمایه‌گذاران خصوصی از پول بازخرید (بازنشستگی پیش از موعد خود) که از سمت‌های مدیریت ارشد اسبق خود در شرکت‌های بزرگ تأمین می‌شود، استفاده می‌کنند تا سرمایه‌ای کارآفرینانه تهیه کنند. به طور معمول، آنها در جستجوی سمت مدیریت ارشدی در کار سرمایه‌گذاری هستند و مایلند هر بار تنها در یک سرمایه‌گذاری شرکت داشته باشند. آنها معمولا یک میلیون دلار در حساب پس‌انداز خود دارند و در دامنه ۲۰۰٫۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند.
Corporate angles
فرشتگان گروهی
این سرمایه‌گذاران خصوصی از پول بازخرید یا بازنشستگی پیش از موعد خود استفاده می‌کنند تا سرمایه‌ای کارآفرینانه تهیه کنند. به طور معمول، آن‌ها در جستجوی یک مدیریت ارشد در کار سرمایه‌گذاری هستند و مایلند هر بار در یک سرمایه‌گذاری شرکت داشته باشند. آن‌ها معمولاً ۱ میلیون دلار در حساب پس‌انداز خود دارند و در دامنه ۲۰۰٫۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند.
Corporate Incubators
مراکز رشد همکار
معمولاً برای حمایت عمومی از افراد خلاق و مکتشف و مخترع و کارآفرین با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌های خاص، از جمله جذب و توسعه فناوری‌های جدید برپا می‌گردد و معمولاً ویژگی بین رشته‌ای دارد. سودآور کردن فرآیندهای تولید از جمله راهبرد بلند مدت این نهادهاست.
Corporate Venture Incubator
مرکز رشد کسب و کار گروهی پر مخاطره
این گروه از مراکز رشد، یکی از موفق‌ترین و رو به رشدترین مدل‌های مراکز رشد است. شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های کوچک را می‌گیرند و به آن ها پول، تجهیزات، کارشناسان و شاید منابع فروش از این سهام را در آن شرکت‌ها، ارائه دهند
Currnt assets
داراییهای جاری
پول نقد ، سرمایه و داراییهایی که قابل انتقال به صندوق هستند. این داراییها می توانند اسناد ، اوراق قرضه ، اوراق بهادار، گواهی سپرده ها ، دیگر سرمایه های صندوق بیمه نامه عمر ، صورت اموال و داراییهای نامنقول مانند، نام و آرم تجاری و سرقفلی باشند
Dotcom Incubators
مراکز رشد دات. کام
مراکز رشد دات‌کام، مدلی با ویژگی‌های معین ارائه می‌دهند. مراکز رشد دات‌کام یا تسریع‌کنندگان کسب و کار اینترنتی، تحت «موج» اقتصاد جدید شکل گرفته‌اند و پدیده‌ای کم و بیش تازه، ولی شناخته شده در بازارهای توسعه یافته، به ویژه ایالات متحده می‌باشند. این مراکز رشد با جهت‌گیری قوی سرمایه مخاطره‌پذیر و دوره‌های کوتاه‌تر رشد (چند ماه تا ۲-۳ سال) مشخص می‌شوند. تعدادی از مراکز رشد دات‌کام در بازارهای دارای رشد سریع در حول و حوش سال ۱۹۹۹ ظهور یافتند. برخی افراد این دسته از مراکز رشد را به عنوان نسل چهارم مراکز رشد در نظر می‌گیرند. توسعه بالقوه این دسته از مراکز رشد که با سطوح بالای خطرپذیری و نرخ مرگ و میز بالا همراه است، تاکنون به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به قدر کفایت مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
Dotcom Incubators
مراکز رشد Dotcom
مراکز رشد Dotcom نمایی از یک مدل کسب و کار، با ویژگی‌های منحصر به فرد هستند که تحت جنبش اقتصاد نوین به وجود آمده‌اند. مراکز رشد Dotcom یا به بیان دیگر “تسریع‌کنندگان اینترنتی کسب و کار” پدیده‌ای کم و بیش تازه و در عین حال مشهور در بازارهای توسعه یافته، به ویژه ایالات متحده می‌باشند. ویژگی ممتاز این مراکز، توجه خاص آنها به سرمایه‌های مخاطره‌ای و به ویژه دوره‌های کوتاه رشد (۶-۹ ماه به جای ۲-۳ سال) می‌باشد.
Early Stage (First Stage)
مرحله آغازین (مرحله اول)
تأمین مالی برای شرکت‌هایی فراهم می‌آید که سرمایه اولیه و سرمایه‌گذاری برای شروع تولید و فروش را در مقیاس تجاری گسترش دهند.
Economic development
توسعه اقتصادی
فرایند پایدار ایجاد ثروت که در چارچوب شاخص های جامعه عمل می‌کند تا کارایی و اثربخشی بهره برداری از منابع جامعه را برای سود اقتصادی جامعه محلی به حداکثر برساند. به زبان ساده فرایند خلق ثروت می باشد
Economic development incubators
مراکز رشد توسعه اقتصادی
این نوع از مراکز رشد به سبب فقدان تنوع در اقتصاد منطقه و ناحیه ایجاد گردید. هدف این دسته از مراکز رشد توسعه اقتصادی و ایجاد رونق کسب و کار و تجارت منطقه است.
Eggubator
اگیوباتور/ تخم‌مرغی شکل
یک الگوی جدید عملیاتی از مرکز رشد کسب و کار که گزاره ارزشی آن بر شراکت و اتحاد استوار است و از شبکه‌های کاری و برنامه‌های نظارتی دائمی پی‌ریزی شده است. جدیدترین مدل مراکز رشد کسب و کار، مدل اگیوباتور است که نقاط قوت همه مدل‌های پیش گفته را داراست. در عین حال آن‌ها را ارتقا داده است و هم‌چنین اتحادها و مشارکت‌هایی تعیین شده با خارج و نیز با فارغ‌التحصیلان و شرکت‌های زایشی خود برقرار می‌کند. این مدل دارای یک ساختار حلقوی است، یعنی یک هسته مرکزی نیرومند که جریان مطلوب اطلاعات را به صورت عمودی و در مدارهای چند لایه‌ای ضمانت می‌کند و هم‌چنین امکان جریان آزاد اطلاعات را در بالاترین سطح کیفی در لایه‌های افقی و عرضی و چند سویه فراهم می‌آورند. مراکز رشد دارای چنین مدلی، دامنه وسیعی از خدمات را ارائه می‌دهند: اتحادها و مشارکت‌های ایجاد شده این مراکز را تعیین می‌کند، یک شبکه کاری کارآفرین بی‌نقصی به دست می‌دهد که امکان دسترسی به خدمات موردنیاز را در هر زمان برای افراد فراهم می‌آورند. این تعاملات ساختاری پیچیده نیازمندی‌های مشتریان را به بهترین وجه ممکن برآورده می‌سازد، ولی از آنجا که لزوماً به سهولت قابل کاربرد یا مدیریت نیسند، برای مخاطره جویان امری خطیر محسوب می‌شود. این اتحادها و مشارکت‌ها هم‌چنین دارای منابع مالی داخلی هستند که به سامانه وارد می‌شود. مراکز رشد منطبق با الگوی اگیوباتور را می‌توان با تخم‌مرغ مقایسه کرد. تخم‌مرغ دارای زرده، سفیده، پوسته داخلی و پوسته سخت خارجی است (یعنی دارای ساختاری چند لایه‌ای و چند بعدی است). برای حصول درکی روشن و عینی از این مدل لایه‌های آن در سطور زیر ارائه می‌شوند: لایه مرکزی این لایه در برگیرنده هیئت مدیره است. این لایه از نظر ماهیت، والد شرکت، تهیه کننده خدمات، منبع شبکه کاری و حمایت، خاستگاه و بستر پرورش است. رشد یابنده‌ها نیز در لایه مرکزی قرار دارند. آن‌ها مشتریان مرکز رشد هستند که ائتلافی از فارغ‌التحصیلان، مشتریان خارجی یا شرکای متحد را شکل می‌دهند. گروه‌های اخیر ارتباط نزدیکی با مرکز رشد، رشد یابنده‌های مرکز و لایه بعدی شامل خانواده‌های شرکتی، فارغ‌التحصیلان و شرکت‌های زایشی دارند و هم‌چنین با مشتریان خارجی، پیمانکاران حرفه‌ای، اجتماع، دولت و سرمایه‌‌گذاران ارتباط مستقیم و غیرمستقیمی دارند. خانواده‌های شرکتی، فارغ‌التحصیلان و شرکت‌های زایشی لایه‌ بعدی این مدل را تشکیل می‌دهند. بنابر پاره‌ای از تعاریف، آن ها واسطه‌ها، شرکای متحد یا گروهی از شرکت‌های سرمایه‌گذار هستند که کسب و کار اولیه آن ها خدمت‌رسانی به مشتریان مرکز رشد است. در این لایه هم‌چنین مؤسسات خدماتی تخصصی دیده می‌شوند که در موفقیت خود مرکز رشد سرمایه‌گذاری کرده‌اند و گاه با سهام‌هایشان در یک رشد یابنده در موفقیت مرکز رشد سهیم بوده‌اند. این شرکت‌ها می‌توانند به عنوان مشاوران (مدیران ارشد اجرایی و مؤسسات، اعضای هیئت مدیره / هیئت مشاوران هستند) از طریق خدمات‌رسانی، مربی‌گری، نظارت و سرمایه‌گذاری با رشد یابنده‌ها ارتباط مستقیم برقرار کنند و با شرکای خانواده‌های شرکتی، سایر فارغ‌التحصیلان، شرکت‌های زایشی و پیمانکاران بالقوه ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیم برقرار سازند. لایه خارجی در خارجی‌ترین لایه، سایر شرکت‌های خدماتی تخصصی دیده می‌شوند که با مرکز رشد، جامعه، مشتریان تجاری مرکز رشد، دولت و آژانس‌های سرمایه‌گذاری ارتباط / شراکت بازتری دارند. مشتریان خارجی تعاملات پیچیده مستقیم و چند بعدی مستقیم و ارتباطات چند وجهی با رشد یابنده‌ها، پیمانکاران خارجی تخصصی، جامعه، دولت، سرمایه‌گذاران و تعاملات مستقیم با خود مرکز رشد، رشد یابنده ها، فارغ‌التحصیلان، شرکت‌های زایشی و خانواده‌های شرکتی دارند. پیمانکاران خارجی تخصصی نیز تعاملات پیچیده، چند سویه و ارتباطات چند وجهی با همه دسته‌های پیش گفته دارند. جامعه نیز تعاملات پیچیده چند وجهی و ارتباطات چند سویه با همه دسته‌های بالا و زیر دارد. دولت تعاملات پیچیده چند وجهی و ارتباطات چند سویه با مرکز رشد، رشد یابنده‌ها، فارغ‌التحصیلان، شرکت‌های زایشی و خانواده‌های شرکتی دارد. اما با سایر دسته‌هایی که خارج از رشد کسب و کار هستند نیز مرتبط می‌باشند. سرمایه‌گذاران تعاملات مستقیم و یا غیرمستقیم با مرکز رشد، رشد یابنده‌ها، فارغ‌التحصیلان، شرکت‌های زایشی و خانواده‌های شرکتی و نیز تعاملاتی چند وجهی با همه دسته‌های بالا دارد.
Eggubator operational model
مدل عملیاتی Eggubator
جدیدترین و در عین حال پیچیده‌ترین مدل مرکز رشد کسب و کار مدل عملیاتی Eggubator می‌باشد. مدل Eggubator با بهره‌گیری از نقاط قوت مدل‌های Hub و Eggubator و Portal و ارتقای آنها و رفع نقاط ضعفشان از لحاظ ایجاد اتحادهای اختصاصی و مشارکت‌های جهت‌دار چه در مرکز رشد و چه در خارج از مرکز رشد، مدلی جامع و چندجانبه به‌وجود می‌آورد .Eggubatorدارای ساختاری اوربیتالی می‌باشد. از این نظر که این مدل دارای هسته‌ای منسجم و نیرومند است که امکان جریان یافتن اطلاعات را به‌صورت عمودی به‌وجود می‌آورد و از سوی دیگر، وجود مدارهای چند لایه امکان گردش اطلاعات را با کیفیت بالایی، هم به‌صورت افقی و هم به‌صورت چند سویه فراهم می‌آورد.
e-incubator/ portal/
معبر (یا مرکز رشد مجازی)
یک الگوی عملیاتی جدید از مرکز رشد کار و کسب در جایی که همه خدمات و برنامه‌ها در فضای رشد مجازی با تسهیلات فیزیکی میزبان عرضه می‌شود. از تسهیلات فیزیکی، عمدتاً سخت‌افزار، کارکنان فنی، اجرایی و مدیریتی مرکز رشد در عملیات ورودی استفاده می‌شود. معبر؛ گونه جدیدی از مرکز رشد کسب و کار است که اغلب خودشان نوپا بوده‌اند (بیش از یک یا دو سال از عمرشان نمی‌گذرد). از این رو، آن‌ها سابقه مستندی ندارند، گرچه به سرعت رو به افزایش هستند. مراکز رشد دارای مدل عملیاتی معبر دامنه گسترده‌ای از خدمات الکترونیکی را از طریق اینترنت مهیا می‌سازند. آن‌ها اتحادهای مجازی می‌آفرینند و خدمات سرمایه‌گذاری محدودی فراهم می‌آورند. نقطه قوت عمده مراکز معبر سهولت دسترسی به گستره‌ای از خدمات، بدون هزینه‌های اجرایی مربوط به تسهیلات فیزیکی و جستجوی آسان شرکا و مشتریان در سراسر جهان است. مهمترین کاستی‌ مراکز رشد دارای مدل معبر، فقدان تعامل‌های انسانی با مشتریان است، موضوعی که مشتریان علاوه بر دریافت خدمات خواستار آنند.
Embryo Company
شرکت رویان
شرکتی که هنوز در مرحله شناسایی سهامداران است
Emergence (From incubators)
شرکت فراغت یافته از مرکز رشد
کسی که رشد یافته و از مرکز رشد خارج می شود
Enterprise
بنگاه اقتصادی
مجموعه ای از بنگاه‌های یک شرکت مادر است که این بنگاه ها می‌توانند مستقل و منحصر فعالیت کنند، یا شرکتهایی وابسته یا مربوط به شاخه ای دیگر که با مالکیت و مدیریت یکسان باشند
Enthusiast Angels
فرشتگان مشتاق
این گروه از فرشتگان(یاری‌رسانان) از همتایان کارآفرین خود کمتر حرفه‌ای هستند. از آنجایی که این سرمایه‌گذاران سال‌های آخر کار خود را سپری می‌کنند، بیشتر به عنوان سرگرمی در مؤسسات سرمایه‌گذاری می‌کنند. آنها مایلند که مبالغ کمتری از همتایان سرمایه‌گذار خود (حدود ۱۰۰٫۰۰۰ دلار) در تعدادی شرکت سرمایه‌گذاری کنند. آنها با سرمایه‌هایشان فعالانه در کسب و کار مشارکت نمی‌کنند.
Entrepreneur
کارآفرین
کسی که خطر مالی شروع، اجرا و مدیریت یک کسب و کار یا وظیفه خاصی را بعهده می‌گیرد. یک کارآفرین کسی است که مخاطرات کسب و کار را بعهده می گیرد، نظم می بخشد و اداره می کند، بعضی اوقات همان مدیر اجرایی یا مالک بنگاه است
Entrepreneurial Angels
فرشتگان کارآفرینانه
فعال‌ترین فرشتگان ، فرشتگان کارآفرینانه هستند. آنها مبالغ هنگفتی (معمولا ۲۰۰٫۰۰۰ تا ۵۰۰٫۰۰۰ دلار) سرمایه‌گذاری می‌کنند. آنها خود مایل بوده‌اند که کارآفرینان موفقی شوند و از این رو در جستجوی روش‌هایی برای تنوع بخشیدن به سهام اوراق بهادارشان یا گسترش شغل فعلی خود هستند تا این که جویای یک شغل تازه باشند.
Entrepreneurial Angels
فرشتگان کارآفرین
فعال‌ترین سرمایه‌گذاران فرشتگان هستند.‌ آن‌ها مبالغ هنگفتی، معمولاً ۲۰۰٫۰۰۰ تا ۵۰۰٫۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند. آن‌ها مایلند خودشان کارآفرینان موفقی شوند و از این رو در جستجوی روش‌هایی برای تنوع بخشیدن به سهام اوراق بهادارشان یا گسترش شغل فعلی خود هستند تا این که جویای یک شغل تازه باشند.
Entrepreneurs
کارآفرینان
کارآفرین کسی است که فرصتی را کشف و برای پیگیری و تحقق آن، سازمان مناسبی را ایجاد می‌کند. کارآفرین کسی است که عمدتاً به منظور کسب سود و رشد، کسب و کاری را تأسیس و اداره می‌کند که مشخصات اصلی آن نوآوری و مدیریت استراتژیک است. کارآفرین کسی است که سیاستگذاری کسب و کار با اوست و به حساب خود ریسک مالی آن را به عهده می‌گیرد. کارآفرین کسی است که مؤسسه اقتصادی، خصوصاً‌ کسب و کاری را که معمولاً مستلزم ابتکار و ریسک قابل توجهی باشد سازماندهی و اداره می‌کند. کارآفرین کسی است که تقاضا را پیش‌بینی می‌کند و خطر ناشی از نوسانات آن را به عهده می‌گیرد. در فرآیند تولید، عامل سازماندهی و تصمیماتی است از این قبیل: چه تولید شود، چقدر تولید شود، با چه روشی تولید شود. کارآفرین کسی است که فرصت‌ها را تشخیص می‌دهد، منابع مورد نیاز را جمع‌آوری می‌کند، طراحی و اجرای نقشه‌ای عملی را به عهده می‌گیرد، نتایج به دست آمده را به موقع و با روشی منعطف جمع‌آوری می‌کند. کارآفرین کسی است که تولید را سازماندهی می‌کند (مشاغل واسطه‌ای و بورس بازی مشمول این تعریف نیست). کارآفرین کسی است که توانایی آن را دارد تا فرصت‌های کسب و کار را ببیند و آنها را ارزیابی کند، منابع لازم را جمع‌آوری و از آنها بهره‌برداری نماید، و سپس عملیات مناسبی را برای رسیدن به موفقیت پی‌ریزی نماید. کارآفرین کسی است که شرکتی را تأسیس یا قسمتی از کار را که باید انجام شود مرتب می‌کند و به امید کسب سود، ریسک‌های کسب و کار را می‌پذیرد. کارآفرین، کارفرمایی است که ریسک و مدیریت کسب کاری را به عهده می‌گیرد. کارآفرین یعنی کارگشا، مقدم شرکت، مؤسس شرکت، پیشقدم در تأسیس. کارآفرین کسی است که ترکیب جدیدی از وسایل تولید و اعتبار بنگاه‌ اقتصادی (Enterprise) را به عهده می‌گیرد، چه درون یک سازمان و چه به صورت مستقل و آزاد. کارآفرین کسی است که با معرفی محصولات و خدمات جدید، ایجاد شکل‌های جدیدی از سازمان، یا بهره‌برداری از مواد اولیه جدید، وضع یا نظم اقتصادی موجود را به هم می‌ریزد. کارآفرین شخصی است که می‌تواند ارزش منابع – نیروی کار – مواد خام موردنیاز و دیگر عوامل مداخل در امر تولید را پیش از آنکه دارای روند افزایش غیرقابل کنترل گردند دستخوش تغییر و تحول نماید. یا به عبارتی کارآفرین به فردی اطلاق می‌گردد که کسب و کاری را آغاز کرده و به انجام می‌رساند وی توانایی سازماندهی و توسعه کار خودش را داراست. نوآوری و ابداع عمده‌ترین خصوصیت و ویژگی کارآفرینی، و خلاقیت، هسته مرکزی فعالیت‌های کارآفرین است. کارآفرینی عبارت است از فرآیند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره‌گیری از فرصت‌ها. (برگرفته از فرهنگ لغات تهیه شده در سازمان اشتغال) Entrepreneur، واژه‌ای است که با ریشه فرانسوی، به معنای «کسی که عهده‌دار انجام کار و وظیفه‌ای است.» این واژه برای اطلاق به هر کسی مورد استفاده قرار می‌گیرد که عهده‌دار مدیریت و سازمان، مشتمل بر اقدامات مستقل، مخاطره‌پذیر و فرصت برای کسب منفعت می‌باشد. به طور معمول، یک کارآفرین شوق شروع یک کسب و کار را دارد؛ زیرا او آن دسته از نیازهای مشتریان را که تأمین نشده‌اند، درک می‌کند. گاه از این حوزه نیاز به نام «فرصت مناسب» یاد می‌شود که معمولاً می‌تواند به عنوان یک بیان مسئله بیان شود. مانند «هیچ منبعی وجود ندارد که از شکست کارآفرینان وب – مدار حمایت به عمل آورد.» در حقیقت، این بیان مسئله به تازگی پایه‌ای برای شروع و راه‌اندازی کسب و کار وبی است. از زمان آغاز کار شبکه گسترده جهانی (www) راه‌اندازی و شروع کسب و کار کامپیوتری به طور فزاینده‌ای رو به تزاید است. کارآفرینی فرآیند پویای ایجاد ثروت انبوه است. این ثروت را افرادی ایجاد می‌کنند که فرض می‌شود از نظر ارزش، زمان و یا تعهد شغلی ارزش آفرینی برای محصول یا خدمات خطرپذیری بالایی دارند. خود محصول یا خدمت ممکن است منحصر به فرد باشد یا نباشد، اما کارآفرین با تأمین و تخصیص منابع و مهارت‌های ضروری تا حدودی به آن ارزش می‌بخشد. ویژگی‌های کارآفرینی مطمئن به خود و خوش بین با انرژی و با نشاط توانا در محاسبه خطر، خلاق، نیازمند پیشرفت پاسخ‌گویی مثبت به چالش‌ها، رهبری پویا منعطف و توانا در سازگارشدن، آغازگر مطلع از بازار، کاردان و پیگیر توانا در کنار آمدن با دیگران، آینده نگر ذهنی مستقل، پاسخگو به انتقادها دانش باز و همه فن حریف
Entrepreneurship
کارآفرینی
کارآفرینی بطور خلاصه عبارت از فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره‌گیری از فرصت‌ها.
Evaluation
ارزیابی
فرایند مستمری است که توسط یک شخص ثالث، سازمان یا مشتری اجرا می گردد. این فرایند معیارهای کمی و کیفی مربوط به میزان دستیابی به مقاصد از پیش تعیین شده و اهداف برنامه ها، کیفیت مدیریت و تغییرات بنیادین را ارائه می‌کند، این بازخورد برای برنامه‌ریزی و اجرای تغییرات مطابق با اهداف تعیین شده به کار می رود.ارزیابی برای حمایتهای عمومی و سرمایه گذاری جاری در برنامه های بنگاه های خرد ضروری است. لازم کارشناسان بیروین برای برنامه ریزی و اجرای ارزیابی های معتبر به کار گرفته شوند
Exit
خروج
فروش یا مبادله میزان قابل توجهی از مالکیت شرکت به صورت نقدی، بدهی یا سهم به شرکتهای دیگر.
Exit of Incubator
خروج از مرکز رشد
مرحله ای که مرکز رشد به عنوان سهامدار از ساختار یک شرکت پرورش یافته در مرکز رشد خارج می گردد
Exit route
روش خروج
روشی که توسط یک سرمایه گذار جهت نقد کردن سرمایه گذاریش انجام می شود
Exit strategy
راهبرد خروج
روشی که سرمایه گذار مخاطره پذیر یا مالک بنگاه برای بهره بردای از سرمایه گذاری خود در یک شرکت، اتخاذ می کند. راهبرد خروج هم چنین «فعالیت نقدنمودن» نامیده می شود
Expansion
بسط و گسترش
شرکت در این مرحله با عرضه محصول، درآمد کسب می‌کند و قصد توسعه بازار و یا توسعه محصول را دارد.
Expansion
مرحله گسترش
شرکت از محصول تولیدی درآمد کسب می‌کند و محصولات و تنوعات آن را در حوزه‌های جدید گسترش می‌دهد
Export processing zones
مناطق آزاد صادرات
مناطق آزاد صادرات برای توسعه صادرات و تجارت بالقوه خارجی سودمند است و به طور کلی این مناطق پیوند بهتری با جامعه بین‌المللی دارند. اگرچه نشان داده شده است که این مناطق به طور بالقوه در سطح ناچیزی جامعه محلی را تقویت می‌کنند. با این حال، این مناطق از طریق تسهیل خدمات شغلی، تدارک دستیابی به تأسیسات زیربنایی و تهیه مشوق‌های مالیاتی به جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی اهتمام دارند. این مناطق هم‌چنین در اشتغال‌زایی و بهبود موازنه حقوق و دستمزد نقش دارند.
First Generation
نسل اول
این نسل عموماً با مؤلفه «دارایی واقعی» و مجاورت با مؤسسات پژوهشی یا محیط‌های فنی دانشگاهی مشخص می‌شوند. مراکز رشد این نسل با مجموعه‌های جدید ساختمانی، نظیر پارک‌های علم و فناوری یا قطب‌های فناوری یا با واگذاری ساختمان‌های متروک و رها شده (نظیر مجتمع‌های صنعتی) ایجاد می‌شوند. مؤلفه «دارایی واقعی» اغلب حاکی از سرمایه‌گذاری دولتی قابل ملاحظه است که گاه برنامه‌های نوآوری، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی ملی یا محلی از آن حمایت به عمل می‌آورند. یکی از چالش‌های عمده این مراکز، که همواره نیازمند سرمایه‌گذاری ثابت می‌باشند، این است که چرخه عمر توسعه‌ای طولانی دارند و از سرمایه‌گذاری ناکافی و مکانیزم‌های موجود برای فارغ‌التحصیلی شرکت‌ها آسیب می‌بیند. متداول‌ترین «عوامل موفقیت» این سامانه‌ها به ظرفیت آن‌ها در تمرکز بر ایجاد مخاطرات جدید تا مدیریت دارایی واقعی، اداره و کنترل مدیریت کارآفرینی و بازاریابی راهبردی محور بستگی دارد.
For – profit property development incubator
مراکز رشد توسعه اموال انتفاعی
این دسته از مراکز رشد دفتر و فضای کارگاه / تولید مشترک با خدمات مشترک فراهم می‌آورند. برخی از مؤسسات اموال به توسعه بازار تجملی می‌اندیشند و در این زمینه به آن دسته از شرکت‌های زایشی توجه دارند که تصویر آگاهانه‌ای از نرم‌افزار، اینترنت و بخش‌های خدمات حرفه‌ای دارند. برای مثال به شرکت‌هایی که یکی از کلیدهای موفقیت را در دست دارند. توسعه دهندگان اموال نخست به درآمد حاصل از اجاره و رشد ارزش دارایی واقعی علاقه‌مند هستند
For- Profit Business Incubator
مرکز رشد تجاری انتفاعی
مؤسسه‌ای که کسب و کار اولیه آن رشد شتاب دهنده شرکت‌های مشتری است، در جایی که پست‌های منفعت‌زا در برنامه کسب و کار گنجانده شده است. این گونه مراکز گاه با سهیم شدن در سود شرکت‌ها پس از موفقیت، منتفع می‌شوند.
For- Profit Investment
مراکز رشد سرمایه‌گذاری انتفاعی
این دسته از مراکز رشد اغلب مرکزی بیش از یک روش ساده برای موسسات سرمایه‌ای مخاطره‌جو و یاری‌رسانان کسب و کار هستند که سهام‌شان را در یک منطقه سرمایه‌گذاری می‌کنند. این امر این امکان را به مراکز رشد سرمایه‌گذاری انتفاعی می‌دهد که به جای توده‌های قدیمی که در جستجوی‌شان هستند و تا حدودی ضریب موفقیت پایینی دارند، به سهام‌شان توجه بیشتر داشته باشند و چه بسا در آن هم‌افزایی ایجاد کنند.
Free riding
سواری مفت
در شرایط عادی کشورهای در حال توسعه تمایلی به رعایت حقوق بین‌المللی دارایی معنوی ندارند و ترجیح می‌دهند بدون پرداخت هزینه اضافی محصولات خارجی را مشابه‌سازی کنند. این دیدگاه از دید کارشناسان غربی، سواری مفت تلقی می‌شود.
Gestation
ایجاد و شکل‌گیری
ایجاد و شکل‌گیری، اولین گامی است که یک شرکت برمی‌دارد. در این مرحله، فردی مبتکر ایده‌ای فناورانه با پتانسیل خوب در بازار دارد؛ اما از خبرگی لازم و منابع مورد نیاز برای تجاری‌سازی ایده‌اش بهره‌مند نیست.
Gestation
مرحله تکوین
مخاطره‌جو ایده‌ای فناورانه دارد که دارای بازار بالقوه مطلوبی است اما برای تجاری‌سازی آن، منابع و تجربه تجاری محدودی دارد.
Graduate
رشدیافتن / خارج شدن
یک مؤسسه کسب و کار که توسط یک مرکز رشد در یک دوره زمانی پرورش می‌یابند (اصطلاحاً سر از تخم بیرون می‌آورند) و ساختمان فیزیکی مرکز رشد را ترک می‌کنند یا پیوند رسمی‌شان را با مرکز رشد قطع می‌کنند. شرکت‌های رشدیافته یا خارج شده از مرکز رشد به طور موفقیت‌آمیزی به نقطه معیار مورد توافق رسیده‌اند و یا تأمین‌ مالی دیگری به دست آورده‌اند و یا به سازمان دیگری ادغام شده‌اند. رویکرد پیش‌رشد ـ مرکز رشد ایده‌ها مرکز پیش‌رشد، کارآفرین بالقوه، (به صورت دستیار) و دانش کلیدی برای چگونگی اداره یک شرکت فراهم می‌آورد. ویژگی جدید و نوآور یک مرکز پیش رشد این است که ایده کسب و کار به صورت آکادمیک تقریباً محک زده می‌شود و تجربه کسب و کار بدون این که فردِ صاحبِ ایده مالک شرکت باشد، به چنگ می‌آید. برخلاف مرکز رشد کسب و کار معمول، مرکز پیش رشد فقط از پروژه‌های کارآفرین (مراکز انتفاعی) و تقریباً در بنگاه‌ها ثبت‌ نشده حمایت می‌کند. مدیریت مرکز پیش رشد و یک مرکز آکادمیک قراردادی را منعقد می‌کنند که مراکز انتفاعی را قادر می‌سازد یک فعالیت کسب و کار معمول، مثلاً فروش محصولات، را در مرحله مقدماتی به نفع مرکز پیش رشدی به انجام رسانند. هرگاه مدیر اجرایی همه فعالیت‌های کسب و کار مراکز انتفاعی را کنترل می‌کند، خطرات مالی برای گروه‌های آکادمیک و کارآفرین کاهش می‌یابد. اقدام ثبت‌نام یک بنگاه معمولاً پس از دوره موفقیت مرکز پیش رشد و زمانی اتفاق می‌افتاد که گروه‌های کار‌آفرین و آکادمیک دانش، مهارت و تجربه کافی را برای اداره شرکت خودشان کسب کرده‌اند. با توجه به اعتماد به نفس و تجربه آکادمیک کسب شده در خلال مرحله پیش رشدی، ترس آنان از شکست به طور معناداری کاهش می‌یابد. مرکز پیش رشد بر آموزش و مربی‌گری کارآفرینان بالقوه متمرکز است و پوشش قانونی برای فعالیت‌های تجاری مراکز انتفاعی فراهم می‌آورد که وابسته به نهاد قانونی مستقلی نیستند. در خلال دوره پیش رشد، کارآفرینان آتی با فروش محصولات یا خدمات مقدماتی، تقاضای بازار و ایده‌های کسب و کار شان را کشف می‌کنند. پیش مرکز رشد محیط آموزشی مساعدی برای کارآفرینان بالقوه یا گروه‌های کارآفرین از طریق قراردادن آن‌ها در یک موقعیت فعال فراهم می‌آورد. دانشمندان با راه‌اندازی مرکز انتفاعی‌شان نقش فعالی را در زمامداری فرآیند تجاری سازی نتایج R&D شان بر عهده می‌گیرند. بدین گونه آن‌ها از وظایف وقت‌گیری مانند حسابداری خلاص می‌شوند. به علاوه، مراکز پیش رشد حمایت‌های خاصی مانند دوره کار‌آفرینی، نظارت بر کارکنان و دسترسی به شبکه‌های مرتبط فراهم می‌آورند.
Graduate
شرکت رشد یافته
یک شرکت مقیم در مرکز رشد که مکان فیزیکی خود را در مرکز رشد ترک می‌نماید یا دیگر از مرکز رشد خدمات عمومی دریافت نمی کند
Graduation
رشد یافتن
رشد و تکامل یافتن یک شرکت در مرکز رشد
Growth
رشد
در مرحله رشد، کسب و کار با تمرکز بر محصول اصلی‌اش گسترش می‌یابد.
growth stage
مرحله رشد
شرکت خط تولید محصول را گسترش می‌دهد. روی محصول اصلی تمرکز می‌کند. کسب مدیریتی خود را از غیر رسمی به رسمی منتقل می‌سازد


Hatchery
مرکز رشد
واژه دیگری برای :مرکز رشد. معمولاً برای پروژه ها در مرحله ایده اولیه به کار می رود
High Tech
فناوری پیشرفته
محصولات یا خدماتی که مستلزم مهارت بالا و ترکیب و بهره‌مندی از منابع پیچیده می‌باشند.
High Tech
فناوری پیشرفته
مفهومی که وضعیت فعلی فناوری یا کاربرد دانش را در فرآیندها یا محصولات جدید بیان می‌کند. فناوری پیشرفته نسبی است. در زمان ادیسون لامپ فناوری پیشرفته محسوب می‌شد، همان‌گونه که در دهه ۱۹۳۰ ماشین تحریر برقی فناوری پیشرفته بود. امروزه فناوری پیشرفته به کاربردهای زیست فناوری و میکروالکترونیک اطلاق می‌شود.
Hub
هاب/قطب
در حال حاضر، مرسوم‌ترین الگوی عملیاتی از یک مرکز کار و کسب است که گزاره ارزشی آن هم عرضه تسهیلات فیزیکی و هم محیط‌های مجازی برای دریافت خدمات رشد (برای کسب و کارهای رشدیابنداش) را شامل می‌شود. مدل عملیاتی هاب معمول‌ترین مدل عملیاتی مراکز رشد نوپاست که بیش از یک سال از حضورشان در عرصه کسب و کار نمی‌گذرد. هاب نقاط قوت دو مدل عملیاتی BAM و معبر را در یک اداره مرکزی تلفیق می‌کند. گروه‌های تخصصی موجود در مراکز رشد Hub دامنه مطلوبی از خدمات را ارائه می‌دهند. در این مراکز، منابع مالی محدودی در اختیار رشد یابنده‌ها قرار می‌گیرد. با این حال شبکه کاری این دسته از مراکز رشد با بیرون رشد نایافته، سست، غیررسمی و بی‌ثبات است
Hub operational model
مدل عملیاتی Hub
اغلب مدل‌های مراکز رشد نوپا، برگرفته از مدل Hub است. مدل Hub، با بهره‌گیری و تلفیق نقاط قوت دو مدل BAM و Portal، طرحی منسجم و ساخت‌یافته به‌دست می‌دهد. بخش‌های تخصصی موجود در مراکز رشد Hub ارائه کننده سطح مطلوبی از خدمات می‌باشند.
Inception
شروع
این مرحله، دومین گامی است که یک شرکت برمی‌دارد. در این مرحله گروه کاری شرکت تکمیل شده و شرکت دارای طرح کسب و کار می‌باشد و قصد شروع ارائه خدمات و یا تولید محصول را دارد.
Inception
مرحله آغازین
هیچ درآمدی حاصل نشده است و شرکت فاقد تاریخچه می‌باشد، تیم کامل نیست، طرح کسب و کار تهیه شده و شرکت در مرحله شروع تهیه محصول است.
Incubatee
رشدیابنده
کسب و کار یا شرکتهایی که در یک مرکز رشد قرار می گیرند یا از طریق مرکز رشد به ثمر می‌رسند
Incubation Period
دوره رشد
چارچوب زمانی مورد توافق یک مرکز رشد و یک کسب و کار رشد یابنده که طی آن کسب و کار رشد یابنده در ساختمان فیزیکی یا مجازی مرکز رشد باقی می‌ماند و همه خدمات قابل دسترس و مورد توافق را دریافت می‌دارد. دوره‌ای است حداکثر ۳ ساله که طی آن واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می‌شوند. زمان این دوره در بعضی از مراکز رشد با تصویب هیئت امنا، تا ۵ سال قابل افزایش است.
Incubator
مرکز رشد
طرح ارایه خدمات و تسهیلات جهت تشویق کارآفرینی و به حداقل رساندن موانع برای ایجاد و رشد بنگاههای جدید، به ویژه برای شرکتهای فناوری پیشرفته(high-Tech) از طریق جا دادن تعدادی بنگاه نوپا که در استفاده از خدمات سهیم می باشند. این خدمات مشترک شامل مکان جلسه، خدمات منشی و دفتری، خدمات حسابداری، کتابخانه‌های تحقیقاتی، ارائه مشاوره مالی و مدیریتی در مرکز و خدمات رایانه ای می باشد. مرکز رشد نهادی است جهت پرورش ایده های کسب و کار یا فناوریهای جدید تا مرحله ای که برای سرمایه گذاران مخاطره پذیر جذاب شوند. به طور نمونه یک مرکز رشد فضای فیزیکی و بعضی یا همه خدمات: قانونی، مدیریتی و فنی مورد نیاز برای یک بنگاه را فراهم می کند تا آن بنگاه توسعه یابد. شرکتهای سهامی خاص اغلب به خاطر حمایت مراکز رشد از طریق ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری در مرحله اولیه به آنها اتکا می کنند
Incubator Facilities
امکانات مراکز رشد
ملک و دارایی هایی که به صورت خاص جهت حمایت از بنگاههای جدید و در حال رشد و بعضی اوقات از صنایع ویژه مانند تکنولوژی زیستی ایجاد می گردد
Incubator Generations
نسل‌های مرکز رشد
۱- نسل اول First Generation 2-مراکز رشد دانشگاهی University Incubators 3-مراکز رشد مجازی Virtual Incubators 4-مراکز رشد کسب و کار بین‌المللی International business Incubators 5-مراکز رشد دات. کام Dot.com Incubators
Incubator Industry
صنعت نوپا
یک بنگاه صنعتی کوچک تازه تشکیل شده (نوپا)، که هنوز به صورت کامل تاسیس نشده است
Incubator operational model
مدل عملیاتی مرکز رشد
در نسل‌های مختلف مراکز رشد، چهار نوع مدل عملیاتی وجود دارند. این مدل‌های عملیاتی به بررسی کانون‌های تمرکز مراکز رشد در نسل‌های مختلف، ترسیم و القای قالب آنها، توصیف حیطه ارائه خدمات، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سطح اتحادهای خارجی و اختصاصی آنها می‌پردازند.
Incubators main players
نقش‌آفرینان اصلی در مراکز رشد
۱-کارآفرینان Entrepreneurs 2-فرشتگان به کسب و کار Business Angel انواع یاری رسانان: الف).فرشتگان کارآفرین Entrepreneurial Angels ب).فرشتگان گروهی Corporate angles پ).فرشتگان مشتاق Enthusiast angles ت).فرشتگان مدیریت خرد Micromanagement angles ج).فرشتگان تخصصی Professional angles
Industrial estates
دارایی‌های صنعتی
دارایی‌های صنعتی رویکردی پویا به توسعه منطقه‌ای اقتصاد، شهرهای محلی و آژانس‌های توسعه منطقه‌ای می‌دهد.
Information technology (IT)
فناوری اطلاعات
منظور از فناوری اطلاعات، آن نوع فناوری است که از آن در از ذخیره، تبادل و دستکاری اطلاعات استفاده می‌شود. سازمان‌هایی که از فناوری به‌طور کلی و از IT به‌طور خاصی بهره می‌گیرند، سازمان‌هایی کاراتر، اثربخش‌تر و نوآورتر می‌باشند.
Infrastucture
زیرساخت
خدمات پایه و اساسی مانند جاده ها و شبکه فاضلاب که برای توسعه ، فعالیت و رشد یک شهر ضروری است. سیستم ها و شرایطی که از فعالیتهای اقتصادی حمایت می کنند و اغلب مکانشان ثابت است
Initial Public Offering (IPO)
عرضه اولیه سهام
دعوت به صورت فراخوان عمومی برای خرید سهام یک شرکت توسط واسطه هایی چون موسسات اعتباری و بانک های تجاری انجام می گیرد . این کار به وفور جهت انتشار سهام و قرضه افزایش سرمایه انجام می گیرد. عرضه و انتشار سهام برای حراج می تواند به دو شکل باشد: تحت یک قیمت ثابت که نیاز به فرم قرعه کشی یا سهمیه بندی دارد، اگر تقاضا برای سهام زیاد باشد. یا از طریق مزایده (‌پیشنهاد خرید) که در آن پیشنهاد دهندگان و افراد متقاضی خرید، تعدادی ثابت سهام را با همان قیمت تعیین شده و یا بیشتر از آن درخواست می کنند و نهایتاً سهام به کسی که بیشترین قیمت را پیشنهاد داده است واگذار می گردد . این عبارت همچنین عرضه عمومی نیز گفته می شود
Innovation
نوآوری
معرفی و ارائه یک ایده جدید به بازار به شکل یک محصول یا خدمات یا توسعه در یک سازمان یا فرآیند
Innovation center
مرکز نوآوری
شبیه به مرکز رشد اما مخصوص تجاری سازی پروژه های نوآورانه تجاری است
Innovative
نو آورانه
ایجاد ارزش و ثروت از طریق ارائه ایده های جدید، محصولات جدید، خدمات جدید یا راههای انجام کار جدید
Intellectual Asset(IA)
دارایی های غیر منقول(نامشهود)
دارایی ها و سرمایه های نا مشهود و غیرمنقول (‌نامشهود) مانند دانش ، مهارت، حق الامتیاز ، حق تالیف ، حق انحصاری اختراع، نام و نشان تجاری و مزیت رقابتی هر شرکتی به این عوامل بستگی دارد
Intellectual capital (IC)
سرمایه نامشهود
یک عبارت و واژه مالی است که تفاوت میان ارزش دفتری (‌بر اساس دارایی های منقول ) و ارزش بازار(‌قیمت بازار )‌را مشخص می کند.
Intellectual property rights
حقوق مالکیت معنوی
فرآیند قانونی که از تکنولوژی یا فرآیندهای یک شرکت حمایت و پشتیبانی می کند
Intellectual property(IP)
مالکیت معنوی
یک عبارت به رسمیت شناخته شده و شکل سنتی عبارت دارایی های غیرمنقول ‌که شامل آرم و نام تجاری ، حق طراحی ، حق تثبیت اختراع، حقوق معنوی و اطلاعات و اسناد محرمانه
Intermediary
واسطه
گروهی از مؤسسات خدماتی تخصصی، آژانس‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری و دیگر مؤسسات کسب و کار که شراکت و اتحاد متعهدانه‌ای را با مرکز رشد شکل می‌دهند. این واسطه‌ها خود نیز در موفقیت هسته‌ها و مؤسسات فناور مستقر در مرکز رشد ذینفع هستند.
International Business Incubators
مراکز رشد کسب و کار بین‌المللی
این نوع از مراکز رشد به عنوان سومین نسل از مراکز رشد تجاری معرفی شده‌اند. این مراکز برای توسعه کسب و کار‌های مبتنی بر دانش، طیف وسیعی از خدمات حمایتی را ارائه می‌دهند. اکثر این مراکز، مبتنی بر صادرات هستند و سوابق فروش و نرخ رشد بسیار بالایی را نشان می‌دهند. مراکز رشد تجاری بین‌المللی، دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی، سرمایه‌های مخاطره‌ای و مشارکت‌های مخاطره‌ای بین‌المللی را به یکدیگر متصل می‌کنند. این مدل رشد که مبتنی بر سازوکارهای همگرایانه است، در حال حاضر در کشورهایی همچون چین، کره و مالزی موجود می‌باشند.
International business Incubators
مراکز رشد کسب و کار بین‌المللی
این مدل به عنوان «نسل سوم» مراکز رشد به شمار می‌آیند. این دسته از مراکز رشد دامنه کاملی از خدمات حمایتی را برای توسعه کسب و کار دانش محور فراهم می‌آورند. بیشتر این مراکز صادرات مدار هستند و سوابق فروش و نرخ رشد تأثیرگذاری نشان می‌دهند. آن‌ها با دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، سرمایه مخاطره‌پذیر و مشارکت‌های مخاطره‌ای بین‌المللی مرتبط هستند. این مدل مرکز رشد ـ مبتنی بر همگرایی مکانیزم‌های حمایتی ـ در کشورهایی مانند چین، کره و مالزی وجود دارد. برخی از این مراکز رشد شروع به ایجاد شبکه مرکز رشد کرده‌اند. یعنی مراکز رشد داخل یک منطقه یا کشور یا با یک تمرکز. قوت این دسته از مراکز رشد بر ظرفیت آن‌ها در سهیم کردن دیگران در دانش و منابع و نیز پیوند و هم‌افزایی مالی مبتنی است که می‌تواند در چارچوب پژوهش و توسعه ایجاد شود.
IPO (Initial Public Offering)
عرضه عمومی اولیه سهام
آخرین گام برای نیل به موفقیت در هر شرکتی، رفتن به میان مردم و عمومی شدن است که به آن به عرضه عمومی اولیه سهام یا IPO اطلاق می‌شود.
IT Incubator
مرکز رشد IT
مرکز رشد IT یک ابزار توسعه اقتصادی است که به منظور تسریع رشد و موفقیت شرکت‌های کارآفرین از طریق عرضه خدمات و منابع حمایتی کسب و کار طراحی شده است. مدل مفهومی این مرکز رشد به صورت مثلثی می‌باشد که روئوس آن عبارتند از: الف) مدیریت اموال و املاک فضای اجاره‌ای و اجاره‌نامه‌های منعطف ب) سرمایه‌گذاری‌های مالی و تأمین مالی ج) مشاوره کسب و کار
Joint venture
دارای فعالیت کسب و کار مشترک
فعالیت بازرگانی که توسط دو یا چند مؤسسه به طور مشترک انجام می‌گیرد.
Knowledge economy
اقتصاد مبتنی بر دانش
شرایطی که ارزش و ثروت در اثر ایده های جدید، نرم افزار، خدمات و روابط جدید روند صعودی پیدا می کند و افزایش می یابد
Labor-intensive
صنایع کاربر
صنعت و تجارتی که به تعداد زیادی کارگر و نیروی کار در یک جریب زمین نیاز دارد
Learning industry
صنعت آموزش
یک عبارت جمعی و اشتراکی است در اقتصاد برای سازمانهایی که کار شبیه سازی ، مطابقت و حمایت از تقاضاهای آموزش افراد و کارکنان را برعهده دارند
Local economic development incubators
مراکز رشد با هدف توسعه اقتصادی محلی
این نوع از مراکز رشد عموماً توسط دولت‌های ملی و محلی و با فعالیت‌های گسترده و در عین حال رشته‌ای، به‌منظور توسعه اقتصادی محلی شکل می‌گیرد. حمایت از صنایع کوچک با شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی یکی از اهداف استراتژیک این نهادهاست.
Low Tech
فناوری پایین
محصولات یا خدماتی که به مهارت، ترکیب نامعمول منابع و فنون پیچیده نیازی ندارد.
Market
بازار
محلی که خریداران و فروشندگان اقلامی را که ارزش دارند مبادله می کنند. فضایی است فیزیکی که خریداران و فروشندگان برای بهترین قیمت چانه زنی می کنند که یکی از مفاهیم اساسی تجارت است . فقدان یک بازار فیزیکی برای یک سری از کالاها معمولاً یکی از منابع اساسی ناکارآمدی اقتصادی است. در این بازار تقاضا برای محصول یا خدمت مورد نظر معمولاً از طریق طرح هایی با مدت زمان مشخص و معلوم سنجیده می شود
Market Niching
استراتژی جاگیری در بازار
یک نوع استراتژی بازاریابی است که هدف آن شناسایی بخش کوچکی از بازار و عرضه کالا و خدمات مناسب برای آن بخش است که نیازهای منحصر به فردی دارد
Market Segmentation
تقسیم بازار
تقسیم بازاربه بخش های متعدد بر حسب عوامل مختلف مانند؛ عوامل جغرافیایی ، قیمت ، نحوه تحویل کالا ، ویژگی های مشتری و غیره. تقسیم شرایط به منظور تحمیل شرایط به خریدار یا فروشنده
Market share
سهم بازار
درصدی از بازار که یک موسسه یا کالا کسب می کند
Maturity
بلوغ
در این مرحله، کسب و کار قدرت رشد در هر دو زمینه فروش و سودآوری را به‌دست آورده و در بازار شهرت کسب کرده است. برای این‌که شرکت به‌صورت رقابتی باقی بماند باید به نوآوری و خلاقیت در تولید محصول رو آورد.
Maturity
مرحله پختگی/ بلوغ
شرکت در بازار مستقر می‌شود: برای بقا‌ در بازار رقابت به نوآوری نیاز دارد.
Mentor
مشاور، مربی، رایزن
مدیر ارشد یک مؤسسه پاگرفته که موافقت می‌کند تعداد ساعت معینی را در هر هفته به مؤسس یک شرکت نوپا که در مرحله رشد آغازین است آموزش بدهد.
Microbusiness or Microenterprise
بازار کوچک و خرد
یک بازار کوچکتر از (SBA) یا همان بازار کوچک و خرد است. بر اساس برنامه تقسیم بندی شرکت ها (‌۱۹۹۲) شراکت و مالکیت انحصاری یا تجارت خانگی که کمتر از ۱۰ نفر کارکن (کارمند) دارد و کلاً دسترسی به بخش های مالی بانکی ندارد و از وام های کمتر از ۱۵۰۰ دلار استفاده می کند
Micromanagement Angels
فرشتگان مدیریت خرد
این گروه از فرشتگان ترجیح می‌دهند که کنترل بیشتری بر سرمایه‌گذاری‌شان داشته باشند. اغلب مدیریت خرد سرمایه‌شان را از روی صندلی هیئت مدیره شرکت کنترل می‌کنند تا یک مشارکت فعال. آنها ممکن است هر بار در بیش از چهار شرکت سرمایه‌گذاری کنند و به ارزش افزوده‌شان در هر یک از سرمایه‌گذاریها بیافزایند.
Micromanagement angles
فرشتگان مدیریت خرد
این گروه از فرشتگان ترجیح می‌دهند که کنترل بیشتری بر سرمایه‌گذاری‌شان داشته باشند، اغلب مدیریت خرد آن‌ها از روی صندلی هیئت مدیره شرکت صورت می‌گیرد تا یک مشارکت کننده فعال. آن‌ها ممکن است هر بار در بیش از چهار شرکت سرمایه‌گذاری کنند و به ارزش افزوده‌شان در هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها بیافزایند.
Mid Tech
فناوری متوسط
محصولات یا خدماتی که مستلزم مقداری مهارت و ترکیب منابع موجود، بدون پیچیدگی‌های غیرمعمول است.
Mixed incubators
مراکز رشد مختلط (عمومی)
این نوع از مراکز رشد به دلیل فقدان کسب و کار ایجاد گردیده است. هدف این دسته از مراکز رشد ایجاد شرکت‌های نوپا و ایجاد شغل می‌باشد.
National Innovation System (NIS)
نظام ملی نوآوری
نظام ملی نوآوری، مجموعه‌ای از سازمان‌ها و روابط بین آنهاست؛ که کلیه سازوکارهای لازم برای توسعه و ارتقای نوآوری در همه ابعاد، در آن گنجانده شده است.
Network of Business Angels
شبکه فرشتگان کسب و کار
شبکه‌های یاری‌رسانان کسب و کار، جورسازی عرضه و تقاضای سرمایه را تسهیل می‌سازند. خدمات آنها می‌تواند شامل جفت و جور کردن معامله، آموزش و آماده‌سازی سرمایه باشد.
Network of business angels
شبکه‌های فرشتگان کسب و کار
شبکه‌های فرشتگان کسب و کار جورسازی عرضه و تقاضای سرمایه را تسهیل می‌سازند. خدمات آن‌ها می‌تواند شامل جفت و جور کردن معامله، آموزش و آماده‌سازی سرمایه باشد.
Networked incubators
مراکز رشد شبکه‌ای شده
یک مرکز رشد شبکه‌ای برای پرورش شریک در میان‌ گروه‌های نوپا و سایر مؤسسات موفق اینترنت مدار از سازوکارهایی برخوردار است که جریان دانش و خبرگی را در کنار شرکت‌ها و بازار و ارتباطات فناوری آتی بین آنها را پرورش می‌دهد. شرکت‌های نوپا به کمک چنین مرکز رشدی می‌توانند شبکه کاری منابع و شرکا را به سرعت به‌دست آورند.
Non-Profit Business Incubator
مراکز رشد کسب و کار غیرانتفاعی
مراکز رشد غیرانتفاعی از مراکز پژوهشی، دانشگاهی، دولت‌های مرکزی و محلی سرچشمه می‌گیرند و توسط حامیان جوامع ایجاد می‌شوند. به لحاظ تاریخی، مراکز رشد کسب و کار توسط مراکز دانشگاهی و پژوهشی تأسیس شده‌اند و عمدتاً توسط دولت‌های مرکزی و محلی تأمین مالی شده‌اند. برخی از این مراکز رشد تحت تأثیر موفقیت‌های تاریخی هستند، مانند ATDC آتلانتا با ۳۱ سال موفقیت، تولید مستمر و ثابت رونق و بیش از یک صد شرکت فارغ شده ‌ موفق. گروه‌های کوچک‌تری از مراکز رشد غیرانتفاعی وجود دارد که توسط کارآفرینان موفق تأسیس شده‌اند (یا می‌شوند)؛ یعنی کارآفرینانی که هدف‌هاشان رشد استعداد و تسهیل توسعه اقتصادی محلی است. این دسته از مراکز رشد از منافع دیگر مخاطرات خصوصی کسب و کار تامین مالی می‌شوند.
Not-for-Profit Business Incubator
مرکز رشد تجاری غیر انتفاعی
مؤسسه‌ای که کار اولیه آن رشد و شتاب دادن شرکت‌هایی است که یا درآمدزا نشده‌اند و یا به نقطه سر به سر نرسیده‌اند. این مراکز معمولاٌ از سوی دولت و یا سرمایه‌های جامعه تأمین مالی می‌شوند.
Operating Models Of Business Incubation
مدل‌های عملیاتی مرکز رشد کسب و کار
چهار گونه مدل عملیاتی مرکز رشد وجود دارد که کانون تمرکز مرکز رشد را شرح می‌دهند؛ کانون تمرکزی که ساختار، دامنه خدمات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سطح اتحادهای خارجی مرکز رشد را تعیین می‌کند. ۱-فیزیکی/سنتی/آجر و سیمان Bricks and Mortar (BAM) 2-معبر (یا مرکز رشد مجازی) Portal 3-هاب/قطب Hub 4-اگیوباتور/تخم‌مرغی شکل Eggubator
P&L profit/loss (income statement)
صورت وضعیت درآمد
صورت وضعیت مالی که نشاندهنده مقدار سود یا زیان یاعملکرد، درآمد و دستمزدهای یک شرکت است
Park
پارک
به مجموعه‌ای اطلاق می‌شود که از طریق فراهم آوردن و ارائه زمین، تأسیسات زیربنایی آزمایشگاه‌ها و جایگاه‌های تحقیقاتی متمرکز و تسهیلات قانونی موجبات اجتماع واحدها، شرکت‌ها و مؤسسات تحقیقاتی را در یک فضای متمرکز فراهم می‌آورد. این مجموعه‌ها که معمولاً در مجاورت قطب‌های دانشگاهی و یا قطب‌های صنعتی و اقتصادی شکل می‌گیرد، ضمن ایجاد فضای مناسب برای انجام کارهای تحقیقات کاری و تجاری سازی نتایج آن موجبات رشد تحقیقات را از رهگذر هم‌افزایی ناشی از مجاورت فیزیکی این واحدها و نیز کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه‌های جاری فراهم می‌سازد.
Partnership
شرکا
پیوند داوطلبانه دو یا چند نفر برای دنبال کردن یک کسب و کار پر مخاطره، به عنوان کسب و کار سودآور است. شرکا می‌توانند بدون قرارداد کتبی، واسطه رفتار شراکت نظیر سرمایه‌گذاری یا شراکت در منافع کسب و کار با هم کار کنند؛ ولی داشتن یک توافق‌نامه شراکت امری خردمندانه است.
Patent
حق انحصاری اختراع
مجوز استفاده از یک نوآوری به صورت انحصاری برای زمان و مکان محدود با متوقف کردن فرم های دیگر ، از میان چیزهای دیگر ، استفاده یا فروش آن بدون اجازه و تحت اختیار خود
Pilot Application
کاربرد اولیه
کاربری اولیه ای از ابزار، نرم افزار، محصول یا خدمات جدید که معمولاً در مقیاس کوچک ساخته و تهیه می شود و برای بررسی و تحقیق اولیه و جمع آوری داده ها به کار می رود
pilot stage
مرحله مقدماتی/آزمایش
مرحله تهیه محصول است. هزینه‌های مستمر و مهمی را شرکت متحمل می‌شود، ولی هنوز درآمدی برای شرکت حاصل نشده است.
Policies and Procedures
خط مشی ها و رویه‌ها
رهنمودهایی که تحت عنوان «‌قوانین» و تحت یک برنامه عمل می شوند. این خط مشی ها و رویه‌ها، عبارات مکتوبی هستند از تصمیماتی که مدیریت آنها را ایجاد کرده و انتظار دارد کارمندان تحت این قوانین برای معاملات سازمان عمل کنند
Portal operational model
مدل عملیاتی پورتال
Portal نوع جدیدی از مراکز رشد تجاری است. Portal ها طیف وسیعی از خدمات را به‌صورت الکترونیکی و از طریق اینترنت ارائه می‌دهند و اتحادهای مجازی ایجاد می‌کنند، اما با تمام این تفاسیر میزان سرمایه‌ای که برای خود در نظر می‌گیرند، محدود می‌باشد. برجسته‌ترین نقطه قوت مدل Portal، دسترسی آسان آن به طیف وسیعی از خدمات، بدون وجود هرگونه هزینه اجرایی جنبی، تسهیلات فیزیکی و نیز سهولت دسترسی به شرکا و مشتریان در سراسر دنیا می‌باشد. با وجود این، فقدان تعاملات انسانی که عمده‌ترین نقطه ضعف این مدل به‌شمار می‌آید میزان مشتریان را تا حد چشم‌گیری کاهش می‌دهد.
Pre Seed Stage
مرحله پیش‌سرمایه اولیه
مقدار کم و بیش ناچیزی از سرمایه برای سرمایه‌گذار یا کارآفرین برای مفهوم ویژه‌ای است که بالقوه دارای فرصت کسب و کار سودآوری می‌باشد که هنوز اثبات و به ثمررسی آن زمان می‌طلبد. کار سرمایه‌گذاری شده ممکن است شامل رشد محصول (در برابر پژوهش ناب) باشد، ولی به ندرت بازاریابی اولیه را در بر می‌گیرد.
Pre-incubation Period
دوره پیش رشد
در تأسیس مرکز رشد، اندیشه اولیه پذیرش شرکت ثبت شده و تشکل یافته است. در هر یک از عوامل ایده، کار گروهی، تجربه کاری اولیه و ثبت قانونی شرکت مشکلی وجود داشته باشد، ترجیحاً دوره‌های اولیه قبل از مرکز به هنگام دوره‌های پیش مرکز رشدی طراحی می‌شود که مدت آن محدودتر است. در دوره‌های پیش مرکز رشدی که ممکن است از ۶ تا ۹ ماه طول بکشد؛ سعی می‌شود تا ضمن برطرف شدن نواقص، شرایط لازم جهت ورود به مرکز فراهم گردد. در واقع تصمیمات مربوط به ارزیابی درخواست‌های ورود به مرکز رشد به سه صورت خواهد بود: ۱- رد درخواست، ۲- پذیرش شرکت، ۳-پذیرش مشروط. در پذیرش مشروط، شرکت‌هایی که به‌طور مشروط پذیرفته می‌شوند در یک فهرست انتظار برای فضای در دسترس بعدی یا در صورت لزوم طی دوره پیش رشد در برنامه قرار می‌گیرند.
Pre-Incubation Period
دوره رشد مقدماتی
(۱) دوره‌ای است که هسته‌های تحقیقاتی توسعه‌ای به منظور تقویت گروه کاری، شناسایی و تثبیت ایده محوری و شناخت دقیق بازار به مدت ۶ تا ۹ ماه از خدمات عمومی، مشاوره‌ای/ آموزشی و حمایت‌های محدود مالی مرکز رشد پس از استقرار بهره‌مند می‌شوند (دوره آماده شدن هسته‌ها برای ورود به مرکز رشد).
(۲) دوره‌ای حداکثر ۶ ماهه است که در آن، به افراد و یا گروه‌های مستعدی هستند که دارای ایده‌های نوآورانه صنعتی هستند، مشاوره و آموزش‌های لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت‌های حقوقی مستقل داده می‌شود. در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهای نوپا می‌توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوند. زمان این دوره با تصویب مدیر مرکز رشد تا ۹ ماه قابل افزایش است.
Pre-seed capital
سرمایه دوره پیش از آغاز
سرمایه اولیه محدودی است که برای کار آفرینی تهیه می‌شود که قصد اثبات فرصت‌های بالقوه ایده‌اش را دارد.
Private Investors’ Incubators
مراکز رشد با سرمایه‌گذاری مشترک خصوصی
این نوع از مراکز رشد معمولاً به‌صورت مشترک یا تعاونی، بین مجموعه‌ای از شرکت‌های خصوصی که با اهداف راهبردی مشترک فعالیت می‌کنند، پدید می‌آید که در آن خلق فرصت‌های جدید و ارزان قیمت و کم هزینه برای اعضا در امور تحقیق و توسعه و بهره‌ گیری مشترک از استعدادها و خلاقیت‌های کمیاب بین کارمندان اعضای نهاد می‌باشد. در این نهادها مزیت هم‌افزایی و اشتراک در دانش فنی ایجاد شده به‌صورت مهم‌ترین هدف استراتژیک مطرح است.
Private, For Profit Business Incubator
مرکز رشد کسب و کار انتفاعی خصوصی
مرکز رشد کسب و کار انتفاعی خصوصی، طراحی شده‌اند تا برای مشتریان و خودشان پول بسازند. آن‌ها تمایل دارند بر مبنای حوزه تخصصی بنیان‌گذاران تخصصی‌تر شوند. مراکز رشد انتفاعی در تبادل تجربیات، فضای دفتر و سرمایه (تهیه توسط عضو سوم به طور مستقیم یا به واسطه)، عموماً سهام یکسانی در شرکت‌های نوپا دارند.
Professional Angels
فرشتگان حرفه‌ای
سرمایه‌گذارانی با زمینه‌های شغلی تخصصی مانند (پزشکان، وکلا، حسابداران) هستند. این فرشتگان سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهند در مؤسساتی سرمایه‌گذاری کنند که محصولات یا خدماتی ارائه می‌دهند که با تجربه کاری‌شان متناسب است و غالبا به شرکت سرمایه‌گذاری شده نیز نظرات کارشناسانه مربوط به تخصص خود را ارائه می‌دهند. گر چه آنها مشارکت بسیار فعالی ندارند. آنها معمولا در چندین شرکت همزمان سرمایه‌گذاری می‌کنند و مایلند از ۲۵٫۰۰۰ تا ۲۰۰٫۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کند. این سرمایه‌گذاران اغلب ترجیح می‌دهند با همکاران خود به صورت مشترک سرمایه‌گذاری کنند.
Promotor
بانیان
بازیگران بسیاری در بخش خصوصی و دولتی وجود دارند که در دنیای مرکز رشد درگیر شده‌اند. فهرست بلندی از بانیان عبارتند از: – دپارتمان‌های وزارتی و ایالتی – مراجع قدرت محلی یا ناحیه‌ای – جایگاه تجارت و صنعت – انجمن‌های توسعه اقتصاد محلی – دانشگاه‌ها، کالج‌های سطح سوم – مراکز پژوهش – انجمن‌های خصوصی – مؤسسان/تراست‌ها و سازمان‌های نیکوکاری – همکاران بزرگ – مؤسسات مشاوره‌ای – مؤسسات قانونی – عاملان دارایی‌های واقعی – کارآفرینان مستقل – سرمایه‌گذاران مخاطره‌جو – یاری‌رسانان کسب و کار سطوح بالایی از تنوع در طبقه بازیگران نشان می‌دهد که از یک سو، ایجاد شرکت در حد گسترده‌ای درک شده است و از سوی دیگر، ایجاد شرکت یک ابزار کارآفرینی از سرمایه است که به شمار فزاینده‌ای از مشارکت کنندگان در این حوزه منجر شده است. بانیان به طور آشکار هدف‌های یکسانی را در ایجاد مرکز رشد پی نمی‌گیرند. هدف‌ها به طور معناداری از یک بانی به بانی دیگر فرق می‌کند. سایر ویژگی‌ها (نوع پروژه‌هایی که با آن سرو کار دارند، روش‌های تأمین منابع مالی مرکز رشد) نیز می‌تواند به طور چشمگیری از یک بانی به بانی دیگر فرق کند. ۲٫ هدف‌ها و غایت‌ها به طور کلی، هدف‌های مراکز رشد را می‌توان در مقولات زیر گنجاند: شغل آفرینی تحریک فعالیت اقتصادی از طریق ایجاد شرکت سود انتقال فناوری و تجاری‌سازی احیای مناطق بازسازی شده یا آسیب‌پذیر متنوع ساختن نیمرخ صنعتی ارتقای انواع معینی از فعالیت‌ها ارتقای گروه‌های معینی ۳٫ نوع پروژه از مراکز رشد می‌توان به طور اختصاصی در یک بخش (برای مثال صنایع، تولید، نرم‌افزار، زیست فناوری و غیره) یا ممزوج استفاده کرد. مراکز رشد با گروه‌های جمعیتی خاصی می‌توانند کار کنند: دانشجویان، اقلیت‌ها، مؤسسان شرکت‌های خارجی، کارکنان حاضر در شرکت‌های موجود و غیره. آن‌ها می‌توانند در مرحله پیش یا پس از ایجاد شرکت‌ یا در واقع وقتی آن‌ها وارد دوره رشد شتاب یافته می‌شوند، روی کارآفرینان متمرکز شوند. ۴٫ نوع خدمات ارائه داده شده مراکز رشد می‌توانند پنج نوع خدمت جهانی ارائه دهند: – دارایی واقعی و مدیریت انطباق: تجهیز و آماده سازی، حفظ اتاق‌های اجاره‌ای جلسات و غیره – خدمات پایه: اغلب مبنای پاره‌وقت دارد: منشی، پذیرش، اتاق کنفرانس، کافه، پهنای باند و غیره – خدمات حمایتی و مشاوره‌ای که می‌تواند یا به موضوعات عملیاتی روزانه (قانونی، پرسنلی، ارتباطات بانکی، حسابداری) یا به جنبه‌های راهبردی تجارت، آماده‌سازی طرح تجاری و مشاوره‌های عمومی در زمینه کسب و کار، بازاریابی، تصمیم‌گیری در زمینه مالکیت معنوی و تأمین مالی مربوط می‌شود. – آموزش: ارائه آموزش در جنبه‌های مختلف روش‌های مدیریتی و ارائه مربی‌گری انفرادی – برقراری تماس: برقراری تماس از طریق شبکه‌های مالی، فناورانه و تجاری که امکان دسترسی شرکت را به شرکا، مشتریان و غیره می‌دهد . الگوی تأمین مالی الگوی تأمین مالی به منابع مالی مرکز رشد اطلاق می‌شود و سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه‌های عملیاتی در مراحل نوپایی و رشد را شامل می‌شود. بازسازی می‌تواند از گزینه‌های زیر مشتق شود: اجاره و خدمات فراهم شده برای شرکت‌های مستقر در مرکز رشد خدمات بیرونی کمک‌های مالی بلاعوض یا کمک‌های معنوی حامی‌گری درآمد معوق ۶٫ بافت بافت نقشی مهم در هدف‌ها و توسعه مرکز رشد ایفا می‌کند. مراکز رشد در نواحی در دست بازسازی، مناطق صنعتی، یا مناطق شهری واقع هستند که باید با شرایط بسیار متفاوتی مقابله کنند. یک مرکز رشد corporate، از فرهنگ، فعالیت‌ها و منابع مشارکت و خدماتی که از طریق آن با شرکت والد پیوند می‌یابد، تأثیر می‌پذیرد. دسترسی به شبکه‌های کسب و کار مختلف در حد گسترده‌ای به سرمایه اجتماعی مدیریت مرکز رشد وابسته است. مختصر آن که، مراکز رشد به الگوهای مختلف و موقعیت‌هایی هرچه متنوع‌تر پاسخ می‌دهند.
Prototype
نمونه اولیه
نمونه اولیه هر وسیله، نرم افزار، محصول، کالا یا خدمات است
Public, Non Profit Business Incubator
مرکز رشد غیرانتفاعی، دولتی
مراکز رشد غیرانتفاعی، دولتی عموماً با قواعد مستحکم‌تری نسبت به مراکز رشد انتفاعی عمل می‌کنند. زیرا آن‌ها باید در نهایت به منابع دولتی سرمایه‌گذار پاسخگو باشند. برای مثال، مراکز رشد غیرانتفاعی ممکن است محدودیت‌هایی بر سر راه رونق کلی شرکت‌های نوپا بگذارد، یا محدودیت‌هایی برای تعداد کارکنانی که مرکز می‌تواند در اختیار داشته باشد یا مدت زمانی که می‌توانند در مرکز رشد بمانند، قائل شود. از سوی دیگر، مراکز رشد انتفاعی با قواعد خودشان عمل می‌کنند. قوانین آن‌ها عموماً انعطاف‌پذیرتر است و در مقایسه با همتایان غیرانتفاعی‌شان سرعت تغییر قوانین در این مراکز بیشتر است. افزودن بر این وجوه مشترک، مراکز رشد کسب و کار به اندازه افرادی که آن‌ها را اداره می‌کنند، با هم تفاوت دارند. آن‌ها در نوع سبک رهبری، هسته‌ ایدئولوژی و هدف‌ها، سطح درگیر شدن با مشتری، خدمات و ساختار حق‌الزحمه با هم فرق دارند. در میان متخصصان با تکنیک بالا (که شامل بخش خصوصی و نیز بسیاری از مراکز رشد غیرانتفاعی می‌شود) برخی به طرح‌های پیشنهادی از راه دور، چند رسانه‌ای یا بنگاه‌های زیست فناوری ترتیب اثر می‌دهند و آن‌ها را می‌پذیرند. دیگران حتی با شرکت‌های نوپا صحبت نمی‌کنند. مگر آن که «صحبت، الکترونیکی» (مثلاً در تجارت الکترونیکی) در طرح کسب و کارشان صورت گیرد. برخی ترجیح می‌دهند در زمانی که ایده در مرحله خام است، به واقعیت وارد شوند؛ دیگران مایلند پیش از هرگونه فرصت‌طلبی تلاش‌های جدی (و پول) ارزش‌ آفرینان را ببینند. عده‌ای خدمات کامل، دفتر، تلفن و فاکس ارائه می‌دهند. دیگران بر پول، بازاریابی، جنبه‌های مشورتی ارتباط و صرف‌نظر کردن از مدل سنتی/ فیزیکی/ آجر و سیمان (همه موارد باهم) تمرکز دارند. برخی به محض این که شرکت نوپا قوی شد که بتواند روی پای خود ایستد، آن‌ها را وادار می‌کنند تا جایی برای خودشان دست و پا کنند.
Research Park
پارک تحقیقاتی
(۱) به مجموعه‌ای اطلاق می‌شود که از طریق فراهم آوردن و ارائه زمین، تأسیسات زیربنایی آزمایشگاه‌ها و جایگاه‌های تحقیقاتی متمرکز و تسهیلات قانونی، موجبات اجتماع واحدها، شرکت‌ها و موسسات تحقیقاتی را در یک فضای متمرکز فراهم می‌آورد. این مجموعه‌ها که معمولاً در مجاورت قطب‌های دانشگاهی و یا قطب‌های صنعتی و اقتصادی شکل می‌گیرند، ضمن ایجاد فضای مناسب برای انجام کارهای تحقیقات کاری و تجاری‌سازی نتایج آن موجبات رشد تحقیقات را از رهگذر هم‌افزایی ناشی از مجاورت فیزیکی این واحدها و نیز کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه‌های جاری فراهم می‌سازد.
(۲) پارک تحقیقاتی پارکی است که در آن شرکت‌های جوان یا بخش‌های جدا شده از شرکت های بزرگ از طریق همکاری تنگاتنگ با یک دانشگاه و یا مؤسسه تحقیقاتی مجاور خود، امر تحقیق و توسعه خویش را پیش می‌برند و در آنها امکان تکوین نمونه‌های اولیه کالا – و نه تولید انبوه کالا – فراهم است. انواع پارک‌های تحقیقاتی عبارتند از: پارک علمی، پارک فناوری.
Risk
مخاطره
احتمال ضرر و زیان بالقوه و قابل اندازه گیری یک نوع سرمایه گذاری است. شامل قابلیت و امکان از دست رفتن بخشی یا همه سرمایه اولیه است . این ریسک اغلب بر اساس بازده قبلی یا میانگین بازده سود برای یک سرمایه گذاری مشخص محاسبه می شود
Risk Analysis
تجزیه و تحلیل ریسک
بررسی احتمال ضرر یک فرد یا شرکت در یک سرمایه گذاری. مدیریت این ریسک می تواند جهت جلوگیری از ضررهای احتمالی، از یک نوع بیمه استفاده کند یا یک وام برای افزایش نرخ بهره تامین نماید یا از یک سرمایه گذاری در مقابل کاهش نرخ بهره حمایت کند. یک بانک همیشه سعی می کند ریسک ها و خطرات مربوط به وام را بوسیله تنظیم سطح حسابها و نرخ های بهره کنترل کند تا زیان حاصل را جبران نماید
Risk Capital
سرمایه مخاطره پذیر
منابع مالی که برای سرمایه گذاری در یک فعالیت مخاطره آمیز به کار می رود. سرمایه گذاری در یک پروژه عنصر ذاتی و طبیعی ریسک را به همراه دارد. علی الخصوص پولی که در یک فعالیت اقتصادی جدید یا گسترش اقتصادی و تجاری جهت تغییرات سهام ، سرمایه گذاری می شود
Roll out
روانه بازار شدن
در این مرحله محصول آزمایش شده و فناوریهای محک‌خورده، به‌صورت محدود وارد بازار می‌شوند. در این مرحله شرکت قصد به‌دست آوردن بازار را برای تولیداتش دارد.
Roll out
مرحله روی غلتک افتادن
از محصول درآمد مختصری به دست می‌آید. کاربرد آن فناوری در بازار به اثبات رسیده است.
Science & Technology Park
شهرک علمی تحقیقاتی
شهرک علمی تحقیقاتی منطقه‌ای است که در آن واحد‌های تحقیقاتی مستقل و یا وابسته به سازمان‌ها و صنایع در یک شهرک مدرن مجتمع می‌شوند و به صورت یک منطقه ویژه تحقیقاتی عمل می‌کنند. این شرکت با گسترش فضای خلاقیت و نوآوری، ایجاد ارتباط بین دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی، واحدهای تولیدی و مراکز تصمیم‌گیری دولتی در جهت توسعه فناوری و علوم کاربردی گام بر می‌دارد. شهرک علمی تحقیقاتی منطقه‌ای جامع و بزرگ است که علاوه بر دارا بودن مجموع خصوصیات پارک‌های علمی و فناوری شامل مجموعه‌ای شهری برای پژوهشگران خود می‌باشد. شهرک‌های علمی تحقیقاتی معمولاً از حمایت‌های ملی برخوردارند و وظایف آن‌ها نیز معمولاً در حد فرامنطقه‌ای تعریف می‌شود.
Science (Technology) parks
پارک‌های علم (فناوری)
این پارک‌ها محیطی خلاق برای جلب و جذب و ارتقای تجاری‌سازی پژوهش و بنگاه‌های فناوری محور فراهم می‌آورند. ساختمان و اموال مستقر در منطقه معینی که برای دانش/فناوری مبتنی بر پژوهش، توسعه و تسهیلات برای تولید مناسب هستند. این پارک‌ها با مؤسسات دولتی پژوهشی و آموزشی مرتبط می‌باشند و به منظور حمایت از انتقال فناوری و استقرار و رشد شرکت‌های جدید (نوآور) اداره می‌شوند سازمانی است که توسط متخصصان حرفه‌ای مدیریت اداره می‌شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت جامعه از طریق ارتقای فرهنگ نوآوری و رقابت در میان شرکت‌های حاضر در پارک و موسسات متکی بر علم و دانش است. برای دستیابی به این هدف یک پارک علمی، جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاه‌ها، موسسات تحقیق و توسعه، شرکت‌های خصوصی و بازار به حرکت می‌اندازد و مدیریت می‌کند و رشد شرکت‌های متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرایند های زایشی تسهیل می‌کند. پارک‌های علمی هم چنین خدمات دیگری با ارزش افزوده بالا به همراه فضاهای کار و تسهیلات با کیفیت بالا فراهم می‌آورند یک پارک علم، یک توسعه مبتنی بر مالکیت است که روابط عملیاتی منظمی با یک دانشگاه یا سایر موسسات پژوهشی و آموزشی دارد و به منظور تشویق شکل‌دهی و پیشرفت کسب و کار دانش محور و سازمان‌های دیگر در یک منطقه طراحی شده است. پارک علم دارای یک فرایند مدیریتی فعال است که در پی انتقال فناوری و مهارت‌های کسب و کار به سازمان‌های منطقه‌ای می‌باشد.
Science (Technology) Parks
پارک‌های علم (فناوری)
این پارک‌ها محیطی خلاق برای جلب، جذب و ارتقای تجاری‌سازی پژوهش و بنگاه‌های فناوری محور فراهم می‌آورند
Science and Technology Town
شهرک علم و فناوری/ علمی تحقیقاتی
(۱) شهرک علمی تحقیقاتی منطقه‌ای است که در آن واحدهای تحقیقاتی مستقل و یا وابسته به سازمان‌ها و صنایع در یک شهرک مدرن مجتمع می‌شوند و به صورت یک منطقه ویژه تحقیقاتی عمل می‌کنند. این شهرک با گسترش فضای خلاقیت و نوآوری، ایجاد ارتباط بین دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی، واحدهای تولیدی و مراکز تصمیم‌گیری دولتی در جهت توسعه فناوری و علوم کاربردی گام بر می‌دارد
(۲) شهرک علمی تحقیقاتی منطقه‌ای جامع و بزرگ است که علاوه بر دارا بودن مجموع خصوصیات پارک‌های علمی و فناوری شامل مجموعه‌ای شهری برای پژوهشگران خود نیز می‌باشد. شهرک‌های علمی تحقیقاتی معمولاً از حمایت‌های ملی برخوردارند و وظایف آنها نیز معمولا در حد فرامنطقه‌ای تعریف می‌شود.
Science Park
پارک علم
(۱) جدیدترین تعریف از پارک علم توسط IASP: یک پارک علمی سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفه‌ای اداره می‌شود و هدف اصلی این سازمان افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق ارتقای فرهنگ نوآوری و افزایش قدرت رقابت در میان شرکت‌ها و موسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت می‌کنند. برای دستیابی به این هدف یک پارک علمی با ایجاد انگیزش و مدیریت جریان دانش و فناوری در میان دانشگاه‌ها، مراکز تحقیق و توسعه، شرکت‌های خصوصی و بازار، ایجاد و رشد شرکت‌های متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرایندهای زایشی (Spin-off) تسهیل می‌سازند. پارک‌های علمی همچنین خدماتی با ارزش افزوده بالا و فضاهای کاری و تاسیسات مناسب و کیفی به موسسات مستقر در پارک ارائه می‌دهند.
(۲) پیوند صنعت و تحقیقات در جهت افزایش نوآوری تکنولوژی و توسعه سریع اقتصادی از جمله اهداف پدیده نوینی به نام پارک علم است. پارک‌های علم، نوعی پارک تجاری هستند که فعالیت اصلی اکثریت سازمان‌های موجود در آنها را تحقیق و توسعه صنعتی تشکیل می‌دهند و به همین علت، معمولاً تولید انبوه و تحقیقات بنیادی در این پارک‌ها صورت نمی‌گیرد. در این پارک‌ها شرکت‌های فعال در حوزه فناوری پیشرفته، به محیطی جذاب و همجواری با نهادهای تحقیقاتی دست می‌یابند.
(۳) یکی از انواع پارک‌ها از نظر نوع فعالیت است که معمولا توسط دانشگاه در یک فضای مناسب در مجاورت دانشگاه ایجاد می‌شود و همکاری متقابلی بین صاحبان صنایع مستقر در آن پارک‌ها و دانشگاه‌ها به وجود می‌آید.
Science Park
پارک علم
یکی از انواع پارک‌ها از نظر نوع فعالیت است که معمولاً توسط دانشگاه‌ها در یک فضای مناسب در مجاورت دانشگاه ایجاد می‌شود و همکاری متقابلی بین صاحبان صنایع مستقر در آن پارک‌ها و دانشگاه‌ها به وجود می‌آید.
Screening
غربالگری
مرور و بررسی اولیه طرح مالی برای تعیین اینکه شایسته و مناسب سرمایه‌گذاری بیشتر است و ارزش سرمایه‌گذاری بیشتر را دارد.
Second Stage
مرحله دوم
سرمایه کار برای رونق و گسترش شرکتی فراهم می‌آید که محصولات را تولید و روانه بازار کرده است و به علاوه نیاز دارند از نظر فهرست دارایی‌ها و حساب بدهکاران مورد حمایت قرار گیرند. اگرچه شرکت به وضوح پیشرفت داشته است، شاید در این مرحله هنوز سودی را به نمایش نگذاشته باشند.
Secondary Market
بازار ثانویه
بازاری که در آن اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار گیرد . مثل بانکها ، مؤسسات مالی اعتباری ، شرکت های بیمه صندوق های بازنشستگی و …
Secondary Public offering
عرضه عمومی ثانویه
عرضه دست دوم عمومی ، فروش زیاد و مجدد اوراق بهادار. عرضه دست دوم سهامی که پیش ازاین به مردم عرضه شده و اکنون کسی یا سازمانی غیر از شرکت انتشار دهنده آنها را عرضه می کند
Seed Money
سرمایه (پول )اولیه
نخستین سرمایه ای که برای تأسیس و بنیان گذاری یک شرکت به مصرف می رسد
Seed Capital
سرمایه اولیه
وجه پولی که برای خرید دارایی صاحبان سهام بر اساس نرخ بهره در شرکت جدید و یا همان شرکت مورد نظر است . این وجه معمولاً قابل ملاحظه نیست چرا که سرمایه گذار هنوز در شک و تردید برای سرمایه گذاری است
Seed Financing
تامین مالی اولیه
پولی که برای تحقیق و توسعه (R&D) کاربردی قبل از تشخیص وتعیین هزینه متغیر یک پروژه داده می شود . وجوهی که به یک ایده جدیدتخصیص داده می شود تا یک نمونه اولیه و پایلوت ساخته شود
Seed Stage
مرحله سرمایه‌ اولیه
سرمایه‌ای که برای شرکت‌های نوپا تأمین می‌شوند تا در تکمیل محصولات، توسعه و بازاریابی اولیه مورد استفاده قرار گیرد. این شرکت‌ها ممکن است در مرحله سازماندهی باشند یا مدت زمان کوتاهی از حضور آنان در عرصه کسب و کار بگذرد. در هر دو حالت، محصولات به لحاظ تجاری تا آن وقت به فروش رفته‌اند. معمولاً چنین کسب و کاری مدیریت کلیدی را گرد می‌آورد، طرح تجاری را آماده می‌سازد و حداقل مطالعات اولیه را در بازار انجام داده است.
Self – employment
خود اشتغالی
کار مستقل ، اشتغال مستقل کاری که در آن فرد شاغل به طور مستقل و شخصی در فعالیت اقتصادی نظیر تولید یا خدمات شرکت می کند
Small business
کسب و کار کوچک
این نوع تجارت و کسب و کار که توسط (SBA) یا همان سازمان مدیریت کسب و کارهای کوچک تعریف شده است . به کسب و کار شرکت و بنگاهی با تعداد کارکنان کمتر یا مساوی ۵۰۰ نفر و درآمد سالیانه کمتر از ۵ میلیون دلار گفته می شود . (رجوع شود به Micro business ) کسب و کار کوچک وخرد تعریف شده توسط (SBA) به طبقاتی از صنعت با کارمندان مختلف و دستمزدهای ماکزیمم گفته می شود
Small Business Development Center (SBDCS)
مراکز توسعه کسب و کارهای کوچک
این مراکز بخشی از سیستم ملی هستند که به منظور اعطای کمک ها و حمایت های فنی تجاری به تهیه کنندگان طرح های کسب و کار بوجود آمده اند. این مراکز در دسترس همگان و کسانی که هیچ هزینه‌ای به جز هزینه های گروه‌های آموزشی ندارند می‌باشد. هدف آنها گروه های اقلیت و زنان است و کمک هایی برای شروع یک کسب و کار کوچک و خرد را ارائه می دهند. این مراکز توسط (US SBA) با مشارکت دولت و دیگر منابع اعتباری و مالی تأمین و حمایت می شوند و معمولاً در مراکز دانشگاهی هستند ولی هم اکنون بیشتر آنها در سازمان ها قراردارند. مراکزی با هسته و ساختار دانشگاهی که توسط بخش دولتی، دانشگاهی و خصوصی برای ارائه خدمات به کسب و کارهای خرد و کوچک و رفاه ملی راه اندازی شده اند.
Small business investment companies (SBIC)
بنگاههای سرمایه گذاری کسب و کار کوچک
بنگاه های سرمایه گذاری در حرفه ها و کسب و کارهای کوچک و خرد. بنگاهها و و شرکت های سرمایه گذاری و اعتباری که دارای مجوز فعالیت هستند و توسط (SBA) یا سازمان مدیریت کسب و کارهای کوچک هدایت می شوند. تحت این مجوز آنها مجازند از دولت وام بگیرند تا مکمل سرمایه های سرمایه گذاران شخصی باشند. این نوع شرکت ها سرمایه گذاری بین ۱۰ هزار دلار تا ۲۵۰ هزار دلار را ترجیح می‌دهند و کمک آنها قابل ملاحظه تر و بیشتر از شرکت های سرمایه گذاری است
SME
بنگاه کوچک و متوسط (تعریف شده توسط قوه قانونگذاری قبرس)
بنگاههای کوچک با شرایط زیر : ۱-تعداد کارکنان کمتر از ۵۰ نفر ۲- گردش موجودی سالانه حداکثر ۵/۲ میلیون ۳- سطح ترازنامه های کلی حداکثر ۹/۲ میلیون بنگاههای متوسط با شرایط زیر : ۱ – تعداد کارکنان کمتر از ۲۵۰ نفر ۲- گردش موجودی سالانه کمتر از ۲۳ میلیون ۳- سطح ترازنامه های کلی حداکثر ۵/۵ میلیون
Social incubators
مراکز رشد اجتماعی
هدف این نوع از مراکز رشد انگیزش و حمایت از توسعه، رشد و تداوم شرکت‌هایی است که افرادی با توانایی کم را به‌کار می‌گیرد. به عبارت دیگر هدف آن پر کردن فاصله اجتماعی به‌وسیله افزایش قابلیت‌ها و مهارت‌های شغلی افرادی کم توان است. مانند افراد ناتوان و معلول، کارگرانی با مهارت کم، افرادی که مدت زمان زیادی بیکار بوده‌اند، مهاجران و پناهندگان سیاسی.
Spin off
شرکت زایشی
جدا سازی یک واحد یا یک شرکت فرعی از یک شرکت مادر از طریق اهدای سهام آن. توزیع سهام صاحب اختیار شرکت تابع میان سهامداران شرکت اصلی. دارندگان سهام شرکت مادر متناسب با تعداد سهمی که از آن شرکت دارند می توانند سهام شرکت تفکیک شده را دریافت کنند
Spin out
زایش از پژوهش
موقعیت ها و فرصت های تجاری که از بازار موجود یا از تحقیق و توسعه جدید ناشی می‌شوند
Spin-off
شرکت زایشی
شرایطی که یک کارمند و یا گروهی از کارمندان، شرکت مادر (اصلی) را رها کرده برای ایجاد یک شرکت مستقل که یک عمل قانونی است و از لحاظ فنی مستقل از شرکت مادر است ولی در فاز اولیه و راه اندازی توسط شرکت مادر تشکیل می شود
Spin-out firms
شرکت زایش یافته از پژوهش
این شرکت ها یا بنگاهها، بنگاه هایی هستند انحصاری که سود آنها مستقل از شرکت‌های مادر (اصلی) است
Start up
شروع به تاسیس شرکت
شروع یک فعالیت اقتصادی که منجر به توسعه و پیشرفت گردد
Start -up (Cost)
هزینه اولیه شروع یک فعالیت
هزینه ای که برای بوجود آوردن یک کسب و کار جدید باید در نظر گرفت. سرمایه اولیه برای شروع یا تأسیس یک شرکت و کسب و کار. این هزینه شامل وجوه سرمایه گذاری شده به اضافه هزینه عملیات قبلی برای شروع یک کار و عمل است
Start-up costs
هزینه اولیه شروع یک کسب و کار
هزینه‌ای که برای بوجود آوردن یک کسب و کار جدید باید در نظر گرفت. سرمایه اولیه برای شروع یا تأسیس یک شرکت و کسب و کار. این هزینه شامل وجوه سرمایه گذاری شده به اضافه هزینه عملیات قبلی برای شروع یک کار و عمل است.
Success story
گزارش و شرح موفقیت
به نمونه عملی موفقیت یک شرکت گفته می شود. تجربه موفق یک شرکت که به نتایج موفقیت آمیز رسیده است. (مرحله: این واژه و عبارت برای تشخیص شرکت هایی است که یک نمونه عملی موفق از یک طرح آزمایشی اجرا کرده اند
System approach
رویکرد سیستمی
این رویکرد شامل اقدامات شرکت های کوچک جهت بهره بردن از قدرت نفوذ بازارو بهره بردن از مزیت خاص بازار است. این کار ممکن است بواسطه استراتژی های بازارهای تعاونی، شبکه های تولیدو ساخت یا دیگر شبکه های خدماتی که شرکت ها را برای سود بیشتر در یک بازار واحد گردهم می‌آورد، صورت گیرد
Team – based
تیم‌سازی
یک تیم برای یک دوره زمانی مشخص و با اهداف مشترک گردهم می آید و برخلاف یک گروه است که صرفاً مجموعه ای از افراد دور هم جمع می شوند
Technological Synergy
هم‌افزایی فناورانه
منظور از هم‌افزایی فناورانه، ایجاد هم‌افزایی از طریق به کار گیری دانش، مدیریت و شیوه‌هایی در راستای اشتغال و ترکیب منابع می‌باشد. به ترتیبی که نتیجه این ترکیب منابع، ارزشی فراتر را از جمع انفرادی تک‌تک اجزای این منابع به دنبال داشته باشد.
Technology
فناوری / تکنولوژی
(۱) فناوری تلفیق مهارت، دانش، توانایی‌ها، مواد، ماشین و ابزار است که مردم از آن بهره می‌گیرند تا مواد خام را به خدمات و کالاهای ارزشمند تغییر یا تبدیل کنند.
(۲) اصطلاح فناوری غالباً با سخت‌افزار تولید و توزیع یکی دانسته می‌شود. برای مثال با ماشین‌ها، کارخانه‌ها، راه‌ها، تسهیلات انباشت، تلفن و … . البته فناوری جنبه‌های نرم‌افزار نظیر دانش، دستورالعمل، تجربه، آموزش، صورت‌های تشکیلاتی و نیروهای مدیریت را نیز شامل می‌شود. اما تعریف دیگر که در اینجا محل اتکا می‌باشد این است که “فناوری، مهارت، دانش و روش مدیریتی برای ساختن، به کار گرفتن و ترکیب کردن منابع و انجام دادن فعالیت‌ها و در نهایت ایجاد و تولید ارزش است که در وسیع‌ترین معنی آن شامل همه فعالیت‌هایی است که با تولید و توزیع اجتماعی ارتباط پیدا می‌کند”.
Technology Business Incubators (TBI)
مراکز رشد کسب و کار فناورانه
این مراکز در حقیقت از همکاری دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به‌وجود می‌آید، تا مؤسسات پیشرو در زمینه فناوری‌های جدید شکل گیرند. تفاوت اصلی TBI با TI و TIC آن است که این دو به حمایت از فناوری‌های موجود می‌پردازند تا شرکت‌ها و مؤسسات نوپا شکل گیرند. در عین حال، با BI نیز از این حیث متفاوت هستند که مراکز رشد کسب و کار فناورانه بر مشاغل مبتنی بر فناوریهای برتر متمرکز می‌شود.
Technology Cluster
خوشه های تکنولوژی
خوشه ها و رسته‌های صنعت که اشاره دارد به تمرکز جغرافیایی شرکت های مربوطه، توانایی ها و قابلیت ها و نوع حمایت های بنگاهها و موسسات و شرکت ها که در تولید ثروت یک منطقه نقش بسزایی دارند
Technology Gradient
شیب فناوری
مفهوم شیب فناوری ابزار هوشمندی است که بررسی و تحلیل جوانب مختلف در فرآیند انتقال فناوری برای شرکت‌ها و حتی کشورها را امکان‌پذیر می‌سازد.
Technology Incubators (TI)
مراکز رشد فناوری
این مراکز با هدف ارتقای سطح فناوری ایجاد می‌شوند. در این نوع از مراکز رشد، تکمیل و توسعه ایده‌های فناورانه مورد توجه قرار می‌گیرد. در عمل، هدف اولیه این گروه از مراکز رشد، ارتقا و توسعه مؤسسات مبتنی بر فناوری و کمک به آنها در توسعه ایده محوری آنهاست. این مراکز رشد در مجاورت دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری شکل می‌گیرند و ویژگی خاص آنها اتصال آکادمیک با منابع دانش و نظیر دانشگاه‌ها، مؤسسات انتقال فناوری، مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه‌های ملی و پژوهشگران است. انتقال فناوری و کمک به نفوذ فناوری از طریق کارآفرینی در میان دانشگاهیان و پژوهشگران از اهداف دیگر این مراکز رشد است.
Technology Innovation Centre (TIC)
مراکز نوآوری فناوری
این مراکز با انگیزه پژوهش و توسعه و نوآوری‌های مورد نیاز در یک ناحیه صنعتی به‌وجود می‌آیند و هدف آنها سرمایه‌گذاری در مراکز دانشگاهی و مؤسسات تحقیقاتی و تجاری‌سازی آنها از طریق مؤسسات حرفه‌ای یا مؤسسات عمومی است. این مفهوم بیشتر در قالب پارک‌های علم و فناوری متجلی می‌شود.
Technology Park
پارک فناوری
(۱) این پارک‌ها که معمولا در مجاورت قطب‌های صنعتی ایجاد می‌شوند با نیت گسترش ارتباطات تحقیقاتی صنایع موجود در منطقه با واحدهای تحقیقاتی و دانشگاه‌های منطقه شکل می‌گیرند و هدف اصلی از کارکرد آنها ارتقای فناوری صنایع موجود در قطع صنعتی مربوط و افزایش توان رقابتی آنها است. جمع‌ شدن واحدهای تحقیقاتی (اعم از شرکت‌های خدمات مهندسی، دفاتر واحدهای تحقیقاتی وابسته به دانشگاه‌ها و یا سازمان‌های تحقیقاتی مستقل) در این منطقه علاوه بر کمک به ارتقای سطح مبادلات علمی فنی بین واحدهای مربوط امکان بهره‌برداری حداکثر از ظرفیت‌های صنایع را نیز فراهم می‌آورد. (۲) یکی دیگر از انواع پارک‌ها بر حسب نوع فعالیت است که معمولا در مجاورت قطب‌های صنعتی ایجاد می‌شوند و با نیت گسترش ارتباطات تحقیقی صنایع موجود در منطقه با واحدهای تحقیقاتی و دانشگاه‌های منطقه شکل می‌گیرند.
Technology Park
پارک فناوری
یکی دیگر از انواع پارک‌ها برحسب نوع فعالیت است که معمولاً در مجاورت قطب‌های صنعتی ایجاد می‌شوند و با نیت گسترش ارتباطات تحقیقی صنایع موجود در منطقه با واحدهای تحقیقاتی و دانشگاه‌های منطقه شکل می‌گیرند.
Technology Transfer
انتقال تکنولوژی
توانایی دستیابی به فنون و فناوری خارج از سازمان به منظور ایجاد و خلق یک محصول یا فرآیند جدید از آنها (علی الخصوص استفاده از تحقیقات دانشگاهی و دولتی)
‏Third Stage
مرحله سوم
تأمین مالی برای شرکت توسعه یافته‌ای فراهم می‌شود که حجم فروش رو به تزایدی دارد که به سودآوری اولیه رسیده است. از تأمین مالی برای گسترش کارخانه، بازاریابی و سرمایه کار و یا توسعه و بهبود محصولات، فناوری جدید و یا یک خط تولید توسعه یافته استفاده می‌شود.
Time Hatchin
زمان رشد
زمان رشد یک پروژه در مرکز رشد
Traditional Incubators
مراکز رشد سنتی
این نوع از مراکز رشد که از آنها به عنوان نسل اول مراکز رشد یاد می‌شود، معمولا به واسطه وجود سازمانهایی که علاقه‌مند به ایجاد رشد منطقه‌ای هستند (از قبیل: موسسات آموزشی، تحقیقاتی و قطب‌های فناوری) از طریق بازسازی ساختمان‌های واگذارده شکل می‌گیرند. مجاورت با بنگاه‌های مالی و موسسات تحقیقاتی و یا محیط‌های فنی دانشگاهی نیز این امکان را برای آنها فراهم می‌سازد که از حمایت‌های مالی و فناوری بهره جویند.
Training enterprises
موسسات آموزشی
شرکتی است که به منظور آموزش های حین کار (ضمن خدمت ) برای بیکاران بوجود آمده است . از این شرکت ها انتظار می رود که محیط تجاری واقعی را برای توسعه و پیشرفت مهارت ها شبیه سازی و ایجاد کنند. تمرکز بسیاری از این موسسات و شرکت ها بر جوانان است
Unemployed
بیکار
به کسی اطلاق می شود که فعالیت اقتصادی مشخصی به منظور کسب درآمد ثابت ندارد
University Incubators
مراکز رشد دانشگاهی
مراکز رشد دانشگاهی در دانشگاه و یا توسط یک دانشگاه تأسیس می‌شوند. مراکز رشد این نسل برحسب نوع اقدامات و برنامه‌های انجام گرفته در راه‌اندازی این مرکز از مدل‌ها، اندازه‌ها و تنوعاتی برخوردارند. عامل مشترک در این دسته از مراکز رشد ارتقای عمومی توسعه پژوهش / فناوری مبتنی بر مؤسسات داخل مجموعه خودشان است. نقشی که دانشگاه ایفا می‌کند شامل برقراری پیوند بین پژوهش، فناوری، سرمایه و دانستن ـ چگونگی به منظور تحت تأثیر قرار دادن استعداد و قریحه کارآفرینی، تسریع توسعه مؤسسات جدید فناوری محور و شتاب بخشی به تجاری سازی فناوری می‌باشد. موفقیت مراکز رشد این نسل به ظرفیت پیوندسازی پژوهش با صنعت وابسته است
University-related incubator
مراکز رشد وابسته به دانشگاه
این مراکز رشد هدف تجاری‌سازی علم، فناوری و مالکیت معنوی برآمده از پژوهش‌های دانشگاهی را دنبال می‌کند. مرکز رشد دانشگاه دسترسی شرکت‌های جدید را به آزمایشگاه‌ها، کامپیوترها، کتابخانه‌ها و کارشناسان و دستیاران دانشکده و دانشجویان خود ارائه می‌دهد. برخی از این مراکز رشد مستقیماً تحت پشتیبانی دانشگاه نیستند. ولی معمولاً با تعدادی از نقش‌آفرینان علاقه‌مند به این حوزه شراکت دارند.
Venture
فعالیت تجاری مخاطره انگیز
اغلب به یک کسب و کار تازه مخاطره آمیز جهت ایجاد شرکت یا فعالیت اقتصادی اطلاق می شود. فعالیت اقتصادی که مستلزم مخاطره و ریسک قابل ملاحظه ای است
Venture Acceleator
شتاب‌دهنده کسب و کار پر مخاطره
شتاب‌دهندگان کسب و کار پر مخاطره شرکت‌های خدماتی هستند که فرآیند شروع یک کسب و کار جدید را شتاب می‌دهند. آن‌ها برای تقویت طرح کسب و کار، اعتبار یافتن و عرضه به بازار خدمات مشاوره‌ای فراهم می‌آورند و برای یک شرکت، سرمایه مخاطره‌پذیر یا برای دیگر سرمایه‌گذاران پشتکار و جدیت به خرج می‌دهند و دیگر خدمات استخدامی را به ویژه برای کسب و کار پر مخاطره جدید در دسترس می‌سازند. مانند هر شرکت مشاوره‌ای، آن‌ها امید دارند پایه‌های گسترده مهارت‌هایشان را قوت بخشند، به بهترین روش‌ها، بهترین عینیت و معیار در صنعت، به منزله یک موشک تقویت کننده مخاطرات جدید، دست یابند. هم‌چنین در مقوله شتاب دهنده کسب و کار پر مخاطره، مراکز رشد در مرحله آغازین را باید گنجاند که در واقع شرکت‌هایی با سرمایه مخاطره‌پذیر و با شرکای فعال هستند. این شرکت‌ها فضای اداری، برخی از یاری‌های استراتژیک و سرمایه را با هدف کمک به شتاب یافتگی شرکت فراهم می‌آورند.
Venture Accelerator
شتاب‌دهنده کسب و کار جدید
شتاب‌دهندگان کسب و کار، شرکت‌های خدماتی هستند که فرایند شکل‌گیری یک کسب و کار جدید را شتاب می‌دهند. آنها برای تقویت طرح کسب و کار، اعتبار گرفتن و عرضه آن به بازار، خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهند. برای یک شرکت، سرمایه مخاطره‌پذیر فراهم می‌کنند یا برای دیگر سرمایه‌گذاران پشتکار و جدیت به خرج می‌‌دهند و دیگر خدمات استخدامی را به ویژه برای ‌کسب و کار جدید در دسترس قرار می‌دهند. مانند هر شرکت مشاوره‌ای آنها امید دارند پایه‌های گسترده مهارت‌هایشان را قوت بخشند و به منزله یک موشک تقویت کننده کسب و کار جدید، به بهترین روش‌ها، بهترین عینیت و معیار در صنعت دست یابند.
Venture Capital
سرمایه مخاطره آمیز
پول و منابع موجود برای شروع یک کسب و کار و ایجاد یک بنگاه که پتانسیل رشد استثنایی و خاصی دارد. این قبیل سرمایه ها و وجوه اغلب توسط سرمایه گذاران ثروتمند سازماندهی و سرمایه گذاری می شوند . تأمین وجه و سرمایه برای شرکت جدید و نوپا و یا وجهی که دیگران در کار جدید و برای برگشت سرمایه خود ، سرمایه گذاری توأم با ریسک انجام می دهند. سرمایه گذاری در یک پروژه همواره با یک ریسک ذاتی و طبیعی همراه است . علی الخصوص پولی که برای کسب و کار و تجارت و مبادله سهام سرمایه گذاری می شود. سرمایه ای که برای سهام یک شرکت ، سرمایه گذاری می کنند و با وام اشتباه نشود
Venture capital
سرمایه گذاری مخاطره آمیز
پولی که برای حمایت از یک اقدام تجاری جدید در نظر گرفته می شود ؛ سرمایه پرمخاطره ، ریسک سرمایه ، سرمایه سفته بازی مخاطره آمیز.این سرمایه برای بنگاه جدید و کسب و کار جدیدی صرف می شود که نرخ رشد سود آن بالاتر از میانگین باشد . این سرمایه یک پتانسیل بالقوه برای گسترش و توسعه کسب و کار جدید را دارد همچنین تزریق مالی است برای برقراری و ایجاد و گسترش کسب و کار جدید
Venture Capital
سرمایه گذاری مخاطره آمیز
عبارتی است به مفهوم سرمایه گذاری اولیه. معمولاً در تعریف این واژه دوگانگی هایی دیده می شود . اغلب مردم عبارت سرمایه خصوصی یا سهام خصوصی را به جای تعریف این واژه به کار می برند
Venture Capital
سرمایه گذاری مخاطره آمیز
سرمایه تجاری است که برای کارآفرینان توسط یک یا چند سرمایه گذار تهیه می شود و انتظار می رود پس از یک دوره‌۵ تا ۷ ساله بازگشت سرمایه صورت گیرد. این سرمایه گذاران وجوه را به صورت مالکیت و حقوق صاحبان سهام در شرکت صرف می کنند و استراتژی امکان برگشت سرمایه ماکزیمم را قبل از انجام سرمایه گذاری بررسی و تحقیق می کنند سرمایه اولیه در صنعت توسط گروههای زیر تامین می شود : ۱_ سرمایه گذاران شخصی که تحت عنوان فرشتگان آنها را می نامند . ۲_ سرمایه گذاران سهامی خاص ۳_ سرمایه گذاران سهامی عام ۴_ شرکت های تعاونی بزرگ ۵_ بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری و سرمایه گذاری ۶_ منابع دولتی و دستگاهها و نهادهای دولتی مانند؛ SBIC ، MESBIC و کمیسیون های توسعه اقتصادی دولتی Ventur Capital Firm: بنگاه سرمایه گذاری مخاطره آمیز : که پول سهامداران را برای شروع یک کسب و کار پر مخاطره و ریسک پذیر سرمایه گذاری می کنند ولی این سرمایه گذاری به طور بالقوه سرشار از سود می تواند باشد.
Venture Capital Funds
وجوه سرمایه گذاری مخاطره آمیز
وجوه سرمایه هایی که توام با مخاطره و ریسک جهت ایجاد یک کسب و کار جدید، سرمایه گذاری می شوند . منابع و وجوهی که سرمایه گذاران با مدیریت خود با آگاهی از نحوه برگشت سود ، در شرکت های کوچک و متوسط سرمایه گذاری می کنند
Venture Capitalist
سرمایه گذار مخاطره پذیر
شخص سرمایه گذاری که سرمایه خود را در یک کسب و کار جدید توام با ریسک و مخاطره ، صرف می کنند و یا به شرکت نوپایی که قصد توسعه دارد ولی از نظر مالی در مضیقه است و به وجوه عمومی و دولتی دسترسی ندارد، کمک می کند
Venture Capitalist
سرمایه گذار مخاطره پذیر
به سازمان و یا شخصی که در کسب و کارهای جدید و پر مخاطره و ریسک پذیر، سرمایه گذاری می کند. گفته می شود اینگونه مراکز و افراد تمایل دارند سرمایه خود را در فعالیتی که ریسک آن متوسط به بالا است سرمایه گذاری کنند و با این امید که بازگشت سرمایه در سطح بالایی انجام می گیرد، این ریسک و مخاطره را می پذیرند
Venture creation
خلق کسب و کار جدید
خلق کسب و کار جدید فرآیند پویای ایجاد ثروت انبوه است. این ثروت را افرادی ایجاد می‌کنند که فرض می‌شود از نظر ارزش، زمان و یا تعهد شغلی ارزش آفرینی برای محصول یا خدمات، خطرپذیری بالایی دارند. خود محصول یا خدمت ممکن است منحصر به‌فرد باشد یا نباشد، اما کارآفرین با تأمین و تخصیص منابع و مهارت‌های ضروری تا حدودی به آن ارزش می‌بخشد.
Venture Incubator
مرکز رشد مخاطره‌پذیر
مرکز رشد مخاطره‌پذیر، یک سازمان با خدمات کامل است که هر آنچه یک کسب و کار نوپا ممکن است نیاز داشته باشد، شامل تاسیسات دفتری، دستیابی به شبکه تماس‌ها، منابع فناوری، منابع انسانی، کارشناسان اجرایی، قوانین، حسابداری و … را برای مخاطبانش فراهم می‌کند. این واژه در حقیقت نام و تعبیر دیگری برای مراکز رشد است.
Venture Incubator
مرکز رشد کسب و کار مخاطره‌پذیر
مرکز رشد کسب و کار مخاطره‌پذیر یک سازمان با خدمات کامل است که هر آنچه یک کسب و کار پر مخاطره نیاز دارد، شامل تأسیسات دفتری، دستیابی به شبکه تماس‌ها، منابع فناوری، منابع انسانی، کارشناسان اجرایی، قوانین، حسابداری و غیره را در بر می‌گیرد.
Venture Network
شبکه مخاطره
شبکه مخاطره، اغلب به عنوان آمیزه‌ای از مؤسسه سرمایه‌گذار مخاطره‌پذیر و شرکت عملیاتی در نظر گرفته می‌شود. شبکه‌های مخاطره در مرحله پس از سرمایه‌گذاری اولیه، مشابه دوره تأمین مالی دومین و سومین مرحله، سرمایه‌گذاری یا عمل می‌کنند. اغلب برای مخاطرات جدید سرمایه‌گذاران استراتژیک وجود دارد که برای سرمایه‌گذاران درون مؤسسه، بازوهای خدماتی هستند که در بین این سرمایه‌گذاران هم‌افزایی ایجاد می‌کنند.
Venture Portal
معبر کسب و کار مخاطرپذیر
معبرهای کسب و کار مخاطرپذی، وب‌سایت‌های online یا شبکه‌های خارجی هستند که یک شبکه متشکل از کارآفرینان، مشاوران و سرمایه‌گذاران را ایجاد می‌کند. این سایتها به منزله سکوی پرتاب برای کارآفرینان می‌باشند و کارآفرینان می‌توانند به واسطه این سایت‌ها طرح کسب و کار و دیگر ملاک‌های ارزشی (توسط سرمایه‌گذاران) را عرضه کنند. این سایت‌ها می‌توانند در همه زمینه‌ها و مراحل تحویل کسب و کار مخاطرپذیه، سودآور باشند.
Venture Portal
معبر کسب و کار پر مخاطره
معبر کسب و کار پر مخاطره وب سایت‌های online یا شبکه‌های خارجی هستند که یک شبکه کارآفرین، مشاوران و سرمایه‌گذاران را ایجاد می‌کند. این سایت‌ها این امکان را به کارآفرین می‌دهند تا سکوی پرتاب ، طرح کسب و کار و دیگر ملاک‌های ارزش‌یابی توسط سرمایه‌گذاران را عرضه کنند و یا در جستجوی یاری از مشاوران برآیند. این سایت‌ها می‌توانند به تماس‌های کسب و کار مخاطره جویانه محلی و منابع جهانی کمک کنند که در همه زمینه‌ها و مراحل تحول کسب و کار پر مخاطره می‌توانند سودآور باشد. این سایت‌ها هم‌چنین رویدادهای شبکه‌های offline را در پیوند با شبکه‌های online ایجاد می‌کنند.
virtual business incubators
مراکز رشد کسب و کار مجازی (پارک‌های فناوری)
مراکز رشد کسب و کار مجازی (پارک‌های فناوری) در یک فضای هم افزا خدمات قابل دسترسی تهیه می‌کنند. آن‌ها شرکت‌ها را با یکدیگر، با مشتریان، تأمین‌کنندگان، شرکا و مدیریت اجرایی مراکز رشد مجاز از طریق اینترنت، تبادل داده‌های الکترونیکی، ویدئو کنفرانس و غیره وصل می‌کنند.
Virtual Business Incubators
مراکز رشد کسب و کار مجازی
این مراکز رشد، بدون اینکه شرکت‌ها را در جای خاص اسکان دهند خدماتی به آنها ارائه می‌دهند. آنها شرکت‌ها را با یکدیگر، با مشتریان، تأمین‌کنندگان، شرکا و مدیریت اجرایی مراکز رشد از طریق اینترنت، تبادل داده‌های الکترونیکی، ویدئو کنفرانس و … وصل می‌کنند.
Virtual Company
شرکت مجازی
شرکت مجازی محلی است که از تجمع منابع و امکانات فراهم شده توسط چند شریک یا “دست اندرکار شرکت مجازی”، به منظور تولید یک محصول و یا خدمت به‌صورت دائم یا موقت ایجاد می‌شود.
Virtual Incubators
مراکز رشد مجازی
مراکز رشد مجازی به منزله «نسل دوم» مراکز رشد قلمداد می‌شوند. این مراکز رشد بر مخاطرات غیر مالکیتی استوارند که به سرمایه‌گذاری‌های ثابت پایین‌تری نیازمندند و به عنوان روشی محتمل در خدمت‌رسانی به SME‌هایی تلقی می‌شوند که در مناطقی با فضای محدود مشغول به کارند. اغلب یک دانشگاه یا یک مرکز پژوهشی میزبان مراکز رشد مجازی است. این مراکز با توجه به ظرفیت‌شان در عمل کردن هم در شکل صنعتی یا در چهار دیواری (سنتی) و بیرون از دیوار (مجازی) مشخص می‌شوند. این مراکز در صورتی مجازی یا «بیرون از دیوار» شناخته می‌شوند که به مؤسسات تازه تأسیسی خدمت‌رسانی کنند که آن‌ها را در داخل مجموعه مرکز رشد میزبانی نمی‌کنند. آن‌ها معمولاً از طریق کامپیوتر و شبکه‌های ارتباطات از راه دور، ارتباطاتی خارجی با شرکت‌ها برقرار می‌کنند. اغلب مراکز رشد مجازی فــناوری مدار هستند و به تبدیل پژوهــش به محصولات دارای بازار معــطوف می‌باشند. ارائه خدمات پیش ـ مرکز رشد و پس ـ مرکز رشد، بطور طبیعی این مدل تلقی می‌شود. نمونه‌هایی از مراکز رشد مجازی در کشورهای مختلف از جمله برزیل، روسیه و استرالیا وجود دارد.
Vulture Capitalist
سرمایه گذار
عبارتی است غیر معمول برای سرمایه گذارانی که از نوآوران و مخترعین که در اجرائی کردن و عملی کردن اختراع خود ناتوانند حمایت می کنند
Working Capital
سرمایه در گردش
مقدار دارایی جاری یک شرکت منهای بدهیهای جاری آن شرکت. بخشی از سرمایه یک شرکت که در معاملات تجاری صرف می شود. این سرمایه شامل دارایی های جاری مثل (سهام تجاری و صندوق ) منهای بدهیهای جاری است. در یک چرخه تجاری معمول _ تامین کالاها توسط تامین کننده ، حراج سهام به بدهکاران و استفاده از صندوق برای پرداخت به تامین کنندگان _ سرمایه در گردش مجموع داراییهای درگیر است
Working Capital
سرمایه در گردش
به سرمایه ها و داراییهای جاری یک شرکت اقتصادی و تجاری که برای انجام عملیات تجاری صرف می کند گفته می شود. تفاضل و تفاوت میان داراییهای شرکت و بدهی های جاری را سرمایه در گردش گوینداصطلاحات کارآفرینی به عربی و انگلیسی
Business Park
پارک کسب و کار
مجموعه ای ازشرکتها با فعالیتهای کم و بیش مرتبط،که در مجاورت هم از مزایای همیاری و هم افزایی بهره برداری می کنند.
Business Plan
طرح کسب و کار
طرح کسب و کار، یک سند برنامه ریزی است که فعالیت های یک بنگاه را برای دوره زمانی مشخص بطور خلاصه بیان می کند. این طرح رابطه عوامل کسب و کار را با وام دهندگان و غیره برقرار می کند. اساس مدیریت بنگاه را پایه ریزی می نماید و معیاری را از طریق سنجش پیشرفت و ارزیابی تغییرات ارائه می کند. یک طرح کسب و کار شامل شرحی از شرکت، صنعت، محصول یا خدمات، پیش بینی بازار فروش، تیم مدیریت، موارد کلیدی عملیات، برآوردهای مالی و میزان پول مورد نیاز و هدف از هزینه آن می باشد. موسسه وام دهنده یا سرمایه گذار می تواند به هنگام تامین بودجه مورد نیاز درخواستها و سئوالات خاصی از محتویات طرح کسب و کار داشته باشد
Business plan
طرح کسب و کار/برنامه تجاری
مکتوبی که روش و روال مورد انتظار اقدام برای یک دوره ویژه از کسب و کار را شرح می‌دهد. این مکتوب معمولاً شامل فهرست تفصیلی و تحلیل مخاطرات و عدم قطعیت‌هاست. در کسب و کارهای کوچک باید محصولات پیشنهاد شده، بازار، صنعت، خط‌ مشی مدیریتی، خط مشی بازاریابی، نیازهای تولید و مالی بررسی شوند. اغلب از طرح کسب و کار به عنوان بروشوری برای وام دهندگان و سرمایه‌گذاران بالقوه استفاده می‌شود. راهبرد کسب و کار (مورد استفاده در عملیات کسب و کار شرکت برای افزایش پول و غیره) برنامه‌ای که سمت و سوی روشنی از کسب و کار به دست می‌دهد، به گونه‌ای که آن را با همه جنبه‌های اجرایی کسب و کار مرتبط می‌سازد. طرح تجاری شامل پیش‌بینی جریان نقدینگی، راهبرد بازاریابی، مدیریت و ایتم‌های عملیات است. طرح کسب و کار، سندی است که مدیریت شرکت در مورد جزئیات گذشته، حال و آینده شرکت تهیه می‌کند و معمولاً برای جذب سرمایه‌گذاران طراحی می‌شود. طرح کسب و کار باید فروش، پیش‌بینی جریان نقدینگی، هدف‌ها، راهبردها، مشتریان، محصولات و غیره را در بر گیرد. برنامه‌ای که به منظور تعریف راهبرد آینده و توسعه مالی یک کسب و کار تهیه می‌شود. طرح کسب و کار معمولاً یک یا چند دوره را پوشش می‌دهد. مراحل شکل‌گیری شرکت
Business technical assistance
کمک فنی کسب و کار
این کمک ها به یک فرد کارآفرین برای پرداختن به چالش های پیش رو و خاص و یا نیازهای وی مانند تدوین طرح کسب و کار یا تجزیه تحلیل مشکلات بازاریابی یا تولید محصول ارائه می گردد. هنگام تاسیس یک بنگاه، مراقبت و حمایت به تشخیص سریع نیازهای مشخص و پیش رو کمک می کند. اغلب این کمک بر صورت یک به یک به قالب مشاوره می باشد
Business training
آموزش کسب و کار
آموزش کسب و کار معمولاً در یک کلاس درس یا ساختار گروهی ارائه می شود و به موضوعات کلی کسب و کار می پردازد
CBO(Community Based organization)
سازمان های اجتماعی
سازمانی است که به صورت غیرانتفاعی، خصوصی یا دولتی تحت پوشش قوانین تشکیل می شود. این سازمانها برای رفع نیازهای جامعه از طریق صندوقهای خصوصی یا دولتی تاسیس می گردد
CDC(Community Development Corporation / Certified)
شرکتهای توسعه اجتماعی
سازمانهای غیرانتفاعی هستند که فعالیتهای توسعه اقتصادی را از طریق سیستم های حمایتی کسب و کار،به جوامع ارائه می کنند. این فعالیت ها از کسب و کار های خرد، صادرات، واردات تا راه اندازی کسب و کار های شخصی، اشتغال و تامین مستغلات گسترده می باشد
Certified Development Corporations
شرکتهای توسعه رسمی
نوع متفاوتی از سازمانها هستند که معمولاً برنامه های مالی گوناگونی برای بنگاههای متوسط تا بزرگ ارائه می نمایند. شرکتهای توسعه جوامع محلی اغلب با یک پروژه اولیه CHDO تشکیل می شوند و امور مالی بنگاههای خرد رسیدگی می کنند
Classical business incubators
مراکز رشد کلاسیک کار و کسب
مرکز رشد کلاسیک کار و کسب، می‌تواند یک واحد نوپا و مراقبتی باشد. یک اجتماع یا کارگاه و بنگاه. مرکز رشد کلاسیک کسب و کار ساختمان، تأسیسات زیربنایی، و دامنه‌ای از خدماتی که می‌تواند توانایی‌های افراد را برای شروع و اداره عملیات در خلال دوره اولیه توسعه بهبود بخشد، فراهم می‌آورد.
Clustering and networking
خوشه‌سازی و شبکه‌سازی
در دهه ۱۹۹۰، خوشه‌سازی و شبکه‌‌سازی در توسعه SME اهمیت فزاینده‌ای یافتند. از طریق خوشه‌ها و شبکه‌های کاری، SMEها می‌توانند به نیروی کاری با تحصیلات بالا و مجرب دست یابند و خدمات شغلی خود را شامل خدمات مراکز رشد و امکانات خدمات رسانی کسب و کار توسعه بخشند. خوشه‌ها، توده‌ای از SMEها هستند که در مجاورت جغرافیایی با یکدیگر و در یک بخش کار می‌کنند. در این وضعیت خوشه‌های مناسبی از کسب و کار مکمل یکدیگر وجود دارند که اثربخش‌تر و قابل دوام‌تر از مراکز رشدی هستند که دارای انواع کسب و کار می‌باشند. چنین فرصت‌هایی امکان تخصصی‌سازی، سازگاری، نوآوری و رقابت را فراهم می‌آورد.
Clusters
خوشه های اقتصادی
گروهی از سازمانها و شرکتها در صنایع مرتبط که دارای ارتباط اقتصادی زنجیره ای با یکدیگر هستند، زیرا بین هم خرید و فروش می نمایند و یا از مهارتها و زیر ساختهای یکسانی در یک ناحیه استفاده می نمایند
Commercialisation; commercialising
تجاری سازی
ایجاد فرصتهای کسب و کار سودآور، از طریق اختراعات علمی و نتایج تحقیق و توسعه معرفی یک محصول یا خدمات به بازار برای سودآوری. این عبارت معمولاً به فرایندها، محصولات و اختراعات جدیدی که روانه بازار می شود اشاره می کند
Community- based business or enterprise
شرکت یا بنگاه اجتماعی
فعالیت اقتصادی که توسط فرد یا گروهی از افراد در جامعه ای خاصی انجام می گیرد که به نیاز مشاهده شده در اآن اجتماع می پردازد. اغلب این بنگاهها نقش مهمی از لحاظ ساختاری در تامین مسکن، اشتغال و آموزش بیکاران و فقر ایفا می کنند
Community Development loan fund (CDLF)
صندوق توسعه وام اجتماعی
یک واسطه مالی است که سرمایه را قرض می گیرد و آن را به افراد کم درآمد جهت تأمین اجاره بهای مسکن، کسب و کارهای بر پایه جامعه،تهیه خانه، بنگاه های خرد و توسعه جامعه وام می دهد. بعضی از CDLF ها هم چنین به وام‌گیرندگان کمک فنی جهت تضمین ارائه می نمایند تا مهارتها و منابع لازم را برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی کسب کنند
Company
شرکت، بنگاه
یک بنگاه اقتصادی که، هویت قانونی مجزایی از اعضایش دارد، و به عنوان یک واحد مستقل و بر اساس سهمی که اعضا دارند، فعالیت می کند
Core Skills
مهارتهای اصلی
شامل مهارتها و فرایندی است که عامل خصوصیات توسعه فردی و اجتماعی می گردد و که همه کودکان و بزرگسالان در زندگی روزمره و کاری خود به آن نیاز دارند
Corporate Angels
فرشتگان گروهی
این سرمایه‌گذاران خصوصی از پول بازخرید (بازنشستگی پیش از موعد خود) که از سمت‌های مدیریت ارشد اسبق خود در شرکت‌های بزرگ تأمین می‌شود، استفاده می‌کنند تا سرمایه‌ای کارآفرینانه تهیه کنند. به طور معمول، آنها در جستجوی سمت مدیریت ارشدی در کار سرمایه‌گذاری هستند و مایلند هر بار تنها در یک سرمایه‌گذاری شرکت داشته باشند. آنها معمولا یک میلیون دلار در حساب پس‌انداز خود دارند و در دامنه ۲۰۰٫۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند.
Corporate angles
فرشتگان گروهی
این سرمایه‌گذاران خصوصی از پول بازخرید یا بازنشستگی پیش از موعد خود استفاده می‌کنند تا سرمایه‌ای کارآفرینانه تهیه کنند. به طور معمول، آن‌ها در جستجوی یک مدیریت ارشد در کار سرمایه‌گذاری هستند و مایلند هر بار در یک سرمایه‌گذاری شرکت داشته باشند. آن‌ها معمولاً ۱ میلیون دلار در حساب پس‌انداز خود دارند و در دامنه ۲۰۰٫۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند.
Corporate Incubators
مراکز رشد همکار
معمولاً برای حمایت عمومی از افراد خلاق و مکتشف و مخترع و کارآفرین با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌های خاص، از جمله جذب و توسعه فناوری‌های جدید برپا می‌گردد و معمولاً ویژگی بین رشته‌ای دارد. سودآور کردن فرآیندهای تولید از جمله راهبرد بلند مدت این نهادهاست.
Corporate Venture Incubator
مرکز رشد کسب و کار گروهی پر مخاطره
این گروه از مراکز رشد، یکی از موفق‌ترین و رو به رشدترین مدل‌های مراکز رشد است. شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های کوچک را می‌گیرند و به آن ها پول، تجهیزات، کارشناسان و شاید منابع فروش از این سهام را در آن شرکت‌ها، ارائه دهند
Currnt assets
داراییهای جاری
پول نقد ، سرمایه و داراییهایی که قابل انتقال به صندوق هستند. این داراییها می توانند اسناد ، اوراق قرضه ، اوراق بهادار، گواهی سپرده ها ، دیگر سرمایه های صندوق بیمه نامه عمر ، صورت اموال و داراییهای نامنقول مانند، نام و آرم تجاری و سرقفلی باشند
Dotcom Incubators
مراکز رشد دات. کام
مراکز رشد دات‌کام، مدلی با ویژگی‌های معین ارائه می‌دهند. مراکز رشد دات‌کام یا تسریع‌کنندگان کسب و کار اینترنتی، تحت «موج» اقتصاد جدید شکل گرفته‌اند و پدیده‌ای کم و بیش تازه، ولی شناخته شده در بازارهای توسعه یافته، به ویژه ایالات متحده می‌باشند. این مراکز رشد با جهت‌گیری قوی سرمایه مخاطره‌پذیر و دوره‌های کوتاه‌تر رشد (چند ماه تا ۲-۳ سال) مشخص می‌شوند. تعدادی از مراکز رشد دات‌کام در بازارهای دارای رشد سریع در حول و حوش سال ۱۹۹۹ ظهور یافتند. برخی افراد این دسته از مراکز رشد را به عنوان نسل چهارم مراکز رشد در نظر می‌گیرند. توسعه بالقوه این دسته از مراکز رشد که با سطوح بالای خطرپذیری و نرخ مرگ و میز بالا همراه است، تاکنون به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به قدر کفایت مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
Dotcom Incubators
مراکز رشد Dotcom
مراکز رشد Dotcom نمایی از یک مدل کسب و کار، با ویژگی‌های منحصر به فرد هستند که تحت جنبش اقتصاد نوین به وجود آمده‌اند. مراکز رشد Dotcom یا به بیان دیگر “تسریع‌کنندگان اینترنتی کسب و کار” پدیده‌ای کم و بیش تازه و در عین حال مشهور در بازارهای توسعه یافته، به ویژه ایالات متحده می‌باشند. ویژگی ممتاز این مراکز، توجه خاص آنها به سرمایه‌های مخاطره‌ای و به ویژه دوره‌های کوتاه رشد (۶-۹ ماه به جای ۲-۳ سال) می‌باشد.
Early Stage (First Stage)
مرحله آغازین (مرحله اول)
تأمین مالی برای شرکت‌هایی فراهم می‌آید که سرمایه اولیه و سرمایه‌گذاری برای شروع تولید و فروش را در مقیاس تجاری گسترش دهند.
Economic development
توسعه اقتصادی
فرایند پایدار ایجاد ثروت که در چارچوب شاخص های جامعه عمل می‌کند تا کارایی و اثربخشی بهره برداری از منابع جامعه را برای سود اقتصادی جامعه محلی به حداکثر برساند. به زبان ساده فرایند خلق ثروت می باشد
Economic development incubators
مراکز رشد توسعه اقتصادی
این نوع از مراکز رشد به سبب فقدان تنوع در اقتصاد منطقه و ناحیه ایجاد گردید. هدف این دسته از مراکز رشد توسعه اقتصادی و ایجاد رونق کسب و کار و تجارت منطقه است.
Eggubator
اگیوباتور/ تخم‌مرغی شکل
یک الگوی جدید عملیاتی از مرکز رشد کسب و کار که گزاره ارزشی آن بر شراکت و اتحاد استوار است و از شبکه‌های کاری و برنامه‌های نظارتی دائمی پی‌ریزی شده است. جدیدترین مدل مراکز رشد کسب و کار، مدل اگیوباتور است که نقاط قوت همه مدل‌های پیش گفته را داراست. در عین حال آن‌ها را ارتقا داده است و هم‌چنین اتحادها و مشارکت‌هایی تعیین شده با خارج و نیز با فارغ‌التحصیلان و شرکت‌های زایشی خود برقرار می‌کند. این مدل دارای یک ساختار حلقوی است، یعنی یک هسته مرکزی نیرومند که جریان مطلوب اطلاعات را به صورت عمودی و در مدارهای چند لایه‌ای ضمانت می‌کند و هم‌چنین امکان جریان آزاد اطلاعات را در بالاترین سطح کیفی در لایه‌های افقی و عرضی و چند سویه فراهم می‌آورند. مراکز رشد دارای چنین مدلی، دامنه وسیعی از خدمات را ارائه می‌دهند: اتحادها و مشارکت‌های ایجاد شده این مراکز را تعیین می‌کند، یک شبکه کاری کارآفرین بی‌نقصی به دست می‌دهد که امکان دسترسی به خدمات موردنیاز را در هر زمان برای افراد فراهم می‌آورند. این تعاملات ساختاری پیچیده نیازمندی‌های مشتریان را به بهترین وجه ممکن برآورده می‌سازد، ولی از آنجا که لزوماً به سهولت قابل کاربرد یا مدیریت نیسند، برای مخاطره جویان امری خطیر محسوب می‌شود. این اتحادها و مشارکت‌ها هم‌چنین دارای منابع مالی داخلی هستند که به سامانه وارد می‌شود. مراکز رشد منطبق با الگوی اگیوباتور را می‌توان با تخم‌مرغ مقایسه کرد. تخم‌مرغ دارای زرده، سفیده، پوسته داخلی و پوسته سخت خارجی است (یعنی دارای ساختاری چند لایه‌ای و چند بعدی است). برای حصول درکی روشن و عینی از این مدل لایه‌های آن در سطور زیر ارائه می‌شوند: لایه مرکزی این لایه در برگیرنده هیئت مدیره است. این لایه از نظر ماهیت، والد شرکت، تهیه کننده خدمات، منبع شبکه کاری و حمایت، خاستگاه و بستر پرورش است. رشد یابنده‌ها نیز در لایه مرکزی قرار دارند. آن‌ها مشتریان مرکز رشد هستند که ائتلافی از فارغ‌التحصیلان، مشتریان خارجی یا شرکای متحد را شکل می‌دهند. گروه‌های اخیر ارتباط نزدیکی با مرکز رشد، رشد یابنده‌های مرکز و لایه بعدی شامل خانواده‌های شرکتی، فارغ‌التحصیلان و شرکت‌های زایشی دارند و هم‌چنین با مشتریان خارجی، پیمانکاران حرفه‌ای، اجتماع، دولت و سرمایه‌‌گذاران ارتباط مستقیم و غیرمستقیمی دارند. خانواده‌های شرکتی، فارغ‌التحصیلان و شرکت‌های زایشی لایه‌ بعدی این مدل را تشکیل می‌دهند. بنابر پاره‌ای از تعاریف، آن ها واسطه‌ها، شرکای متحد یا گروهی از شرکت‌های سرمایه‌گذار هستند که کسب و کار اولیه آن ها خدمت‌رسانی به مشتریان مرکز رشد است. در این لایه هم‌چنین مؤسسات خدماتی تخصصی دیده می‌شوند که در موفقیت خود مرکز رشد سرمایه‌گذاری کرده‌اند و گاه با سهام‌هایشان در یک رشد یابنده در موفقیت مرکز رشد سهیم بوده‌اند. این شرکت‌ها می‌توانند به عنوان مشاوران (مدیران ارشد اجرایی و مؤسسات، اعضای هیئت مدیره / هیئت مشاوران هستند) از طریق خدمات‌رسانی، مربی‌گری، نظارت و سرمایه‌گذاری با رشد یابنده‌ها ارتباط مستقیم برقرار کنند و با شرکای خانواده‌های شرکتی، سایر فارغ‌التحصیلان، شرکت‌های زایشی و پیمانکاران بالقوه ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیم برقرار سازند. لایه خارجی در خارجی‌ترین لایه، سایر شرکت‌های خدماتی تخصصی دیده می‌شوند که با مرکز رشد، جامعه، مشتریان تجاری مرکز رشد، دولت و آژانس‌های سرمایه‌گذاری ارتباط / شراکت بازتری دارند. مشتریان خارجی تعاملات پیچیده مستقیم و چند بعدی مستقیم و ارتباطات چند وجهی با رشد یابنده‌ها، پیمانکاران خارجی تخصصی، جامعه، دولت، سرمایه‌گذاران و تعاملات مستقیم با خود مرکز رشد، رشد یابنده ها، فارغ‌التحصیلان، شرکت‌های زایشی و خانواده‌های شرکتی دارند. پیمانکاران خارجی تخصصی نیز تعاملات پیچیده، چند سویه و ارتباطات چند وجهی با همه دسته‌های پیش گفته دارند. جامعه نیز تعاملات پیچیده چند وجهی و ارتباطات چند سویه با همه دسته‌های بالا و زیر دارد. دولت تعاملات پیچیده چند وجهی و ارتباطات چند سویه با مرکز رشد، رشد یابنده‌ها، فارغ‌التحصیلان، شرکت‌های زایشی و خانواده‌های شرکتی دارد. اما با سایر دسته‌هایی که خارج از رشد کسب و کار هستند نیز مرتبط می‌باشند. سرمایه‌گذاران تعاملات مستقیم و یا غیرمستقیم با مرکز رشد، رشد یابنده‌ها، فارغ‌التحصیلان، شرکت‌های زایشی و خانواده‌های شرکتی و نیز تعاملاتی چند وجهی با همه دسته‌های بالا دارد.
Eggubator operational model
مدل عملیاتی Eggubator
جدیدترین و در عین حال پیچیده‌ترین مدل مرکز رشد کسب و کار مدل عملیاتی Eggubator می‌باشد. مدل Eggubator با بهره‌گیری از نقاط قوت مدل‌های Hub و Eggubator و Portal و ارتقای آنها و رفع نقاط ضعفشان از لحاظ ایجاد اتحادهای اختصاصی و مشارکت‌های جهت‌دار چه در مرکز رشد و چه در خارج از مرکز رشد، مدلی جامع و چندجانبه به‌وجود می‌آورد .Eggubatorدارای ساختاری اوربیتالی می‌باشد. از این نظر که این مدل دارای هسته‌ای منسجم و نیرومند است که امکان جریان یافتن اطلاعات را به‌صورت عمودی به‌وجود می‌آورد و از سوی دیگر، وجود مدارهای چند لایه امکان گردش اطلاعات را با کیفیت بالایی، هم به‌صورت افقی و هم به‌صورت چند سویه فراهم می‌آورد.
e-incubator/ portal/
معبر (یا مرکز رشد مجازی)
یک الگوی عملیاتی جدید از مرکز رشد کار و کسب در جایی که همه خدمات و برنامه‌ها در فضای رشد مجازی با تسهیلات فیزیکی میزبان عرضه می‌شود. از تسهیلات فیزیکی، عمدتاً سخت‌افزار، کارکنان فنی، اجرایی و مدیریتی مرکز رشد در عملیات ورودی استفاده می‌شود. معبر؛ گونه جدیدی از مرکز رشد کسب و کار است که اغلب خودشان نوپا بوده‌اند (بیش از یک یا دو سال از عمرشان نمی‌گذرد). از این رو، آن‌ها سابقه مستندی ندارند، گرچه به سرعت رو به افزایش هستند. مراکز رشد دارای مدل عملیاتی معبر دامنه گسترده‌ای از خدمات الکترونیکی را از طریق اینترنت مهیا می‌سازند. آن‌ها اتحادهای مجازی می‌آفرینند و خدمات سرمایه‌گذاری محدودی فراهم می‌آورند. نقطه قوت عمده مراکز معبر سهولت دسترسی به گستره‌ای از خدمات، بدون هزینه‌های اجرایی مربوط به تسهیلات فیزیکی و جستجوی آسان شرکا و مشتریان در سراسر جهان است. مهمترین کاستی‌ مراکز رشد دارای مدل معبر، فقدان تعامل‌های انسانی با مشتریان است، موضوعی که مشتریان علاوه بر دریافت خدمات خواستار آنند.
Embryo Company
شرکت رویان
شرکتی که هنوز در مرحله شناسایی سهامداران است
Emergence (From incubators)
شرکت فراغت یافته از مرکز رشد
کسی که رشد یافته و از مرکز رشد خارج می شود
Enterprise
بنگاه اقتصادی
مجموعه ای از بنگاه‌های یک شرکت مادر است که این بنگاه ها می‌توانند مستقل و منحصر فعالیت کنند، یا شرکتهایی وابسته یا مربوط به شاخه ای دیگر که با مالکیت و مدیریت یکسان باشند
Enthusiast Angels
فرشتگان مشتاق
این گروه از فرشتگان(یاری‌رسانان) از همتایان کارآفرین خود کمتر حرفه‌ای هستند. از آنجایی که این سرمایه‌گذاران سال‌های آخر کار خود را سپری می‌کنند، بیشتر به عنوان سرگرمی در مؤسسات سرمایه‌گذاری می‌کنند. آنها مایلند که مبالغ کمتری از همتایان سرمایه‌گذار خود (حدود ۱۰۰٫۰۰۰ دلار) در تعدادی شرکت سرمایه‌گذاری کنند. آنها با سرمایه‌هایشان فعالانه در کسب و کار مشارکت نمی‌کنند.
Entrepreneur
کارآفرین
کسی که خطر مالی شروع، اجرا و مدیریت یک کسب و کار یا وظیفه خاصی را بعهده می‌گیرد. یک کارآفرین کسی است که مخاطرات کسب و کار را بعهده می گیرد، نظم می بخشد و اداره می کند، بعضی اوقات همان مدیر اجرایی یا مالک بنگاه است
Entrepreneurial Angels
فرشتگان کارآفرینانه
فعال‌ترین فرشتگان ، فرشتگان کارآفرینانه هستند. آنها مبالغ هنگفتی (معمولا ۲۰۰٫۰۰۰ تا ۵۰۰٫۰۰۰ دلار) سرمایه‌گذاری می‌کنند. آنها خود مایل بوده‌اند که کارآفرینان موفقی شوند و از این رو در جستجوی روش‌هایی برای تنوع بخشیدن به سهام اوراق بهادارشان یا گسترش شغل فعلی خود هستند تا این که جویای یک شغل تازه باشند.
Entrepreneurial Angels
فرشتگان کارآفرین
فعال‌ترین سرمایه‌گذاران فرشتگان هستند.‌ آن‌ها مبالغ هنگفتی، معمولاً ۲۰۰٫۰۰۰ تا ۵۰۰٫۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند. آن‌ها مایلند خودشان کارآفرینان موفقی شوند و از این رو در جستجوی روش‌هایی برای تنوع بخشیدن به سهام اوراق بهادارشان یا گسترش شغل فعلی خود هستند تا این که جویای یک شغل تازه باشند.
Entrepreneurs
کارآفرینان
کارآفرین کسی است که فرصتی را کشف و برای پیگیری و تحقق آن، سازمان مناسبی را ایجاد می‌کند. کارآفرین کسی است که عمدتاً به منظور کسب سود و رشد، کسب و کاری را تأسیس و اداره می‌کند که مشخصات اصلی آن نوآوری و مدیریت استراتژیک است. کارآفرین کسی است که سیاستگذاری کسب و کار با اوست و به حساب خود ریسک مالی آن را به عهده می‌گیرد. کارآفرین کسی است که مؤسسه اقتصادی، خصوصاً‌ کسب و کاری را که معمولاً مستلزم ابتکار و ریسک قابل توجهی باشد سازماندهی و اداره می‌کند. کارآفرین کسی است که تقاضا را پیش‌بینی می‌کند و خطر ناشی از نوسانات آن را به عهده می‌گیرد. در فرآیند تولید، عامل سازماندهی و تصمیماتی است از این قبیل: چه تولید شود، چقدر تولید شود، با چه روشی تولید شود. کارآفرین کسی است که فرصت‌ها را تشخیص می‌دهد، منابع مورد نیاز را جمع‌آوری می‌کند، طراحی و اجرای نقشه‌ای عملی را به عهده می‌گیرد، نتایج به دست آمده را به موقع و با روشی منعطف جمع‌آوری می‌کند. کارآفرین کسی است که تولید را سازماندهی می‌کند (مشاغل واسطه‌ای و بورس بازی مشمول این تعریف نیست). کارآفرین کسی است که توانایی آن را دارد تا فرصت‌های کسب و کار را ببیند و آنها را ارزیابی کند، منابع لازم را جمع‌آوری و از آنها بهره‌برداری نماید، و سپس عملیات مناسبی را برای رسیدن به موفقیت پی‌ریزی نماید. کارآفرین کسی است که شرکتی را تأسیس یا قسمتی از کار را که باید انجام شود مرتب می‌کند و به امید کسب سود، ریسک‌های کسب و کار را می‌پذیرد. کارآفرین، کارفرمایی است که ریسک و مدیریت کسب کاری را به عهده می‌گیرد. کارآفرین یعنی کارگشا، مقدم شرکت، مؤسس شرکت، پیشقدم در تأسیس. کارآفرین کسی است که ترکیب جدیدی از وسایل تولید و اعتبار بنگاه‌ اقتصادی (Enterprise) را به عهده می‌گیرد، چه درون یک سازمان و چه به صورت مستقل و آزاد. کارآفرین کسی است که با معرفی محصولات و خدمات جدید، ایجاد شکل‌های جدیدی از سازمان، یا بهره‌برداری از مواد اولیه جدید، وضع یا نظم اقتصادی موجود را به هم می‌ریزد. کارآفرین شخصی است که می‌تواند ارزش منابع – نیروی کار – مواد خام موردنیاز و دیگر عوامل مداخل در امر تولید را پیش از آنکه دارای روند افزایش غیرقابل کنترل گردند دستخوش تغییر و تحول نماید. یا به عبارتی کارآفرین به فردی اطلاق می‌گردد که کسب و کاری را آغاز کرده و به انجام می‌رساند وی توانایی سازماندهی و توسعه کار خودش را داراست. نوآوری و ابداع عمده‌ترین خصوصیت و ویژگی کارآفرینی، و خلاقیت، هسته مرکزی فعالیت‌های کارآفرین است. کارآفرینی عبارت است از فرآیند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره‌گیری از فرصت‌ها. (برگرفته از فرهنگ لغات تهیه شده در سازمان اشتغال) Entrepreneur، واژه‌ای است که با ریشه فرانسوی، به معنای «کسی که عهده‌دار انجام کار و وظیفه‌ای است.» این واژه برای اطلاق به هر کسی مورد استفاده قرار می‌گیرد که عهده‌دار مدیریت و سازمان، مشتمل بر اقدامات مستقل، مخاطره‌پذیر و فرصت برای کسب منفعت می‌باشد. به طور معمول، یک کارآفرین شوق شروع یک کسب و کار را دارد؛ زیرا او آن دسته از نیازهای مشتریان را که تأمین نشده‌اند، درک می‌کند. گاه از این حوزه نیاز به نام «فرصت مناسب» یاد می‌شود که معمولاً می‌تواند به عنوان یک بیان مسئله بیان شود. مانند «هیچ منبعی وجود ندارد که از شکست کارآفرینان وب – مدار حمایت به عمل آورد.» در حقیقت، این بیان مسئله به تازگی پایه‌ای برای شروع و راه‌اندازی کسب و کار وبی است. از زمان آغاز کار شبکه گسترده جهانی (www) راه‌اندازی و شروع کسب و کار کامپیوتری به طور فزاینده‌ای رو به تزاید است. کارآفرینی فرآیند پویای ایجاد ثروت انبوه است. این ثروت را افرادی ایجاد می‌کنند که فرض می‌شود از نظر ارزش، زمان و یا تعهد شغلی ارزش آفرینی برای محصول یا خدمات خطرپذیری بالایی دارند. خود محصول یا خدمت ممکن است منحصر به فرد باشد یا نباشد، اما کارآفرین با تأمین و تخصیص منابع و مهارت‌های ضروری تا حدودی به آن ارزش می‌بخشد. ویژگی‌های کارآفرینی مطمئن به خود و خوش بین با انرژی و با نشاط توانا در محاسبه خطر، خلاق، نیازمند پیشرفت پاسخ‌گویی مثبت به چالش‌ها، رهبری پویا منعطف و توانا در سازگارشدن، آغازگر مطلع از بازار، کاردان و پیگیر توانا در کنار آمدن با دیگران، آینده نگر ذهنی مستقل، پاسخگو به انتقادها دانش باز و همه فن حریف
Entrepreneurship
کارآفرینی
کارآفرینی بطور خلاصه عبارت از فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره‌گیری از فرصت‌ها.
Evaluation
ارزیابی
فرایند مستمری است که توسط یک شخص ثالث، سازمان یا مشتری اجرا می گردد. این فرایند معیارهای کمی و کیفی مربوط به میزان دستیابی به مقاصد از پیش تعیین شده و اهداف برنامه ها، کیفیت مدیریت و تغییرات بنیادین را ارائه می‌کند، این بازخورد برای برنامه‌ریزی و اجرای تغییرات مطابق با اهداف تعیین شده به کار می رود.ارزیابی برای حمایتهای عمومی و سرمایه گذاری جاری در برنامه های بنگاه های خرد ضروری است. لازم کارشناسان بیروین برای برنامه ریزی و اجرای ارزیابی های معتبر به کار گرفته شوند
Exit
خروج
فروش یا مبادله میزان قابل توجهی از مالکیت شرکت به صورت نقدی، بدهی یا سهم به شرکتهای دیگر.
Exit of Incubator
خروج از مرکز رشد
مرحله ای که مرکز رشد به عنوان سهامدار از ساختار یک شرکت پرورش یافته در مرکز رشد خارج می گردد
Exit route
روش خروج
روشی که توسط یک سرمایه گذار جهت نقد کردن سرمایه گذاریش انجام می شود
Exit strategy
راهبرد خروج
روشی که سرمایه گذار مخاطره پذیر یا مالک بنگاه برای بهره بردای از سرمایه گذاری خود در یک شرکت، اتخاذ می کند. راهبرد خروج هم چنین «فعالیت نقدنمودن» نامیده می شود
Expansion
بسط و گسترش
شرکت در این مرحله با عرضه محصول، درآمد کسب می‌کند و قصد توسعه بازار و یا توسعه محصول را دارد.
Expansion
مرحله گسترش
شرکت از محصول تولیدی درآمد کسب می‌کند و محصولات و تنوعات آن را در حوزه‌های جدید گسترش می‌دهد
Export processing zones
مناطق آزاد صادرات
مناطق آزاد صادرات برای توسعه صادرات و تجارت بالقوه خارجی سودمند است و به طور کلی این مناطق پیوند بهتری با جامعه بین‌المللی دارند. اگرچه نشان داده شده است که این مناطق به طور بالقوه در سطح ناچیزی جامعه محلی را تقویت می‌کنند. با این حال، این مناطق از طریق تسهیل خدمات شغلی، تدارک دستیابی به تأسیسات زیربنایی و تهیه مشوق‌های مالیاتی به جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی اهتمام دارند. این مناطق هم‌چنین در اشتغال‌زایی و بهبود موازنه حقوق و دستمزد نقش دارند.
First Generation
نسل اول
این نسل عموماً با مؤلفه «دارایی واقعی» و مجاورت با مؤسسات پژوهشی یا محیط‌های فنی دانشگاهی مشخص می‌شوند. مراکز رشد این نسل با مجموعه‌های جدید ساختمانی، نظیر پارک‌های علم و فناوری یا قطب‌های فناوری یا با واگذاری ساختمان‌های متروک و رها شده (نظیر مجتمع‌های صنعتی) ایجاد می‌شوند. مؤلفه «دارایی واقعی» اغلب حاکی از سرمایه‌گذاری دولتی قابل ملاحظه است که گاه برنامه‌های نوآوری، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی ملی یا محلی از آن حمایت به عمل می‌آورند. یکی از چالش‌های عمده این مراکز، که همواره نیازمند سرمایه‌گذاری ثابت می‌باشند، این است که چرخه عمر توسعه‌ای طولانی دارند و از سرمایه‌گذاری ناکافی و مکانیزم‌های موجود برای فارغ‌التحصیلی شرکت‌ها آسیب می‌بیند. متداول‌ترین «عوامل موفقیت» این سامانه‌ها به ظرفیت آن‌ها در تمرکز بر ایجاد مخاطرات جدید تا مدیریت دارایی واقعی، اداره و کنترل مدیریت کارآفرینی و بازاریابی راهبردی محور بستگی دارد.
For – profit property development incubator
مراکز رشد توسعه اموال انتفاعی
این دسته از مراکز رشد دفتر و فضای کارگاه / تولید مشترک با خدمات مشترک فراهم می‌آورند. برخی از مؤسسات اموال به توسعه بازار تجملی می‌اندیشند و در این زمینه به آن دسته از شرکت‌های زایشی توجه دارند که تصویر آگاهانه‌ای از نرم‌افزار، اینترنت و بخش‌های خدمات حرفه‌ای دارند. برای مثال به شرکت‌هایی که یکی از کلیدهای موفقیت را در دست دارند. توسعه دهندگان اموال نخست به درآمد حاصل از اجاره و رشد ارزش دارایی واقعی علاقه‌مند هستند
For- Profit Business Incubator
مرکز رشد تجاری انتفاعی
مؤسسه‌ای که کسب و کار اولیه آن رشد شتاب دهنده شرکت‌های مشتری است، در جایی که پست‌های منفعت‌زا در برنامه کسب و کار گنجانده شده است. این گونه مراکز گاه با سهیم شدن در سود شرکت‌ها پس از موفقیت، منتفع می‌شوند.
For- Profit Investment
مراکز رشد سرمایه‌گذاری انتفاعی
این دسته از مراکز رشد اغلب مرکزی بیش از یک روش ساده برای موسسات سرمایه‌ای مخاطره‌جو و یاری‌رسانان کسب و کار هستند که سهام‌شان را در یک منطقه سرمایه‌گذاری می‌کنند. این امر این امکان را به مراکز رشد سرمایه‌گذاری انتفاعی می‌دهد که به جای توده‌های قدیمی که در جستجوی‌شان هستند و تا حدودی ضریب موفقیت پایینی دارند، به سهام‌شان توجه بیشتر داشته باشند و چه بسا در آن هم‌افزایی ایجاد کنند.
Free riding
سواری مفت
در شرایط عادی کشورهای در حال توسعه تمایلی به رعایت حقوق بین‌المللی دارایی معنوی ندارند و ترجیح می‌دهند بدون پرداخت هزینه اضافی محصولات خارجی را مشابه‌سازی کنند. این دیدگاه از دید کارشناسان غربی، سواری مفت تلقی می‌شود.
Gestation
ایجاد و شکل‌گیری
ایجاد و شکل‌گیری، اولین گامی است که یک شرکت برمی‌دارد. در این مرحله، فردی مبتکر ایده‌ای فناورانه با پتانسیل خوب در بازار دارد؛ اما از خبرگی لازم و منابع مورد نیاز برای تجاری‌سازی ایده‌اش بهره‌مند نیست.
Gestation
مرحله تکوین
مخاطره‌جو ایده‌ای فناورانه دارد که دارای بازار بالقوه مطلوبی است اما برای تجاری‌سازی آن، منابع و تجربه تجاری محدودی دارد.
Graduate
رشدیافتن / خارج شدن
یک مؤسسه کسب و کار که توسط یک مرکز رشد در یک دوره زمانی پرورش می‌یابند (اصطلاحاً سر از تخم بیرون می‌آورند) و ساختمان فیزیکی مرکز رشد را ترک می‌کنند یا پیوند رسمی‌شان را با مرکز رشد قطع می‌کنند. شرکت‌های رشدیافته یا خارج شده از مرکز رشد به طور موفقیت‌آمیزی به نقطه معیار مورد توافق رسیده‌اند و یا تأمین‌ مالی دیگری به دست آورده‌اند و یا به سازمان دیگری ادغام شده‌اند. رویکرد پیش‌رشد ـ مرکز رشد ایده‌ها مرکز پیش‌رشد، کارآفرین بالقوه، (به صورت دستیار) و دانش کلیدی برای چگونگی اداره یک شرکت فراهم می‌آورد. ویژگی جدید و نوآور یک مرکز پیش رشد این است که ایده کسب و کار به صورت آکادمیک تقریباً محک زده می‌شود و تجربه کسب و کار بدون این که فردِ صاحبِ ایده مالک شرکت باشد، به چنگ می‌آید. برخلاف مرکز رشد کسب و کار معمول، مرکز پیش رشد فقط از پروژه‌های کارآفرین (مراکز انتفاعی) و تقریباً در بنگاه‌ها ثبت‌ نشده حمایت می‌کند. مدیریت مرکز پیش رشد و یک مرکز آکادمیک قراردادی را منعقد می‌کنند که مراکز انتفاعی را قادر می‌سازد یک فعالیت کسب و کار معمول، مثلاً فروش محصولات، را در مرحله مقدماتی به نفع مرکز پیش رشدی به انجام رسانند. هرگاه مدیر اجرایی همه فعالیت‌های کسب و کار مراکز انتفاعی را کنترل می‌کند، خطرات مالی برای گروه‌های آکادمیک و کارآفرین کاهش می‌یابد. اقدام ثبت‌نام یک بنگاه معمولاً پس از دوره موفقیت مرکز پیش رشد و زمانی اتفاق می‌افتاد که گروه‌های کار‌آفرین و آکادمیک دانش، مهارت و تجربه کافی را برای اداره شرکت خودشان کسب کرده‌اند. با توجه به اعتماد به نفس و تجربه آکادمیک کسب شده در خلال مرحله پیش رشدی، ترس آنان از شکست به طور معناداری کاهش می‌یابد. مرکز پیش رشد بر آموزش و مربی‌گری کارآفرینان بالقوه متمرکز است و پوشش قانونی برای فعالیت‌های تجاری مراکز انتفاعی فراهم می‌آورد که وابسته به نهاد قانونی مستقلی نیستند. در خلال دوره پیش رشد، کارآفرینان آتی با فروش محصولات یا خدمات مقدماتی، تقاضای بازار و ایده‌های کسب و کار شان را کشف می‌کنند. پیش مرکز رشد محیط آموزشی مساعدی برای کارآفرینان بالقوه یا گروه‌های کارآفرین از طریق قراردادن آن‌ها در یک موقعیت فعال فراهم می‌آورد. دانشمندان با راه‌اندازی مرکز انتفاعی‌شان نقش فعالی را در زمامداری فرآیند تجاری سازی نتایج R&D شان بر عهده می‌گیرند. بدین گونه آن‌ها از وظایف وقت‌گیری مانند حسابداری خلاص می‌شوند. به علاوه، مراکز پیش رشد حمایت‌های خاصی مانند دوره کار‌آفرینی، نظارت بر کارکنان و دسترسی به شبکه‌های مرتبط فراهم می‌آورند.
Graduate
شرکت رشد یافته
یک شرکت مقیم در مرکز رشد که مکان فیزیکی خود را در مرکز رشد ترک می‌نماید یا دیگر از مرکز رشد خدمات عمومی دریافت نمی کند
Graduation
رشد یافتن
رشد و تکامل یافتن یک شرکت در مرکز رشد
Growth
رشد
در مرحله رشد، کسب و کار با تمرکز بر محصول اصلی‌اش گسترش می‌یابد.
growth stage
مرحله رشد
شرکت خط تولید محصول را گسترش می‌دهد. روی محصول اصلی تمرکز می‌کند. کسب مدیریتی خود را از غیر رسمی به رسمی منتقل می‌سازد
Hatchery
مرکز رشد
واژه دیگری برای :مرکز رشد. معمولاً برای پروژه ها در مرحله ایده اولیه به کار می رود
High Tech
فناوری پیشرفته
محصولات یا خدماتی که مستلزم مهارت بالا و ترکیب و بهره‌مندی از منابع پیچیده می‌باشند.
High Tech
فناوری پیشرفته
مفهومی که وضعیت فعلی فناوری یا کاربرد دانش را در فرآیندها یا محصولات جدید بیان می‌کند. فناوری پیشرفته نسبی است. در زمان ادیسون لامپ فناوری پیشرفته محسوب می‌شد، همان‌گونه که در دهه ۱۹۳۰ ماشین تحریر برقی فناوری پیشرفته بود. امروزه فناوری پیشرفته به کاربردهای زیست فناوری و میکروالکترونیک اطلاق می‌شود.
Hub
هاب/قطب
در حال حاضر، مرسوم‌ترین الگوی عملیاتی از یک مرکز کار و کسب است که گزاره ارزشی آن هم عرضه تسهیلات فیزیکی و هم محیط‌های مجازی برای دریافت خدمات رشد (برای کسب و کارهای رشدیابنداش) را شامل می‌شود. مدل عملیاتی هاب معمول‌ترین مدل عملیاتی مراکز رشد نوپاست که بیش از یک سال از حضورشان در عرصه کسب و کار نمی‌گذرد. هاب نقاط قوت دو مدل عملیاتی BAM و معبر را در یک اداره مرکزی تلفیق می‌کند. گروه‌های تخصصی موجود در مراکز رشد Hub دامنه مطلوبی از خدمات را ارائه می‌دهند. در این مراکز، منابع مالی محدودی در اختیار رشد یابنده‌ها قرار می‌گیرد. با این حال شبکه کاری این دسته از مراکز رشد با بیرون رشد نایافته، سست، غیررسمی و بی‌ثبات است
Hub operational model
مدل عملیاتی Hub
اغلب مدل‌های مراکز رشد نوپا، برگرفته از مدل Hub است. مدل Hub، با بهره‌گیری و تلفیق نقاط قوت دو مدل BAM و Portal، طرحی منسجم و ساخت‌یافته به‌دست می‌دهد. بخش‌های تخصصی موجود در مراکز رشد Hub ارائه کننده سطح مطلوبی از خدمات می‌باشند.
Inception
شروع
این مرحله، دومین گامی است که یک شرکت برمی‌دارد. در این مرحله گروه کاری شرکت تکمیل شده و شرکت دارای طرح کسب و کار می‌باشد و قصد شروع ارائه خدمات و یا تولید محصول را دارد.
Inception
مرحله آغازین
هیچ درآمدی حاصل نشده است و شرکت فاقد تاریخچه می‌باشد، تیم کامل نیست، طرح کسب و کار تهیه شده و شرکت در مرحله شروع تهیه محصول است.
Incubatee
رشدیابنده
کسب و کار یا شرکتهایی که در یک مرکز رشد قرار می گیرند یا از طریق مرکز رشد به ثمر می‌رسند
Incubation Period
دوره رشد
چارچوب زمانی مورد توافق یک مرکز رشد و یک کسب و کار رشد یابنده که طی آن کسب و کار رشد یابنده در ساختمان فیزیکی یا مجازی مرکز رشد باقی می‌ماند و همه خدمات قابل دسترس و مورد توافق را دریافت می‌دارد. دوره‌ای است حداکثر ۳ ساله که طی آن واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می‌شوند. زمان این دوره در بعضی از مراکز رشد با تصویب هیئت امنا، تا ۵ سال قابل افزایش است.
Incubator
مرکز رشد
طرح ارایه خدمات و تسهیلات جهت تشویق کارآفرینی و به حداقل رساندن موانع برای ایجاد و رشد بنگاههای جدید، به ویژه برای شرکتهای فناوری پیشرفته(high-Tech) از طریق جا دادن تعدادی بنگاه نوپا که در استفاده از خدمات سهیم می باشند. این خدمات مشترک شامل مکان جلسه، خدمات منشی و دفتری، خدمات حسابداری، کتابخانه‌های تحقیقاتی، ارائه مشاوره مالی و مدیریتی در مرکز و خدمات رایانه ای می باشد. مرکز رشد نهادی است جهت پرورش ایده های کسب و کار یا فناوریهای جدید تا مرحله ای که برای سرمایه گذاران مخاطره پذیر جذاب شوند. به طور نمونه یک مرکز رشد فضای فیزیکی و بعضی یا همه خدمات: قانونی، مدیریتی و فنی مورد نیاز برای یک بنگاه را فراهم می کند تا آن بنگاه توسعه یابد. شرکتهای سهامی خاص اغلب به خاطر حمایت مراکز رشد از طریق ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری در مرحله اولیه به آنها اتکا می کنند
Incubator Facilities
امکانات مراکز رشد
ملک و دارایی هایی که به صورت خاص جهت حمایت از بنگاههای جدید و در حال رشد و بعضی اوقات از صنایع ویژه مانند تکنولوژی زیستی ایجاد می گردد
Incubator Generations
نسل‌های مرکز رشد
۱- نسل اول First Generation 2-مراکز رشد دانشگاهی University Incubators 3-مراکز رشد مجازی Virtual Incubators 4-مراکز رشد کسب و کار بین‌المللی International business Incubators 5-مراکز رشد دات. کام Dot.com Incubators
Incubator Industry
صنعت نوپا
یک بنگاه صنعتی کوچک تازه تشکیل شده (نوپا)، که هنوز به صورت کامل تاسیس نشده است
Incubator operational model
مدل عملیاتی مرکز رشد
در نسل‌های مختلف مراکز رشد، چهار نوع مدل عملیاتی وجود دارند. این مدل‌های عملیاتی به بررسی کانون‌های تمرکز مراکز رشد در نسل‌های مختلف، ترسیم و القای قالب آنها، توصیف حیطه ارائه خدمات، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سطح اتحادهای خارجی و اختصاصی آنها می‌پردازند.
Incubators main players
نقش‌آفرینان اصلی در مراکز رشد
۱-کارآفرینان Entrepreneurs 2-فرشتگان به کسب و کار Business Angel انواع یاری رسانان: الف).فرشتگان کارآفرین Entrepreneurial Angels ب).فرشتگان گروهی Corporate angles پ).فرشتگان مشتاق Enthusiast angles ت).فرشتگان مدیریت خرد Micromanagement angles ج).فرشتگان تخصصی Professional angles
Industrial estates
دارایی‌های صنعتی
دارایی‌های صنعتی رویکردی پویا به توسعه منطقه‌ای اقتصاد، شهرهای محلی و آژانس‌های توسعه منطقه‌ای می‌دهد.
Information technology (IT)
فناوری اطلاعات
منظور از فناوری اطلاعات، آن نوع فناوری است که از آن در از ذخیره، تبادل و دستکاری اطلاعات استفاده می‌شود. سازمان‌هایی که از فناوری به‌طور کلی و از IT به‌طور خاصی بهره می‌گیرند، سازمان‌هایی کاراتر، اثربخش‌تر و نوآورتر می‌باشند.
Infrastucture
زیرساخت
خدمات پایه و اساسی مانند جاده ها و شبکه فاضلاب که برای توسعه ، فعالیت و رشد یک شهر ضروری است. سیستم ها و شرایطی که از فعالیتهای اقتصادی حمایت می کنند و اغلب مکانشان ثابت است
Initial Public Offering (IPO)
عرضه اولیه سهام
دعوت به صورت فراخوان عمومی برای خرید سهام یک شرکت توسط واسطه هایی چون موسسات اعتباری و بانک های تجاری انجام می گیرد . این کار به وفور جهت انتشار سهام و قرضه افزایش سرمایه انجام می گیرد. عرضه و انتشار سهام برای حراج می تواند به دو شکل باشد: تحت یک قیمت ثابت که نیاز به فرم قرعه کشی یا سهمیه بندی دارد، اگر تقاضا برای سهام زیاد باشد. یا از طریق مزایده (‌پیشنهاد خرید) که در آن پیشنهاد دهندگان و افراد متقاضی خرید، تعدادی ثابت سهام را با همان قیمت تعیین شده و یا بیشتر از آن درخواست می کنند و نهایتاً سهام به کسی که بیشترین قیمت را پیشنهاد داده است واگذار می گردد . این عبارت همچنین عرضه عمومی نیز گفته می شود
Innovation
نوآوری
معرفی و ارائه یک ایده جدید به بازار به شکل یک محصول یا خدمات یا توسعه در یک سازمان یا فرآیند
Innovation center
مرکز نوآوری
شبیه به مرکز رشد اما مخصوص تجاری سازی پروژه های نوآورانه تجاری است
Innovative
نو آورانه
ایجاد ارزش و ثروت از طریق ارائه ایده های جدید، محصولات جدید، خدمات جدید یا راههای انجام کار جدید
Intellectual Asset(IA)
دارایی های غیر منقول(نامشهود)
دارایی ها و سرمایه های نا مشهود و غیرمنقول (‌نامشهود) مانند دانش ، مهارت، حق الامتیاز ، حق تالیف ، حق انحصاری اختراع، نام و نشان تجاری و مزیت رقابتی هر شرکتی به این عوامل بستگی دارد
Intellectual capital (IC)
سرمایه نامشهود
یک عبارت و واژه مالی است که تفاوت میان ارزش دفتری (‌بر اساس دارایی های منقول ) و ارزش بازار(‌قیمت بازار )‌را مشخص می کند.
Intellectual property rights
حقوق مالکیت معنوی
فرآیند قانونی که از تکنولوژی یا فرآیندهای یک شرکت حمایت و پشتیبانی می کند
Intellectual property(IP)
مالکیت معنوی
یک عبارت به رسمیت شناخته شده و شکل سنتی عبارت دارایی های غیرمنقول ‌که شامل آرم و نام تجاری ، حق طراحی ، حق تثبیت اختراع، حقوق معنوی و اطلاعات و اسناد محرمانه
Intermediary
واسطه
گروهی از مؤسسات خدماتی تخصصی، آژانس‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری و دیگر مؤسسات کسب و کار که شراکت و اتحاد متعهدانه‌ای را با مرکز رشد شکل می‌دهند. این واسطه‌ها خود نیز در موفقیت هسته‌ها و مؤسسات فناور مستقر در مرکز رشد ذینفع هستند.
International Business Incubators
مراکز رشد کسب و کار بین‌المللی
این نوع از مراکز رشد به عنوان سومین نسل از مراکز رشد تجاری معرفی شده‌اند. این مراکز برای توسعه کسب و کار‌های مبتنی بر دانش، طیف وسیعی از خدمات حمایتی را ارائه می‌دهند. اکثر این مراکز، مبتنی بر صادرات هستند و سوابق فروش و نرخ رشد بسیار بالایی را نشان می‌دهند. مراکز رشد تجاری بین‌المللی، دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی، سرمایه‌های مخاطره‌ای و مشارکت‌های مخاطره‌ای بین‌المللی را به یکدیگر متصل می‌کنند. این مدل رشد که مبتنی بر سازوکارهای همگرایانه است، در حال حاضر در کشورهایی همچون چین، کره و مالزی موجود می‌باشند.
International business Incubators
مراکز رشد کسب و کار بین‌المللی
این مدل به عنوان «نسل سوم» مراکز رشد به شمار می‌آیند. این دسته از مراکز رشد دامنه کاملی از خدمات حمایتی را برای توسعه کسب و کار دانش محور فراهم می‌آورند. بیشتر این مراکز صادرات مدار هستند و سوابق فروش و نرخ رشد تأثیرگذاری نشان می‌دهند. آن‌ها با دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، سرمایه مخاطره‌پذیر و مشارکت‌های مخاطره‌ای بین‌المللی مرتبط هستند. این مدل مرکز رشد ـ مبتنی بر همگرایی مکانیزم‌های حمایتی ـ در کشورهایی مانند چین، کره و مالزی وجود دارد. برخی از این مراکز رشد شروع به ایجاد شبکه مرکز رشد کرده‌اند. یعنی مراکز رشد داخل یک منطقه یا کشور یا با یک تمرکز. قوت این دسته از مراکز رشد بر ظرفیت آن‌ها در سهیم کردن دیگران در دانش و منابع و نیز پیوند و هم‌افزایی مالی مبتنی است که می‌تواند در چارچوب پژوهش و توسعه ایجاد شود.
IPO (Initial Public Offering)
عرضه عمومی اولیه سهام
آخرین گام برای نیل به موفقیت در هر شرکتی، رفتن به میان مردم و عمومی شدن است که به آن به عرضه عمومی اولیه سهام یا IPO اطلاق می‌شود.
IT Incubator
مرکز رشد IT
مرکز رشد IT یک ابزار توسعه اقتصادی است که به منظور تسریع رشد و موفقیت شرکت‌های کارآفرین از طریق عرضه خدمات و منابع حمایتی کسب و کار طراحی شده است. مدل مفهومی این مرکز رشد به صورت مثلثی می‌باشد که روئوس آن عبارتند از: الف) مدیریت اموال و املاک فضای اجاره‌ای و اجاره‌نامه‌های منعطف ب) سرمایه‌گذاری‌های مالی و تأمین مالی ج) مشاوره کسب و کار
Joint venture
دارای فعالیت کسب و کار مشترک
فعالیت بازرگانی که توسط دو یا چند مؤسسه به طور مشترک انجام می‌گیرد.
Knowledge economy
اقتصاد مبتنی بر دانش
شرایطی که ارزش و ثروت در اثر ایده های جدید، نرم افزار، خدمات و روابط جدید روند صعودی پیدا می کند و افزایش می یابد
Labor-intensive
صنایع کاربر
صنعت و تجارتی که به تعداد زیادی کارگر و نیروی کار در یک جریب زمین نیاز دارد
Learning industry
صنعت آموزش
یک عبارت جمعی و اشتراکی است در اقتصاد برای سازمانهایی که کار شبیه سازی ، مطابقت و حمایت از تقاضاهای آموزش افراد و کارکنان را برعهده دارند
Local economic development incubators
مراکز رشد با هدف توسعه اقتصادی محلی
این نوع از مراکز رشد عموماً توسط دولت‌های ملی و محلی و با فعالیت‌های گسترده و در عین حال رشته‌ای، به‌منظور توسعه اقتصادی محلی شکل می‌گیرد. حمایت از صنایع کوچک با شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی یکی از اهداف استراتژیک این نهادهاست.
Low Tech
فناوری پایین
محصولات یا خدماتی که به مهارت، ترکیب نامعمول منابع و فنون پیچیده نیازی ندارد.
Market
بازار
محلی که خریداران و فروشندگان اقلامی را که ارزش دارند مبادله می کنند. فضایی است فیزیکی که خریداران و فروشندگان برای بهترین قیمت چانه زنی می کنند که یکی از مفاهیم اساسی تجارت است . فقدان یک بازار فیزیکی برای یک سری از کالاها معمولاً یکی از منابع اساسی ناکارآمدی اقتصادی است. در این بازار تقاضا برای محصول یا خدمت مورد نظر معمولاً از طریق طرح هایی با مدت زمان مشخص و معلوم سنجیده می شود
Market Niching
استراتژی جاگیری در بازار
یک نوع استراتژی بازاریابی است که هدف آن شناسایی بخش کوچکی از بازار و عرضه کالا و خدمات مناسب برای آن بخش است که نیازهای منحصر به فردی دارد
Market Segmentation
تقسیم بازار
تقسیم بازاربه بخش های متعدد بر حسب عوامل مختلف مانند؛ عوامل جغرافیایی ، قیمت ، نحوه تحویل کالا ، ویژگی های مشتری و غیره. تقسیم شرایط به منظور تحمیل شرایط به خریدار یا فروشنده
Market share
سهم بازار
درصدی از بازار که یک موسسه یا کالا کسب می کند
Maturity
بلوغ
در این مرحله، کسب و کار قدرت رشد در هر دو زمینه فروش و سودآوری را به‌دست آورده و در بازار شهرت کسب کرده است. برای این‌که شرکت به‌صورت رقابتی باقی بماند باید به نوآوری و خلاقیت در تولید محصول رو آورد.
Maturity
مرحله پختگی/ بلوغ
شرکت در بازار مستقر می‌شود: برای بقا‌ در بازار رقابت به نوآوری نیاز دارد.
Mentor
مشاور، مربی، رایزن
مدیر ارشد یک مؤسسه پاگرفته که موافقت می‌کند تعداد ساعت معینی را در هر هفته به مؤسس یک شرکت نوپا که در مرحله رشد آغازین است آموزش بدهد.
Microbusiness or Microenterprise
بازار کوچک و خرد
یک بازار کوچکتر از (SBA) یا همان بازار کوچک و خرد است. بر اساس برنامه تقسیم بندی شرکت ها (‌۱۹۹۲) شراکت و مالکیت انحصاری یا تجارت خانگی که کمتر از ۱۰ نفر کارکن (کارمند) دارد و کلاً دسترسی به بخش های مالی بانکی ندارد و از وام های کمتر از ۱۵۰۰ دلار استفاده می کند
Micromanagement Angels
فرشتگان مدیریت خرد
این گروه از فرشتگان ترجیح می‌دهند که کنترل بیشتری بر سرمایه‌گذاری‌شان داشته باشند. اغلب مدیریت خرد سرمایه‌شان را از روی صندلی هیئت مدیره شرکت کنترل می‌کنند تا یک مشارکت فعال. آنها ممکن است هر بار در بیش از چهار شرکت سرمایه‌گذاری کنند و به ارزش افزوده‌شان در هر یک از سرمایه‌گذاریها بیافزایند.
Micromanagement angles
فرشتگان مدیریت خرد
این گروه از فرشتگان ترجیح می‌دهند که کنترل بیشتری بر سرمایه‌گذاری‌شان داشته باشند، اغلب مدیریت خرد آن‌ها از روی صندلی هیئت مدیره شرکت صورت می‌گیرد تا یک مشارکت کننده فعال. آن‌ها ممکن است هر بار در بیش از چهار شرکت سرمایه‌گذاری کنند و به ارزش افزوده‌شان در هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها بیافزایند.
Mid Tech
فناوری متوسط
محصولات یا خدماتی که مستلزم مقداری مهارت و ترکیب منابع موجود، بدون پیچیدگی‌های غیرمعمول است.
Mixed incubators
مراکز رشد مختلط (عمومی)
این نوع از مراکز رشد به دلیل فقدان کسب و کار ایجاد گردیده است. هدف این دسته از مراکز رشد ایجاد شرکت‌های نوپا و ایجاد شغل می‌باشد.
National Innovation System (NIS)
نظام ملی نوآوری
نظام ملی نوآوری، مجموعه‌ای از سازمان‌ها و روابط بین آنهاست؛ که کلیه سازوکارهای لازم برای توسعه و ارتقای نوآوری در همه ابعاد، در آن گنجانده شده است.
Network of Business Angels
شبکه فرشتگان کسب و کار
شبکه‌های یاری‌رسانان کسب و کار، جورسازی عرضه و تقاضای سرمایه را تسهیل می‌سازند. خدمات آنها می‌تواند شامل جفت و جور کردن معامله، آموزش و آماده‌سازی سرمایه باشد.
Network of business angels
شبکه‌های فرشتگان کسب و کار
شبکه‌های فرشتگان کسب و کار جورسازی عرضه و تقاضای سرمایه را تسهیل می‌سازند. خدمات آن‌ها می‌تواند شامل جفت و جور کردن معامله، آموزش و آماده‌سازی سرمایه باشد.
Networked incubators
مراکز رشد شبکه‌ای شده
یک مرکز رشد شبکه‌ای برای پرورش شریک در میان‌ گروه‌های نوپا و سایر مؤسسات موفق اینترنت مدار از سازوکارهایی برخوردار است که جریان دانش و خبرگی را در کنار شرکت‌ها و بازار و ارتباطات فناوری آتی بین آنها را پرورش می‌دهد. شرکت‌های نوپا به کمک چنین مرکز رشدی می‌توانند شبکه کاری منابع و شرکا را به سرعت به‌دست آورند.
Non-Profit Business Incubator
مراکز رشد کسب و کار غیرانتفاعی
مراکز رشد غیرانتفاعی از مراکز پژوهشی، دانشگاهی، دولت‌های مرکزی و محلی سرچشمه می‌گیرند و توسط حامیان جوامع ایجاد می‌شوند. به لحاظ تاریخی، مراکز رشد کسب و کار توسط مراکز دانشگاهی و پژوهشی تأسیس شده‌اند و عمدتاً توسط دولت‌های مرکزی و محلی تأمین مالی شده‌اند. برخی از این مراکز رشد تحت تأثیر موفقیت‌های تاریخی هستند، مانند ATDC آتلانتا با ۳۱ سال موفقیت، تولید مستمر و ثابت رونق و بیش از یک صد شرکت فارغ شده ‌ موفق. گروه‌های کوچک‌تری از مراکز رشد غیرانتفاعی وجود دارد که توسط کارآفرینان موفق تأسیس شده‌اند (یا می‌شوند)؛ یعنی کارآفرینانی که هدف‌هاشان رشد استعداد و تسهیل توسعه اقتصادی محلی است. این دسته از مراکز رشد از منافع دیگر مخاطرات خصوصی کسب و کار تامین مالی می‌شوند.
Not-for-Profit Business Incubator
مرکز رشد تجاری غیر انتفاعی
مؤسسه‌ای که کار اولیه آن رشد و شتاب دادن شرکت‌هایی است که یا درآمدزا نشده‌اند و یا به نقطه سر به سر نرسیده‌اند. این مراکز معمولاٌ از سوی دولت و یا سرمایه‌های جامعه تأمین مالی می‌شوند.
Operating Models Of Business Incubation
مدل‌های عملیاتی مرکز رشد کسب و کار
چهار گونه مدل عملیاتی مرکز رشد وجود دارد که کانون تمرکز مرکز رشد را شرح می‌دهند؛ کانون تمرکزی که ساختار، دامنه خدمات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سطح اتحادهای خارجی مرکز رشد را تعیین می‌کند. ۱-فیزیکی/سنتی/آجر و سیمان Bricks and Mortar (BAM) 2-معبر (یا مرکز رشد مجازی) Portal 3-هاب/قطب Hub 4-اگیوباتور/تخم‌مرغی شکل Eggubator
P&L profit/loss (income statement)
صورت وضعیت درآمد
صورت وضعیت مالی که نشاندهنده مقدار سود یا زیان یاعملکرد، درآمد و دستمزدهای یک شرکت است
Park
پارک
به مجموعه‌ای اطلاق می‌شود که از طریق فراهم آوردن و ارائه زمین، تأسیسات زیربنایی آزمایشگاه‌ها و جایگاه‌های تحقیقاتی متمرکز و تسهیلات قانونی موجبات اجتماع واحدها، شرکت‌ها و مؤسسات تحقیقاتی را در یک فضای متمرکز فراهم می‌آورد. این مجموعه‌ها که معمولاً در مجاورت قطب‌های دانشگاهی و یا قطب‌های صنعتی و اقتصادی شکل می‌گیرد، ضمن ایجاد فضای مناسب برای انجام کارهای تحقیقات کاری و تجاری سازی نتایج آن موجبات رشد تحقیقات را از رهگذر هم‌افزایی ناشی از مجاورت فیزیکی این واحدها و نیز کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه‌های جاری فراهم می‌سازد.
Partnership
شرکا
پیوند داوطلبانه دو یا چند نفر برای دنبال کردن یک کسب و کار پر مخاطره، به عنوان کسب و کار سودآور است. شرکا می‌توانند بدون قرارداد کتبی، واسطه رفتار شراکت نظیر سرمایه‌گذاری یا شراکت در منافع کسب و کار با هم کار کنند؛ ولی داشتن یک توافق‌نامه شراکت امری خردمندانه است.
Patent
حق انحصاری اختراع
مجوز استفاده از یک نوآوری به صورت انحصاری برای زمان و مکان محدود با متوقف کردن فرم های دیگر ، از میان چیزهای دیگر ، استفاده یا فروش آن بدون اجازه و تحت اختیار خود
Pilot Application
کاربرد اولیه
کاربری اولیه ای از ابزار، نرم افزار، محصول یا خدمات جدید که معمولاً در مقیاس کوچک ساخته و تهیه می شود و برای بررسی و تحقیق اولیه و جمع آوری داده ها به کار می رود
pilot stage
مرحله مقدماتی/آزمایش
مرحله تهیه محصول است. هزینه‌های مستمر و مهمی را شرکت متحمل می‌شود، ولی هنوز درآمدی برای شرکت حاصل نشده است.
Policies and Procedures
خط مشی ها و رویه‌ها
رهنمودهایی که تحت عنوان «‌قوانین» و تحت یک برنامه عمل می شوند. این خط مشی ها و رویه‌ها، عبارات مکتوبی هستند از تصمیماتی که مدیریت آنها را ایجاد کرده و انتظار دارد کارمندان تحت این قوانین برای معاملات سازمان عمل کنند
Portal operational model
مدل عملیاتی پورتال
Portal نوع جدیدی از مراکز رشد تجاری است. Portal ها طیف وسیعی از خدمات را به‌صورت الکترونیکی و از طریق اینترنت ارائه می‌دهند و اتحادهای مجازی ایجاد می‌کنند، اما با تمام این تفاسیر میزان سرمایه‌ای که برای خود در نظر می‌گیرند، محدود می‌باشد. برجسته‌ترین نقطه قوت مدل Portal، دسترسی آسان آن به طیف وسیعی از خدمات، بدون وجود هرگونه هزینه اجرایی جنبی، تسهیلات فیزیکی و نیز سهولت دسترسی به شرکا و مشتریان در سراسر دنیا می‌باشد. با وجود این، فقدان تعاملات انسانی که عمده‌ترین نقطه ضعف این مدل به‌شمار می‌آید میزان مشتریان را تا حد چشم‌گیری کاهش می‌دهد.
Pre Seed Stage
مرحله پیش‌سرمایه اولیه
مقدار کم و بیش ناچیزی از سرمایه برای سرمایه‌گذار یا کارآفرین برای مفهوم ویژه‌ای است که بالقوه دارای فرصت کسب و کار سودآوری می‌باشد که هنوز اثبات و به ثمررسی آن زمان می‌طلبد. کار سرمایه‌گذاری شده ممکن است شامل رشد محصول (در برابر پژوهش ناب) باشد، ولی به ندرت بازاریابی اولیه را در بر می‌گیرد.
Pre-incubation Period
دوره پیش رشد
در تأسیس مرکز رشد، اندیشه اولیه پذیرش شرکت ثبت شده و تشکل یافته است. در هر یک از عوامل ایده، کار گروهی، تجربه کاری اولیه و ثبت قانونی شرکت مشکلی وجود داشته باشد، ترجیحاً دوره‌های اولیه قبل از مرکز به هنگام دوره‌های پیش مرکز رشدی طراحی می‌شود که مدت آن محدودتر است. در دوره‌های پیش مرکز رشدی که ممکن است از ۶ تا ۹ ماه طول بکشد؛ سعی می‌شود تا ضمن برطرف شدن نواقص، شرایط لازم جهت ورود به مرکز فراهم گردد. در واقع تصمیمات مربوط به ارزیابی درخواست‌های ورود به مرکز رشد به سه صورت خواهد بود: ۱- رد درخواست، ۲- پذیرش شرکت، ۳-پذیرش مشروط. در پذیرش مشروط، شرکت‌هایی که به‌طور مشروط پذیرفته می‌شوند در یک فهرست انتظار برای فضای در دسترس بعدی یا در صورت لزوم طی دوره پیش رشد در برنامه قرار می‌گیرند.
Pre-Incubation Period
دوره رشد مقدماتی
(۱) دوره‌ای است که هسته‌های تحقیقاتی توسعه‌ای به منظور تقویت گروه کاری، شناسایی و تثبیت ایده محوری و شناخت دقیق بازار به مدت ۶ تا ۹ ماه از خدمات عمومی، مشاوره‌ای/ آموزشی و حمایت‌های محدود مالی مرکز رشد پس از استقرار بهره‌مند می‌شوند (دوره آماده شدن هسته‌ها برای ورود به مرکز رشد).
(۲) دوره‌ای حداکثر ۶ ماهه است که در آن، به افراد و یا گروه‌های مستعدی هستند که دارای ایده‌های نوآورانه صنعتی هستند، مشاوره و آموزش‌های لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت‌های حقوقی مستقل داده می‌شود. در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهای نوپا می‌توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوند. زمان این دوره با تصویب مدیر مرکز رشد تا ۹ ماه قابل افزایش است.
Pre-seed capital
سرمایه دوره پیش از آغاز
سرمایه اولیه محدودی است که برای کار آفرینی تهیه می‌شود که قصد اثبات فرصت‌های بالقوه ایده‌اش را دارد.
Private Investors’ Incubators
مراکز رشد با سرمایه‌گذاری مشترک خصوصی
این نوع از مراکز رشد معمولاً به‌صورت مشترک یا تعاونی، بین مجموعه‌ای از شرکت‌های خصوصی که با اهداف راهبردی مشترک فعالیت می‌کنند، پدید می‌آید که در آن خلق فرصت‌های جدید و ارزان قیمت و کم هزینه برای اعضا در امور تحقیق و توسعه و بهره‌ گیری مشترک از استعدادها و خلاقیت‌های کمیاب بین کارمندان اعضای نهاد می‌باشد. در این نهادها مزیت هم‌افزایی و اشتراک در دانش فنی ایجاد شده به‌صورت مهم‌ترین هدف استراتژیک مطرح است.
Private, For Profit Business Incubator
مرکز رشد کسب و کار انتفاعی خصوصی
مرکز رشد کسب و کار انتفاعی خصوصی، طراحی شده‌اند تا برای مشتریان و خودشان پول بسازند. آن‌ها تمایل دارند بر مبنای حوزه تخصصی بنیان‌گذاران تخصصی‌تر شوند. مراکز رشد انتفاعی در تبادل تجربیات، فضای دفتر و سرمایه (تهیه توسط عضو سوم به طور مستقیم یا به واسطه)، عموماً سهام یکسانی در شرکت‌های نوپا دارند.
Professional Angels
فرشتگان حرفه‌ای
سرمایه‌گذارانی با زمینه‌های شغلی تخصصی مانند (پزشکان، وکلا، حسابداران) هستند. این فرشتگان سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهند در مؤسساتی سرمایه‌گذاری کنند که محصولات یا خدماتی ارائه می‌دهند که با تجربه کاری‌شان متناسب است و غالبا به شرکت سرمایه‌گذاری شده نیز نظرات کارشناسانه مربوط به تخصص خود را ارائه می‌دهند. گر چه آنها مشارکت بسیار فعالی ندارند. آنها معمولا در چندین شرکت همزمان سرمایه‌گذاری می‌کنند و مایلند از ۲۵٫۰۰۰ تا ۲۰۰٫۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کند. این سرمایه‌گذاران اغلب ترجیح می‌دهند با همکاران خود به صورت مشترک سرمایه‌گذاری کنند.
Promotor
بانیان
بازیگران بسیاری در بخش خصوصی و دولتی وجود دارند که در دنیای مرکز رشد درگیر شده‌اند. فهرست بلندی از بانیان عبارتند از: – دپارتمان‌های وزارتی و ایالتی – مراجع قدرت محلی یا ناحیه‌ای – جایگاه تجارت و صنعت – انجمن‌های توسعه اقتصاد محلی – دانشگاه‌ها، کالج‌های سطح سوم – مراکز پژوهش – انجمن‌های خصوصی – مؤسسان/تراست‌ها و سازمان‌های نیکوکاری – همکاران بزرگ – مؤسسات مشاوره‌ای – مؤسسات قانونی – عاملان دارایی‌های واقعی – کارآفرینان مستقل – سرمایه‌گذاران مخاطره‌جو – یاری‌رسانان کسب و کار سطوح بالایی از تنوع در طبقه بازیگران نشان می‌دهد که از یک سو، ایجاد شرکت در حد گسترده‌ای درک شده است و از سوی دیگر، ایجاد شرکت یک ابزار کارآفرینی از سرمایه است که به شمار فزاینده‌ای از مشارکت کنندگان در این حوزه منجر شده است. بانیان به طور آشکار هدف‌های یکسانی را در ایجاد مرکز رشد پی نمی‌گیرند. هدف‌ها به طور معناداری از یک بانی به بانی دیگر فرق می‌کند. سایر ویژگی‌ها (نوع پروژه‌هایی که با آن سرو کار دارند، روش‌های تأمین منابع مالی مرکز رشد) نیز می‌تواند به طور چشمگیری از یک بانی به بانی دیگر فرق کند. ۲٫ هدف‌ها و غایت‌ها به طور کلی، هدف‌های مراکز رشد را می‌توان در مقولات زیر گنجاند: شغل آفرینی تحریک فعالیت اقتصادی از طریق ایجاد شرکت سود انتقال فناوری و تجاری‌سازی احیای مناطق بازسازی شده یا آسیب‌پذیر متنوع ساختن نیمرخ صنعتی ارتقای انواع معینی از فعالیت‌ها ارتقای گروه‌های معینی ۳٫ نوع پروژه از مراکز رشد می‌توان به طور اختصاصی در یک بخش (برای مثال صنایع، تولید، نرم‌افزار، زیست فناوری و غیره) یا ممزوج استفاده کرد. مراکز رشد با گروه‌های جمعیتی خاصی می‌توانند کار کنند: دانشجویان، اقلیت‌ها، مؤسسان شرکت‌های خارجی، کارکنان حاضر در شرکت‌های موجود و غیره. آن‌ها می‌توانند در مرحله پیش یا پس از ایجاد شرکت‌ یا در واقع وقتی آن‌ها وارد دوره رشد شتاب یافته می‌شوند، روی کارآفرینان متمرکز شوند. ۴٫ نوع خدمات ارائه داده شده مراکز رشد می‌توانند پنج نوع خدمت جهانی ارائه دهند: – دارایی واقعی و مدیریت انطباق: تجهیز و آماده سازی، حفظ اتاق‌های اجاره‌ای جلسات و غیره – خدمات پایه: اغلب مبنای پاره‌وقت دارد: منشی، پذیرش، اتاق کنفرانس، کافه، پهنای باند و غیره – خدمات حمایتی و مشاوره‌ای که می‌تواند یا به موضوعات عملیاتی روزانه (قانونی، پرسنلی، ارتباطات بانکی، حسابداری) یا به جنبه‌های راهبردی تجارت، آماده‌سازی طرح تجاری و مشاوره‌های عمومی در زمینه کسب و کار، بازاریابی، تصمیم‌گیری در زمینه مالکیت معنوی و تأمین مالی مربوط می‌شود. – آموزش: ارائه آموزش در جنبه‌های مختلف روش‌های مدیریتی و ارائه مربی‌گری انفرادی – برقراری تماس: برقراری تماس از طریق شبکه‌های مالی، فناورانه و تجاری که امکان دسترسی شرکت را به شرکا، مشتریان و غیره می‌دهد . الگوی تأمین مالی الگوی تأمین مالی به منابع مالی مرکز رشد اطلاق می‌شود و سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه‌های عملیاتی در مراحل نوپایی و رشد را شامل می‌شود. بازسازی می‌تواند از گزینه‌های زیر مشتق شود: اجاره و خدمات فراهم شده برای شرکت‌های مستقر در مرکز رشد خدمات بیرونی کمک‌های مالی بلاعوض یا کمک‌های معنوی حامی‌گری درآمد معوق ۶٫ بافت بافت نقشی مهم در هدف‌ها و توسعه مرکز رشد ایفا می‌کند. مراکز رشد در نواحی در دست بازسازی، مناطق صنعتی، یا مناطق شهری واقع هستند که باید با شرایط بسیار متفاوتی مقابله کنند. یک مرکز رشد corporate، از فرهنگ، فعالیت‌ها و منابع مشارکت و خدماتی که از طریق آن با شرکت والد پیوند می‌یابد، تأثیر می‌پذیرد. دسترسی به شبکه‌های کسب و کار مختلف در حد گسترده‌ای به سرمایه اجتماعی مدیریت مرکز رشد وابسته است. مختصر آن که، مراکز رشد به الگوهای مختلف و موقعیت‌هایی هرچه متنوع‌تر پاسخ می‌دهند.
Prototype
نمونه اولیه
نمونه اولیه هر وسیله، نرم افزار، محصول، کالا یا خدمات است
Public, Non Profit Business Incubator
مرکز رشد غیرانتفاعی، دولتی
مراکز رشد غیرانتفاعی، دولتی عموماً با قواعد مستحکم‌تری نسبت به مراکز رشد انتفاعی عمل می‌کنند. زیرا آن‌ها باید در نهایت به منابع دولتی سرمایه‌گذار پاسخگو باشند. برای مثال، مراکز رشد غیرانتفاعی ممکن است محدودیت‌هایی بر سر راه رونق کلی شرکت‌های نوپا بگذارد، یا محدودیت‌هایی برای تعداد کارکنانی که مرکز می‌تواند در اختیار داشته باشد یا مدت زمانی که می‌توانند در مرکز رشد بمانند، قائل شود. از سوی دیگر، مراکز رشد انتفاعی با قواعد خودشان عمل می‌کنند. قوانین آن‌ها عموماً انعطاف‌پذیرتر است و در مقایسه با همتایان غیرانتفاعی‌شان سرعت تغییر قوانین در این مراکز بیشتر است. افزودن بر این وجوه مشترک، مراکز رشد کسب و کار به اندازه افرادی که آن‌ها را اداره می‌کنند، با هم تفاوت دارند. آن‌ها در نوع سبک رهبری، هسته‌ ایدئولوژی و هدف‌ها، سطح درگیر شدن با مشتری، خدمات و ساختار حق‌الزحمه با هم فرق دارند. در میان متخصصان با تکنیک بالا (که شامل بخش خصوصی و نیز بسیاری از مراکز رشد غیرانتفاعی می‌شود) برخی به طرح‌های پیشنهادی از راه دور، چند رسانه‌ای یا بنگاه‌های زیست فناوری ترتیب اثر می‌دهند و آن‌ها را می‌پذیرند. دیگران حتی با شرکت‌های نوپا صحبت نمی‌کنند. مگر آن که «صحبت، الکترونیکی» (مثلاً در تجارت الکترونیکی) در طرح کسب و کارشان صورت گیرد. برخی ترجیح می‌دهند در زمانی که ایده در مرحله خام است، به واقعیت وارد شوند؛ دیگران مایلند پیش از هرگونه فرصت‌طلبی تلاش‌های جدی (و پول) ارزش‌ آفرینان را ببینند. عده‌ای خدمات کامل، دفتر، تلفن و فاکس ارائه می‌دهند. دیگران بر پول، بازاریابی، جنبه‌های مشورتی ارتباط و صرف‌نظر کردن از مدل سنتی/ فیزیکی/ آجر و سیمان (همه موارد باهم) تمرکز دارند. برخی به محض این که شرکت نوپا قوی شد که بتواند روی پای خود ایستد، آن‌ها را وادار می‌کنند تا جایی برای خودشان دست و پا کنند.
Research Park
پارک تحقیقاتی
(۱) به مجموعه‌ای اطلاق می‌شود که از طریق فراهم آوردن و ارائه زمین، تأسیسات زیربنایی آزمایشگاه‌ها و جایگاه‌های تحقیقاتی متمرکز و تسهیلات قانونی، موجبات اجتماع واحدها، شرکت‌ها و موسسات تحقیقاتی را در یک فضای متمرکز فراهم می‌آورد. این مجموعه‌ها که معمولاً در مجاورت قطب‌های دانشگاهی و یا قطب‌های صنعتی و اقتصادی شکل می‌گیرند، ضمن ایجاد فضای مناسب برای انجام کارهای تحقیقات کاری و تجاری‌سازی نتایج آن موجبات رشد تحقیقات را از رهگذر هم‌افزایی ناشی از مجاورت فیزیکی این واحدها و نیز کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه‌های جاری فراهم می‌سازد.
(۲) پارک تحقیقاتی پارکی است که در آن شرکت‌های جوان یا بخش‌های جدا شده از شرکت های بزرگ از طریق همکاری تنگاتنگ با یک دانشگاه و یا مؤسسه تحقیقاتی مجاور خود، امر تحقیق و توسعه خویش را پیش می‌برند و در آنها امکان تکوین نمونه‌های اولیه کالا – و نه تولید انبوه کالا – فراهم است. انواع پارک‌های تحقیقاتی عبارتند از: پارک علمی، پارک فناوری.
Risk
مخاطره
احتمال ضرر و زیان بالقوه و قابل اندازه گیری یک نوع سرمایه گذاری است. شامل قابلیت و امکان از دست رفتن بخشی یا همه سرمایه اولیه است . این ریسک اغلب بر اساس بازده قبلی یا میانگین بازده سود برای یک سرمایه گذاری مشخص محاسبه می شود
Risk Analysis
تجزیه و تحلیل ریسک
بررسی احتمال ضرر یک فرد یا شرکت در یک سرمایه گذاری. مدیریت این ریسک می تواند جهت جلوگیری از ضررهای احتمالی، از یک نوع بیمه استفاده کند یا یک وام برای افزایش نرخ بهره تامین نماید یا از یک سرمایه گذاری در مقابل کاهش نرخ بهره حمایت کند. یک بانک همیشه سعی می کند ریسک ها و خطرات مربوط به وام را بوسیله تنظیم سطح حسابها و نرخ های بهره کنترل کند تا زیان حاصل را جبران نماید
Risk Capital
سرمایه مخاطره پذیر
منابع مالی که برای سرمایه گذاری در یک فعالیت مخاطره آمیز به کار می رود. سرمایه گذاری در یک پروژه عنصر ذاتی و طبیعی ریسک را به همراه دارد. علی الخصوص پولی که در یک فعالیت اقتصادی جدید یا گسترش اقتصادی و تجاری جهت تغییرات سهام ، سرمایه گذاری می شود
Roll out
روانه بازار شدن
در این مرحله محصول آزمایش شده و فناوریهای محک‌خورده، به‌صورت محدود وارد بازار می‌شوند. در این مرحله شرکت قصد به‌دست آوردن بازار را برای تولیداتش دارد.
Roll out
مرحله روی غلتک افتادن
از محصول درآمد مختصری به دست می‌آید. کاربرد آن فناوری در بازار به اثبات رسیده است.
Science & Technology Park
شهرک علمی تحقیقاتی
شهرک علمی تحقیقاتی منطقه‌ای است که در آن واحد‌های تحقیقاتی مستقل و یا وابسته به سازمان‌ها و صنایع در یک شهرک مدرن مجتمع می‌شوند و به صورت یک منطقه ویژه تحقیقاتی عمل می‌کنند. این شرکت با گسترش فضای خلاقیت و نوآوری، ایجاد ارتباط بین دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی، واحدهای تولیدی و مراکز تصمیم‌گیری دولتی در جهت توسعه فناوری و علوم کاربردی گام بر می‌دارد. شهرک علمی تحقیقاتی منطقه‌ای جامع و بزرگ است که علاوه بر دارا بودن مجموع خصوصیات پارک‌های علمی و فناوری شامل مجموعه‌ای شهری برای پژوهشگران خود می‌باشد. شهرک‌های علمی تحقیقاتی معمولاً از حمایت‌های ملی برخوردارند و وظایف آن‌ها نیز معمولاً در حد فرامنطقه‌ای تعریف می‌شود.
Science (Technology) parks
پارک‌های علم (فناوری)
این پارک‌ها محیطی خلاق برای جلب و جذب و ارتقای تجاری‌سازی پژوهش و بنگاه‌های فناوری محور فراهم می‌آورند. ساختمان و اموال مستقر در منطقه معینی که برای دانش/فناوری مبتنی بر پژوهش، توسعه و تسهیلات برای تولید مناسب هستند. این پارک‌ها با مؤسسات دولتی پژوهشی و آموزشی مرتبط می‌باشند و به منظور حمایت از انتقال فناوری و استقرار و رشد شرکت‌های جدید (نوآور) اداره می‌شوند سازمانی است که توسط متخصصان حرفه‌ای مدیریت اداره می‌شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت جامعه از طریق ارتقای فرهنگ نوآوری و رقابت در میان شرکت‌های حاضر در پارک و موسسات متکی بر علم و دانش است. برای دستیابی به این هدف یک پارک علمی، جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاه‌ها، موسسات تحقیق و توسعه، شرکت‌های خصوصی و بازار به حرکت می‌اندازد و مدیریت می‌کند و رشد شرکت‌های متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرایند های زایشی تسهیل می‌کند. پارک‌های علمی هم چنین خدمات دیگری با ارزش افزوده بالا به همراه فضاهای کار و تسهیلات با کیفیت بالا فراهم می‌آورند یک پارک علم، یک توسعه مبتنی بر مالکیت است که روابط عملیاتی منظمی با یک دانشگاه یا سایر موسسات پژوهشی و آموزشی دارد و به منظور تشویق شکل‌دهی و پیشرفت کسب و کار دانش محور و سازمان‌های دیگر در یک منطقه طراحی شده است. پارک علم دارای یک فرایند مدیریتی فعال است که در پی انتقال فناوری و مهارت‌های کسب و کار به سازمان‌های منطقه‌ای می‌باشد.
Science (Technology) Parks
پارک‌های علم (فناوری)
این پارک‌ها محیطی خلاق برای جلب، جذب و ارتقای تجاری‌سازی پژوهش و بنگاه‌های فناوری محور فراهم می‌آورند
Science and Technology Town
شهرک علم و فناوری/ علمی تحقیقاتی
(۱) شهرک علمی تحقیقاتی منطقه‌ای است که در آن واحدهای تحقیقاتی مستقل و یا وابسته به سازمان‌ها و صنایع در یک شهرک مدرن مجتمع می‌شوند و به صورت یک منطقه ویژه تحقیقاتی عمل می‌کنند. این شهرک با گسترش فضای خلاقیت و نوآوری، ایجاد ارتباط بین دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی، واحدهای تولیدی و مراکز تصمیم‌گیری دولتی در جهت توسعه فناوری و علوم کاربردی گام بر می‌دارد
(۲) شهرک علمی تحقیقاتی منطقه‌ای جامع و بزرگ است که علاوه بر دارا بودن مجموع خصوصیات پارک‌های علمی و فناوری شامل مجموعه‌ای شهری برای پژوهشگران خود نیز می‌باشد. شهرک‌های علمی تحقیقاتی معمولاً از حمایت‌های ملی برخوردارند و وظایف آنها نیز معمولا در حد فرامنطقه‌ای تعریف می‌شود.
Science Park
پارک علم
(۱) جدیدترین تعریف از پارک علم توسط IASP: یک پارک علمی سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفه‌ای اداره می‌شود و هدف اصلی این سازمان افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق ارتقای فرهنگ نوآوری و افزایش قدرت رقابت در میان شرکت‌ها و موسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت می‌کنند. برای دستیابی به این هدف یک پارک علمی با ایجاد انگیزش و مدیریت جریان دانش و فناوری در میان دانشگاه‌ها، مراکز تحقیق و توسعه، شرکت‌های خصوصی و بازار، ایجاد و رشد شرکت‌های متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرایندهای زایشی (Spin-off) تسهیل می‌سازند. پارک‌های علمی همچنین خدماتی با ارزش افزوده بالا و فضاهای کاری و تاسیسات مناسب و کیفی به موسسات مستقر در پارک ارائه می‌دهند.
(۲) پیوند صنعت و تحقیقات در جهت افزایش نوآوری تکنولوژی و توسعه سریع اقتصادی از جمله اهداف پدیده نوینی به نام پارک علم است. پارک‌های علم، نوعی پارک تجاری هستند که فعالیت اصلی اکثریت سازمان‌های موجود در آنها را تحقیق و توسعه صنعتی تشکیل می‌دهند و به همین علت، معمولاً تولید انبوه و تحقیقات بنیادی در این پارک‌ها صورت نمی‌گیرد. در این پارک‌ها شرکت‌های فعال در حوزه فناوری پیشرفته، به محیطی جذاب و همجواری با نهادهای تحقیقاتی دست می‌یابند.
(۳) یکی از انواع پارک‌ها از نظر نوع فعالیت است که معمولا توسط دانشگاه در یک فضای مناسب در مجاورت دانشگاه ایجاد می‌شود و همکاری متقابلی بین صاحبان صنایع مستقر در آن پارک‌ها و دانشگاه‌ها به وجود می‌آید.
Science Park
پارک علم
یکی از انواع پارک‌ها از نظر نوع فعالیت است که معمولاً توسط دانشگاه‌ها در یک فضای مناسب در مجاورت دانشگاه ایجاد می‌شود و همکاری متقابلی بین صاحبان صنایع مستقر در آن پارک‌ها و دانشگاه‌ها به وجود می‌آید.
Screening
غربالگری
مرور و بررسی اولیه طرح مالی برای تعیین اینکه شایسته و مناسب سرمایه‌گذاری بیشتر است و ارزش سرمایه‌گذاری بیشتر را دارد.
Second Stage
مرحله دوم
سرمایه کار برای رونق و گسترش شرکتی فراهم می‌آید که محصولات را تولید و روانه بازار کرده است و به علاوه نیاز دارند از نظر فهرست دارایی‌ها و حساب بدهکاران مورد حمایت قرار گیرند. اگرچه شرکت به وضوح پیشرفت داشته است، شاید در این مرحله هنوز سودی را به نمایش نگذاشته باشند.
Secondary Market
بازار ثانویه
بازاری که در آن اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار گیرد . مثل بانکها ، مؤسسات مالی اعتباری ، شرکت های بیمه صندوق های بازنشستگی و …
Secondary Public offering
عرضه عمومی ثانویه
عرضه دست دوم عمومی ، فروش زیاد و مجدد اوراق بهادار. عرضه دست دوم سهامی که پیش ازاین به مردم عرضه شده و اکنون کسی یا سازمانی غیر از شرکت انتشار دهنده آنها را عرضه می کند
Seed Money
سرمایه (پول )اولیه
نخستین سرمایه ای که برای تأسیس و بنیان گذاری یک شرکت به مصرف می رسد
Seed Capital
سرمایه اولیه
وجه پولی که برای خرید دارایی صاحبان سهام بر اساس نرخ بهره در شرکت جدید و یا همان شرکت مورد نظر است . این وجه معمولاً قابل ملاحظه نیست چرا که سرمایه گذار هنوز در شک و تردید برای سرمایه گذاری است
Seed Financing
تامین مالی اولیه
پولی که برای تحقیق و توسعه (R&D) کاربردی قبل از تشخیص وتعیین هزینه متغیر یک پروژه داده می شود . وجوهی که به یک ایده جدیدتخصیص داده می شود تا یک نمونه اولیه و پایلوت ساخته شود
Seed Stage
مرحله سرمایه‌ اولیه
سرمایه‌ای که برای شرکت‌های نوپا تأمین می‌شوند تا در تکمیل محصولات، توسعه و بازاریابی اولیه مورد استفاده قرار گیرد. این شرکت‌ها ممکن است در مرحله سازماندهی باشند یا مدت زمان کوتاهی از حضور آنان در عرصه کسب و کار بگذرد. در هر دو حالت، محصولات به لحاظ تجاری تا آن وقت به فروش رفته‌اند. معمولاً چنین کسب و کاری مدیریت کلیدی را گرد می‌آورد، طرح تجاری را آماده می‌سازد و حداقل مطالعات اولیه را در بازار انجام داده است.
Self – employment
خود اشتغالی
کار مستقل ، اشتغال مستقل کاری که در آن فرد شاغل به طور مستقل و شخصی در فعالیت اقتصادی نظیر تولید یا خدمات شرکت می کند
Small business
کسب و کار کوچک
این نوع تجارت و کسب و کار که توسط (SBA) یا همان سازمان مدیریت کسب و کارهای کوچک تعریف شده است . به کسب و کار شرکت و بنگاهی با تعداد کارکنان کمتر یا مساوی ۵۰۰ نفر و درآمد سالیانه کمتر از ۵ میلیون دلار گفته می شود . (رجوع شود به Micro business ) کسب و کار کوچک وخرد تعریف شده توسط (SBA) به طبقاتی از صنعت با کارمندان مختلف و دستمزدهای ماکزیمم گفته می شود
Small Business Development Center (SBDCS)
مراکز توسعه کسب و کارهای کوچک
این مراکز بخشی از سیستم ملی هستند که به منظور اعطای کمک ها و حمایت های فنی تجاری به تهیه کنندگان طرح های کسب و کار بوجود آمده اند. این مراکز در دسترس همگان و کسانی که هیچ هزینه‌ای به جز هزینه های گروه‌های آموزشی ندارند می‌باشد. هدف آنها گروه های اقلیت و زنان است و کمک هایی برای شروع یک کسب و کار کوچک و خرد را ارائه می دهند. این مراکز توسط (US SBA) با مشارکت دولت و دیگر منابع اعتباری و مالی تأمین و حمایت می شوند و معمولاً در مراکز دانشگاهی هستند ولی هم اکنون بیشتر آنها در سازمان ها قراردارند. مراکزی با هسته و ساختار دانشگاهی که توسط بخش دولتی، دانشگاهی و خصوصی برای ارائه خدمات به کسب و کارهای خرد و کوچک و رفاه ملی راه اندازی شده اند.
Small business investment companies (SBIC)
بنگاههای سرمایه گذاری کسب و کار کوچک
بنگاه های سرمایه گذاری در حرفه ها و کسب و کارهای کوچک و خرد. بنگاهها و و شرکت های سرمایه گذاری و اعتباری که دارای مجوز فعالیت هستند و توسط (SBA) یا سازمان مدیریت کسب و کارهای کوچک هدایت می شوند. تحت این مجوز آنها مجازند از دولت وام بگیرند تا مکمل سرمایه های سرمایه گذاران شخصی باشند. این نوع شرکت ها سرمایه گذاری بین ۱۰ هزار دلار تا ۲۵۰ هزار دلار را ترجیح می‌دهند و کمک آنها قابل ملاحظه تر و بیشتر از شرکت های سرمایه گذاری است
SME
بنگاه کوچک و متوسط (تعریف شده توسط قوه قانونگذاری قبرس)
بنگاههای کوچک با شرایط زیر : ۱-تعداد کارکنان کمتر از ۵۰ نفر ۲- گردش موجودی سالانه حداکثر ۵/۲ میلیون ۳- سطح ترازنامه های کلی حداکثر ۹/۲ میلیون بنگاههای متوسط با شرایط زیر : ۱ – تعداد کارکنان کمتر از ۲۵۰ نفر ۲- گردش موجودی سالانه کمتر از ۲۳ میلیون ۳- سطح ترازنامه های کلی حداکثر ۵/۵ میلیون
Social incubators
مراکز رشد اجتماعی
هدف این نوع از مراکز رشد انگیزش و حمایت از توسعه، رشد و تداوم شرکت‌هایی است که افرادی با توانایی کم را به‌کار می‌گیرد. به عبارت دیگر هدف آن پر کردن فاصله اجتماعی به‌وسیله افزایش قابلیت‌ها و مهارت‌های شغلی افرادی کم توان است. مانند افراد ناتوان و معلول، کارگرانی با مهارت کم، افرادی که مدت زمان زیادی بیکار بوده‌اند، مهاجران و پناهندگان سیاسی.
Spin off
شرکت زایشی
جدا سازی یک واحد یا یک شرکت فرعی از یک شرکت مادر از طریق اهدای سهام آن. توزیع سهام صاحب اختیار شرکت تابع میان سهامداران شرکت اصلی. دارندگان سهام شرکت مادر متناسب با تعداد سهمی که از آن شرکت دارند می توانند سهام شرکت تفکیک شده را دریافت کنند
Spin out
زایش از پژوهش
موقعیت ها و فرصت های تجاری که از بازار موجود یا از تحقیق و توسعه جدید ناشی می‌شوند
Spin-off
شرکت زایشی
شرایطی که یک کارمند و یا گروهی از کارمندان، شرکت مادر (اصلی) را رها کرده برای ایجاد یک شرکت مستقل که یک عمل قانونی است و از لحاظ فنی مستقل از شرکت مادر است ولی در فاز اولیه و راه اندازی توسط شرکت مادر تشکیل می شود
Spin-out firms
شرکت زایش یافته از پژوهش
این شرکت ها یا بنگاهها، بنگاه هایی هستند انحصاری که سود آنها مستقل از شرکت‌های مادر (اصلی) است
Start up
شروع به تاسیس شرکت
شروع یک فعالیت اقتصادی که منجر به توسعه و پیشرفت گردد
Start -up (Cost)
هزینه اولیه شروع یک فعالیت
هزینه ای که برای بوجود آوردن یک کسب و کار جدید باید در نظر گرفت. سرمایه اولیه برای شروع یا تأسیس یک شرکت و کسب و کار. این هزینه شامل وجوه سرمایه گذاری شده به اضافه هزینه عملیات قبلی برای شروع یک کار و عمل است
Start-up costs
هزینه اولیه شروع یک کسب و کار
هزینه‌ای که برای بوجود آوردن یک کسب و کار جدید باید در نظر گرفت. سرمایه اولیه برای شروع یا تأسیس یک شرکت و کسب و کار. این هزینه شامل وجوه سرمایه گذاری شده به اضافه هزینه عملیات قبلی برای شروع یک کار و عمل است.
Success story
گزارش و شرح موفقیت
به نمونه عملی موفقیت یک شرکت گفته می شود. تجربه موفق یک شرکت که به نتایج موفقیت آمیز رسیده است. (مرحله: این واژه و عبارت برای تشخیص شرکت هایی است که یک نمونه عملی موفق از یک طرح آزمایشی اجرا کرده اند
System approach
رویکرد سیستمی
این رویکرد شامل اقدامات شرکت های کوچک جهت بهره بردن از قدرت نفوذ بازارو بهره بردن از مزیت خاص بازار است. این کار ممکن است بواسطه استراتژی های بازارهای تعاونی، شبکه های تولیدو ساخت یا دیگر شبکه های خدماتی که شرکت ها را برای سود بیشتر در یک بازار واحد گردهم می‌آورد، صورت گیرد
Team – based
تیم‌سازی
یک تیم برای یک دوره زمانی مشخص و با اهداف مشترک گردهم می آید و برخلاف یک گروه است که صرفاً مجموعه ای از افراد دور هم جمع می شوند
Technological Synergy
هم‌افزایی فناورانه
منظور از هم‌افزایی فناورانه، ایجاد هم‌افزایی از طریق به کار گیری دانش، مدیریت و شیوه‌هایی در راستای اشتغال و ترکیب منابع می‌باشد. به ترتیبی که نتیجه این ترکیب منابع، ارزشی فراتر را از جمع انفرادی تک‌تک اجزای این منابع به دنبال داشته باشد.
Technology
فناوری / تکنولوژی
(۱) فناوری تلفیق مهارت، دانش، توانایی‌ها، مواد، ماشین و ابزار است که مردم از آن بهره می‌گیرند تا مواد خام را به خدمات و کالاهای ارزشمند تغییر یا تبدیل کنند.
(۲) اصطلاح فناوری غالباً با سخت‌افزار تولید و توزیع یکی دانسته می‌شود. برای مثال با ماشین‌ها، کارخانه‌ها، راه‌ها، تسهیلات انباشت، تلفن و … . البته فناوری جنبه‌های نرم‌افزار نظیر دانش، دستورالعمل، تجربه، آموزش، صورت‌های تشکیلاتی و نیروهای مدیریت را نیز شامل می‌شود. اما تعریف دیگر که در اینجا محل اتکا می‌باشد این است که “فناوری، مهارت، دانش و روش مدیریتی برای ساختن، به کار گرفتن و ترکیب کردن منابع و انجام دادن فعالیت‌ها و در نهایت ایجاد و تولید ارزش است که در وسیع‌ترین معنی آن شامل همه فعالیت‌هایی است که با تولید و توزیع اجتماعی ارتباط پیدا می‌کند”.
Technology Business Incubators (TBI)
مراکز رشد کسب و کار فناورانه
این مراکز در حقیقت از همکاری دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به‌وجود می‌آید، تا مؤسسات پیشرو در زمینه فناوری‌های جدید شکل گیرند. تفاوت اصلی TBI با TI و TIC آن است که این دو به حمایت از فناوری‌های موجود می‌پردازند تا شرکت‌ها و مؤسسات نوپا شکل گیرند. در عین حال، با BI نیز از این حیث متفاوت هستند که مراکز رشد کسب و کار فناورانه بر مشاغل مبتنی بر فناوریهای برتر متمرکز می‌شود.
Technology Cluster
خوشه های تکنولوژی
خوشه ها و رسته‌های صنعت که اشاره دارد به تمرکز جغرافیایی شرکت های مربوطه، توانایی ها و قابلیت ها و نوع حمایت های بنگاهها و موسسات و شرکت ها که در تولید ثروت یک منطقه نقش بسزایی دارند
Technology Gradient
شیب فناوری
مفهوم شیب فناوری ابزار هوشمندی است که بررسی و تحلیل جوانب مختلف در فرآیند انتقال فناوری برای شرکت‌ها و حتی کشورها را امکان‌پذیر می‌سازد.
Technology Incubators (TI)
مراکز رشد فناوری
این مراکز با هدف ارتقای سطح فناوری ایجاد می‌شوند. در این نوع از مراکز رشد، تکمیل و توسعه ایده‌های فناورانه مورد توجه قرار می‌گیرد. در عمل، هدف اولیه این گروه از مراکز رشد، ارتقا و توسعه مؤسسات مبتنی بر فناوری و کمک به آنها در توسعه ایده محوری آنهاست. این مراکز رشد در مجاورت دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری شکل می‌گیرند و ویژگی خاص آنها اتصال آکادمیک با منابع دانش و نظیر دانشگاه‌ها، مؤسسات انتقال فناوری، مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه‌های ملی و پژوهشگران است. انتقال فناوری و کمک به نفوذ فناوری از طریق کارآفرینی در میان دانشگاهیان و پژوهشگران از اهداف دیگر این مراکز رشد است.
Technology Innovation Centre (TIC)
مراکز نوآوری فناوری
این مراکز با انگیزه پژوهش و توسعه و نوآوری‌های مورد نیاز در یک ناحیه صنعتی به‌وجود می‌آیند و هدف آنها سرمایه‌گذاری در مراکز دانشگاهی و مؤسسات تحقیقاتی و تجاری‌سازی آنها از طریق مؤسسات حرفه‌ای یا مؤسسات عمومی است. این مفهوم بیشتر در قالب پارک‌های علم و فناوری متجلی می‌شود.
Technology Park
پارک فناوری
(۱) این پارک‌ها که معمولا در مجاورت قطب‌های صنعتی ایجاد می‌شوند با نیت گسترش ارتباطات تحقیقاتی صنایع موجود در منطقه با واحدهای تحقیقاتی و دانشگاه‌های منطقه شکل می‌گیرند و هدف اصلی از کارکرد آنها ارتقای فناوری صنایع موجود در قطع صنعتی مربوط و افزایش توان رقابتی آنها است. جمع‌ شدن واحدهای تحقیقاتی (اعم از شرکت‌های خدمات مهندسی، دفاتر واحدهای تحقیقاتی وابسته به دانشگاه‌ها و یا سازمان‌های تحقیقاتی مستقل) در این منطقه علاوه بر کمک به ارتقای سطح مبادلات علمی فنی بین واحدهای مربوط امکان بهره‌برداری حداکثر از ظرفیت‌های صنایع را نیز فراهم می‌آورد. (۲) یکی دیگر از انواع پارک‌ها بر حسب نوع فعالیت است که معمولا در مجاورت قطب‌های صنعتی ایجاد می‌شوند و با نیت گسترش ارتباطات تحقیقی صنایع موجود در منطقه با واحدهای تحقیقاتی و دانشگاه‌های منطقه شکل می‌گیرند.
Technology Park
پارک فناوری
یکی دیگر از انواع پارک‌ها برحسب نوع فعالیت است که معمولاً در مجاورت قطب‌های صنعتی ایجاد می‌شوند و با نیت گسترش ارتباطات تحقیقی صنایع موجود در منطقه با واحدهای تحقیقاتی و دانشگاه‌های منطقه شکل می‌گیرند.
Technology Transfer
انتقال تکنولوژی
توانایی دستیابی به فنون و فناوری خارج از سازمان به منظور ایجاد و خلق یک محصول یا فرآیند جدید از آنها (علی الخصوص استفاده از تحقیقات دانشگاهی و دولتی)
‏Third Stage
مرحله سوم
تأمین مالی برای شرکت توسعه یافته‌ای فراهم می‌شود که حجم فروش رو به تزایدی دارد که به سودآوری اولیه رسیده است. از تأمین مالی برای گسترش کارخانه، بازاریابی و سرمایه کار و یا توسعه و بهبود محصولات، فناوری جدید و یا یک خط تولید توسعه یافته استفاده می‌شود.
Time Hatchin
زمان رشد
زمان رشد یک پروژه در مرکز رشد
Traditional Incubators
مراکز رشد سنتی
این نوع از مراکز رشد که از آنها به عنوان نسل اول مراکز رشد یاد می‌شود، معمولا به واسطه وجود سازمانهایی که علاقه‌مند به ایجاد رشد منطقه‌ای هستند (از قبیل: موسسات آموزشی، تحقیقاتی و قطب‌های فناوری) از طریق بازسازی ساختمان‌های واگذارده شکل می‌گیرند. مجاورت با بنگاه‌های مالی و موسسات تحقیقاتی و یا محیط‌های فنی دانشگاهی نیز این امکان را برای آنها فراهم می‌سازد که از حمایت‌های مالی و فناوری بهره جویند.
Training enterprises
موسسات آموزشی
شرکتی است که به منظور آموزش های حین کار (ضمن خدمت ) برای بیکاران بوجود آمده است . از این شرکت ها انتظار می رود که محیط تجاری واقعی را برای توسعه و پیشرفت مهارت ها شبیه سازی و ایجاد کنند. تمرکز بسیاری از این موسسات و شرکت ها بر جوانان است
Unemployed
بیکار
به کسی اطلاق می شود که فعالیت اقتصادی مشخصی به منظور کسب درآمد ثابت ندارد
University Incubators
مراکز رشد دانشگاهی
مراکز رشد دانشگاهی در دانشگاه و یا توسط یک دانشگاه تأسیس می‌شوند. مراکز رشد این نسل برحسب نوع اقدامات و برنامه‌های انجام گرفته در راه‌اندازی این مرکز از مدل‌ها، اندازه‌ها و تنوعاتی برخوردارند. عامل مشترک در این دسته از مراکز رشد ارتقای عمومی توسعه پژوهش / فناوری مبتنی بر مؤسسات داخل مجموعه خودشان است. نقشی که دانشگاه ایفا می‌کند شامل برقراری پیوند بین پژوهش، فناوری، سرمایه و دانستن ـ چگونگی به منظور تحت تأثیر قرار دادن استعداد و قریحه کارآفرینی، تسریع توسعه مؤسسات جدید فناوری محور و شتاب بخشی به تجاری سازی فناوری می‌باشد. موفقیت مراکز رشد این نسل به ظرفیت پیوندسازی پژوهش با صنعت وابسته است
University-related incubator
مراکز رشد وابسته به دانشگاه
این مراکز رشد هدف تجاری‌سازی علم، فناوری و مالکیت معنوی برآمده از پژوهش‌های دانشگاهی را دنبال می‌کند. مرکز رشد دانشگاه دسترسی شرکت‌های جدید را به آزمایشگاه‌ها، کامپیوترها، کتابخانه‌ها و کارشناسان و دستیاران دانشکده و دانشجویان خود ارائه می‌دهد. برخی از این مراکز رشد مستقیماً تحت پشتیبانی دانشگاه نیستند. ولی معمولاً با تعدادی از نقش‌آفرینان علاقه‌مند به این حوزه شراکت دارند.
Venture
فعالیت تجاری مخاطره انگیز
اغلب به یک کسب و کار تازه مخاطره آمیز جهت ایجاد شرکت یا فعالیت اقتصادی اطلاق می شود. فعالیت اقتصادی که مستلزم مخاطره و ریسک قابل ملاحظه ای است
Venture Acceleator
شتاب‌دهنده کسب و کار پر مخاطره
شتاب‌دهندگان کسب و کار پر مخاطره شرکت‌های خدماتی هستند که فرآیند شروع یک کسب و کار جدید را شتاب می‌دهند. آن‌ها برای تقویت طرح کسب و کار، اعتبار یافتن و عرضه به بازار خدمات مشاوره‌ای فراهم می‌آورند و برای یک شرکت، سرمایه مخاطره‌پذیر یا برای دیگر سرمایه‌گذاران پشتکار و جدیت به خرج می‌دهند و دیگر خدمات استخدامی را به ویژه برای کسب و کار پر مخاطره جدید در دسترس می‌سازند. مانند هر شرکت مشاوره‌ای، آن‌ها امید دارند پایه‌های گسترده مهارت‌هایشان را قوت بخشند، به بهترین روش‌ها، بهترین عینیت و معیار در صنعت، به منزله یک موشک تقویت کننده مخاطرات جدید، دست یابند. هم‌چنین در مقوله شتاب دهنده کسب و کار پر مخاطره، مراکز رشد در مرحله آغازین را باید گنجاند که در واقع شرکت‌هایی با سرمایه مخاطره‌پذیر و با شرکای فعال هستند. این شرکت‌ها فضای اداری، برخی از یاری‌های استراتژیک و سرمایه را با هدف کمک به شتاب یافتگی شرکت فراهم می‌آورند.
Venture Accelerator
شتاب‌دهنده کسب و کار جدید
شتاب‌دهندگان کسب و کار، شرکت‌های خدماتی هستند که فرایند شکل‌گیری یک کسب و کار جدید را شتاب می‌دهند. آنها برای تقویت طرح کسب و کار، اعتبار گرفتن و عرضه آن به بازار، خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهند. برای یک شرکت، سرمایه مخاطره‌پذیر فراهم می‌کنند یا برای دیگر سرمایه‌گذاران پشتکار و جدیت به خرج می‌‌دهند و دیگر خدمات استخدامی را به ویژه برای ‌کسب و کار جدید در دسترس قرار می‌دهند. مانند هر شرکت مشاوره‌ای آنها امید دارند پایه‌های گسترده مهارت‌هایشان را قوت بخشند و به منزله یک موشک تقویت کننده کسب و کار جدید، به بهترین روش‌ها، بهترین عینیت و معیار در صنعت دست یابند.
Venture Capital
سرمایه مخاطره آمیز
پول و منابع موجود برای شروع یک کسب و کار و ایجاد یک بنگاه که پتانسیل رشد استثنایی و خاصی دارد. این قبیل سرمایه ها و وجوه اغلب توسط سرمایه گذاران ثروتمند سازماندهی و سرمایه گذاری می شوند . تأمین وجه و سرمایه برای شرکت جدید و نوپا و یا وجهی که دیگران در کار جدید و برای برگشت سرمایه خود ، سرمایه گذاری توأم با ریسک انجام می دهند. سرمایه گذاری در یک پروژه همواره با یک ریسک ذاتی و طبیعی همراه است . علی الخصوص پولی که برای کسب و کار و تجارت و مبادله سهام سرمایه گذاری می شود. سرمایه ای که برای سهام یک شرکت ، سرمایه گذاری می کنند و با وام اشتباه نشود
Venture capital
سرمایه گذاری مخاطره آمیز
پولی که برای حمایت از یک اقدام تجاری جدید در نظر گرفته می شود ؛ سرمایه پرمخاطره ، ریسک سرمایه ، سرمایه سفته بازی مخاطره آمیز.این سرمایه برای بنگاه جدید و کسب و کار جدیدی صرف می شود که نرخ رشد سود آن بالاتر از میانگین باشد . این سرمایه یک پتانسیل بالقوه برای گسترش و توسعه کسب و کار جدید را دارد همچنین تزریق مالی است برای برقراری و ایجاد و گسترش کسب و کار جدید
Venture Capital
سرمایه گذاری مخاطره آمیز
عبارتی است به مفهوم سرمایه گذاری اولیه. معمولاً در تعریف این واژه دوگانگی هایی دیده می شود . اغلب مردم عبارت سرمایه خصوصی یا سهام خصوصی را به جای تعریف این واژه به کار می برند
Venture Capital
سرمایه گذاری مخاطره آمیز
سرمایه تجاری است که برای کارآفرینان توسط یک یا چند سرمایه گذار تهیه می شود و انتظار می رود پس از یک دوره‌۵ تا ۷ ساله بازگشت سرمایه صورت گیرد. این سرمایه گذاران وجوه را به صورت مالکیت و حقوق صاحبان سهام در شرکت صرف می کنند و استراتژی امکان برگشت سرمایه ماکزیمم را قبل از انجام سرمایه گذاری بررسی و تحقیق می کنند سرمایه اولیه در صنعت توسط گروههای زیر تامین می شود : ۱_ سرمایه گذاران شخصی که تحت عنوان فرشتگان آنها را می نامند . ۲_ سرمایه گذاران سهامی خاص ۳_ سرمایه گذاران سهامی عام ۴_ شرکت های تعاونی بزرگ ۵_ بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری و سرمایه گذاری ۶_ منابع دولتی و دستگاهها و نهادهای دولتی مانند؛ SBIC ، MESBIC و کمیسیون های توسعه اقتصادی دولتی Ventur Capital Firm: بنگاه سرمایه گذاری مخاطره آمیز : که پول سهامداران را برای شروع یک کسب و کار پر مخاطره و ریسک پذیر سرمایه گذاری می کنند ولی این سرمایه گذاری به طور بالقوه سرشار از سود می تواند باشد.
Venture Capital Funds
وجوه سرمایه گذاری مخاطره آمیز
وجوه سرمایه هایی که توام با مخاطره و ریسک جهت ایجاد یک کسب و کار جدید، سرمایه گذاری می شوند . منابع و وجوهی که سرمایه گذاران با مدیریت خود با آگاهی از نحوه برگشت سود ، در شرکت های کوچک و متوسط سرمایه گذاری می کنند
Venture Capitalist
سرمایه گذار مخاطره پذیر
شخص سرمایه گذاری که سرمایه خود را در یک کسب و کار جدید توام با ریسک و مخاطره ، صرف می کنند و یا به شرکت نوپایی که قصد توسعه دارد ولی از نظر مالی در مضیقه است و به وجوه عمومی و دولتی دسترسی ندارد، کمک می کند
Venture Capitalist
سرمایه گذار مخاطره پذیر
به سازمان و یا شخصی که در کسب و کارهای جدید و پر مخاطره و ریسک پذیر، سرمایه گذاری می کند. گفته می شود اینگونه مراکز و افراد تمایل دارند سرمایه خود را در فعالیتی که ریسک آن متوسط به بالا است سرمایه گذاری کنند و با این امید که بازگشت سرمایه در سطح بالایی انجام می گیرد، این ریسک و مخاطره را می پذیرند
Venture creation
خلق کسب و کار جدید
خلق کسب و کار جدید فرآیند پویای ایجاد ثروت انبوه است. این ثروت را افرادی ایجاد می‌کنند که فرض می‌شود از نظر ارزش، زمان و یا تعهد شغلی ارزش آفرینی برای محصول یا خدمات، خطرپذیری بالایی دارند. خود محصول یا خدمت ممکن است منحصر به‌فرد باشد یا نباشد، اما کارآفرین با تأمین و تخصیص منابع و مهارت‌های ضروری تا حدودی به آن ارزش می‌بخشد.
Venture Incubator
مرکز رشد مخاطره‌پذیر
مرکز رشد مخاطره‌پذیر، یک سازمان با خدمات کامل است که هر آنچه یک کسب و کار نوپا ممکن است نیاز داشته باشد، شامل تاسیسات دفتری، دستیابی به شبکه تماس‌ها، منابع فناوری، منابع انسانی، کارشناسان اجرایی، قوانین، حسابداری و … را برای مخاطبانش فراهم می‌کند. این واژه در حقیقت نام و تعبیر دیگری برای مراکز رشد است.
Venture Incubator
مرکز رشد کسب و کار مخاطره‌پذیر
مرکز رشد کسب و کار مخاطره‌پذیر یک سازمان با خدمات کامل است که هر آنچه یک کسب و کار پر مخاطره نیاز دارد، شامل تأسیسات دفتری، دستیابی به شبکه تماس‌ها، منابع فناوری، منابع انسانی، کارشناسان اجرایی، قوانین، حسابداری و غیره را در بر می‌گیرد.
Venture Network
شبکه مخاطره
شبکه مخاطره، اغلب به عنوان آمیزه‌ای از مؤسسه سرمایه‌گذار مخاطره‌پذیر و شرکت عملیاتی در نظر گرفته می‌شود. شبکه‌های مخاطره در مرحله پس از سرمایه‌گذاری اولیه، مشابه دوره تأمین مالی دومین و سومین مرحله، سرمایه‌گذاری یا عمل می‌کنند. اغلب برای مخاطرات جدید سرمایه‌گذاران استراتژیک وجود دارد که برای سرمایه‌گذاران درون مؤسسه، بازوهای خدماتی هستند که در بین این سرمایه‌گذاران هم‌افزایی ایجاد می‌کنند.
Venture Portal
معبر کسب و کار مخاطرپذیر
معبرهای کسب و کار مخاطرپذی، وب‌سایت‌های online یا شبکه‌های خارجی هستند که یک شبکه متشکل از کارآفرینان، مشاوران و سرمایه‌گذاران را ایجاد می‌کند. این سایتها به منزله سکوی پرتاب برای کارآفرینان می‌باشند و کارآفرینان می‌توانند به واسطه این سایت‌ها طرح کسب و کار و دیگر ملاک‌های ارزشی (توسط سرمایه‌گذاران) را عرضه کنند. این سایت‌ها می‌توانند در همه زمینه‌ها و مراحل تحویل کسب و کار مخاطرپذیه، سودآور باشند.
Venture Portal
معبر کسب و کار پر مخاطره
معبر کسب و کار پر مخاطره وب سایت‌های online یا شبکه‌های خارجی هستند که یک شبکه کارآفرین، مشاوران و سرمایه‌گذاران را ایجاد می‌کند. این سایت‌ها این امکان را به کارآفرین می‌دهند تا سکوی پرتاب ، طرح کسب و کار و دیگر ملاک‌های ارزش‌یابی توسط سرمایه‌گذاران را عرضه کنند و یا در جستجوی یاری از مشاوران برآیند. این سایت‌ها می‌توانند به تماس‌های کسب و کار مخاطره جویانه محلی و منابع جهانی کمک کنند که در همه زمینه‌ها و مراحل تحول کسب و کار پر مخاطره می‌توانند سودآور باشد. این سایت‌ها هم‌چنین رویدادهای شبکه‌های offline را در پیوند با شبکه‌های online ایجاد می‌کنند.
virtual business incubators
مراکز رشد کسب و کار مجازی (پارک‌های فناوری)
مراکز رشد کسب و کار مجازی (پارک‌های فناوری) در یک فضای هم افزا خدمات قابل دسترسی تهیه می‌کنند. آن‌ها شرکت‌ها را با یکدیگر، با مشتریان، تأمین‌کنندگان، شرکا و مدیریت اجرایی مراکز رشد مجاز از طریق اینترنت، تبادل داده‌های الکترونیکی، ویدئو کنفرانس و غیره وصل می‌کنند.
Virtual Business Incubators
مراکز رشد کسب و کار مجازی
این مراکز رشد، بدون اینکه شرکت‌ها را در جای خاص اسکان دهند خدماتی به آنها ارائه می‌دهند. آنها شرکت‌ها را با یکدیگر، با مشتریان، تأمین‌کنندگان، شرکا و مدیریت اجرایی مراکز رشد از طریق اینترنت، تبادل داده‌های الکترونیکی، ویدئو کنفرانس و … وصل می‌کنند.
Virtual Company
شرکت مجازی
شرکت مجازی محلی است که از تجمع منابع و امکانات فراهم شده توسط چند شریک یا “دست اندرکار شرکت مجازی”، به منظور تولید یک محصول و یا خدمت به‌صورت دائم یا موقت ایجاد می‌شود.
Virtual Incubators
مراکز رشد مجازی
مراکز رشد مجازی به منزله «نسل دوم» مراکز رشد قلمداد می‌شوند. این مراکز رشد بر مخاطرات غیر مالکیتی استوارند که به سرمایه‌گذاری‌های ثابت پایین‌تری نیازمندند و به عنوان روشی محتمل در خدمت‌رسانی به SME‌هایی تلقی می‌شوند که در مناطقی با فضای محدود مشغول به کارند. اغلب یک دانشگاه یا یک مرکز پژوهشی میزبان مراکز رشد مجازی است. این مراکز با توجه به ظرفیت‌شان در عمل کردن هم در شکل صنعتی یا در چهار دیواری (سنتی) و بیرون از دیوار (مجازی) مشخص می‌شوند. این مراکز در صورتی مجازی یا «بیرون از دیوار» شناخته می‌شوند که به مؤسسات تازه تأسیسی خدمت‌رسانی کنند که آن‌ها را در داخل مجموعه مرکز رشد میزبانی نمی‌کنند. آن‌ها معمولاً از طریق کامپیوتر و شبکه‌های ارتباطات از راه دور، ارتباطاتی خارجی با شرکت‌ها برقرار می‌کنند. اغلب مراکز رشد مجازی فــناوری مدار هستند و به تبدیل پژوهــش به محصولات دارای بازار معــطوف می‌باشند. ارائه خدمات پیش ـ مرکز رشد و پس ـ مرکز رشد، بطور طبیعی این مدل تلقی می‌شود. نمونه‌هایی از مراکز رشد مجازی در کشورهای مختلف از جمله برزیل، روسیه و استرالیا وجود دارد.
Vulture Capitalist
سرمایه گذار
عبارتی است غیر معمول برای سرمایه گذارانی که از نوآوران و مخترعین که در اجرائی کردن و عملی کردن اختراع خود ناتوانند حمایت می کنند
Working Capital
سرمایه در گردش
مقدار دارایی جاری یک شرکت منهای بدهیهای جاری آن شرکت. بخشی از سرمایه یک شرکت که در معاملات تجاری صرف می شود. این سرمایه شامل دارایی های جاری مثل (سهام تجاری و صندوق ) منهای بدهیهای جاری است. در یک چرخه تجاری معمول _ تامین کالاها توسط تامین کننده ، حراج سهام به بدهکاران و استفاده از صندوق برای پرداخت به تامین کنندگان _ سرمایه در گردش مجموع داراییهای درگیر است
Working Capital
سرمایه در گردش
به سرمایه ها و داراییهای جاری یک شرکت اقتصادی و تجاری که برای انجام عملیات تجاری صرف می کند گفته می شود. تفاضل و تفاوت میان داراییهای شرکت و بدهی های جاری را سرمایه در گردش گوینداصطلاحات کارآفرینی به عربی و انگلیسی
Hatchery
مرکز رشد
واژه دیگری برای :مرکز رشد. معمولاً برای پروژه ها در مرحله ایده اولیه به کار می رود
High Tech
فناوری پیشرفته
محصولات یا خدماتی که مستلزم مهارت بالا و ترکیب و بهره‌مندی از منابع پیچیده می‌باشند.
High Tech
فناوری پیشرفته
مفهومی که وضعیت فعلی فناوری یا کاربرد دانش را در فرآیندها یا محصولات جدید بیان می‌کند. فناوری پیشرفته نسبی است. در زمان ادیسون لامپ فناوری پیشرفته محسوب می‌شد، همان‌گونه که در دهه ۱۹۳۰ ماشین تحریر برقی فناوری پیشرفته بود. امروزه فناوری پیشرفته به کاربردهای زیست فناوری و میکروالکترونیک اطلاق می‌شود.
Hub
هاب/قطب
در حال حاضر، مرسوم‌ترین الگوی عملیاتی از یک مرکز کار و کسب است که گزاره ارزشی آن هم عرضه تسهیلات فیزیکی و هم محیط‌های مجازی برای دریافت خدمات رشد (برای کسب و کارهای رشدیابنداش) را شامل می‌شود. مدل عملیاتی هاب معمول‌ترین مدل عملیاتی مراکز رشد نوپاست که بیش از یک سال از حضورشان در عرصه کسب و کار نمی‌گذرد. هاب نقاط قوت دو مدل عملیاتی BAM و معبر را در یک اداره مرکزی تلفیق می‌کند. گروه‌های تخصصی موجود در مراکز رشد Hub دامنه مطلوبی از خدمات را ارائه می‌دهند. در این مراکز، منابع مالی محدودی در اختیار رشد یابنده‌ها قرار می‌گیرد. با این حال شبکه کاری این دسته از مراکز رشد با بیرون رشد نایافته، سست، غیررسمی و بی‌ثبات است
Hub operational model
مدل عملیاتی Hub
اغلب مدل‌های مراکز رشد نوپا، برگرفته از مدل Hub است. مدل Hub، با بهره‌گیری و تلفیق نقاط قوت دو مدل BAM و Portal، طرحی منسجم و ساخت‌یافته به‌دست می‌دهد. بخش‌های تخصصی موجود در مراکز رشد Hub ارائه کننده سطح مطلوبی از خدمات می‌باشند.
Inception
شروع
این مرحله، دومین گامی است که یک شرکت برمی‌دارد. در این مرحله گروه کاری شرکت تکمیل شده و شرکت دارای طرح کسب و کار می‌باشد و قصد شروع ارائه خدمات و یا تولید محصول را دارد.
Inception
مرحله آغازین
هیچ درآمدی حاصل نشده است و شرکت فاقد تاریخچه می‌باشد، تیم کامل نیست، طرح کسب و کار تهیه شده و شرکت در مرحله شروع تهیه محصول است.
Incubatee
رشدیابنده
کسب و کار یا شرکتهایی که در یک مرکز رشد قرار می گیرند یا از طریق مرکز رشد به ثمر می‌رسند
Incubation Period
دوره رشد
چارچوب زمانی مورد توافق یک مرکز رشد و یک کسب و کار رشد یابنده که طی آن کسب و کار رشد یابنده در ساختمان فیزیکی یا مجازی مرکز رشد باقی می‌ماند و همه خدمات قابل دسترس و مورد توافق را دریافت می‌دارد. دوره‌ای است حداکثر ۳ ساله که طی آن واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می‌شوند. زمان این دوره در بعضی از مراکز رشد با تصویب هیئت امنا، تا ۵ سال قابل افزایش است.
Incubator
مرکز رشد
طرح ارایه خدمات و تسهیلات جهت تشویق کارآفرینی و به حداقل رساندن موانع برای ایجاد و رشد بنگاههای جدید، به ویژه برای شرکتهای فناوری پیشرفته(high-Tech) از طریق جا دادن تعدادی بنگاه نوپا که در استفاده از خدمات سهیم می باشند. این خدمات مشترک شامل مکان جلسه، خدمات منشی و دفتری، خدمات حسابداری، کتابخانه‌های تحقیقاتی، ارائه مشاوره مالی و مدیریتی در مرکز و خدمات رایانه ای می باشد. مرکز رشد نهادی است جهت پرورش ایده های کسب و کار یا فناوریهای جدید تا مرحله ای که برای سرمایه گذاران مخاطره پذیر جذاب شوند. به طور نمونه یک مرکز رشد فضای فیزیکی و بعضی یا همه خدمات: قانونی، مدیریتی و فنی مورد نیاز برای یک بنگاه را فراهم می کند تا آن بنگاه توسعه یابد. شرکتهای سهامی خاص اغلب به خاطر حمایت مراکز رشد از طریق ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری در مرحله اولیه به آنها اتکا می کنند
Incubator Facilities
امکانات مراکز رشد
ملک و دارایی هایی که به صورت خاص جهت حمایت از بنگاههای جدید و در حال رشد و بعضی اوقات از صنایع ویژه مانند تکنولوژی زیستی ایجاد می گردد
Incubator Generations
نسل‌های مرکز رشد
۱- نسل اول First Generation 2-مراکز رشد دانشگاهی University Incubators 3-مراکز رشد مجازی Virtual Incubators 4-مراکز رشد کسب و کار بین‌المللی International business Incubators 5-مراکز رشد دات. کام Dot.com Incubators
Incubator Industry
صنعت نوپا
یک بنگاه صنعتی کوچک تازه تشکیل شده (نوپا)، که هنوز به صورت کامل تاسیس نشده است
Incubator operational model
مدل عملیاتی مرکز رشد
در نسل‌های مختلف مراکز رشد، چهار نوع مدل عملیاتی وجود دارند. این مدل‌های عملیاتی به بررسی کانون‌های تمرکز مراکز رشد در نسل‌های مختلف، ترسیم و القای قالب آنها، توصیف حیطه ارائه خدمات، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سطح اتحادهای خارجی و اختصاصی آنها می‌پردازند.
Incubators main players
نقش‌آفرینان اصلی در مراکز رشد
۱-کارآفرینان Entrepreneurs 2-فرشتگان به کسب و کار Business Angel انواع یاری رسانان: الف).فرشتگان کارآفرین Entrepreneurial Angels ب).فرشتگان گروهی Corporate angles پ).فرشتگان مشتاق Enthusiast angles ت).فرشتگان مدیریت خرد Micromanagement angles ج).فرشتگان تخصصی Professional angles
Industrial estates
دارایی‌های صنعتی
دارایی‌های صنعتی رویکردی پویا به توسعه منطقه‌ای اقتصاد، شهرهای محلی و آژانس‌های توسعه منطقه‌ای می‌دهد.
Information technology (IT)
فناوری اطلاعات
منظور از فناوری اطلاعات، آن نوع فناوری است که از آن در از ذخیره، تبادل و دستکاری اطلاعات استفاده می‌شود. سازمان‌هایی که از فناوری به‌طور کلی و از IT به‌طور خاصی بهره می‌گیرند، سازمان‌هایی کاراتر، اثربخش‌تر و نوآورتر می‌باشند.
Infrastucture
زیرساخت
خدمات پایه و اساسی مانند جاده ها و شبکه فاضلاب که برای توسعه ، فعالیت و رشد یک شهر ضروری است. سیستم ها و شرایطی که از فعالیتهای اقتصادی حمایت می کنند و اغلب مکانشان ثابت است
Initial Public Offering (IPO)
عرضه اولیه سهام
دعوت به صورت فراخوان عمومی برای خرید سهام یک شرکت توسط واسطه هایی چون موسسات اعتباری و بانک های تجاری انجام می گیرد . این کار به وفور جهت انتشار سهام و قرضه افزایش سرمایه انجام می گیرد. عرضه و انتشار سهام برای حراج می تواند به دو شکل باشد: تحت یک قیمت ثابت که نیاز به فرم قرعه کشی یا سهمیه بندی دارد، اگر تقاضا برای سهام زیاد باشد. یا از طریق مزایده (‌پیشنهاد خرید) که در آن پیشنهاد دهندگان و افراد متقاضی خرید، تعدادی ثابت سهام را با همان قیمت تعیین شده و یا بیشتر از آن درخواست می کنند و نهایتاً سهام به کسی که بیشترین قیمت را پیشنهاد داده است واگذار می گردد . این عبارت همچنین عرضه عمومی نیز گفته می شود
Innovation
نوآوری
معرفی و ارائه یک ایده جدید به بازار به شکل یک محصول یا خدمات یا توسعه در یک سازمان یا فرآیند
Innovation center
مرکز نوآوری
شبیه به مرکز رشد اما مخصوص تجاری سازی پروژه های نوآورانه تجاری است
Innovative
نو آورانه
ایجاد ارزش و ثروت از طریق ارائه ایده های جدید، محصولات جدید، خدمات جدید یا راههای انجام کار جدید
Intellectual Asset(IA)
دارایی های غیر منقول(نامشهود)
دارایی ها و سرمایه های نا مشهود و غیرمنقول (‌نامشهود) مانند دانش ، مهارت، حق الامتیاز ، حق تالیف ، حق انحصاری اختراع، نام و نشان تجاری و مزیت رقابتی هر شرکتی به این عوامل بستگی دارد
Intellectual capital (IC)
سرمایه نامشهود
یک عبارت و واژه مالی است که تفاوت میان ارزش دفتری (‌بر اساس دارایی های منقول ) و ارزش بازار(‌قیمت بازار )‌را مشخص می کند.
Intellectual property rights
حقوق مالکیت معنوی
فرآیند قانونی که از تکنولوژی یا فرآیندهای یک شرکت حمایت و پشتیبانی می کند
Intellectual property(IP)
مالکیت معنوی
یک عبارت به رسمیت شناخته شده و شکل سنتی عبارت دارایی های غیرمنقول ‌که شامل آرم و نام تجاری ، حق طراحی ، حق تثبیت اختراع، حقوق معنوی و اطلاعات و اسناد محرمانه
Intermediary
واسطه
گروهی از مؤسسات خدماتی تخصصی، آژانس‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری و دیگر مؤسسات کسب و کار که شراکت و اتحاد متعهدانه‌ای را با مرکز رشد شکل می‌دهند. این واسطه‌ها خود نیز در موفقیت هسته‌ها و مؤسسات فناور مستقر در مرکز رشد ذینفع هستند.
International Business Incubators
مراکز رشد کسب و کار بین‌المللی
این نوع از مراکز رشد به عنوان سومین نسل از مراکز رشد تجاری معرفی شده‌اند. این مراکز برای توسعه کسب و کار‌های مبتنی بر دانش، طیف وسیعی از خدمات حمایتی را ارائه می‌دهند. اکثر این مراکز، مبتنی بر صادرات هستند و سوابق فروش و نرخ رشد بسیار بالایی را نشان می‌دهند. مراکز رشد تجاری بین‌المللی، دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی، سرمایه‌های مخاطره‌ای و مشارکت‌های مخاطره‌ای بین‌المللی را به یکدیگر متصل می‌کنند. این مدل رشد که مبتنی بر سازوکارهای همگرایانه است، در حال حاضر در کشورهایی همچون چین، کره و مالزی موجود می‌باشند.
International business Incubators
مراکز رشد کسب و کار بین‌المللی
این مدل به عنوان «نسل سوم» مراکز رشد به شمار می‌آیند. این دسته از مراکز رشد دامنه کاملی از خدمات حمایتی را برای توسعه کسب و کار دانش محور فراهم می‌آورند. بیشتر این مراکز صادرات مدار هستند و سوابق فروش و نرخ رشد تأثیرگذاری نشان می‌دهند. آن‌ها با دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، سرمایه مخاطره‌پذیر و مشارکت‌های مخاطره‌ای بین‌المللی مرتبط هستند. این مدل مرکز رشد ـ مبتنی بر همگرایی مکانیزم‌های حمایتی ـ در کشورهایی مانند چین، کره و مالزی وجود دارد. برخی از این مراکز رشد شروع به ایجاد شبکه مرکز رشد کرده‌اند. یعنی مراکز رشد داخل یک منطقه یا کشور یا با یک تمرکز. قوت این دسته از مراکز رشد بر ظرفیت آن‌ها در سهیم کردن دیگران در دانش و منابع و نیز پیوند و هم‌افزایی مالی مبتنی است که می‌تواند در چارچوب پژوهش و توسعه ایجاد شود.
IPO (Initial Public Offering)
عرضه عمومی اولیه سهام
آخرین گام برای نیل به موفقیت در هر شرکتی، رفتن به میان مردم و عمومی شدن است که به آن به عرضه عمومی اولیه سهام یا IPO اطلاق می‌شود.
IT Incubator
مرکز رشد IT
مرکز رشد IT یک ابزار توسعه اقتصادی است که به منظور تسریع رشد و موفقیت شرکت‌های کارآفرین از طریق عرضه خدمات و منابع حمایتی کسب و کار طراحی شده است. مدل مفهومی این مرکز رشد به صورت مثلثی می‌باشد که روئوس آن عبارتند از: الف) مدیریت اموال و املاک فضای اجاره‌ای و اجاره‌نامه‌های منعطف ب) سرمایه‌گذاری‌های مالی و تأمین مالی ج) مشاوره کسب و کار
Joint venture
دارای فعالیت کسب و کار مشترک
فعالیت بازرگانی که توسط دو یا چند مؤسسه به طور مشترک انجام می‌گیرد.
Knowledge economy
اقتصاد مبتنی بر دانش
شرایطی که ارزش و ثروت در اثر ایده های جدید، نرم افزار، خدمات و روابط جدید روند صعودی پیدا می کند و افزایش می یابد
Labor-intensive
صنایع کاربر
صنعت و تجارتی که به تعداد زیادی کارگر و نیروی کار در یک جریب زمین نیاز دارد
Learning industry
صنعت آموزش
یک عبارت جمعی و اشتراکی است در اقتصاد برای سازمانهایی که کار شبیه سازی ، مطابقت و حمایت از تقاضاهای آموزش افراد و کارکنان را برعهده دارند
Local economic development incubators
مراکز رشد با هدف توسعه اقتصادی محلی
این نوع از مراکز رشد عموماً توسط دولت‌های ملی و محلی و با فعالیت‌های گسترده و در عین حال رشته‌ای، به‌منظور توسعه اقتصادی محلی شکل می‌گیرد. حمایت از صنایع کوچک با شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی یکی از اهداف استراتژیک این نهادهاست.
Low Tech
فناوری پایین
محصولات یا خدماتی که به مهارت، ترکیب نامعمول منابع و فنون پیچیده نیازی ندارد.
Market
بازار
محلی که خریداران و فروشندگان اقلامی را که ارزش دارند مبادله می کنند. فضایی است فیزیکی که خریداران و فروشندگان برای بهترین قیمت چانه زنی می کنند که یکی از مفاهیم اساسی تجارت است . فقدان یک بازار فیزیکی برای یک سری از کالاها معمولاً یکی از منابع اساسی ناکارآمدی اقتصادی است. در این بازار تقاضا برای محصول یا خدمت مورد نظر معمولاً از طریق طرح هایی با مدت زمان مشخص و معلوم سنجیده می شود
Market Niching
استراتژی جاگیری در بازار
یک نوع استراتژی بازاریابی است که هدف آن شناسایی بخش کوچکی از بازار و عرضه کالا و خدمات مناسب برای آن بخش است که نیازهای منحصر به فردی دارد
Market Segmentation
تقسیم بازار
تقسیم بازاربه بخش های متعدد بر حسب عوامل مختلف مانند؛ عوامل جغرافیایی ، قیمت ، نحوه تحویل کالا ، ویژگی های مشتری و غیره. تقسیم شرایط به منظور تحمیل شرایط به خریدار یا فروشنده
Market share
سهم بازار
درصدی از بازار که یک موسسه یا کالا کسب می کند
Maturity
بلوغ
در این مرحله، کسب و کار قدرت رشد در هر دو زمینه فروش و سودآوری را به‌دست آورده و در بازار شهرت کسب کرده است. برای این‌که شرکت به‌صورت رقابتی باقی بماند باید به نوآوری و خلاقیت در تولید محصول رو آورد.
Maturity
مرحله پختگی/ بلوغ
شرکت در بازار مستقر می‌شود: برای بقا‌ در بازار رقابت به نوآوری نیاز دارد.
Mentor
مشاور، مربی، رایزن
مدیر ارشد یک مؤسسه پاگرفته که موافقت می‌کند تعداد ساعت معینی را در هر هفته به مؤسس یک شرکت نوپا که در مرحله رشد آغازین است آموزش بدهد.
Microbusiness or Microenterprise
بازار کوچک و خرد
یک بازار کوچکتر از (SBA) یا همان بازار کوچک و خرد است. بر اساس برنامه تقسیم بندی شرکت ها (‌۱۹۹۲) شراکت و مالکیت انحصاری یا تجارت خانگی که کمتر از ۱۰ نفر کارکن (کارمند) دارد و کلاً دسترسی به بخش های مالی بانکی ندارد و از وام های کمتر از ۱۵۰۰ دلار استفاده می کند
Micromanagement Angels
فرشتگان مدیریت خرد
این گروه از فرشتگان ترجیح می‌دهند که کنترل بیشتری بر سرمایه‌گذاری‌شان داشته باشند. اغلب مدیریت خرد سرمایه‌شان را از روی صندلی هیئت مدیره شرکت کنترل می‌کنند تا یک مشارکت فعال. آنها ممکن است هر بار در بیش از چهار شرکت سرمایه‌گذاری کنند و به ارزش افزوده‌شان در هر یک از سرمایه‌گذاریها بیافزایند.
Micromanagement angles
فرشتگان مدیریت خرد
این گروه از فرشتگان ترجیح می‌دهند که کنترل بیشتری بر سرمایه‌گذاری‌شان داشته باشند، اغلب مدیریت خرد آن‌ها از روی صندلی هیئت مدیره شرکت صورت می‌گیرد تا یک مشارکت کننده فعال. آن‌ها ممکن است هر بار در بیش از چهار شرکت سرمایه‌گذاری کنند و به ارزش افزوده‌شان در هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها بیافزایند.
Mid Tech
فناوری متوسط
محصولات یا خدماتی که مستلزم مقداری مهارت و ترکیب منابع موجود، بدون پیچیدگی‌های غیرمعمول است.
Mixed incubators
مراکز رشد مختلط (عمومی)
این نوع از مراکز رشد به دلیل فقدان کسب و کار ایجاد گردیده است. هدف این دسته از مراکز رشد ایجاد شرکت‌های نوپا و ایجاد شغل می‌باشد.
National Innovation System (NIS)
نظام ملی نوآوری
نظام ملی نوآوری، مجموعه‌ای از سازمان‌ها و روابط بین آنهاست؛ که کلیه سازوکارهای لازم برای توسعه و ارتقای نوآوری در همه ابعاد، در آن گنجانده شده است.
Network of Business Angels
شبکه فرشتگان کسب و کار
شبکه‌های یاری‌رسانان کسب و کار، جورسازی عرضه و تقاضای سرمایه را تسهیل می‌سازند. خدمات آنها می‌تواند شامل جفت و جور کردن معامله، آموزش و آماده‌سازی سرمایه باشد.
Network of business angels
شبکه‌های فرشتگان کسب و کار
شبکه‌های فرشتگان کسب و کار جورسازی عرضه و تقاضای سرمایه را تسهیل می‌سازند. خدمات آن‌ها می‌تواند شامل جفت و جور کردن معامله، آموزش و آماده‌سازی سرمایه باشد.
Networked incubators
مراکز رشد شبکه‌ای شده
یک مرکز رشد شبکه‌ای برای پرورش شریک در میان‌ گروه‌های نوپا و سایر مؤسسات موفق اینترنت مدار از سازوکارهایی برخوردار است که جریان دانش و خبرگی را در کنار شرکت‌ها و بازار و ارتباطات فناوری آتی بین آنها را پرورش می‌دهد. شرکت‌های نوپا به کمک چنین مرکز رشدی می‌توانند شبکه کاری منابع و شرکا را به سرعت به‌دست آورند.
Non-Profit Business Incubator
مراکز رشد کسب و کار غیرانتفاعی
مراکز رشد غیرانتفاعی از مراکز پژوهشی، دانشگاهی، دولت‌های مرکزی و محلی سرچشمه می‌گیرند و توسط حامیان جوامع ایجاد می‌شوند. به لحاظ تاریخی، مراکز رشد کسب و کار توسط مراکز دانشگاهی و پژوهشی تأسیس شده‌اند و عمدتاً توسط دولت‌های مرکزی و محلی تأمین مالی شده‌اند. برخی از این مراکز رشد تحت تأثیر موفقیت‌های تاریخی هستند، مانند ATDC آتلانتا با ۳۱ سال موفقیت، تولید مستمر و ثابت رونق و بیش از یک صد شرکت فارغ شده ‌ موفق. گروه‌های کوچک‌تری از مراکز رشد غیرانتفاعی وجود دارد که توسط کارآفرینان موفق تأسیس شده‌اند (یا می‌شوند)؛ یعنی کارآفرینانی که هدف‌هاشان رشد استعداد و تسهیل توسعه اقتصادی محلی است. این دسته از مراکز رشد از منافع دیگر مخاطرات خصوصی کسب و کار تامین مالی می‌شوند.
Not-for-Profit Business Incubator
مرکز رشد تجاری غیر انتفاعی
مؤسسه‌ای که کار اولیه آن رشد و شتاب دادن شرکت‌هایی است که یا درآمدزا نشده‌اند و یا به نقطه سر به سر نرسیده‌اند. این مراکز معمولاٌ از سوی دولت و یا سرمایه‌های جامعه تأمین مالی می‌شوند.
Operating Models Of Business Incubation
مدل‌های عملیاتی مرکز رشد کسب و کار
چهار گونه مدل عملیاتی مرکز رشد وجود دارد که کانون تمرکز مرکز رشد را شرح می‌دهند؛ کانون تمرکزی که ساختار، دامنه خدمات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سطح اتحادهای خارجی مرکز رشد را تعیین می‌کند. ۱-فیزیکی/سنتی/آجر و سیمان Bricks and Mortar (BAM) 2-معبر (یا مرکز رشد مجازی) Portal 3-هاب/قطب Hub 4-اگیوباتور/تخم‌مرغی شکل Eggubator
P&L profit/loss (income statement)
صورت وضعیت درآمد
صورت وضعیت مالی که نشاندهنده مقدار سود یا زیان یاعملکرد، درآمد و دستمزدهای یک شرکت است
Park
پارک
به مجموعه‌ای اطلاق می‌شود که از طریق فراهم آوردن و ارائه زمین، تأسیسات زیربنایی آزمایشگاه‌ها و جایگاه‌های تحقیقاتی متمرکز و تسهیلات قانونی موجبات اجتماع واحدها، شرکت‌ها و مؤسسات تحقیقاتی را در یک فضای متمرکز فراهم می‌آورد. این مجموعه‌ها که معمولاً در مجاورت قطب‌های دانشگاهی و یا قطب‌های صنعتی و اقتصادی شکل می‌گیرد، ضمن ایجاد فضای مناسب برای انجام کارهای تحقیقات کاری و تجاری سازی نتایج آن موجبات رشد تحقیقات را از رهگذر هم‌افزایی ناشی از مجاورت فیزیکی این واحدها و نیز کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه‌های جاری فراهم می‌سازد.
Partnership
شرکا
پیوند داوطلبانه دو یا چند نفر برای دنبال کردن یک کسب و کار پر مخاطره، به عنوان کسب و کار سودآور است. شرکا می‌توانند بدون قرارداد کتبی، واسطه رفتار شراکت نظیر سرمایه‌گذاری یا شراکت در منافع کسب و کار با هم کار کنند؛ ولی داشتن یک توافق‌نامه شراکت امری خردمندانه است.
Patent
حق انحصاری اختراع
مجوز استفاده از یک نوآوری به صورت انحصاری برای زمان و مکان محدود با متوقف کردن فرم های دیگر ، از میان چیزهای دیگر ، استفاده یا فروش آن بدون اجازه و تحت اختیار خود
Pilot Application
کاربرد اولیه
کاربری اولیه ای از ابزار، نرم افزار، محصول یا خدمات جدید که معمولاً در مقیاس کوچک ساخته و تهیه می شود و برای بررسی و تحقیق اولیه و جمع آوری داده ها به کار می رود
pilot stage
مرحله مقدماتی/آزمایش
مرحله تهیه محصول است. هزینه‌های مستمر و مهمی را شرکت متحمل می‌شود، ولی هنوز درآمدی برای شرکت حاصل نشده است.
Policies and Procedures
خط مشی ها و رویه‌ها
رهنمودهایی که تحت عنوان «‌قوانین» و تحت یک برنامه عمل می شوند. این خط مشی ها و رویه‌ها، عبارات مکتوبی هستند از تصمیماتی که مدیریت آنها را ایجاد کرده و انتظار دارد کارمندان تحت این قوانین برای معاملات سازمان عمل کنند
Portal operational model
مدل عملیاتی پورتال
Portal نوع جدیدی از مراکز رشد تجاری است. Portal ها طیف وسیعی از خدمات را به‌صورت الکترونیکی و از طریق اینترنت ارائه می‌دهند و اتحادهای مجازی ایجاد می‌کنند، اما با تمام این تفاسیر میزان سرمایه‌ای که برای خود در نظر می‌گیرند، محدود می‌باشد. برجسته‌ترین نقطه قوت مدل Portal، دسترسی آسان آن به طیف وسیعی از خدمات، بدون وجود هرگونه هزینه اجرایی جنبی، تسهیلات فیزیکی و نیز سهولت دسترسی به شرکا و مشتریان در سراسر دنیا می‌باشد. با وجود این، فقدان تعاملات انسانی که عمده‌ترین نقطه ضعف این مدل به‌شمار می‌آید میزان مشتریان را تا حد چشم‌گیری کاهش می‌دهد.
Pre Seed Stage
مرحله پیش‌سرمایه اولیه
مقدار کم و بیش ناچیزی از سرمایه برای سرمایه‌گذار یا کارآفرین برای مفهوم ویژه‌ای است که بالقوه دارای فرصت کسب و کار سودآوری می‌باشد که هنوز اثبات و به ثمررسی آن زمان می‌طلبد. کار سرمایه‌گذاری شده ممکن است شامل رشد محصول (در برابر پژوهش ناب) باشد، ولی به ندرت بازاریابی اولیه را در بر می‌گیرد.
Pre-incubation Period
دوره پیش رشد
در تأسیس مرکز رشد، اندیشه اولیه پذیرش شرکت ثبت شده و تشکل یافته است. در هر یک از عوامل ایده، کار گروهی، تجربه کاری اولیه و ثبت قانونی شرکت مشکلی وجود داشته باشد، ترجیحاً دوره‌های اولیه قبل از مرکز به هنگام دوره‌های پیش مرکز رشدی طراحی می‌شود که مدت آن محدودتر است. در دوره‌های پیش مرکز رشدی که ممکن است از ۶ تا ۹ ماه طول بکشد؛ سعی می‌شود تا ضمن برطرف شدن نواقص، شرایط لازم جهت ورود به مرکز فراهم گردد. در واقع تصمیمات مربوط به ارزیابی درخواست‌های ورود به مرکز رشد به سه صورت خواهد بود: ۱- رد درخواست، ۲- پذیرش شرکت، ۳-پذیرش مشروط. در پذیرش مشروط، شرکت‌هایی که به‌طور مشروط پذیرفته می‌شوند در یک فهرست انتظار برای فضای در دسترس بعدی یا در صورت لزوم طی دوره پیش رشد در برنامه قرار می‌گیرند.
Pre-Incubation Period
دوره رشد مقدماتی
(۱) دوره‌ای است که هسته‌های تحقیقاتی توسعه‌ای به منظور تقویت گروه کاری، شناسایی و تثبیت ایده محوری و شناخت دقیق بازار به مدت ۶ تا ۹ ماه از خدمات عمومی، مشاوره‌ای/ آموزشی و حمایت‌های محدود مالی مرکز رشد پس از استقرار بهره‌مند می‌شوند (دوره آماده شدن هسته‌ها برای ورود به مرکز رشد).
(۲) دوره‌ای حداکثر ۶ ماهه است که در آن، به افراد و یا گروه‌های مستعدی هستند که دارای ایده‌های نوآورانه صنعتی هستند، مشاوره و آموزش‌های لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت‌های حقوقی مستقل داده می‌شود. در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهای نوپا می‌توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوند. زمان این دوره با تصویب مدیر مرکز رشد تا ۹ ماه قابل افزایش است.
Pre-seed capital
سرمایه دوره پیش از آغاز
سرمایه اولیه محدودی است که برای کار آفرینی تهیه می‌شود که قصد اثبات فرصت‌های بالقوه ایده‌اش را دارد.
Private Investors’ Incubators
مراکز رشد با سرمایه‌گذاری مشترک خصوصی
این نوع از مراکز رشد معمولاً به‌صورت مشترک یا تعاونی، بین مجموعه‌ای از شرکت‌های خصوصی که با اهداف راهبردی مشترک فعالیت می‌کنند، پدید می‌آید که در آن خلق فرصت‌های جدید و ارزان قیمت و کم هزینه برای اعضا در امور تحقیق و توسعه و بهره‌ گیری مشترک از استعدادها و خلاقیت‌های کمیاب بین کارمندان اعضای نهاد می‌باشد. در این نهادها مزیت هم‌افزایی و اشتراک در دانش فنی ایجاد شده به‌صورت مهم‌ترین هدف استراتژیک مطرح است.
Private, For Profit Business Incubator
مرکز رشد کسب و کار انتفاعی خصوصی
مرکز رشد کسب و کار انتفاعی خصوصی، طراحی شده‌اند تا برای مشتریان و خودشان پول بسازند. آن‌ها تمایل دارند بر مبنای حوزه تخصصی بنیان‌گذاران تخصصی‌تر شوند. مراکز رشد انتفاعی در تبادل تجربیات، فضای دفتر و سرمایه (تهیه توسط عضو سوم به طور مستقیم یا به واسطه)، عموماً سهام یکسانی در شرکت‌های نوپا دارند.
Professional Angels
فرشتگان حرفه‌ای
سرمایه‌گذارانی با زمینه‌های شغلی تخصصی مانند (پزشکان، وکلا، حسابداران) هستند. این فرشتگان سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهند در مؤسساتی سرمایه‌گذاری کنند که محصولات یا خدماتی ارائه می‌دهند که با تجربه کاری‌شان متناسب است و غالبا به شرکت سرمایه‌گذاری شده نیز نظرات کارشناسانه مربوط به تخصص خود را ارائه می‌دهند. گر چه آنها مشارکت بسیار فعالی ندارند. آنها معمولا در چندین شرکت همزمان سرمایه‌گذاری می‌کنند و مایلند از ۲۵٫۰۰۰ تا ۲۰۰٫۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کند. این سرمایه‌گذاران اغلب ترجیح می‌دهند با همکاران خود به صورت مشترک سرمایه‌گذاری کنند.
Promotor
بانیان
بازیگران بسیاری در بخش خصوصی و دولتی وجود دارند که در دنیای مرکز رشد درگیر شده‌اند. فهرست بلندی از بانیان عبارتند از: – دپارتمان‌های وزارتی و ایالتی – مراجع قدرت محلی یا ناحیه‌ای – جایگاه تجارت و صنعت – انجمن‌های توسعه اقتصاد محلی – دانشگاه‌ها، کالج‌های سطح سوم – مراکز پژوهش – انجمن‌های خصوصی – مؤسسان/تراست‌ها و سازمان‌های نیکوکاری – همکاران بزرگ – مؤسسات مشاوره‌ای – مؤسسات قانونی – عاملان دارایی‌های واقعی – کارآفرینان مستقل – سرمایه‌گذاران مخاطره‌جو – یاری‌رسانان کسب و کار سطوح بالایی از تنوع در طبقه بازیگران نشان می‌دهد که از یک سو، ایجاد شرکت در حد گسترده‌ای درک شده است و از سوی دیگر، ایجاد شرکت یک ابزار کارآفرینی از سرمایه است که به شمار فزاینده‌ای از مشارکت کنندگان در این حوزه منجر شده است. بانیان به طور آشکار هدف‌های یکسانی را در ایجاد مرکز رشد پی نمی‌گیرند. هدف‌ها به طور معناداری از یک بانی به بانی دیگر فرق می‌کند. سایر ویژگی‌ها (نوع پروژه‌هایی که با آن سرو کار دارند، روش‌های تأمین منابع مالی مرکز رشد) نیز می‌تواند به طور چشمگیری از یک بانی به بانی دیگر فرق کند. ۲٫ هدف‌ها و غایت‌ها به طور کلی، هدف‌های مراکز رشد را می‌توان در مقولات زیر گنجاند: شغل آفرینی تحریک فعالیت اقتصادی از طریق ایجاد شرکت سود انتقال فناوری و تجاری‌سازی احیای مناطق بازسازی شده یا آسیب‌پذیر متنوع ساختن نیمرخ صنعتی ارتقای انواع معینی از فعالیت‌ها ارتقای گروه‌های معینی ۳٫ نوع پروژه از مراکز رشد می‌توان به طور اختصاصی در یک بخش (برای مثال صنایع، تولید، نرم‌افزار، زیست فناوری و غیره) یا ممزوج استفاده کرد. مراکز رشد با گروه‌های جمعیتی خاصی می‌توانند کار کنند: دانشجویان، اقلیت‌ها، مؤسسان شرکت‌های خارجی، کارکنان حاضر در شرکت‌های موجود و غیره. آن‌ها می‌توانند در مرحله پیش یا پس از ایجاد شرکت‌ یا در واقع وقتی آن‌ها وارد دوره رشد شتاب یافته می‌شوند، روی کارآفرینان متمرکز شوند. ۴٫ نوع خدمات ارائه داده شده مراکز رشد می‌توانند پنج نوع خدمت جهانی ارائه دهند: – دارایی واقعی و مدیریت انطباق: تجهیز و آماده سازی، حفظ اتاق‌های اجاره‌ای جلسات و غیره – خدمات پایه: اغلب مبنای پاره‌وقت دارد: منشی، پذیرش، اتاق کنفرانس، کافه، پهنای باند و غیره – خدمات حمایتی و مشاوره‌ای که می‌تواند یا به موضوعات عملیاتی روزانه (قانونی، پرسنلی، ارتباطات بانکی، حسابداری) یا به جنبه‌های راهبردی تجارت، آماده‌سازی طرح تجاری و مشاوره‌های عمومی در زمینه کسب و کار، بازاریابی، تصمیم‌گیری در زمینه مالکیت معنوی و تأمین مالی مربوط می‌شود. – آموزش: ارائه آموزش در جنبه‌های مختلف روش‌های مدیریتی و ارائه مربی‌گری انفرادی – برقراری تماس: برقراری تماس از طریق شبکه‌های مالی، فناورانه و تجاری که امکان دسترسی شرکت را به شرکا، مشتریان و غیره می‌دهد . الگوی تأمین مالی الگوی تأمین مالی به منابع مالی مرکز رشد اطلاق می‌شود و سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه‌های عملیاتی در مراحل نوپایی و رشد را شامل می‌شود. بازسازی می‌تواند از گزینه‌های زیر مشتق شود: اجاره و خدمات فراهم شده برای شرکت‌های مستقر در مرکز رشد خدمات بیرونی کمک‌های مالی بلاعوض یا کمک‌های معنوی حامی‌گری درآمد معوق ۶٫ بافت بافت نقشی مهم در هدف‌ها و توسعه مرکز رشد ایفا می‌کند. مراکز رشد در نواحی در دست بازسازی، مناطق صنعتی، یا مناطق شهری واقع هستند که باید با شرایط بسیار متفاوتی مقابله کنند. یک مرکز رشد corporate، از فرهنگ، فعالیت‌ها و منابع مشارکت و خدماتی که از طریق آن با شرکت والد پیوند می‌یابد، تأثیر می‌پذیرد. دسترسی به شبکه‌های کسب و کار مختلف در حد گسترده‌ای به سرمایه اجتماعی مدیریت مرکز رشد وابسته است. مختصر آن که، مراکز رشد به الگوهای مختلف و موقعیت‌هایی هرچه متنوع‌تر پاسخ می‌دهند.
Prototype
نمونه اولیه
نمونه اولیه هر وسیله، نرم افزار، محصول، کالا یا خدمات است
Public, Non Profit Business Incubator
مرکز رشد غیرانتفاعی، دولتی
مراکز رشد غیرانتفاعی، دولتی عموماً با قواعد مستحکم‌تری نسبت به مراکز رشد انتفاعی عمل می‌کنند. زیرا آن‌ها باید در نهایت به منابع دولتی سرمایه‌گذار پاسخگو باشند. برای مثال، مراکز رشد غیرانتفاعی ممکن است محدودیت‌هایی بر سر راه رونق کلی شرکت‌های نوپا بگذارد، یا محدودیت‌هایی برای تعداد کارکنانی که مرکز می‌تواند در اختیار داشته باشد یا مدت زمانی که می‌توانند در مرکز رشد بمانند، قائل شود. از سوی دیگر، مراکز رشد انتفاعی با قواعد خودشان عمل می‌کنند. قوانین آن‌ها عموماً انعطاف‌پذیرتر است و در مقایسه با همتایان غیرانتفاعی‌شان سرعت تغییر قوانین در این مراکز بیشتر است. افزودن بر این وجوه مشترک، مراکز رشد کسب و کار به اندازه افرادی که آن‌ها را اداره می‌کنند، با هم تفاوت دارند. آن‌ها در نوع سبک رهبری، هسته‌ ایدئولوژی و هدف‌ها، سطح درگیر شدن با مشتری، خدمات و ساختار حق‌الزحمه با هم فرق دارند. در میان متخصصان با تکنیک بالا (که شامل بخش خصوصی و نیز بسیاری از مراکز رشد غیرانتفاعی می‌شود) برخی به طرح‌های پیشنهادی از راه دور، چند رسانه‌ای یا بنگاه‌های زیست فناوری ترتیب اثر می‌دهند و آن‌ها را می‌پذیرند. دیگران حتی با شرکت‌های نوپا صحبت نمی‌کنند. مگر آن که «صحبت، الکترونیکی» (مثلاً در تجارت الکترونیکی) در طرح کسب و کارشان صورت گیرد. برخی ترجیح می‌دهند در زمانی که ایده در مرحله خام است، به واقعیت وارد شوند؛ دیگران مایلند پیش از هرگونه فرصت‌طلبی تلاش‌های جدی (و پول) ارزش‌ آفرینان را ببینند. عده‌ای خدمات کامل، دفتر، تلفن و فاکس ارائه می‌دهند. دیگران بر پول، بازاریابی، جنبه‌های مشورتی ارتباط و صرف‌نظر کردن از مدل سنتی/ فیزیکی/ آجر و سیمان (همه موارد باهم) تمرکز دارند. برخی به محض این که شرکت نوپا قوی شد که بتواند روی پای خود ایستد، آن‌ها را وادار می‌کنند تا جایی برای خودشان دست و پا کنند.
Research Park
پارک تحقیقاتی
(۱) به مجموعه‌ای اطلاق می‌شود که از طریق فراهم آوردن و ارائه زمین، تأسیسات زیربنایی آزمایشگاه‌ها و جایگاه‌های تحقیقاتی متمرکز و تسهیلات قانونی، موجبات اجتماع واحدها، شرکت‌ها و موسسات تحقیقاتی را در یک فضای متمرکز فراهم می‌آورد. این مجموعه‌ها که معمولاً در مجاورت قطب‌های دانشگاهی و یا قطب‌های صنعتی و اقتصادی شکل می‌گیرند، ضمن ایجاد فضای مناسب برای انجام کارهای تحقیقات کاری و تجاری‌سازی نتایج آن موجبات رشد تحقیقات را از رهگذر هم‌افزایی ناشی از مجاورت فیزیکی این واحدها و نیز کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه‌های جاری فراهم می‌سازد.
(۲) پارک تحقیقاتی پارکی است که در آن شرکت‌های جوان یا بخش‌های جدا شده از شرکت های بزرگ از طریق همکاری تنگاتنگ با یک دانشگاه و یا مؤسسه تحقیقاتی مجاور خود، امر تحقیق و توسعه خویش را پیش می‌برند و در آنها امکان تکوین نمونه‌های اولیه کالا – و نه تولید انبوه کالا – فراهم است. انواع پارک‌های تحقیقاتی عبارتند از: پارک علمی، پارک فناوری.
Risk
مخاطره
احتمال ضرر و زیان بالقوه و قابل اندازه گیری یک نوع سرمایه گذاری است. شامل قابلیت و امکان از دست رفتن بخشی یا همه سرمایه اولیه است . این ریسک اغلب بر اساس بازده قبلی یا میانگین بازده سود برای یک سرمایه گذاری مشخص محاسبه می شود
Risk Analysis
تجزیه و تحلیل ریسک
بررسی احتمال ضرر یک فرد یا شرکت در یک سرمایه گذاری. مدیریت این ریسک می تواند جهت جلوگیری از ضررهای احتمالی، از یک نوع بیمه استفاده کند یا یک وام برای افزایش نرخ بهره تامین نماید یا از یک سرمایه گذاری در مقابل کاهش نرخ بهره حمایت کند. یک بانک همیشه سعی می کند ریسک ها و خطرات مربوط به وام را بوسیله تنظیم سطح حسابها و نرخ های بهره کنترل کند تا زیان حاصل را جبران نماید
Risk Capital
سرمایه مخاطره پذیر
منابع مالی که برای سرمایه گذاری در یک فعالیت مخاطره آمیز به کار می رود. سرمایه گذاری در یک پروژه عنصر ذاتی و طبیعی ریسک را به همراه دارد. علی الخصوص پولی که در یک فعالیت اقتصادی جدید یا گسترش اقتصادی و تجاری جهت تغییرات سهام ، سرمایه گذاری می شود
Roll out
روانه بازار شدن
در این مرحله محصول آزمایش شده و فناوریهای محک‌خورده، به‌صورت محدود وارد بازار می‌شوند. در این مرحله شرکت قصد به‌دست آوردن بازار را برای تولیداتش دارد.
Roll out
مرحله روی غلتک افتادن
از محصول درآمد مختصری به دست می‌آید. کاربرد آن فناوری در بازار به اثبات رسیده است.
Science & Technology Park
شهرک علمی تحقیقاتی
شهرک علمی تحقیقاتی منطقه‌ای است که در آن واحد‌های تحقیقاتی مستقل و یا وابسته به سازمان‌ها و صنایع در یک شهرک مدرن مجتمع می‌شوند و به صورت یک منطقه ویژه تحقیقاتی عمل می‌کنند. این شرکت با گسترش فضای خلاقیت و نوآوری، ایجاد ارتباط بین دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی، واحدهای تولیدی و مراکز تصمیم‌گیری دولتی در جهت توسعه فناوری و علوم کاربردی گام بر می‌دارد. شهرک علمی تحقیقاتی منطقه‌ای جامع و بزرگ است که علاوه بر دارا بودن مجموع خصوصیات پارک‌های علمی و فناوری شامل مجموعه‌ای شهری برای پژوهشگران خود می‌باشد. شهرک‌های علمی تحقیقاتی معمولاً از حمایت‌های ملی برخوردارند و وظایف آن‌ها نیز معمولاً در حد فرامنطقه‌ای تعریف می‌شود.
Science (Technology) parks
پارک‌های علم (فناوری)
این پارک‌ها محیطی خلاق برای جلب و جذب و ارتقای تجاری‌سازی پژوهش و بنگاه‌های فناوری محور فراهم می‌آورند. ساختمان و اموال مستقر در منطقه معینی که برای دانش/فناوری مبتنی بر پژوهش، توسعه و تسهیلات برای تولید مناسب هستند. این پارک‌ها با مؤسسات دولتی پژوهشی و آموزشی مرتبط می‌باشند و به منظور حمایت از انتقال فناوری و استقرار و رشد شرکت‌های جدید (نوآور) اداره می‌شوند سازمانی است که توسط متخصصان حرفه‌ای مدیریت اداره می‌شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت جامعه از طریق ارتقای فرهنگ نوآوری و رقابت در میان شرکت‌های حاضر در پارک و موسسات متکی بر علم و دانش است. برای دستیابی به این هدف یک پارک علمی، جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاه‌ها، موسسات تحقیق و توسعه، شرکت‌های خصوصی و بازار به حرکت می‌اندازد و مدیریت می‌کند و رشد شرکت‌های متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرایند های زایشی تسهیل می‌کند. پارک‌های علمی هم چنین خدمات دیگری با ارزش افزوده بالا به همراه فضاهای کار و تسهیلات با کیفیت بالا فراهم می‌آورند یک پارک علم، یک توسعه مبتنی بر مالکیت است که روابط عملیاتی منظمی با یک دانشگاه یا سایر موسسات پژوهشی و آموزشی دارد و به منظور تشویق شکل‌دهی و پیشرفت کسب و کار دانش محور و سازمان‌های دیگر در یک منطقه طراحی شده است. پارک علم دارای یک فرایند مدیریتی فعال است که در پی انتقال فناوری و مهارت‌های کسب و کار به سازمان‌های منطقه‌ای می‌باشد.
Science (Technology) Parks
پارک‌های علم (فناوری)
این پارک‌ها محیطی خلاق برای جلب، جذب و ارتقای تجاری‌سازی پژوهش و بنگاه‌های فناوری محور فراهم می‌آورند
Science and Technology Town
شهرک علم و فناوری/ علمی تحقیقاتی
(۱) شهرک علمی تحقیقاتی منطقه‌ای است که در آن واحدهای تحقیقاتی مستقل و یا وابسته به سازمان‌ها و صنایع در یک شهرک مدرن مجتمع می‌شوند و به صورت یک منطقه ویژه تحقیقاتی عمل می‌کنند. این شهرک با گسترش فضای خلاقیت و نوآوری، ایجاد ارتباط بین دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی، واحدهای تولیدی و مراکز تصمیم‌گیری دولتی در جهت توسعه فناوری و علوم کاربردی گام بر می‌دارد
(۲) شهرک علمی تحقیقاتی منطقه‌ای جامع و بزرگ است که علاوه بر دارا بودن مجموع خصوصیات پارک‌های علمی و فناوری شامل مجموعه‌ای شهری برای پژوهشگران خود نیز می‌باشد. شهرک‌های علمی تحقیقاتی معمولاً از حمایت‌های ملی برخوردارند و وظایف آنها نیز معمولا در حد فرامنطقه‌ای تعریف می‌شود.
Science Park
پارک علم
(۱) جدیدترین تعریف از پارک علم توسط IASP: یک پارک علمی سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفه‌ای اداره می‌شود و هدف اصلی این سازمان افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق ارتقای فرهنگ نوآوری و افزایش قدرت رقابت در میان شرکت‌ها و موسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت می‌کنند. برای دستیابی به این هدف یک پارک علمی با ایجاد انگیزش و مدیریت جریان دانش و فناوری در میان دانشگاه‌ها، مراکز تحقیق و توسعه، شرکت‌های خصوصی و بازار، ایجاد و رشد شرکت‌های متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرایندهای زایشی (Spin-off) تسهیل می‌سازند. پارک‌های علمی همچنین خدماتی با ارزش افزوده بالا و فضاهای کاری و تاسیسات مناسب و کیفی به موسسات مستقر در پارک ارائه می‌دهند.
(۲) پیوند صنعت و تحقیقات در جهت افزایش نوآوری تکنولوژی و توسعه سریع اقتصادی از جمله اهداف پدیده نوینی به نام پارک علم است. پارک‌های علم، نوعی پارک تجاری هستند که فعالیت اصلی اکثریت سازمان‌های موجود در آنها را تحقیق و توسعه صنعتی تشکیل می‌دهند و به همین علت، معمولاً تولید انبوه و تحقیقات بنیادی در این پارک‌ها صورت نمی‌گیرد. در این پارک‌ها شرکت‌های فعال در حوزه فناوری پیشرفته، به محیطی جذاب و همجواری با نهادهای تحقیقاتی دست می‌یابند.
(۳) یکی از انواع پارک‌ها از نظر نوع فعالیت است که معمولا توسط دانشگاه در یک فضای مناسب در مجاورت دانشگاه ایجاد می‌شود و همکاری متقابلی بین صاحبان صنایع مستقر در آن پارک‌ها و دانشگاه‌ها به وجود می‌آید.
Science Park
پارک علم
یکی از انواع پارک‌ها از نظر نوع فعالیت است که معمولاً توسط دانشگاه‌ها در یک فضای مناسب در مجاورت دانشگاه ایجاد می‌شود و همکاری متقابلی بین صاحبان صنایع مستقر در آن پارک‌ها و دانشگاه‌ها به وجود می‌آید.
Screening
غربالگری
مرور و بررسی اولیه طرح مالی برای تعیین اینکه شایسته و مناسب سرمایه‌گذاری بیشتر است و ارزش سرمایه‌گذاری بیشتر را دارد.
Second Stage
مرحله دوم
سرمایه کار برای رونق و گسترش شرکتی فراهم می‌آید که محصولات را تولید و روانه بازار کرده است و به علاوه نیاز دارند از نظر فهرست دارایی‌ها و حساب بدهکاران مورد حمایت قرار گیرند. اگرچه شرکت به وضوح پیشرفت داشته است، شاید در این مرحله هنوز سودی را به نمایش نگذاشته باشند.
Secondary Market
بازار ثانویه
بازاری که در آن اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار گیرد . مثل بانکها ، مؤسسات مالی اعتباری ، شرکت های بیمه صندوق های بازنشستگی و …
Secondary Public offering
عرضه عمومی ثانویه
عرضه دست دوم عمومی ، فروش زیاد و مجدد اوراق بهادار. عرضه دست دوم سهامی که پیش ازاین به مردم عرضه شده و اکنون کسی یا سازمانی غیر از شرکت انتشار دهنده آنها را عرضه می کند
Seed Money
سرمایه (پول )اولیه
نخستین سرمایه ای که برای تأسیس و بنیان گذاری یک شرکت به مصرف می رسد
Seed Capital
سرمایه اولیه
وجه پولی که برای خرید دارایی صاحبان سهام بر اساس نرخ بهره در شرکت جدید و یا همان شرکت مورد نظر است . این وجه معمولاً قابل ملاحظه نیست چرا که سرمایه گذار هنوز در شک و تردید برای سرمایه گذاری است
Seed Financing
تامین مالی اولیه
پولی که برای تحقیق و توسعه (R&D) کاربردی قبل از تشخیص وتعیین هزینه متغیر یک پروژه داده می شود . وجوهی که به یک ایده جدیدتخصیص داده می شود تا یک نمونه اولیه و پایلوت ساخته شود
Seed Stage
مرحله سرمایه‌ اولیه
سرمایه‌ای که برای شرکت‌های نوپا تأمین می‌شوند تا در تکمیل محصولات، توسعه و بازاریابی اولیه مورد استفاده قرار گیرد. این شرکت‌ها ممکن است در مرحله سازماندهی باشند یا مدت زمان کوتاهی از حضور آنان در عرصه کسب و کار بگذرد. در هر دو حالت، محصولات به لحاظ تجاری تا آن وقت به فروش رفته‌اند. معمولاً چنین کسب و کاری مدیریت کلیدی را گرد می‌آورد، طرح تجاری را آماده می‌سازد و حداقل مطالعات اولیه را در بازار انجام داده است.
Self – employment
خود اشتغالی
کار مستقل ، اشتغال مستقل کاری که در آن فرد شاغل به طور مستقل و شخصی در فعالیت اقتصادی نظیر تولید یا خدمات شرکت می کند
Small business
کسب و کار کوچک
این نوع تجارت و کسب و کار که توسط (SBA) یا همان سازمان مدیریت کسب و کارهای کوچک تعریف شده است . به کسب و کار شرکت و بنگاهی با تعداد کارکنان کمتر یا مساوی ۵۰۰ نفر و درآمد سالیانه کمتر از ۵ میلیون دلار گفته می شود . (رجوع شود به Micro business ) کسب و کار کوچک وخرد تعریف شده توسط (SBA) به طبقاتی از صنعت با کارمندان مختلف و دستمزدهای ماکزیمم گفته می شود
Small Business Development Center (SBDCS)
مراکز توسعه کسب و کارهای کوچک
این مراکز بخشی از سیستم ملی هستند که به منظور اعطای کمک ها و حمایت های فنی تجاری به تهیه کنندگان طرح های کسب و کار بوجود آمده اند. این مراکز در دسترس همگان و کسانی که هیچ هزینه‌ای به جز هزینه های گروه‌های آموزشی ندارند می‌باشد. هدف آنها گروه های اقلیت و زنان است و کمک هایی برای شروع یک کسب و کار کوچک و خرد را ارائه می دهند. این مراکز توسط (US SBA) با مشارکت دولت و دیگر منابع اعتباری و مالی تأمین و حمایت می شوند و معمولاً در مراکز دانشگاهی هستند ولی هم اکنون بیشتر آنها در سازمان ها قراردارند. مراکزی با هسته و ساختار دانشگاهی که توسط بخش دولتی، دانشگاهی و خصوصی برای ارائه خدمات به کسب و کارهای خرد و کوچک و رفاه ملی راه اندازی شده اند.
Small business investment companies (SBIC)
بنگاههای سرمایه گذاری کسب و کار کوچک
بنگاه های سرمایه گذاری در حرفه ها و کسب و کارهای کوچک و خرد. بنگاهها و و شرکت های سرمایه گذاری و اعتباری که دارای مجوز فعالیت هستند و توسط (SBA) یا سازمان مدیریت کسب و کارهای کوچک هدایت می شوند. تحت این مجوز آنها مجازند از دولت وام بگیرند تا مکمل سرمایه های سرمایه گذاران شخصی باشند. این نوع شرکت ها سرمایه گذاری بین ۱۰ هزار دلار تا ۲۵۰ هزار دلار را ترجیح می‌دهند و کمک آنها قابل ملاحظه تر و بیشتر از شرکت های سرمایه گذاری است
SME
بنگاه کوچک و متوسط (تعریف شده توسط قوه قانونگذاری قبرس)
بنگاههای کوچک با شرایط زیر : ۱-تعداد کارکنان کمتر از ۵۰ نفر ۲- گردش موجودی سالانه حداکثر ۵/۲ میلیون ۳- سطح ترازنامه های کلی حداکثر ۹/۲ میلیون بنگاههای متوسط با شرایط زیر : ۱ – تعداد کارکنان کمتر از ۲۵۰ نفر ۲- گردش موجودی سالانه کمتر از ۲۳ میلیون ۳- سطح ترازنامه های کلی حداکثر ۵/۵ میلیون
Social incubators
مراکز رشد اجتماعی
هدف این نوع از مراکز رشد انگیزش و حمایت از توسعه، رشد و تداوم شرکت‌هایی است که افرادی با توانایی کم را به‌کار می‌گیرد. به عبارت دیگر هدف آن پر کردن فاصله اجتماعی به‌وسیله افزایش قابلیت‌ها و مهارت‌های شغلی افرادی کم توان است. مانند افراد ناتوان و معلول، کارگرانی با مهارت کم، افرادی که مدت زمان زیادی بیکار بوده‌اند، مهاجران و پناهندگان سیاسی.
Spin off
شرکت زایشی
جدا سازی یک واحد یا یک شرکت فرعی از یک شرکت مادر از طریق اهدای سهام آن. توزیع سهام صاحب اختیار شرکت تابع میان سهامداران شرکت اصلی. دارندگان سهام شرکت مادر متناسب با تعداد سهمی که از آن شرکت دارند می توانند سهام شرکت تفکیک شده را دریافت کنند
Spin out
زایش از پژوهش
موقعیت ها و فرصت های تجاری که از بازار موجود یا از تحقیق و توسعه جدید ناشی می‌شوند
Spin-off
شرکت زایشی
شرایطی که یک کارمند و یا گروهی از کارمندان، شرکت مادر (اصلی) را رها کرده برای ایجاد یک شرکت مستقل که یک عمل قانونی است و از لحاظ فنی مستقل از شرکت مادر است ولی در فاز اولیه و راه اندازی توسط شرکت مادر تشکیل می شود
Spin-out firms
شرکت زایش یافته از پژوهش
این شرکت ها یا بنگاهها، بنگاه هایی هستند انحصاری که سود آنها مستقل از شرکت‌های مادر (اصلی) است
Start up
شروع به تاسیس شرکت
شروع یک فعالیت اقتصادی که منجر به توسعه و پیشرفت گردد
Start -up (Cost)
هزینه اولیه شروع یک فعالیت
هزینه ای که برای بوجود آوردن یک کسب و کار جدید باید در نظر گرفت. سرمایه اولیه برای شروع یا تأسیس یک شرکت و کسب و کار. این هزینه شامل وجوه سرمایه گذاری شده به اضافه هزینه عملیات قبلی برای شروع یک کار و عمل است
Start-up costs
هزینه اولیه شروع یک کسب و کار
هزینه‌ای که برای بوجود آوردن یک کسب و کار جدید باید در نظر گرفت. سرمایه اولیه برای شروع یا تأسیس یک شرکت و کسب و کار. این هزینه شامل وجوه سرمایه گذاری شده به اضافه هزینه عملیات قبلی برای شروع یک کار و عمل است.
Success story
گزارش و شرح موفقیت
به نمونه عملی موفقیت یک شرکت گفته می شود. تجربه موفق یک شرکت که به نتایج موفقیت آمیز رسیده است. (مرحله: این واژه و عبارت برای تشخیص شرکت هایی است که یک نمونه عملی موفق از یک طرح آزمایشی اجرا کرده اند
System approach
رویکرد سیستمی
این رویکرد شامل اقدامات شرکت های کوچک جهت بهره بردن از قدرت نفوذ بازارو بهره بردن از مزیت خاص بازار است. این کار ممکن است بواسطه استراتژی های بازارهای تعاونی، شبکه های تولیدو ساخت یا دیگر شبکه های خدماتی که شرکت ها را برای سود بیشتر در یک بازار واحد گردهم می‌آورد، صورت گیرد
Team – based
تیم‌سازی
یک تیم برای یک دوره زمانی مشخص و با اهداف مشترک گردهم می آید و برخلاف یک گروه است که صرفاً مجموعه ای از افراد دور هم جمع می شوند
Technological Synergy
هم‌افزایی فناورانه
منظور از هم‌افزایی فناورانه، ایجاد هم‌افزایی از طریق به کار گیری دانش، مدیریت و شیوه‌هایی در راستای اشتغال و ترکیب منابع می‌باشد. به ترتیبی که نتیجه این ترکیب منابع، ارزشی فراتر را از جمع انفرادی تک‌تک اجزای این منابع به دنبال داشته باشد.
Technology
فناوری / تکنولوژی
(۱) فناوری تلفیق مهارت، دانش، توانایی‌ها، مواد، ماشین و ابزار است که مردم از آن بهره می‌گیرند تا مواد خام را به خدمات و کالاهای ارزشمند تغییر یا تبدیل کنند.
(۲) اصطلاح فناوری غالباً با سخت‌افزار تولید و توزیع یکی دانسته می‌شود. برای مثال با ماشین‌ها، کارخانه‌ها، راه‌ها، تسهیلات انباشت، تلفن و … . البته فناوری جنبه‌های نرم‌افزار نظیر دانش، دستورالعمل، تجربه، آموزش، صورت‌های تشکیلاتی و نیروهای مدیریت را نیز شامل می‌شود. اما تعریف دیگر که در اینجا محل اتکا می‌باشد این است که “فناوری، مهارت، دانش و روش مدیریتی برای ساختن، به کار گرفتن و ترکیب کردن منابع و انجام دادن فعالیت‌ها و در نهایت ایجاد و تولید ارزش است که در وسیع‌ترین معنی آن شامل همه فعالیت‌هایی است که با تولید و توزیع اجتماعی ارتباط پیدا می‌کند”.
Technology Business Incubators (TBI)
مراکز رشد کسب و کار فناورانه
این مراکز در حقیقت از همکاری دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به‌وجود می‌آید، تا مؤسسات پیشرو در زمینه فناوری‌های جدید شکل گیرند. تفاوت اصلی TBI با TI و TIC آن است که این دو به حمایت از فناوری‌های موجود می‌پردازند تا شرکت‌ها و مؤسسات نوپا شکل گیرند. در عین حال، با BI نیز از این حیث متفاوت هستند که مراکز رشد کسب و کار فناورانه بر مشاغل مبتنی بر فناوریهای برتر متمرکز می‌شود.
Technology Cluster
خوشه های تکنولوژی
خوشه ها و رسته‌های صنعت که اشاره دارد به تمرکز جغرافیایی شرکت های مربوطه، توانایی ها و قابلیت ها و نوع حمایت های بنگاهها و موسسات و شرکت ها که در تولید ثروت یک منطقه نقش بسزایی دارند
Technology Gradient
شیب فناوری
مفهوم شیب فناوری ابزار هوشمندی است که بررسی و تحلیل جوانب مختلف در فرآیند انتقال فناوری برای شرکت‌ها و حتی کشورها را امکان‌پذیر می‌سازد.
Technology Incubators (TI)
مراکز رشد فناوری
این مراکز با هدف ارتقای سطح فناوری ایجاد می‌شوند. در این نوع از مراکز رشد، تکمیل و توسعه ایده‌های فناورانه مورد توجه قرار می‌گیرد. در عمل، هدف اولیه این گروه از مراکز رشد، ارتقا و توسعه مؤسسات مبتنی بر فناوری و کمک به آنها در توسعه ایده محوری آنهاست. این مراکز رشد در مجاورت دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری شکل می‌گیرند و ویژگی خاص آنها اتصال آکادمیک با منابع دانش و نظیر دانشگاه‌ها، مؤسسات انتقال فناوری، مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه‌های ملی و پژوهشگران است. انتقال فناوری و کمک به نفوذ فناوری از طریق کارآفرینی در میان دانشگاهیان و پژوهشگران از اهداف دیگر این مراکز رشد است.
Technology Innovation Centre (TIC)
مراکز نوآوری فناوری
این مراکز با انگیزه پژوهش و توسعه و نوآوری‌های مورد نیاز در یک ناحیه صنعتی به‌وجود می‌آیند و هدف آنها سرمایه‌گذاری در مراکز دانشگاهی و مؤسسات تحقیقاتی و تجاری‌سازی آنها از طریق مؤسسات حرفه‌ای یا مؤسسات عمومی است. این مفهوم بیشتر در قالب پارک‌های علم و فناوری متجلی می‌شود.
Technology Park
پارک فناوری
(۱) این پارک‌ها که معمولا در مجاورت قطب‌های صنعتی ایجاد می‌شوند با نیت گسترش ارتباطات تحقیقاتی صنایع موجود در منطقه با واحدهای تحقیقاتی و دانشگاه‌های منطقه شکل می‌گیرند و هدف اصلی از کارکرد آنها ارتقای فناوری صنایع موجود در قطع صنعتی مربوط و افزایش توان رقابتی آنها است. جمع‌ شدن واحدهای تحقیقاتی (اعم از شرکت‌های خدمات مهندسی، دفاتر واحدهای تحقیقاتی وابسته به دانشگاه‌ها و یا سازمان‌های تحقیقاتی مستقل) در این منطقه علاوه بر کمک به ارتقای سطح مبادلات علمی فنی بین واحدهای مربوط امکان بهره‌برداری حداکثر از ظرفیت‌های صنایع را نیز فراهم می‌آورد. (۲) یکی دیگر از انواع پارک‌ها بر حسب نوع فعالیت است که معمولا در مجاورت قطب‌های صنعتی ایجاد می‌شوند و با نیت گسترش ارتباطات تحقیقی صنایع موجود در منطقه با واحدهای تحقیقاتی و دانشگاه‌های منطقه شکل می‌گیرند.
Technology Park
پارک فناوری
یکی دیگر از انواع پارک‌ها برحسب نوع فعالیت است که معمولاً در مجاورت قطب‌های صنعتی ایجاد می‌شوند و با نیت گسترش ارتباطات تحقیقی صنایع موجود در منطقه با واحدهای تحقیقاتی و دانشگاه‌های منطقه شکل می‌گیرند.
Technology Transfer
انتقال تکنولوژی
توانایی دستیابی به فنون و فناوری خارج از سازمان به منظور ایجاد و خلق یک محصول یا فرآیند جدید از آنها (علی الخصوص استفاده از تحقیقات دانشگاهی و دولتی)
‏Third Stage
مرحله سوم
تأمین مالی برای شرکت توسعه یافته‌ای فراهم می‌شود که حجم فروش رو به تزایدی دارد که به سودآوری اولیه رسیده است. از تأمین مالی برای گسترش کارخانه، بازاریابی و سرمایه کار و یا توسعه و بهبود محصولات، فناوری جدید و یا یک خط تولید توسعه یافته استفاده می‌شود.
Time Hatchin
زمان رشد
زمان رشد یک پروژه در مرکز رشد
Traditional Incubators
مراکز رشد سنتی
این نوع از مراکز رشد که از آنها به عنوان نسل اول مراکز رشد یاد می‌شود، معمولا به واسطه وجود سازمانهایی که علاقه‌مند به ایجاد رشد منطقه‌ای هستند (از قبیل: موسسات آموزشی، تحقیقاتی و قطب‌های فناوری) از طریق بازسازی ساختمان‌های واگذارده شکل می‌گیرند. مجاورت با بنگاه‌های مالی و موسسات تحقیقاتی و یا محیط‌های فنی دانشگاهی نیز این امکان را برای آنها فراهم می‌سازد که از حمایت‌های مالی و فناوری بهره جویند.
Training enterprises
موسسات آموزشی
شرکتی است که به منظور آموزش های حین کار (ضمن خدمت ) برای بیکاران بوجود آمده است . از این شرکت ها انتظار می رود که محیط تجاری واقعی را برای توسعه و پیشرفت مهارت ها شبیه سازی و ایجاد کنند. تمرکز بسیاری از این موسسات و شرکت ها بر جوانان است
Unemployed
بیکار
به کسی اطلاق می شود که فعالیت اقتصادی مشخصی به منظور کسب درآمد ثابت ندارد
University Incubators
مراکز رشد دانشگاهی
مراکز رشد دانشگاهی در دانشگاه و یا توسط یک دانشگاه تأسیس می‌شوند. مراکز رشد این نسل برحسب نوع اقدامات و برنامه‌های انجام گرفته در راه‌اندازی این مرکز از مدل‌ها، اندازه‌ها و تنوعاتی برخوردارند. عامل مشترک در این دسته از مراکز رشد ارتقای عمومی توسعه پژوهش / فناوری مبتنی بر مؤسسات داخل مجموعه خودشان است. نقشی که دانشگاه ایفا می‌کند شامل برقراری پیوند بین پژوهش، فناوری، سرمایه و دانستن ـ چگونگی به منظور تحت تأثیر قرار دادن استعداد و قریحه کارآفرینی، تسریع توسعه مؤسسات جدید فناوری محور و شتاب بخشی به تجاری سازی فناوری می‌باشد. موفقیت مراکز رشد این نسل به ظرفیت پیوندسازی پژوهش با صنعت وابسته است
University-related incubator
مراکز رشد وابسته به دانشگاه
این مراکز رشد هدف تجاری‌سازی علم، فناوری و مالکیت معنوی برآمده از پژوهش‌های دانشگاهی را دنبال می‌کند. مرکز رشد دانشگاه دسترسی شرکت‌های جدید را به آزمایشگاه‌ها، کامپیوترها، کتابخانه‌ها و کارشناسان و دستیاران دانشکده و دانشجویان خود ارائه می‌دهد. برخی از این مراکز رشد مستقیماً تحت پشتیبانی دانشگاه نیستند. ولی معمولاً با تعدادی از نقش‌آفرینان علاقه‌مند به این حوزه شراکت دارند.
Venture
فعالیت تجاری مخاطره انگیز
اغلب به یک کسب و کار تازه مخاطره آمیز جهت ایجاد شرکت یا فعالیت اقتصادی اطلاق می شود. فعالیت اقتصادی که مستلزم مخاطره و ریسک قابل ملاحظه ای است
Venture Acceleator
شتاب‌دهنده کسب و کار پر مخاطره
شتاب‌دهندگان کسب و کار پر مخاطره شرکت‌های خدماتی هستند که فرآیند شروع یک کسب و کار جدید را شتاب می‌دهند. آن‌ها برای تقویت طرح کسب و کار، اعتبار یافتن و عرضه به بازار خدمات مشاوره‌ای فراهم می‌آورند و برای یک شرکت، سرمایه مخاطره‌پذیر یا برای دیگر سرمایه‌گذاران پشتکار و جدیت به خرج می‌دهند و دیگر خدمات استخدامی را به ویژه برای کسب و کار پر مخاطره جدید در دسترس می‌سازند. مانند هر شرکت مشاوره‌ای، آن‌ها امید دارند پایه‌های گسترده مهارت‌هایشان را قوت بخشند، به بهترین روش‌ها، بهترین عینیت و معیار در صنعت، به منزله یک موشک تقویت کننده مخاطرات جدید، دست یابند. هم‌چنین در مقوله شتاب دهنده کسب و کار پر مخاطره، مراکز رشد در مرحله آغازین را باید گنجاند که در واقع شرکت‌هایی با سرمایه مخاطره‌پذیر و با شرکای فعال هستند. این شرکت‌ها فضای اداری، برخی از یاری‌های استراتژیک و سرمایه را با هدف کمک به شتاب یافتگی شرکت فراهم می‌آورند.
Venture Accelerator
شتاب‌دهنده کسب و کار جدید
شتاب‌دهندگان کسب و کار، شرکت‌های خدماتی هستند که فرایند شکل‌گیری یک کسب و کار جدید را شتاب می‌دهند. آنها برای تقویت طرح کسب و کار، اعتبار گرفتن و عرضه آن به بازار، خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهند. برای یک شرکت، سرمایه مخاطره‌پذیر فراهم می‌کنند یا برای دیگر سرمایه‌گذاران پشتکار و جدیت به خرج می‌‌دهند و دیگر خدمات استخدامی را به ویژه برای ‌کسب و کار جدید در دسترس قرار می‌دهند. مانند هر شرکت مشاوره‌ای آنها امید دارند پایه‌های گسترده مهارت‌هایشان را قوت بخشند و به منزله یک موشک تقویت کننده کسب و کار جدید، به بهترین روش‌ها، بهترین عینیت و معیار در صنعت دست یابند.
Venture Capital
سرمایه مخاطره آمیز
پول و منابع موجود برای شروع یک کسب و کار و ایجاد یک بنگاه که پتانسیل رشد استثنایی و خاصی دارد. این قبیل سرمایه ها و وجوه اغلب توسط سرمایه گذاران ثروتمند سازماندهی و سرمایه گذاری می شوند . تأمین وجه و سرمایه برای شرکت جدید و نوپا و یا وجهی که دیگران در کار جدید و برای برگشت سرمایه خود ، سرمایه گذاری توأم با ریسک انجام می دهند. سرمایه گذاری در یک پروژه همواره با یک ریسک ذاتی و طبیعی همراه است . علی الخصوص پولی که برای کسب و کار و تجارت و مبادله سهام سرمایه گذاری می شود. سرمایه ای که برای سهام یک شرکت ، سرمایه گذاری می کنند و با وام اشتباه نشود
Venture capital
سرمایه گذاری مخاطره آمیز
پولی که برای حمایت از یک اقدام تجاری جدید در نظر گرفته می شود ؛ سرمایه پرمخاطره ، ریسک سرمایه ، سرمایه سفته بازی مخاطره آمیز.این سرمایه برای بنگاه جدید و کسب و کار جدیدی صرف می شود که نرخ رشد سود آن بالاتر از میانگین باشد . این سرمایه یک پتانسیل بالقوه برای گسترش و توسعه کسب و کار جدید را دارد همچنین تزریق مالی است برای برقراری و ایجاد و گسترش کسب و کار جدید
Venture Capital
سرمایه گذاری مخاطره آمیز
عبارتی است به مفهوم سرمایه گذاری اولیه. معمولاً در تعریف این واژه دوگانگی هایی دیده می شود . اغلب مردم عبارت سرمایه خصوصی یا سهام خصوصی را به جای تعریف این واژه به کار می برند
Venture Capital
سرمایه گذاری مخاطره آمیز
سرمایه تجاری است که برای کارآفرینان توسط یک یا چند سرمایه گذار تهیه می شود و انتظار می رود پس از یک دوره‌۵ تا ۷ ساله بازگشت سرمایه صورت گیرد. این سرمایه گذاران وجوه را به صورت مالکیت و حقوق صاحبان سهام در شرکت صرف می کنند و استراتژی امکان برگشت سرمایه ماکزیمم را قبل از انجام سرمایه گذاری بررسی و تحقیق می کنند سرمایه اولیه در صنعت توسط گروههای زیر تامین می شود : ۱_ سرمایه گذاران شخصی که تحت عنوان فرشتگان آنها را می نامند . ۲_ سرمایه گذاران سهامی خاص ۳_ سرمایه گذاران سهامی عام ۴_ شرکت های تعاونی بزرگ ۵_ بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری و سرمایه گذاری ۶_ منابع دولتی و دستگاهها و نهادهای دولتی مانند؛ SBIC ، MESBIC و کمیسیون های توسعه اقتصادی دولتی Ventur Capital Firm: بنگاه سرمایه گذاری مخاطره آمیز : که پول سهامداران را برای شروع یک کسب و کار پر مخاطره و ریسک پذیر سرمایه گذاری می کنند ولی این سرمایه گذاری به طور بالقوه سرشار از سود می تواند باشد.
Venture Capital Funds
وجوه سرمایه گذاری مخاطره آمیز
وجوه سرمایه هایی که توام با مخاطره و ریسک جهت ایجاد یک کسب و کار جدید، سرمایه گذاری می شوند . منابع و وجوهی که سرمایه گذاران با مدیریت خود با آگاهی از نحوه برگشت سود ، در شرکت های کوچک و متوسط سرمایه گذاری می کنند
Venture Capitalist
سرمایه گذار مخاطره پذیر
شخص سرمایه گذاری که سرمایه خود را در یک کسب و کار جدید توام با ریسک و مخاطره ، صرف می کنند و یا به شرکت نوپایی که قصد توسعه دارد ولی از نظر مالی در مضیقه است و به وجوه عمومی و دولتی دسترسی ندارد، کمک می کند
Venture Capitalist
سرمایه گذار مخاطره پذیر
به سازمان و یا شخصی که در کسب و کارهای جدید و پر مخاطره و ریسک پذیر، سرمایه گذاری می کند. گفته می شود اینگونه مراکز و افراد تمایل دارند سرمایه خود را در فعالیتی که ریسک آن متوسط به بالا است سرمایه گذاری کنند و با این امید که بازگشت سرمایه در سطح بالایی انجام می گیرد، این ریسک و مخاطره را می پذیرند
Venture creation
خلق کسب و کار جدید
خلق کسب و کار جدید فرآیند پویای ایجاد ثروت انبوه است. این ثروت را افرادی ایجاد می‌کنند که فرض می‌شود از نظر ارزش، زمان و یا تعهد شغلی ارزش آفرینی برای محصول یا خدمات، خطرپذیری بالایی دارند. خود محصول یا خدمت ممکن است منحصر به‌فرد باشد یا نباشد، اما کارآفرین با تأمین و تخصیص منابع و مهارت‌های ضروری تا حدودی به آن ارزش می‌بخشد.
Venture Incubator
مرکز رشد مخاطره‌پذیر
مرکز رشد مخاطره‌پذیر، یک سازمان با خدمات کامل است که هر آنچه یک کسب و کار نوپا ممکن است نیاز داشته باشد، شامل تاسیسات دفتری، دستیابی به شبکه تماس‌ها، منابع فناوری، منابع انسانی، کارشناسان اجرایی، قوانین، حسابداری و … را برای مخاطبانش فراهم می‌کند. این واژه در حقیقت نام و تعبیر دیگری برای مراکز رشد است.
Venture Incubator
مرکز رشد کسب و کار مخاطره‌پذیر
مرکز رشد کسب و کار مخاطره‌پذیر یک سازمان با خدمات کامل است که هر آنچه یک کسب و کار پر مخاطره نیاز دارد، شامل تأسیسات دفتری، دستیابی به شبکه تماس‌ها، منابع فناوری، منابع انسانی، کارشناسان اجرایی، قوانین، حسابداری و غیره را در بر می‌گیرد.
Venture Network
شبکه مخاطره
شبکه مخاطره، اغلب به عنوان آمیزه‌ای از مؤسسه سرمایه‌گذار مخاطره‌پذیر و شرکت عملیاتی در نظر گرفته می‌شود. شبکه‌های مخاطره در مرحله پس از سرمایه‌گذاری اولیه، مشابه دوره تأمین مالی دومین و سومین مرحله، سرمایه‌گذاری یا عمل می‌کنند. اغلب برای مخاطرات جدید سرمایه‌گذاران استراتژیک وجود دارد که برای سرمایه‌گذاران درون مؤسسه، بازوهای خدماتی هستند که در بین این سرمایه‌گذاران هم‌افزایی ایجاد می‌کنند.
Venture Portal
معبر کسب و کار مخاطرپذیر
معبرهای کسب و کار مخاطرپذی، وب‌سایت‌های online یا شبکه‌های خارجی هستند که یک شبکه متشکل از کارآفرینان، مشاوران و سرمایه‌گذاران را ایجاد می‌کند. این سایتها به منزله سکوی پرتاب برای کارآفرینان می‌باشند و کارآفرینان می‌توانند به واسطه این سایت‌ها طرح کسب و کار و دیگر ملاک‌های ارزشی (توسط سرمایه‌گذاران) را عرضه کنند. این سایت‌ها می‌توانند در همه زمینه‌ها و مراحل تحویل کسب و کار مخاطرپذیه، سودآور باشند.
Venture Portal
معبر کسب و کار پر مخاطره
معبر کسب و کار پر مخاطره وب سایت‌های online یا شبکه‌های خارجی هستند که یک شبکه کارآفرین، مشاوران و سرمایه‌گذاران را ایجاد می‌کند. این سایت‌ها این امکان را به کارآفرین می‌دهند تا سکوی پرتاب ، طرح کسب و کار و دیگر ملاک‌های ارزش‌یابی توسط سرمایه‌گذاران را عرضه کنند و یا در جستجوی یاری از مشاوران برآیند. این سایت‌ها می‌توانند به تماس‌های کسب و کار مخاطره جویانه محلی و منابع جهانی کمک کنند که در همه زمینه‌ها و مراحل تحول کسب و کار پر مخاطره می‌توانند سودآور باشد. این سایت‌ها هم‌چنین رویدادهای شبکه‌های offline را در پیوند با شبکه‌های online ایجاد می‌کنند.
virtual business incubators
مراکز رشد کسب و کار مجازی (پارک‌های فناوری)
مراکز رشد کسب و کار مجازی (پارک‌های فناوری) در یک فضای هم افزا خدمات قابل دسترسی تهیه می‌کنند. آن‌ها شرکت‌ها را با یکدیگر، با مشتریان، تأمین‌کنندگان، شرکا و مدیریت اجرایی مراکز رشد مجاز از طریق اینترنت، تبادل داده‌های الکترونیکی، ویدئو کنفرانس و غیره وصل می‌کنند.
Virtual Business Incubators
مراکز رشد کسب و کار مجازی
این مراکز رشد، بدون اینکه شرکت‌ها را در جای خاص اسکان دهند خدماتی به آنها ارائه می‌دهند. آنها شرکت‌ها را با یکدیگر، با مشتریان، تأمین‌کنندگان، شرکا و مدیریت اجرایی مراکز رشد از طریق اینترنت، تبادل داده‌های الکترونیکی، ویدئو کنفرانس و … وصل می‌کنند.
Virtual Company
شرکت مجازی
شرکت مجازی محلی است که از تجمع منابع و امکانات فراهم شده توسط چند شریک یا “دست اندرکار شرکت مجازی”، به منظور تولید یک محصول و یا خدمت به‌صورت دائم یا موقت ایجاد می‌شود.
Virtual Incubators
مراکز رشد مجازی
مراکز رشد مجازی به منزله «نسل دوم» مراکز رشد قلمداد می‌شوند. این مراکز رشد بر مخاطرات غیر مالکیتی استوارند که به سرمایه‌گذاری‌های ثابت پایین‌تری نیازمندند و به عنوان روشی محتمل در خدمت‌رسانی به SME‌هایی تلقی می‌شوند که در مناطقی با فضای محدود مشغول به کارند. اغلب یک دانشگاه یا یک مرکز پژوهشی میزبان مراکز رشد مجازی است. این مراکز با توجه به ظرفیت‌شان در عمل کردن هم در شکل صنعتی یا در چهار دیواری (سنتی) و بیرون از دیوار (مجازی) مشخص می‌شوند. این مراکز در صورتی مجازی یا «بیرون از دیوار» شناخته می‌شوند که به مؤسسات تازه تأسیسی خدمت‌رسانی کنند که آن‌ها را در داخل مجموعه مرکز رشد میزبانی نمی‌کنند. آن‌ها معمولاً از طریق کامپیوتر و شبکه‌های ارتباطات از راه دور، ارتباطاتی خارجی با شرکت‌ها برقرار می‌کنند. اغلب مراکز رشد مجازی فــناوری مدار هستند و به تبدیل پژوهــش به محصولات دارای بازار معــطوف می‌باشند. ارائه خدمات پیش ـ مرکز رشد و پس ـ مرکز رشد، بطور طبیعی این مدل تلقی می‌شود. نمونه‌هایی از مراکز رشد مجازی در کشورهای مختلف از جمله برزیل، روسیه و استرالیا وجود دارد.
Vulture Capitalist
سرمایه گذار
عبارتی است غیر معمول برای سرمایه گذارانی که از نوآوران و مخترعین که در اجرائی کردن و عملی کردن اختراع خود ناتوانند حمایت می کنند
Working Capital
سرمایه در گردش
مقدار دارایی جاری یک شرکت منهای بدهیهای جاری آن شرکت. بخشی از سرمایه یک شرکت که در معاملات تجاری صرف می شود. این سرمایه شامل دارایی های جاری مثل (سهام تجاری و صندوق ) منهای بدهیهای جاری است. در یک چرخه تجاری معمول _ تامین کالاها توسط تامین کننده ، حراج سهام به بدهکاران و استفاده از صندوق برای پرداخت به تامین کنندگان _ سرمایه در گردش مجموع داراییهای درگیر است
Working Capital
سرمایه در گردش
به سرمایه ها و داراییهای جاری یک شرکت اقتصادی و تجاری که برای انجام عملیات تجاری صرف می کند گفته می شود. تفاضل و تفاوت میان داراییهای شرکت و بدهی های جاری را سرمایه در گردش گوینداصطلاحات کارآفرینی به عربی و انگلیسی
Business Park
پارک کسب و کار
مجموعه ای ازشرکتها با فعالیتهای کم و بیش مرتبط،که در مجاورت هم از مزایای همیاری و هم افزایی بهره برداری می کنند.
Business Plan
طرح کسب و کار
طرح کسب و کار، یک سند برنامه ریزی است که فعالیت های یک بنگاه را برای دوره زمانی مشخص بطور خلاصه بیان می کند. این طرح رابطه عوامل کسب و کار را با وام دهندگان و غیره برقرار می کند. اساس مدیریت بنگاه را پایه ریزی می نماید و معیاری را از طریق سنجش پیشرفت و ارزیابی تغییرات ارائه می کند. یک طرح کسب و کار شامل شرحی از شرکت، صنعت، محصول یا خدمات، پیش بینی بازار فروش، تیم مدیریت، موارد کلیدی عملیات، برآوردهای مالی و میزان پول مورد نیاز و هدف از هزینه آن می باشد. موسسه وام دهنده یا سرمایه گذار می تواند به هنگام تامین بودجه مورد نیاز درخواستها و سئوالات خاصی از محتویات طرح کسب و کار داشته باشد
Business plan
طرح کسب و کار/برنامه تجاری
مکتوبی که روش و روال مورد انتظار اقدام برای یک دوره ویژه از کسب و کار را شرح می‌دهد. این مکتوب معمولاً شامل فهرست تفصیلی و تحلیل مخاطرات و عدم قطعیت‌هاست. در کسب و کارهای کوچک باید محصولات پیشنهاد شده، بازار، صنعت، خط‌ مشی مدیریتی، خط مشی بازاریابی، نیازهای تولید و مالی بررسی شوند. اغلب از طرح کسب و کار به عنوان بروشوری برای وام دهندگان و سرمایه‌گذاران بالقوه استفاده می‌شود. راهبرد کسب و کار (مورد استفاده در عملیات کسب و کار شرکت برای افزایش پول و غیره) برنامه‌ای که سمت و سوی روشنی از کسب و کار به دست می‌دهد، به گونه‌ای که آن را با همه جنبه‌های اجرایی کسب و کار مرتبط می‌سازد. طرح تجاری شامل پیش‌بینی جریان نقدینگی، راهبرد بازاریابی، مدیریت و ایتم‌های عملیات است. طرح کسب و کار، سندی است که مدیریت شرکت در مورد جزئیات گذشته، حال و آینده شرکت تهیه می‌کند و معمولاً برای جذب سرمایه‌گذاران طراحی می‌شود. طرح کسب و کار باید فروش، پیش‌بینی جریان نقدینگی، هدف‌ها، راهبردها، مشتریان، محصولات و غیره را در بر گیرد. برنامه‌ای که به منظور تعریف راهبرد آینده و توسعه مالی یک کسب و کار تهیه می‌شود. طرح کسب و کار معمولاً یک یا چند دوره را پوشش می‌دهد. مراحل شکل‌گیری شرکت
Business technical assistance
کمک فنی کسب و کار
این کمک ها به یک فرد کارآفرین برای پرداختن به چالش های پیش رو و خاص و یا نیازهای وی مانند تدوین طرح کسب و کار یا تجزیه تحلیل مشکلات بازاریابی یا تولید محصول ارائه می گردد. هنگام تاسیس یک بنگاه، مراقبت و حمایت به تشخیص سریع نیازهای مشخص و پیش رو کمک می کند. اغلب این کمک بر صورت یک به یک به قالب مشاوره می باشد
Business training
آموزش کسب و کار
آموزش کسب و کار معمولاً در یک کلاس درس یا ساختار گروهی ارائه می شود و به موضوعات کلی کسب و کار می پردازد
CBO(Community Based organization)
سازمان های اجتماعی
سازمانی است که به صورت غیرانتفاعی، خصوصی یا دولتی تحت پوشش قوانین تشکیل می شود. این سازمانها برای رفع نیازهای جامعه از طریق صندوقهای خصوصی یا دولتی تاسیس می گردد
CDC(Community Development Corporation / Certified)
شرکتهای توسعه اجتماعی
سازمانهای غیرانتفاعی هستند که فعالیتهای توسعه اقتصادی را از طریق سیستم های حمایتی کسب و کار،به جوامع ارائه می کنند. این فعالیت ها از کسب و کار های خرد، صادرات، واردات تا راه اندازی کسب و کار های شخصی، اشتغال و تامین مستغلات گسترده می باشد
Certified Development Corporations
شرکتهای توسعه رسمی
نوع متفاوتی از سازمانها هستند که معمولاً برنامه های مالی گوناگونی برای بنگاههای متوسط تا بزرگ ارائه می نمایند. شرکتهای توسعه جوامع محلی اغلب با یک پروژه اولیه CHDO تشکیل می شوند و امور مالی بنگاههای خرد رسیدگی می کنند
Classical business incubators
مراکز رشد کلاسیک کار و کسب
مرکز رشد کلاسیک کار و کسب، می‌تواند یک واحد نوپا و مراقبتی باشد. یک اجتماع یا کارگاه و بنگاه. مرکز رشد کلاسیک کسب و کار ساختمان، تأسیسات زیربنایی، و دامنه‌ای از خدماتی که می‌تواند توانایی‌های افراد را برای شروع و اداره عملیات در خلال دوره اولیه توسعه بهبود بخشد، فراهم می‌آورد.
Clustering and networking
خوشه‌سازی و شبکه‌سازی
در دهه ۱۹۹۰، خوشه‌سازی و شبکه‌‌سازی در توسعه SME اهمیت فزاینده‌ای یافتند. از طریق خوشه‌ها و شبکه‌های کاری، SMEها می‌توانند به نیروی کاری با تحصیلات بالا و مجرب دست یابند و خدمات شغلی خود را شامل خدمات مراکز رشد و امکانات خدمات رسانی کسب و کار توسعه بخشند. خوشه‌ها، توده‌ای از SMEها هستند که در مجاورت جغرافیایی با یکدیگر و در یک بخش کار می‌کنند. در این وضعیت خوشه‌های مناسبی از کسب و کار مکمل یکدیگر وجود دارند که اثربخش‌تر و قابل دوام‌تر از مراکز رشدی هستند که دارای انواع کسب و کار می‌باشند. چنین فرصت‌هایی امکان تخصصی‌سازی، سازگاری، نوآوری و رقابت را فراهم می‌آورد.
Clusters
خوشه های اقتصادی
گروهی از سازمانها و شرکتها در صنایع مرتبط که دارای ارتباط اقتصادی زنجیره ای با یکدیگر هستند، زیرا بین هم خرید و فروش می نمایند و یا از مهارتها و زیر ساختهای یکسانی در یک ناحیه استفاده می نمایند
Commercialisation; commercialising
تجاری سازی
ایجاد فرصتهای کسب و کار سودآور، از طریق اختراعات علمی و نتایج تحقیق و توسعه معرفی یک محصول یا خدمات به بازار برای سودآوری. این عبارت معمولاً به فرایندها، محصولات و اختراعات جدیدی که روانه بازار می شود اشاره می کند
Community- based business or enterprise
شرکت یا بنگاه اجتماعی
فعالیت اقتصادی که توسط فرد یا گروهی از افراد در جامعه ای خاصی انجام می گیرد که به نیاز مشاهده شده در اآن اجتماع می پردازد. اغلب این بنگاهها نقش مهمی از لحاظ ساختاری در تامین مسکن، اشتغال و آموزش بیکاران و فقر ایفا می کنند
Community Development loan fund (CDLF)
صندوق توسعه وام اجتماعی
یک واسطه مالی است که سرمایه را قرض می گیرد و آن را به افراد کم درآمد جهت تأمین اجاره بهای مسکن، کسب و کارهای بر پایه جامعه،تهیه خانه، بنگاه های خرد و توسعه جامعه وام می دهد. بعضی از CDLF ها هم چنین به وام‌گیرندگان کمک فنی جهت تضمین ارائه می نمایند تا مهارتها و منابع لازم را برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی کسب کنند
Company
شرکت، بنگاه
یک بنگاه اقتصادی که، هویت قانونی مجزایی از اعضایش دارد، و به عنوان یک واحد مستقل و بر اساس سهمی که اعضا دارند، فعالیت می کند
Core Skills
مهارتهای اصلی
شامل مهارتها و فرایندی است که عامل خصوصیات توسعه فردی و اجتماعی می گردد و که همه کودکان و بزرگسالان در زندگی روزمره و کاری خود به آن نیاز دارند
Corporate Angels
فرشتگان گروهی
این سرمایه‌گذاران خصوصی از پول بازخرید (بازنشستگی پیش از موعد خود) که از سمت‌های مدیریت ارشد اسبق خود در شرکت‌های بزرگ تأمین می‌شود، استفاده می‌کنند تا سرمایه‌ای کارآفرینانه تهیه کنند. به طور معمول، آنها در جستجوی سمت مدیریت ارشدی در کار سرمایه‌گذاری هستند و مایلند هر بار تنها در یک سرمایه‌گذاری شرکت داشته باشند. آنها معمولا یک میلیون دلار در حساب پس‌انداز خود دارند و در دامنه ۲۰۰٫۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند.
Corporate angles
فرشتگان گروهی
این سرمایه‌گذاران خصوصی از پول بازخرید یا بازنشستگی پیش از موعد خود استفاده می‌کنند تا سرمایه‌ای کارآفرینانه تهیه کنند. به طور معمول، آن‌ها در جستجوی یک مدیریت ارشد در کار سرمایه‌گذاری هستند و مایلند هر بار در یک سرمایه‌گذاری شرکت داشته باشند. آن‌ها معمولاً ۱ میلیون دلار در حساب پس‌انداز خود دارند و در دامنه ۲۰۰٫۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند.
Corporate Incubators
مراکز رشد همکار
معمولاً برای حمایت عمومی از افراد خلاق و مکتشف و مخترع و کارآفرین با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌های خاص، از جمله جذب و توسعه فناوری‌های جدید برپا می‌گردد و معمولاً ویژگی بین رشته‌ای دارد. سودآور کردن فرآیندهای تولید از جمله راهبرد بلند مدت این نهادهاست.
Corporate Venture Incubator
مرکز رشد کسب و کار گروهی پر مخاطره
این گروه از مراکز رشد، یکی از موفق‌ترین و رو به رشدترین مدل‌های مراکز رشد است. شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های کوچک را می‌گیرند و به آن ها پول، تجهیزات، کارشناسان و شاید منابع فروش از این سهام را در آن شرکت‌ها، ارائه دهند
Currnt assets
داراییهای جاری
پول نقد ، سرمایه و داراییهایی که قابل انتقال به صندوق هستند. این داراییها می توانند اسناد ، اوراق قرضه ، اوراق بهادار، گواهی سپرده ها ، دیگر سرمایه های صندوق بیمه نامه عمر ، صورت اموال و داراییهای نامنقول مانند، نام و آرم تجاری و سرقفلی باشند
Dotcom Incubators
مراکز رشد دات. کام
مراکز رشد دات‌کام، مدلی با ویژگی‌های معین ارائه می‌دهند. مراکز رشد دات‌کام یا تسریع‌کنندگان کسب و کار اینترنتی، تحت «موج» اقتصاد جدید شکل گرفته‌اند و پدیده‌ای کم و بیش تازه، ولی شناخته شده در بازارهای توسعه یافته، به ویژه ایالات متحده می‌باشند. این مراکز رشد با جهت‌گیری قوی سرمایه مخاطره‌پذیر و دوره‌های کوتاه‌تر رشد (چند ماه تا ۲-۳ سال) مشخص می‌شوند. تعدادی از مراکز رشد دات‌کام در بازارهای دارای رشد سریع در حول و حوش سال ۱۹۹۹ ظهور یافتند. برخی افراد این دسته از مراکز رشد را به عنوان نسل چهارم مراکز رشد در نظر می‌گیرند. توسعه بالقوه این دسته از مراکز رشد که با سطوح بالای خطرپذیری و نرخ مرگ و میز بالا همراه است، تاکنون به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به قدر کفایت مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
Dotcom Incubators
مراکز رشد Dotcom
مراکز رشد Dotcom نمایی از یک مدل کسب و کار، با ویژگی‌های منحصر به فرد هستند که تحت جنبش اقتصاد نوین به وجود آمده‌اند. مراکز رشد Dotcom یا به بیان دیگر “تسریع‌کنندگان اینترنتی کسب و کار” پدیده‌ای کم و بیش تازه و در عین حال مشهور در بازارهای توسعه یافته، به ویژه ایالات متحده می‌باشند. ویژگی ممتاز این مراکز، توجه خاص آنها به سرمایه‌های مخاطره‌ای و به ویژه دوره‌های کوتاه رشد (۶-۹ ماه به جای ۲-۳ سال) می‌باشد.
Early Stage (First Stage)
مرحله آغازین (مرحله اول)
تأمین مالی برای شرکت‌هایی فراهم می‌آید که سرمایه اولیه و سرمایه‌گذاری برای شروع تولید و فروش را در مقیاس تجاری گسترش دهند.
Economic development
توسعه اقتصادی
فرایند پایدار ایجاد ثروت که در چارچوب شاخص های جامعه عمل می‌کند تا کارایی و اثربخشی بهره برداری از منابع جامعه را برای سود اقتصادی جامعه محلی به حداکثر برساند. به زبان ساده فرایند خلق ثروت می باشد
Economic development incubators
مراکز رشد توسعه اقتصادی
این نوع از مراکز رشد به سبب فقدان تنوع در اقتصاد منطقه و ناحیه ایجاد گردید. هدف این دسته از مراکز رشد توسعه اقتصادی و ایجاد رونق کسب و کار و تجارت منطقه است.
Eggubator
اگیوباتور/ تخم‌مرغی شکل
یک الگوی جدید عملیاتی از مرکز رشد کسب و کار که گزاره ارزشی آن بر شراکت و اتحاد استوار است و از شبکه‌های کاری و برنامه‌های نظارتی دائمی پی‌ریزی شده است. جدیدترین مدل مراکز رشد کسب و کار، مدل اگیوباتور است که نقاط قوت همه مدل‌های پیش گفته را داراست. در عین حال آن‌ها را ارتقا داده است و هم‌چنین اتحادها و مشارکت‌هایی تعیین شده با خارج و نیز با فارغ‌التحصیلان و شرکت‌های زایشی خود برقرار می‌کند. این مدل دارای یک ساختار حلقوی است، یعنی یک هسته مرکزی نیرومند که جریان مطلوب اطلاعات را به صورت عمودی و در مدارهای چند لایه‌ای ضمانت می‌کند و هم‌چنین امکان جریان آزاد اطلاعات را در بالاترین سطح کیفی در لایه‌های افقی و عرضی و چند سویه فراهم می‌آورند. مراکز رشد دارای چنین مدلی، دامنه وسیعی از خدمات را ارائه می‌دهند: اتحادها و مشارکت‌های ایجاد شده این مراکز را تعیین می‌کند، یک شبکه کاری کارآفرین بی‌نقصی به دست می‌دهد که امکان دسترسی به خدمات موردنیاز را در هر زمان برای افراد فراهم می‌آورند. این تعاملات ساختاری پیچیده نیازمندی‌های مشتریان را به بهترین وجه ممکن برآورده می‌سازد، ولی از آنجا که لزوماً به سهولت قابل کاربرد یا مدیریت نیسند، برای مخاطره جویان امری خطیر محسوب می‌شود. این اتحادها و مشارکت‌ها هم‌چنین دارای منابع مالی داخلی هستند که به سامانه وارد می‌شود. مراکز رشد منطبق با الگوی اگیوباتور را می‌توان با تخم‌مرغ مقایسه کرد. تخم‌مرغ دارای زرده، سفیده، پوسته داخلی و پوسته سخت خارجی است (یعنی دارای ساختاری چند لایه‌ای و چند بعدی است). برای حصول درکی روشن و عینی از این مدل لایه‌های آن در سطور زیر ارائه می‌شوند: لایه مرکزی این لایه در برگیرنده هیئت مدیره است. این لایه از نظر ماهیت، والد شرکت، تهیه کننده خدمات، منبع شبکه کاری و حمایت، خاستگاه و بستر پرورش است. رشد یابنده‌ها نیز در لایه مرکزی قرار دارند. آن‌ها مشتریان مرکز رشد هستند که ائتلافی از فارغ‌التحصیلان، مشتریان خارجی یا شرکای متحد را شکل می‌دهند. گروه‌های اخیر ارتباط نزدیکی با مرکز رشد، رشد یابنده‌های مرکز و لایه بعدی شامل خانواده‌های شرکتی، فارغ‌التحصیلان و شرکت‌های زایشی دارند و هم‌چنین با مشتریان خارجی، پیمانکاران حرفه‌ای، اجتماع، دولت و سرمایه‌‌گذاران ارتباط مستقیم و غیرمستقیمی دارند. خانواده‌های شرکتی، فارغ‌التحصیلان و شرکت‌های زایشی لایه‌ بعدی این مدل را تشکیل می‌دهند. بنابر پاره‌ای از تعاریف، آن ها واسطه‌ها، شرکای متحد یا گروهی از شرکت‌های سرمایه‌گذار هستند که کسب و کار اولیه آن ها خدمت‌رسانی به مشتریان مرکز رشد است. در این لایه هم‌چنین مؤسسات خدماتی تخصصی دیده می‌شوند که در موفقیت خود مرکز رشد سرمایه‌گذاری کرده‌اند و گاه با سهام‌هایشان در یک رشد یابنده در موفقیت مرکز رشد سهیم بوده‌اند. این شرکت‌ها می‌توانند به عنوان مشاوران (مدیران ارشد اجرایی و مؤسسات، اعضای هیئت مدیره / هیئت مشاوران هستند) از طریق خدمات‌رسانی، مربی‌گری، نظارت و سرمایه‌گذاری با رشد یابنده‌ها ارتباط مستقیم برقرار کنند و با شرکای خانواده‌های شرکتی، سایر فارغ‌التحصیلان، شرکت‌های زایشی و پیمانکاران بالقوه ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیم برقرار سازند. لایه خارجی در خارجی‌ترین لایه، سایر شرکت‌های خدماتی تخصصی دیده می‌شوند که با مرکز رشد، جامعه، مشتریان تجاری مرکز رشد، دولت و آژانس‌های سرمایه‌گذاری ارتباط / شراکت بازتری دارند. مشتریان خارجی تعاملات پیچیده مستقیم و چند بعدی مستقیم و ارتباطات چند وجهی با رشد یابنده‌ها، پیمانکاران خارجی تخصصی، جامعه، دولت، سرمایه‌گذاران و تعاملات مستقیم با خود مرکز رشد، رشد یابنده ها، فارغ‌التحصیلان، شرکت‌های زایشی و خانواده‌های شرکتی دارند. پیمانکاران خارجی تخصصی نیز تعاملات پیچیده، چند سویه و ارتباطات چند وجهی با همه دسته‌های پیش گفته دارند. جامعه نیز تعاملات پیچیده چند وجهی و ارتباطات چند سویه با همه دسته‌های بالا و زیر دارد. دولت تعاملات پیچیده چند وجهی و ارتباطات چند سویه با مرکز رشد، رشد یابنده‌ها، فارغ‌التحصیلان، شرکت‌های زایشی و خانواده‌های شرکتی دارد. اما با سایر دسته‌هایی که خارج از رشد کسب و کار هستند نیز مرتبط می‌باشند. سرمایه‌گذاران تعاملات مستقیم و یا غیرمستقیم با مرکز رشد، رشد یابنده‌ها، فارغ‌التحصیلان، شرکت‌های زایشی و خانواده‌های شرکتی و نیز تعاملاتی چند وجهی با همه دسته‌های بالا دارد.
Eggubator operational model
مدل عملیاتی Eggubator
جدیدترین و در عین حال پیچیده‌ترین مدل مرکز رشد کسب و کار مدل عملیاتی Eggubator می‌باشد. مدل Eggubator با بهره‌گیری از نقاط قوت مدل‌های Hub و Eggubator و Portal و ارتقای آنها و رفع نقاط ضعفشان از لحاظ ایجاد اتحادهای اختصاصی و مشارکت‌های جهت‌دار چه در مرکز رشد و چه در خارج از مرکز رشد، مدلی جامع و چندجانبه به‌وجود می‌آورد .Eggubatorدارای ساختاری اوربیتالی می‌باشد. از این نظر که این مدل دارای هسته‌ای منسجم و نیرومند است که امکان جریان یافتن اطلاعات را به‌صورت عمودی به‌وجود می‌آورد و از سوی دیگر، وجود مدارهای چند لایه امکان گردش اطلاعات را با کیفیت بالایی، هم به‌صورت افقی و هم به‌صورت چند سویه فراهم می‌آورد.
e-incubator/ portal/
معبر (یا مرکز رشد مجازی)
یک الگوی عملیاتی جدید از مرکز رشد کار و کسب در جایی که همه خدمات و برنامه‌ها در فضای رشد مجازی با تسهیلات فیزیکی میزبان عرضه می‌شود. از تسهیلات فیزیکی، عمدتاً سخت‌افزار، کارکنان فنی، اجرایی و مدیریتی مرکز رشد در عملیات ورودی استفاده می‌شود. معبر؛ گونه جدیدی از مرکز رشد کسب و کار است که اغلب خودشان نوپا بوده‌اند (بیش از یک یا دو سال از عمرشان نمی‌گذرد). از این رو، آن‌ها سابقه مستندی ندارند، گرچه به سرعت رو به افزایش هستند. مراکز رشد دارای مدل عملیاتی معبر دامنه گسترده‌ای از خدمات الکترونیکی را از طریق اینترنت مهیا می‌سازند. آن‌ها اتحادهای مجازی می‌آفرینند و خدمات سرمایه‌گذاری محدودی فراهم می‌آورند. نقطه قوت عمده مراکز معبر سهولت دسترسی به گستره‌ای از خدمات، بدون هزینه‌های اجرایی مربوط به تسهیلات فیزیکی و جستجوی آسان شرکا و مشتریان در سراسر جهان است. مهمترین کاستی‌ مراکز رشد دارای مدل معبر، فقدان تعامل‌های انسانی با مشتریان است، موضوعی که مشتریان علاوه بر دریافت خدمات خواستار آنند.
Embryo Company
شرکت رویان
شرکتی که هنوز در مرحله شناسایی سهامداران است
Emergence (From incubators)
شرکت فراغت یافته از مرکز رشد
کسی که رشد یافته و از مرکز رشد خارج می شود
Enterprise
بنگاه اقتصادی
مجموعه ای از بنگاه‌های یک شرکت مادر است که این بنگاه ها می‌توانند مستقل و منحصر فعالیت کنند، یا شرکتهایی وابسته یا مربوط به شاخه ای دیگر که با مالکیت و مدیریت یکسان باشند
Enthusiast Angels
فرشتگان مشتاق
این گروه از فرشتگان(یاری‌رسانان) از همتایان کارآفرین خود کمتر حرفه‌ای هستند. از آنجایی که این سرمایه‌گذاران سال‌های آخر کار خود را سپری می‌کنند، بیشتر به عنوان سرگرمی در مؤسسات سرمایه‌گذاری می‌کنند. آنها مایلند که مبالغ کمتری از همتایان سرمایه‌گذار خود (حدود ۱۰۰٫۰۰۰ دلار) در تعدادی شرکت سرمایه‌گذاری کنند. آنها با سرمایه‌هایشان فعالانه در کسب و کار مشارکت نمی‌کنند.
Entrepreneur
کارآفرین
کسی که خطر مالی شروع، اجرا و مدیریت یک کسب و کار یا وظیفه خاصی را بعهده می‌گیرد. یک کارآفرین کسی است که مخاطرات کسب و کار را بعهده می گیرد، نظم می بخشد و اداره می کند، بعضی اوقات همان مدیر اجرایی یا مالک بنگاه است
Entrepreneurial Angels
فرشتگان کارآفرینانه
فعال‌ترین فرشتگان ، فرشتگان کارآفرینانه هستند. آنها مبالغ هنگفتی (معمولا ۲۰۰٫۰۰۰ تا ۵۰۰٫۰۰۰ دلار) سرمایه‌گذاری می‌کنند. آنها خود مایل بوده‌اند که کارآفرینان موفقی شوند و از این رو در جستجوی روش‌هایی برای تنوع بخشیدن به سهام اوراق بهادارشان یا گسترش شغل فعلی خود هستند تا این که جویای یک شغل تازه باشند.
Entrepreneurial Angels
فرشتگان کارآفرین
فعال‌ترین سرمایه‌گذاران فرشتگان هستند.‌ آن‌ها مبالغ هنگفتی، معمولاً ۲۰۰٫۰۰۰ تا ۵۰۰٫۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند. آن‌ها مایلند خودشان کارآفرینان موفقی شوند و از این رو در جستجوی روش‌هایی برای تنوع بخشیدن به سهام اوراق بهادارشان یا گسترش شغل فعلی خود هستند تا این که جویای یک شغل تازه باشند.
Entrepreneurs
کارآفرینان
کارآفرین کسی است که فرصتی را کشف و برای پیگیری و تحقق آن، سازمان مناسبی را ایجاد می‌کند. کارآفرین کسی است که عمدتاً به منظور کسب سود و رشد، کسب و کاری را تأسیس و اداره می‌کند که مشخصات اصلی آن نوآوری و مدیریت استراتژیک است. کارآفرین کسی است که سیاستگذاری کسب و کار با اوست و به حساب خود ریسک مالی آن را به عهده می‌گیرد. کارآفرین کسی است که مؤسسه اقتصادی، خصوصاً‌ کسب و کاری را که معمولاً مستلزم ابتکار و ریسک قابل توجهی باشد سازماندهی و اداره می‌کند. کارآفرین کسی است که تقاضا را پیش‌بینی می‌کند و خطر ناشی از نوسانات آن را به عهده می‌گیرد. در فرآیند تولید، عامل سازماندهی و تصمیماتی است از این قبیل: چه تولید شود، چقدر تولید شود، با چه روشی تولید شود. کارآفرین کسی است که فرصت‌ها را تشخیص می‌دهد، منابع مورد نیاز را جمع‌آوری می‌کند، طراحی و اجرای نقشه‌ای عملی را به عهده می‌گیرد، نتایج به دست آمده را به موقع و با روشی منعطف جمع‌آوری می‌کند. کارآفرین کسی است که تولید را سازماندهی می‌کند (مشاغل واسطه‌ای و بورس بازی مشمول این تعریف نیست). کارآفرین کسی است که توانایی آن را دارد تا فرصت‌های کسب و کار را ببیند و آنها را ارزیابی کند، منابع لازم را جمع‌آوری و از آنها بهره‌برداری نماید، و سپس عملیات مناسبی را برای رسیدن به موفقیت پی‌ریزی نماید. کارآفرین کسی است که شرکتی را تأسیس یا قسمتی از کار را که باید انجام شود مرتب می‌کند و به امید کسب سود، ریسک‌های کسب و کار را می‌پذیرد. کارآفرین، کارفرمایی است که ریسک و مدیریت کسب کاری را به عهده می‌گیرد. کارآفرین یعنی کارگشا، مقدم شرکت، مؤسس شرکت، پیشقدم در تأسیس. کارآفرین کسی است که ترکیب جدیدی از وسایل تولید و اعتبار بنگاه‌ اقتصادی (Enterprise) را به عهده می‌گیرد، چه درون یک سازمان و چه به صورت مستقل و آزاد. کارآفرین کسی است که با معرفی محصولات و خدمات جدید، ایجاد شکل‌های جدیدی از سازمان، یا بهره‌برداری از مواد اولیه جدید، وضع یا نظم اقتصادی موجود را به هم می‌ریزد. کارآفرین شخصی است که می‌تواند ارزش منابع – نیروی کار – مواد خام موردنیاز و دیگر عوامل مداخل در امر تولید را پیش از آنکه دارای روند افزایش غیرقابل کنترل گردند دستخوش تغییر و تحول نماید. یا به عبارتی کارآفرین به فردی اطلاق می‌گردد که کسب و کاری را آغاز کرده و به انجام می‌رساند وی توانایی سازماندهی و توسعه کار خودش را داراست. نوآوری و ابداع عمده‌ترین خصوصیت و ویژگی کارآفرینی، و خلاقیت، هسته مرکزی فعالیت‌های کارآفرین است. کارآفرینی عبارت است از فرآیند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره‌گیری از فرصت‌ها. (برگرفته از فرهنگ لغات تهیه شده در سازمان اشتغال) Entrepreneur، واژه‌ای است که با ریشه فرانسوی، به معنای «کسی که عهده‌دار انجام کار و وظیفه‌ای است.» این واژه برای اطلاق به هر کسی مورد استفاده قرار می‌گیرد که عهده‌دار مدیریت و سازمان، مشتمل بر اقدامات مستقل، مخاطره‌پذیر و فرصت برای کسب منفعت می‌باشد. به طور معمول، یک کارآفرین شوق شروع یک کسب و کار را دارد؛ زیرا او آن دسته از نیازهای مشتریان را که تأمین نشده‌اند، درک می‌کند. گاه از این حوزه نیاز به نام «فرصت مناسب» یاد می‌شود که معمولاً می‌تواند به عنوان یک بیان مسئله بیان شود. مانند «هیچ منبعی وجود ندارد که از شکست کارآفرینان وب – مدار حمایت به عمل آورد.» در حقیقت، این بیان مسئله به تازگی پایه‌ای برای شروع و راه‌اندازی کسب و کار وبی است. از زمان آغاز کار شبکه گسترده جهانی (www) راه‌اندازی و شروع کسب و کار کامپیوتری به طور فزاینده‌ای رو به تزاید است. کارآفرینی فرآیند پویای ایجاد ثروت انبوه است. این ثروت را افرادی ایجاد می‌کنند که فرض می‌شود از نظر ارزش، زمان و یا تعهد شغلی ارزش آفرینی برای محصول یا خدمات خطرپذیری بالایی دارند. خود محصول یا خدمت ممکن است منحصر به فرد باشد یا نباشد، اما کارآفرین با تأمین و تخصیص منابع و مهارت‌های ضروری تا حدودی به آن ارزش می‌بخشد. ویژگی‌های کارآفرینی مطمئن به خود و خوش بین با انرژی و با نشاط توانا در محاسبه خطر، خلاق، نیازمند پیشرفت پاسخ‌گویی مثبت به چالش‌ها، رهبری پویا منعطف و توانا در سازگارشدن، آغازگر مطلع از بازار، کاردان و پیگیر توانا در کنار آمدن با دیگران، آینده نگر ذهنی مستقل، پاسخگو به انتقادها دانش باز و همه فن حریف
Entrepreneurship
کارآفرینی
کارآفرینی بطور خلاصه عبارت از فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره‌گیری از فرصت‌ها.
Evaluation
ارزیابی
فرایند مستمری است که توسط یک شخص ثالث، سازمان یا مشتری اجرا می گردد. این فرایند معیارهای کمی و کیفی مربوط به میزان دستیابی به مقاصد از پیش تعیین شده و اهداف برنامه ها، کیفیت مدیریت و تغییرات بنیادین را ارائه می‌کند، این بازخورد برای برنامه‌ریزی و اجرای تغییرات مطابق با اهداف تعیین شده به کار می رود.ارزیابی برای حمایتهای عمومی و سرمایه گذاری جاری در برنامه های بنگاه های خرد ضروری است. لازم کارشناسان بیروین برای برنامه ریزی و اجرای ارزیابی های معتبر به کار گرفته شوند
Exit
خروج
فروش یا مبادله میزان قابل توجهی از مالکیت شرکت به صورت نقدی، بدهی یا سهم به شرکتهای دیگر.
Exit of Incubator
خروج از مرکز رشد
مرحله ای که مرکز رشد به عنوان سهامدار از ساختار یک شرکت پرورش یافته در مرکز رشد خارج می گردد
Exit route
روش خروج
روشی که توسط یک سرمایه گذار جهت نقد کردن سرمایه گذاریش انجام می شود
Exit strategy
راهبرد خروج
روشی که سرمایه گذار مخاطره پذیر یا مالک بنگاه برای بهره بردای از سرمایه گذاری خود در یک شرکت، اتخاذ می کند. راهبرد خروج هم چنین «فعالیت نقدنمودن» نامیده می شود
Expansion
بسط و گسترش
شرکت در این مرحله با عرضه محصول، درآمد کسب می‌کند و قصد توسعه بازار و یا توسعه محصول را دارد.
Expansion
مرحله گسترش
شرکت از محصول تولیدی درآمد کسب می‌کند و محصولات و تنوعات آن را در حوزه‌های جدید گسترش می‌دهد
Export processing zones
مناطق آزاد صادرات
مناطق آزاد صادرات برای توسعه صادرات و تجارت بالقوه خارجی سودمند است و به طور کلی این مناطق پیوند بهتری با جامعه بین‌المللی دارند. اگرچه نشان داده شده است که این مناطق به طور بالقوه در سطح ناچیزی جامعه محلی را تقویت می‌کنند. با این حال، این مناطق از طریق تسهیل خدمات شغلی، تدارک دستیابی به تأسیسات زیربنایی و تهیه مشوق‌های مالیاتی به جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی اهتمام دارند. این مناطق هم‌چنین در اشتغال‌زایی و بهبود موازنه حقوق و دستمزد نقش دارند.
First Generation
نسل اول
این نسل عموماً با مؤلفه «دارایی واقعی» و مجاورت با مؤسسات پژوهشی یا محیط‌های فنی دانشگاهی مشخص می‌شوند. مراکز رشد این نسل با مجموعه‌های جدید ساختمانی، نظیر پارک‌های علم و فناوری یا قطب‌های فناوری یا با واگذاری ساختمان‌های متروک و رها شده (نظیر مجتمع‌های صنعتی) ایجاد می‌شوند. مؤلفه «دارایی واقعی» اغلب حاکی از سرمایه‌گذاری دولتی قابل ملاحظه است که گاه برنامه‌های نوآوری، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی ملی یا محلی از آن حمایت به عمل می‌آورند. یکی از چالش‌های عمده این مراکز، که همواره نیازمند سرمایه‌گذاری ثابت می‌باشند، این است که چرخه عمر توسعه‌ای طولانی دارند و از سرمایه‌گذاری ناکافی و مکانیزم‌های موجود برای فارغ‌التحصیلی شرکت‌ها آسیب می‌بیند. متداول‌ترین «عوامل موفقیت» این سامانه‌ها به ظرفیت آن‌ها در تمرکز بر ایجاد مخاطرات جدید تا مدیریت دارایی واقعی، اداره و کنترل مدیریت کارآفرینی و بازاریابی راهبردی محور بستگی دارد.
For – profit property development incubator
مراکز رشد توسعه اموال انتفاعی
این دسته از مراکز رشد دفتر و فضای کارگاه / تولید مشترک با خدمات مشترک فراهم می‌آورند. برخی از مؤسسات اموال به توسعه بازار تجملی می‌اندیشند و در این زمینه به آن دسته از شرکت‌های زایشی توجه دارند که تصویر آگاهانه‌ای از نرم‌افزار، اینترنت و بخش‌های خدمات حرفه‌ای دارند. برای مثال به شرکت‌هایی که یکی از کلیدهای موفقیت را در دست دارند. توسعه دهندگان اموال نخست به درآمد حاصل از اجاره و رشد ارزش دارایی واقعی علاقه‌مند هستند
For- Profit Business Incubator
مرکز رشد تجاری انتفاعی
مؤسسه‌ای که کسب و کار اولیه آن رشد شتاب دهنده شرکت‌های مشتری است، در جایی که پست‌های منفعت‌زا در برنامه کسب و کار گنجانده شده است. این گونه مراکز گاه با سهیم شدن در سود شرکت‌ها پس از موفقیت، منتفع می‌شوند.
For- Profit Investment
مراکز رشد سرمایه‌گذاری انتفاعی
این دسته از مراکز رشد اغلب مرکزی بیش از یک روش ساده برای موسسات سرمایه‌ای مخاطره‌جو و یاری‌رسانان کسب و کار هستند که سهام‌شان را در یک منطقه سرمایه‌گذاری می‌کنند. این امر این امکان را به مراکز رشد سرمایه‌گذاری انتفاعی می‌دهد که به جای توده‌های قدیمی که در جستجوی‌شان هستند و تا حدودی ضریب موفقیت پایینی دارند، به سهام‌شان توجه بیشتر داشته باشند و چه بسا در آن هم‌افزایی ایجاد کنند.
Free riding
سواری مفت
در شرایط عادی کشورهای در حال توسعه تمایلی به رعایت حقوق بین‌المللی دارایی معنوی ندارند و ترجیح می‌دهند بدون پرداخت هزینه اضافی محصولات خارجی را مشابه‌سازی کنند. این دیدگاه از دید کارشناسان غربی، سواری مفت تلقی می‌شود.
Gestation
ایجاد و شکل‌گیری
ایجاد و شکل‌گیری، اولین گامی است که یک شرکت برمی‌دارد. در این مرحله، فردی مبتکر ایده‌ای فناورانه با پتانسیل خوب در بازار دارد؛ اما از خبرگی لازم و منابع مورد نیاز برای تجاری‌سازی ایده‌اش بهره‌مند نیست.
Gestation
مرحله تکوین
مخاطره‌جو ایده‌ای فناورانه دارد که دارای بازار بالقوه مطلوبی است اما برای تجاری‌سازی آن، منابع و تجربه تجاری محدودی دارد.
Graduate
رشدیافتن / خارج شدن
یک مؤسسه کسب و کار که توسط یک مرکز رشد در یک دوره زمانی پرورش می‌یابند (اصطلاحاً سر از تخم بیرون می‌آورند) و ساختمان فیزیکی مرکز رشد را ترک می‌کنند یا پیوند رسمی‌شان را با مرکز رشد قطع می‌کنند. شرکت‌های رشدیافته یا خارج شده از مرکز رشد به طور موفقیت‌آمیزی به نقطه معیار مورد توافق رسیده‌اند و یا تأمین‌ مالی دیگری به دست آورده‌اند و یا به سازمان دیگری ادغام شده‌اند. رویکرد پیش‌رشد ـ مرکز رشد ایده‌ها مرکز پیش‌رشد، کارآفرین بالقوه، (به صورت دستیار) و دانش کلیدی برای چگونگی اداره یک شرکت فراهم می‌آورد. ویژگی جدید و نوآور یک مرکز پیش رشد این است که ایده کسب و کار به صورت آکادمیک تقریباً محک زده می‌شود و تجربه کسب و کار بدون این که فردِ صاحبِ ایده مالک شرکت باشد، به چنگ می‌آید. برخلاف مرکز رشد کسب و کار معمول، مرکز پیش رشد فقط از پروژه‌های کارآفرین (مراکز انتفاعی) و تقریباً در بنگاه‌ها ثبت‌ نشده حمایت می‌کند. مدیریت مرکز پیش رشد و یک مرکز آکادمیک قراردادی را منعقد می‌کنند که مراکز انتفاعی را قادر می‌سازد یک فعالیت کسب و کار معمول، مثلاً فروش محصولات، را در مرحله مقدماتی به نفع مرکز پیش رشدی به انجام رسانند. هرگاه مدیر اجرایی همه فعالیت‌های کسب و کار مراکز انتفاعی را کنترل می‌کند، خطرات مالی برای گروه‌های آکادمیک و کارآفرین کاهش می‌یابد. اقدام ثبت‌نام یک بنگاه معمولاً پس از دوره موفقیت مرکز پیش رشد و زمانی اتفاق می‌افتاد که گروه‌های کار‌آفرین و آکادمیک دانش، مهارت و تجربه کافی را برای اداره شرکت خودشان کسب کرده‌اند. با توجه به اعتماد به نفس و تجربه آکادمیک کسب شده در خلال مرحله پیش رشدی، ترس آنان از شکست به طور معناداری کاهش می‌یابد. مرکز پیش رشد بر آموزش و مربی‌گری کارآفرینان بالقوه متمرکز است و پوشش قانونی برای فعالیت‌های تجاری مراکز انتفاعی فراهم می‌آورد که وابسته به نهاد قانونی مستقلی نیستند. در خلال دوره پیش رشد، کارآفرینان آتی با فروش محصولات یا خدمات مقدماتی، تقاضای بازار و ایده‌های کسب و کار شان را کشف می‌کنند. پیش مرکز رشد محیط آموزشی مساعدی برای کارآفرینان بالقوه یا گروه‌های کارآفرین از طریق قراردادن آن‌ها در یک موقعیت فعال فراهم می‌آورد. دانشمندان با راه‌اندازی مرکز انتفاعی‌شان نقش فعالی را در زمامداری فرآیند تجاری سازی نتایج R&D شان بر عهده می‌گیرند. بدین گونه آن‌ها از وظایف وقت‌گیری مانند حسابداری خلاص می‌شوند. به علاوه، مراکز پیش رشد حمایت‌های خاصی مانند دوره کار‌آفرینی، نظارت بر کارکنان و دسترسی به شبکه‌های مرتبط فراهم می‌آورند.
Graduate
شرکت رشد یافته
یک شرکت مقیم در مرکز رشد که مکان فیزیکی خود را در مرکز رشد ترک می‌نماید یا دیگر از مرکز رشد خدمات عمومی دریافت نمی کند
Graduation
رشد یافتن
رشد و تکامل یافتن یک شرکت در مرکز رشد
Growth
رشد
در مرحله رشد، کسب و کار با تمرکز بر محصول اصلی‌اش گسترش می‌یابد.
growth stage
مرحله رشد
شرکت خط تولید محصول را گسترش می‌دهد. روی محصول اصلی تمرکز می‌کند. کسب مدیریتی خود را از غیر رسمی به رسمی منتقل می‌سازد
Hatchery
مرکز رشد
واژه دیگری برای :مرکز رشد. معمولاً برای پروژه ها در مرحله ایده اولیه به کار می رود
High Tech
فناوری پیشرفته
محصولات یا خدماتی که مستلزم مهارت بالا و ترکیب و بهره‌مندی از منابع پیچیده می‌باشند.
High Tech
فناوری پیشرفته
مفهومی که وضعیت فعلی فناوری یا کاربرد دانش را در فرآیندها یا محصولات جدید بیان می‌کند. فناوری پیشرفته نسبی است. در زمان ادیسون لامپ فناوری پیشرفته محسوب می‌شد، همان‌گونه که در دهه ۱۹۳۰ ماشین تحریر برقی فناوری پیشرفته بود. امروزه فناوری پیشرفته به کاربردهای زیست فناوری و میکروالکترونیک اطلاق می‌شود.
Hub
هاب/قطب
در حال حاضر، مرسوم‌ترین الگوی عملیاتی از یک مرکز کار و کسب است که گزاره ارزشی آن هم عرضه تسهیلات فیزیکی و هم محیط‌های مجازی برای دریافت خدمات رشد (برای کسب و کارهای رشدیابنداش) را شامل می‌شود. مدل عملیاتی هاب معمول‌ترین مدل عملیاتی مراکز رشد نوپاست که بیش از یک سال از حضورشان در عرصه کسب و کار نمی‌گذرد. هاب نقاط قوت دو مدل عملیاتی BAM و معبر را در یک اداره مرکزی تلفیق می‌کند. گروه‌های تخصصی موجود در مراکز رشد Hub دامنه مطلوبی از خدمات را ارائه می‌دهند. در این مراکز، منابع مالی محدودی در اختیار رشد یابنده‌ها قرار می‌گیرد. با این حال شبکه کاری این دسته از مراکز رشد با بیرون رشد نایافته، سست، غیررسمی و بی‌ثبات است
Hub operational model
مدل عملیاتی Hub
اغلب مدل‌های مراکز رشد نوپا، برگرفته از مدل Hub است. مدل Hub، با بهره‌گیری و تلفیق نقاط قوت دو مدل BAM و Portal، طرحی منسجم و ساخت‌یافته به‌دست می‌دهد. بخش‌های تخصصی موجود در مراکز رشد Hub ارائه کننده سطح مطلوبی از خدمات می‌باشند.
Inception
شروع
این مرحله، دومین گامی است که یک شرکت برمی‌دارد. در این مرحله گروه کاری شرکت تکمیل شده و شرکت دارای طرح کسب و کار می‌باشد و قصد شروع ارائه خدمات و یا تولید محصول را دارد.
Inception
مرحله آغازین
هیچ درآمدی حاصل نشده است و شرکت فاقد تاریخچه می‌باشد، تیم کامل نیست، طرح کسب و کار تهیه شده و شرکت در مرحله شروع تهیه محصول است.
Incubatee
رشدیابنده
کسب و کار یا شرکتهایی که در یک مرکز رشد قرار می گیرند یا از طریق مرکز رشد به ثمر می‌رسند
Incubation Period
دوره رشد
چارچوب زمانی مورد توافق یک مرکز رشد و یک کسب و کار رشد یابنده که طی آن کسب و کار رشد یابنده در ساختمان فیزیکی یا مجازی مرکز رشد باقی می‌ماند و همه خدمات قابل دسترس و مورد توافق را دریافت می‌دارد. دوره‌ای است حداکثر ۳ ساله که طی آن واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می‌شوند. زمان این دوره در بعضی از مراکز رشد با تصویب هیئت امنا، تا ۵ سال قابل افزایش است.
Incubator
مرکز رشد
طرح ارایه خدمات و تسهیلات جهت تشویق کارآفرینی و به حداقل رساندن موانع برای ایجاد و رشد بنگاههای جدید، به ویژه برای شرکتهای فناوری پیشرفته(high-Tech) از طریق جا دادن تعدادی بنگاه نوپا که در استفاده از خدمات سهیم می باشند. این خدمات مشترک شامل مکان جلسه، خدمات منشی و دفتری، خدمات حسابداری، کتابخانه‌های تحقیقاتی، ارائه مشاوره مالی و مدیریتی در مرکز و خدمات رایانه ای می باشد. مرکز رشد نهادی است جهت پرورش ایده های کسب و کار یا فناوریهای جدید تا مرحله ای که برای سرمایه گذاران مخاطره پذیر جذاب شوند. به طور نمونه یک مرکز رشد فضای فیزیکی و بعضی یا همه خدمات: قانونی، مدیریتی و فنی مورد نیاز برای یک بنگاه را فراهم می کند تا آن بنگاه توسعه یابد. شرکتهای سهامی خاص اغلب به خاطر حمایت مراکز رشد از طریق ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری در مرحله اولیه به آنها اتکا می کنند
Incubator Facilities
امکانات مراکز رشد
ملک و دارایی هایی که به صورت خاص جهت حمایت از بنگاههای جدید و در حال رشد و بعضی اوقات از صنایع ویژه مانند تکنولوژی زیستی ایجاد می گردد
Incubator Generations
نسل‌های مرکز رشد
۱- نسل اول First Generation 2-مراکز رشد دانشگاهی University Incubators 3-مراکز رشد مجازی Virtual Incubators 4-مراکز رشد کسب و کار بین‌المللی International business Incubators 5-مراکز رشد دات. کام Dot.com Incubators
Incubator Industry
صنعت نوپا
یک بنگاه صنعتی کوچک تازه تشکیل شده (نوپا)، که هنوز به صورت کامل تاسیس نشده است
Incubator operational model
مدل عملیاتی مرکز رشد
در نسل‌های مختلف مراکز رشد، چهار نوع مدل عملیاتی وجود دارند. این مدل‌های عملیاتی به بررسی کانون‌های تمرکز مراکز رشد در نسل‌های مختلف، ترسیم و القای قالب آنها، توصیف حیطه ارائه خدمات، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سطح اتحادهای خارجی و اختصاصی آنها می‌پردازند.
Incubators main players
نقش‌آفرینان اصلی در مراکز رشد
۱-کارآفرینان Entrepreneurs 2-فرشتگان به کسب و کار Business Angel انواع یاری رسانان: الف).فرشتگان کارآفرین Entrepreneurial Angels ب).فرشتگان گروهی Corporate angles پ).فرشتگان مشتاق Enthusiast angles ت).فرشتگان مدیریت خرد Micromanagement angles ج).فرشتگان تخصصی Professional angles
Industrial estates
دارایی‌های صنعتی
دارایی‌های صنعتی رویکردی پویا به توسعه منطقه‌ای اقتصاد، شهرهای محلی و آژانس‌های توسعه منطقه‌ای می‌دهد.
Information technology (IT)
فناوری اطلاعات
منظور از فناوری اطلاعات، آن نوع فناوری است که از آن در از ذخیره، تبادل و دستکاری اطلاعات استفاده می‌شود. سازمان‌هایی که از فناوری به‌طور کلی و از IT به‌طور خاصی بهره می‌گیرند، سازمان‌هایی کاراتر، اثربخش‌تر و نوآورتر می‌باشند.
Infrastucture
زیرساخت
خدمات پایه و اساسی مانند جاده ها و شبکه فاضلاب که برای توسعه ، فعالیت و رشد یک شهر ضروری است. سیستم ها و شرایطی که از فعالیتهای اقتصادی حمایت می کنند و اغلب مکانشان ثابت است
Initial Public Offering (IPO)
عرضه اولیه سهام
دعوت به صورت فراخوان عمومی برای خرید سهام یک شرکت توسط واسطه هایی چون موسسات اعتباری و بانک های تجاری انجام می گیرد . این کار به وفور جهت انتشار سهام و قرضه افزایش سرمایه انجام می گیرد. عرضه و انتشار سهام برای حراج می تواند به دو شکل باشد: تحت یک قیمت ثابت که نیاز به فرم قرعه کشی یا سهمیه بندی دارد، اگر تقاضا برای سهام زیاد باشد. یا از طریق مزایده (‌پیشنهاد خرید) که در آن پیشنهاد دهندگان و افراد متقاضی خرید، تعدادی ثابت سهام را با همان قیمت تعیین شده و یا بیشتر از آن درخواست می کنند و نهایتاً سهام به کسی که بیشترین قیمت را پیشنهاد داده است واگذار می گردد . این عبارت همچنین عرضه عمومی نیز گفته می شود
Innovation
نوآوری
معرفی و ارائه یک ایده جدید به بازار به شکل یک محصول یا خدمات یا توسعه در یک سازمان یا فرآیند
Innovation center
مرکز نوآوری
شبیه به مرکز رشد اما مخصوص تجاری سازی پروژه های نوآورانه تجاری است
Innovative
نو آورانه
ایجاد ارزش و ثروت از طریق ارائه ایده های جدید، محصولات جدید، خدمات جدید یا راههای انجام کار جدید
Intellectual Asset(IA)
دارایی های غیر منقول(نامشهود)
دارایی ها و سرمایه های نا مشهود و غیرمنقول (‌نامشهود) مانند دانش ، مهارت، حق الامتیاز ، حق تالیف ، حق انحصاری اختراع، نام و نشان تجاری و مزیت رقابتی هر شرکتی به این عوامل بستگی دارد
Intellectual capital (IC)
سرمایه نامشهود
یک عبارت و واژه مالی است که تفاوت میان ارزش دفتری (‌بر اساس دارایی های منقول ) و ارزش بازار(‌قیمت بازار )‌را مشخص می کند.
Intellectual property rights
حقوق مالکیت معنوی
فرآیند قانونی که از تکنولوژی یا فرآیندهای یک شرکت حمایت و پشتیبانی می کند
Intellectual property(IP)
مالکیت معنوی
یک عبارت به رسمیت شناخته شده و شکل سنتی عبارت دارایی های غیرمنقول ‌که شامل آرم و نام تجاری ، حق طراحی ، حق تثبیت اختراع، حقوق معنوی و اطلاعات و اسناد محرمانه
Intermediary
واسطه
گروهی از مؤسسات خدماتی تخصصی، آژانس‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری و دیگر مؤسسات کسب و کار که شراکت و اتحاد متعهدانه‌ای را با مرکز رشد شکل می‌دهند. این واسطه‌ها خود نیز در موفقیت هسته‌ها و مؤسسات فناور مستقر در مرکز رشد ذینفع هستند.
International Business Incubators
مراکز رشد کسب و کار بین‌المللی
این نوع از مراکز رشد به عنوان سومین نسل از مراکز رشد تجاری معرفی شده‌اند. این مراکز برای توسعه کسب و کار‌های مبتنی بر دانش، طیف وسیعی از خدمات حمایتی را ارائه می‌دهند. اکثر این مراکز، مبتنی بر صادرات هستند و سوابق فروش و نرخ رشد بسیار بالایی را نشان می‌دهند. مراکز رشد تجاری بین‌المللی، دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی، سرمایه‌های مخاطره‌ای و مشارکت‌های مخاطره‌ای بین‌المللی را به یکدیگر متصل می‌کنند. این مدل رشد که مبتنی بر سازوکارهای همگرایانه است، در حال حاضر در کشورهایی همچون چین، کره و مالزی موجود می‌باشند.
International business Incubators
مراکز رشد کسب و کار بین‌المللی
این مدل به عنوان «نسل سوم» مراکز رشد به شمار می‌آیند. این دسته از مراکز رشد دامنه کاملی از خدمات حمایتی را برای توسعه کسب و کار دانش محور فراهم می‌آورند. بیشتر این مراکز صادرات مدار هستند و سوابق فروش و نرخ رشد تأثیرگذاری نشان می‌دهند. آن‌ها با دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، سرمایه مخاطره‌پذیر و مشارکت‌های مخاطره‌ای بین‌المللی مرتبط هستند. این مدل مرکز رشد ـ مبتنی بر همگرایی مکانیزم‌های حمایتی ـ در کشورهایی مانند چین، کره و مالزی وجود دارد. برخی از این مراکز رشد شروع به ایجاد شبکه مرکز رشد کرده‌اند. یعنی مراکز رشد داخل یک منطقه یا کشور یا با یک تمرکز. قوت این دسته از مراکز رشد بر ظرفیت آن‌ها در سهیم کردن دیگران در دانش و منابع و نیز پیوند و هم‌افزایی مالی مبتنی است که می‌تواند در چارچوب پژوهش و توسعه ایجاد شود.
IPO (Initial Public Offering)
عرضه عمومی اولیه سهام
آخرین گام برای نیل به موفقیت در هر شرکتی، رفتن به میان مردم و عمومی شدن است که به آن به عرضه عمومی اولیه سهام یا IPO اطلاق می‌شود.
IT Incubator
مرکز رشد IT
مرکز رشد IT یک ابزار توسعه اقتصادی است که به منظور تسریع رشد و موفقیت شرکت‌های کارآفرین از طریق عرضه خدمات و منابع حمایتی کسب و کار طراحی شده است. مدل مفهومی این مرکز رشد به صورت مثلثی می‌باشد که روئوس آن عبارتند از: الف) مدیریت اموال و املاک فضای اجاره‌ای و اجاره‌نامه‌های منعطف ب) سرمایه‌گذاری‌های مالی و تأمین مالی ج) مشاوره کسب و کار
Joint venture
دارای فعالیت کسب و کار مشترک
فعالیت بازرگانی که توسط دو یا چند مؤسسه به طور مشترک انجام می‌گیرد.
Knowledge economy
اقتصاد مبتنی بر دانش
شرایطی که ارزش و ثروت در اثر ایده های جدید، نرم افزار، خدمات و روابط جدید روند صعودی پیدا می کند و افزایش می یابد
Labor-intensive
صنایع کاربر
صنعت و تجارتی که به تعداد زیادی کارگر و نیروی کار در یک جریب زمین نیاز دارد
Learning industry
صنعت آموزش
یک عبارت جمعی و اشتراکی است در اقتصاد برای سازمانهایی که کار شبیه سازی ، مطابقت و حمایت از تقاضاهای آموزش افراد و کارکنان را برعهده دارند
Local economic development incubators
مراکز رشد با هدف توسعه اقتصادی محلی
این نوع از مراکز رشد عموماً توسط دولت‌های ملی و محلی و با فعالیت‌های گسترده و در عین حال رشته‌ای، به‌منظور توسعه اقتصادی محلی شکل می‌گیرد. حمایت از صنایع کوچک با شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی یکی از اهداف استراتژیک این نهادهاست.
Low Tech
فناوری پایین
محصولات یا خدماتی که به مهارت، ترکیب نامعمول منابع و فنون پیچیده نیازی ندارد.
Market
بازار
محلی که خریداران و فروشندگان اقلامی را که ارزش دارند مبادله می کنند. فضایی است فیزیکی که خریداران و فروشندگان برای بهترین قیمت چانه زنی می کنند که یکی از مفاهیم اساسی تجارت است . فقدان یک بازار فیزیکی برای یک سری از کالاها معمولاً یکی از منابع اساسی ناکارآمدی اقتصادی است. در این بازار تقاضا برای محصول یا خدمت مورد نظر معمولاً از طریق طرح هایی با مدت زمان مشخص و معلوم سنجیده می شود
Market Niching
استراتژی جاگیری در بازار
یک نوع استراتژی بازاریابی است که هدف آن شناسایی بخش کوچکی از بازار و عرضه کالا و خدمات مناسب برای آن بخش است که نیازهای منحصر به فردی دارد
Market Segmentation
تقسیم بازار
تقسیم بازاربه بخش های متعدد بر حسب عوامل مختلف مانند؛ عوامل جغرافیایی ، قیمت ، نحوه تحویل کالا ، ویژگی های مشتری و غیره. تقسیم شرایط به منظور تحمیل شرایط به خریدار یا فروشنده
Market share
سهم بازار
درصدی از بازار که یک موسسه یا کالا کسب می کند
Maturity
بلوغ
در این مرحله، کسب و کار قدرت رشد در هر دو زمینه فروش و سودآوری را به‌دست آورده و در بازار شهرت کسب کرده است. برای این‌که شرکت به‌صورت رقابتی باقی بماند باید به نوآوری و خلاقیت در تولید محصول رو آورد.
Maturity
مرحله پختگی/ بلوغ
شرکت در بازار مستقر می‌شود: برای بقا‌ در بازار رقابت به نوآوری نیاز دارد.
Mentor
مشاور، مربی، رایزن
مدیر ارشد یک مؤسسه پاگرفته که موافقت می‌کند تعداد ساعت معینی را در هر هفته به مؤسس یک شرکت نوپا که در مرحله رشد آغازین است آموزش بدهد.
Microbusiness or Microenterprise
بازار کوچک و خرد
یک بازار کوچکتر از (SBA) یا همان بازار کوچک و خرد است. بر اساس برنامه تقسیم بندی شرکت ها (‌۱۹۹۲) شراکت و مالکیت انحصاری یا تجارت خانگی که کمتر از ۱۰ نفر کارکن (کارمند) دارد و کلاً دسترسی به بخش های مالی بانکی ندارد و از وام های کمتر از ۱۵۰۰ دلار استفاده می کند
Micromanagement Angels
فرشتگان مدیریت خرد
این گروه از فرشتگان ترجیح می‌دهند که کنترل بیشتری بر سرمایه‌گذاری‌شان داشته باشند. اغلب مدیریت خرد سرمایه‌شان را از روی صندلی هیئت مدیره شرکت کنترل می‌کنند تا یک مشارکت فعال. آنها ممکن است هر بار در بیش از چهار شرکت سرمایه‌گذاری کنند و به ارزش افزوده‌شان در هر یک از سرمایه‌گذاریها بیافزایند.
Micromanagement angles
فرشتگان مدیریت خرد
این گروه از فرشتگان ترجیح می‌دهند که کنترل بیشتری بر سرمایه‌گذاری‌شان داشته باشند، اغلب مدیریت خرد آن‌ها از روی صندلی هیئت مدیره شرکت صورت می‌گیرد تا یک مشارکت کننده فعال. آن‌ها ممکن است هر بار در بیش از چهار شرکت سرمایه‌گذاری کنند و به ارزش افزوده‌شان در هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها بیافزایند.
Mid Tech
فناوری متوسط
محصولات یا خدماتی که مستلزم مقداری مهارت و ترکیب منابع موجود، بدون پیچیدگی‌های غیرمعمول است.
Mixed incubators
مراکز رشد مختلط (عمومی)
این نوع از مراکز رشد به دلیل فقدان کسب و کار ایجاد گردیده است. هدف این دسته از مراکز رشد ایجاد شرکت‌های نوپا و ایجاد شغل می‌باشد.
National Innovation System (NIS)
نظام ملی نوآوری
نظام ملی نوآوری، مجموعه‌ای از سازمان‌ها و روابط بین آنهاست؛ که کلیه سازوکارهای لازم برای توسعه و ارتقای نوآوری در همه ابعاد، در آن گنجانده شده است.
Network of Business Angels
شبکه فرشتگان کسب و کار
شبکه‌های یاری‌رسانان کسب و کار، جورسازی عرضه و تقاضای سرمایه را تسهیل می‌سازند. خدمات آنها می‌تواند شامل جفت و جور کردن معامله، آموزش و آماده‌سازی سرمایه باشد.
Network of business angels
شبکه‌های فرشتگان کسب و کار
شبکه‌های فرشتگان کسب و کار جورسازی عرضه و تقاضای سرمایه را تسهیل می‌سازند. خدمات آن‌ها می‌تواند شامل جفت و جور کردن معامله، آموزش و آماده‌سازی سرمایه باشد.
Networked incubators
مراکز رشد شبکه‌ای شده
یک مرکز رشد شبکه‌ای برای پرورش شریک در میان‌ گروه‌های نوپا و سایر مؤسسات موفق اینترنت مدار از سازوکارهایی برخوردار است که جریان دانش و خبرگی را در کنار شرکت‌ها و بازار و ارتباطات فناوری آتی بین آنها را پرورش می‌دهد. شرکت‌های نوپا به کمک چنین مرکز رشدی می‌توانند شبکه کاری منابع و شرکا را به سرعت به‌دست آورند.
Non-Profit Business Incubator
مراکز رشد کسب و کار غیرانتفاعی
مراکز رشد غیرانتفاعی از مراکز پژوهشی، دانشگاهی، دولت‌های مرکزی و محلی سرچشمه می‌گیرند و توسط حامیان جوامع ایجاد می‌شوند. به لحاظ تاریخی، مراکز رشد کسب و کار توسط مراکز دانشگاهی و پژوهشی تأسیس شده‌اند و عمدتاً توسط دولت‌های مرکزی و محلی تأمین مالی شده‌اند. برخی از این مراکز رشد تحت تأثیر موفقیت‌های تاریخی هستند، مانند ATDC آتلانتا با ۳۱ سال موفقیت، تولید مستمر و ثابت رونق و بیش از یک صد شرکت فارغ شده ‌ موفق. گروه‌های کوچک‌تری از مراکز رشد غیرانتفاعی وجود دارد که توسط کارآفرینان موفق تأسیس شده‌اند (یا می‌شوند)؛ یعنی کارآفرینانی که هدف‌هاشان رشد استعداد و تسهیل توسعه اقتصادی محلی است. این دسته از مراکز رشد از منافع دیگر مخاطرات خصوصی کسب و کار تامین مالی می‌شوند.
Not-for-Profit Business Incubator
مرکز رشد تجاری غیر انتفاعی
مؤسسه‌ای که کار اولیه آن رشد و شتاب دادن شرکت‌هایی است که یا درآمدزا نشده‌اند و یا به نقطه سر به سر نرسیده‌اند. این مراکز معمولاٌ از سوی دولت و یا سرمایه‌های جامعه تأمین مالی می‌شوند.
Operating Models Of Business Incubation
مدل‌های عملیاتی مرکز رشد کسب و کار
چهار گونه مدل عملیاتی مرکز رشد وجود دارد که کانون تمرکز مرکز رشد را شرح می‌دهند؛ کانون تمرکزی که ساختار، دامنه خدمات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سطح اتحادهای خارجی مرکز رشد را تعیین می‌کند. ۱-فیزیکی/سنتی/آجر و سیمان Bricks and Mortar (BAM) 2-معبر (یا مرکز رشد مجازی) Portal 3-هاب/قطب Hub 4-اگیوباتور/تخم‌مرغی شکل Eggubator
P&L profit/loss (income statement)
صورت وضعیت درآمد
صورت وضعیت مالی که نشاندهنده مقدار سود یا زیان یاعملکرد، درآمد و دستمزدهای یک شرکت است
Park
پارک
به مجموعه‌ای اطلاق می‌شود که از طریق فراهم آوردن و ارائه زمین، تأسیسات زیربنایی آزمایشگاه‌ها و جایگاه‌های تحقیقاتی متمرکز و تسهیلات قانونی موجبات اجتماع واحدها، شرکت‌ها و مؤسسات تحقیقاتی را در یک فضای متمرکز فراهم می‌آورد. این مجموعه‌ها که معمولاً در مجاورت قطب‌های دانشگاهی و یا قطب‌های صنعتی و اقتصادی شکل می‌گیرد، ضمن ایجاد فضای مناسب برای انجام کارهای تحقیقات کاری و تجاری سازی نتایج آن موجبات رشد تحقیقات را از رهگذر هم‌افزایی ناشی از مجاورت فیزیکی این واحدها و نیز کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه‌های جاری فراهم می‌سازد.
Partnership
شرکا
پیوند داوطلبانه دو یا چند نفر برای دنبال کردن یک کسب و کار پر مخاطره، به عنوان کسب و کار سودآور است. شرکا می‌توانند بدون قرارداد کتبی، واسطه رفتار شراکت نظیر سرمایه‌گذاری یا شراکت در منافع کسب و کار با هم کار کنند؛ ولی داشتن یک توافق‌نامه شراکت امری خردمندانه است.
Patent
حق انحصاری اختراع
مجوز استفاده از یک نوآوری به صورت انحصاری برای زمان و مکان محدود با متوقف کردن فرم های دیگر ، از میان چیزهای دیگر ، استفاده یا فروش آن بدون اجازه و تحت اختیار خود
Pilot Application
کاربرد اولیه
کاربری اولیه ای از ابزار، نرم افزار، محصول یا خدمات جدید که معمولاً در مقیاس کوچک ساخته و تهیه می شود و برای بررسی و تحقیق اولیه و جمع آوری داده ها به کار می رود
pilot stage
مرحله مقدماتی/آزمایش
مرحله تهیه محصول است. هزینه‌های مستمر و مهمی را شرکت متحمل می‌شود، ولی هنوز درآمدی برای شرکت حاصل نشده است.
Policies and Procedures
خط مشی ها و رویه‌ها
رهنمودهایی که تحت عنوان «‌قوانین» و تحت یک برنامه عمل می شوند. این خط مشی ها و رویه‌ها، عبارات مکتوبی هستند از تصمیماتی که مدیریت آنها را ایجاد کرده و انتظار دارد کارمندان تحت این قوانین برای معاملات سازمان عمل کنند
Portal operational model
مدل عملیاتی پورتال
Portal نوع جدیدی از مراکز رشد تجاری است. Portal ها طیف وسیعی از خدمات را به‌صورت الکترونیکی و از طریق اینترنت ارائه می‌دهند و اتحادهای مجازی ایجاد می‌کنند، اما با تمام این تفاسیر میزان سرمایه‌ای که برای خود در نظر می‌گیرند، محدود می‌باشد. برجسته‌ترین نقطه قوت مدل Portal، دسترسی آسان آن به طیف وسیعی از خدمات، بدون وجود هرگونه هزینه اجرایی جنبی، تسهیلات فیزیکی و نیز سهولت دسترسی به شرکا و مشتریان در سراسر دنیا می‌باشد. با وجود این، فقدان تعاملات انسانی که عمده‌ترین نقطه ضعف این مدل به‌شمار می‌آید میزان مشتریان را تا حد چشم‌گیری کاهش می‌دهد.
Pre Seed Stage
مرحله پیش‌سرمایه اولیه
مقدار کم و بیش ناچیزی از سرمایه برای سرمایه‌گذار یا کارآفرین برای مفهوم ویژه‌ای است که بالقوه دارای فرصت کسب و کار سودآوری می‌باشد که هنوز اثبات و به ثمررسی آن زمان می‌طلبد. کار سرمایه‌گذاری شده ممکن است شامل رشد محصول (در برابر پژوهش ناب) باشد، ولی به ندرت بازاریابی اولیه را در بر می‌گیرد.
Pre-incubation Period
دوره پیش رشد
در تأسیس مرکز رشد، اندیشه اولیه پذیرش شرکت ثبت شده و تشکل یافته است. در هر یک از عوامل ایده، کار گروهی، تجربه کاری اولیه و ثبت قانونی شرکت مشکلی وجود داشته باشد، ترجیحاً دوره‌های اولیه قبل از مرکز به هنگام دوره‌های پیش مرکز رشدی طراحی می‌شود که مدت آن محدودتر است. در دوره‌های پیش مرکز رشدی که ممکن است از ۶ تا ۹ ماه طول بکشد؛ سعی می‌شود تا ضمن برطرف شدن نواقص، شرایط لازم جهت ورود به مرکز فراهم گردد. در واقع تصمیمات مربوط به ارزیابی درخواست‌های ورود به مرکز رشد به سه صورت خواهد بود: ۱- رد درخواست، ۲- پذیرش شرکت، ۳-پذیرش مشروط. در پذیرش مشروط، شرکت‌هایی که به‌طور مشروط پذیرفته می‌شوند در یک فهرست انتظار برای فضای در دسترس بعدی یا در صورت لزوم طی دوره پیش رشد در برنامه قرار می‌گیرند.
Pre-Incubation Period
دوره رشد مقدماتی
(۱) دوره‌ای است که هسته‌های تحقیقاتی توسعه‌ای به منظور تقویت گروه کاری، شناسایی و تثبیت ایده محوری و شناخت دقیق بازار به مدت ۶ تا ۹ ماه از خدمات عمومی، مشاوره‌ای/ آموزشی و حمایت‌های محدود مالی مرکز رشد پس از استقرار بهره‌مند می‌شوند (دوره آماده شدن هسته‌ها برای ورود به مرکز رشد).
(۲) دوره‌ای حداکثر ۶ ماهه است که در آن، به افراد و یا گروه‌های مستعدی هستند که دارای ایده‌های نوآورانه صنعتی هستند، مشاوره و آموزش‌های لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت‌های حقوقی مستقل داده می‌شود. در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهای نوپا می‌توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوند. زمان این دوره با تصویب مدیر مرکز رشد تا ۹ ماه قابل افزایش است.
Pre-seed capital
سرمایه دوره پیش از آغاز
سرمایه اولیه محدودی است که برای کار آفرینی تهیه می‌شود که قصد اثبات فرصت‌های بالقوه ایده‌اش را دارد.
Private Investors’ Incubators
مراکز رشد با سرمایه‌گذاری مشترک خصوصی
این نوع از مراکز رشد معمولاً به‌صورت مشترک یا تعاونی، بین مجموعه‌ای از شرکت‌های خصوصی که با اهداف راهبردی مشترک فعالیت می‌کنند، پدید می‌آید که در آن خلق فرصت‌های جدید و ارزان قیمت و کم هزینه برای اعضا در امور تحقیق و توسعه و بهره‌ گیری مشترک از استعدادها و خلاقیت‌های کمیاب بین کارمندان اعضای نهاد می‌باشد. در این نهادها مزیت هم‌افزایی و اشتراک در دانش فنی ایجاد شده به‌صورت مهم‌ترین هدف استراتژیک مطرح است.
Private, For Profit Business Incubator
مرکز رشد کسب و کار انتفاعی خصوصی
مرکز رشد کسب و کار انتفاعی خصوصی، طراحی شده‌اند تا برای مشتریان و خودشان پول بسازند. آن‌ها تمایل دارند بر مبنای حوزه تخصصی بنیان‌گذاران تخصصی‌تر شوند. مراکز رشد انتفاعی در تبادل تجربیات، فضای دفتر و سرمایه (تهیه توسط عضو سوم به طور مستقیم یا به واسطه)، عموماً سهام یکسانی در شرکت‌های نوپا دارند.
Professional Angels
فرشتگان حرفه‌ای
سرمایه‌گذارانی با زمینه‌های شغلی تخصصی مانند (پزشکان، وکلا، حسابداران) هستند. این فرشتگان سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهند در مؤسساتی سرمایه‌گذاری کنند که محصولات یا خدماتی ارائه می‌دهند که با تجربه کاری‌شان متناسب است و غالبا به شرکت سرمایه‌گذاری شده نیز نظرات کارشناسانه مربوط به تخصص خود را ارائه می‌دهند. گر چه آنها مشارکت بسیار فعالی ندارند. آنها معمولا در چندین شرکت همزمان سرمایه‌گذاری می‌کنند و مایلند از ۲۵٫۰۰۰ تا ۲۰۰٫۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کند. این سرمایه‌گذاران اغلب ترجیح می‌دهند با همکاران خود به صورت مشترک سرمایه‌گذاری کنند.
Promotor
بانیان
بازیگران بسیاری در بخش خصوصی و دولتی وجود دارند که در دنیای مرکز رشد درگیر شده‌اند. فهرست بلندی از بانیان عبارتند از: – دپارتمان‌های وزارتی و ایالتی – مراجع قدرت محلی یا ناحیه‌ای – جایگاه تجارت و صنعت – انجمن‌های توسعه اقتصاد محلی – دانشگاه‌ها، کالج‌های سطح سوم – مراکز پژوهش – انجمن‌های خصوصی – مؤسسان/تراست‌ها و سازمان‌های نیکوکاری – همکاران بزرگ – مؤسسات مشاوره‌ای – مؤسسات قانونی – عاملان دارایی‌های واقعی – کارآفرینان مستقل – سرمایه‌گذاران مخاطره‌جو – یاری‌رسانان کسب و کار سطوح بالایی از تنوع در طبقه بازیگران نشان می‌دهد که از یک سو، ایجاد شرکت در حد گسترده‌ای درک شده است و از سوی دیگر، ایجاد شرکت یک ابزار کارآفرینی از سرمایه است که به شمار فزاینده‌ای از مشارکت کنندگان در این حوزه منجر شده است. بانیان به طور آشکار هدف‌های یکسانی را در ایجاد مرکز رشد پی نمی‌گیرند. هدف‌ها به طور معناداری از یک بانی به بانی دیگر فرق می‌کند. سایر ویژگی‌ها (نوع پروژه‌هایی که با آن سرو کار دارند، روش‌های تأمین منابع مالی مرکز رشد) نیز می‌تواند به طور چشمگیری از یک بانی به بانی دیگر فرق کند. ۲٫ هدف‌ها و غایت‌ها به طور کلی، هدف‌های مراکز رشد را می‌توان در مقولات زیر گنجاند: شغل آفرینی تحریک فعالیت اقتصادی از طریق ایجاد شرکت سود انتقال فناوری و تجاری‌سازی احیای مناطق بازسازی شده یا آسیب‌پذیر متنوع ساختن نیمرخ صنعتی ارتقای انواع معینی از فعالیت‌ها ارتقای گروه‌های معینی ۳٫ نوع پروژه از مراکز رشد می‌توان به طور اختصاصی در یک بخش (برای مثال صنایع، تولید، نرم‌افزار، زیست فناوری و غیره) یا ممزوج استفاده کرد. مراکز رشد با گروه‌های جمعیتی خاصی می‌توانند کار کنند: دانشجویان، اقلیت‌ها، مؤسسان شرکت‌های خارجی، کارکنان حاضر در شرکت‌های موجود و غیره. آن‌ها می‌توانند در مرحله پیش یا پس از ایجاد شرکت‌ یا در واقع وقتی آن‌ها وارد دوره رشد شتاب یافته می‌شوند، روی کارآفرینان متمرکز شوند. ۴٫ نوع خدمات ارائه داده شده مراکز رشد می‌توانند پنج نوع خدمت جهانی ارائه دهند: – دارایی واقعی و مدیریت انطباق: تجهیز و آماده سازی، حفظ اتاق‌های اجاره‌ای جلسات و غیره – خدمات پایه: اغلب مبنای پاره‌وقت دارد: منشی، پذیرش، اتاق کنفرانس، کافه، پهنای باند و غیره – خدمات حمایتی و مشاوره‌ای که می‌تواند یا به موضوعات عملیاتی روزانه (قانونی، پرسنلی، ارتباطات بانکی، حسابداری) یا به جنبه‌های راهبردی تجارت، آماده‌سازی طرح تجاری و مشاوره‌های عمومی در زمینه کسب و کار، بازاریابی، تصمیم‌گیری در زمینه مالکیت معنوی و تأمین مالی مربوط می‌شود. – آموزش: ارائه آموزش در جنبه‌های مختلف روش‌های مدیریتی و ارائه مربی‌گری انفرادی – برقراری تماس: برقراری تماس از طریق شبکه‌های مالی، فناورانه و تجاری که امکان دسترسی شرکت را به شرکا، مشتریان و غیره می‌دهد . الگوی تأمین مالی الگوی تأمین مالی به منابع مالی مرکز رشد اطلاق می‌شود و سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه‌های عملیاتی در مراحل نوپایی و رشد را شامل می‌شود. بازسازی می‌تواند از گزینه‌های زیر مشتق شود: اجاره و خدمات فراهم شده برای شرکت‌های مستقر در مرکز رشد خدمات بیرونی کمک‌های مالی بلاعوض یا کمک‌های معنوی حامی‌گری درآمد معوق ۶٫ بافت بافت نقشی مهم در هدف‌ها و توسعه مرکز رشد ایفا می‌کند. مراکز رشد در نواحی در دست بازسازی، مناطق صنعتی، یا مناطق شهری واقع هستند که باید با شرایط بسیار متفاوتی مقابله کنند. یک مرکز رشد corporate، از فرهنگ، فعالیت‌ها و منابع مشارکت و خدماتی که از طریق آن با شرکت والد پیوند می‌یابد، تأثیر می‌پذیرد. دسترسی به شبکه‌های کسب و کار مختلف در حد گسترده‌ای به سرمایه اجتماعی مدیریت مرکز رشد وابسته است. مختصر آن که، مراکز رشد به الگوهای مختلف و موقعیت‌هایی هرچه متنوع‌تر پاسخ می‌دهند.
Prototype
نمونه اولیه
نمونه اولیه هر وسیله، نرم افزار، محصول، کالا یا خدمات است
Public, Non Profit Business Incubator
مرکز رشد غیرانتفاعی، دولتی
مراکز رشد غیرانتفاعی، دولتی عموماً با قواعد مستحکم‌تری نسبت به مراکز رشد انتفاعی عمل می‌کنند. زیرا آن‌ها باید در نهایت به منابع دولتی سرمایه‌گذار پاسخگو باشند. برای مثال، مراکز رشد غیرانتفاعی ممکن است محدودیت‌هایی بر سر راه رونق کلی شرکت‌های نوپا بگذارد، یا محدودیت‌هایی برای تعداد کارکنانی که مرکز می‌تواند در اختیار داشته باشد یا مدت زمانی که می‌توانند در مرکز رشد بمانند، قائل شود. از سوی دیگر، مراکز رشد انتفاعی با قواعد خودشان عمل می‌کنند. قوانین آن‌ها عموماً انعطاف‌پذیرتر است و در مقایسه با همتایان غیرانتفاعی‌شان سرعت تغییر قوانین در این مراکز بیشتر است. افزودن بر این وجوه مشترک، مراکز رشد کسب و کار به اندازه افرادی که آن‌ها را اداره می‌کنند، با هم تفاوت دارند. آن‌ها در نوع سبک رهبری، هسته‌ ایدئولوژی و هدف‌ها، سطح درگیر شدن با مشتری، خدمات و ساختار حق‌الزحمه با هم فرق دارند. در میان متخصصان با تکنیک بالا (که شامل بخش خصوصی و نیز بسیاری از مراکز رشد غیرانتفاعی می‌شود) برخی به طرح‌های پیشنهادی از راه دور، چند رسانه‌ای یا بنگاه‌های زیست فناوری ترتیب اثر می‌دهند و آن‌ها را می‌پذیرند. دیگران حتی با شرکت‌های نوپا صحبت نمی‌کنند. مگر آن که «صحبت، الکترونیکی» (مثلاً در تجارت الکترونیکی) در طرح کسب و کارشان صورت گیرد. برخی ترجیح می‌دهند در زمانی که ایده در مرحله خام است، به واقعیت وارد شوند؛ دیگران مایلند پیش از هرگونه فرصت‌طلبی تلاش‌های جدی (و پول) ارزش‌ آفرینان را ببینند. عده‌ای خدمات کامل، دفتر، تلفن و فاکس ارائه می‌دهند. دیگران بر پول، بازاریابی، جنبه‌های مشورتی ارتباط و صرف‌نظر کردن از مدل سنتی/ فیزیکی/ آجر و سیمان (همه موارد باهم) تمرکز دارند. برخی به محض این که شرکت نوپا قوی شد که بتواند روی پای خود ایستد، آن‌ها را وادار می‌کنند تا جایی برای خودشان دست و پا کنند.
Research Park
پارک تحقیقاتی
(۱) به مجموعه‌ای اطلاق می‌شود که از طریق فراهم آوردن و ارائه زمین، تأسیسات زیربنایی آزمایشگاه‌ها و جایگاه‌های تحقیقاتی متمرکز و تسهیلات قانونی، موجبات اجتماع واحدها، شرکت‌ها و موسسات تحقیقاتی را در یک فضای متمرکز فراهم می‌آورد. این مجموعه‌ها که معمولاً در مجاورت قطب‌های دانشگاهی و یا قطب‌های صنعتی و اقتصادی شکل می‌گیرند، ضمن ایجاد فضای مناسب برای انجام کارهای تحقیقات کاری و تجاری‌سازی نتایج آن موجبات رشد تحقیقات را از رهگذر هم‌افزایی ناشی از مجاورت فیزیکی این واحدها و نیز کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه‌های جاری فراهم می‌سازد.
(۲) پارک تحقیقاتی پارکی است که در آن شرکت‌های جوان یا بخش‌های جدا شده از شرکت های بزرگ از طریق همکاری تنگاتنگ با یک دانشگاه و یا مؤسسه تحقیقاتی مجاور خود، امر تحقیق و توسعه خویش را پیش می‌برند و در آنها امکان تکوین نمونه‌های اولیه کالا – و نه تولید انبوه کالا – فراهم است. انواع پارک‌های تحقیقاتی عبارتند از: پارک علمی، پارک فناوری.
Risk
مخاطره
احتمال ضرر و زیان بالقوه و قابل اندازه گیری یک نوع سرمایه گذاری است. شامل قابلیت و امکان از دست رفتن بخشی یا همه سرمایه اولیه است . این ریسک اغلب بر اساس بازده قبلی یا میانگین بازده سود برای یک سرمایه گذاری مشخص محاسبه می شود
Risk Analysis
تجزیه و تحلیل ریسک
بررسی احتمال ضرر یک فرد یا شرکت در یک سرمایه گذاری. مدیریت این ریسک می تواند جهت جلوگیری از ضررهای احتمالی، از یک نوع بیمه استفاده کند یا یک وام برای افزایش نرخ بهره تامین نماید یا از یک سرمایه گذاری در مقابل کاهش نرخ بهره حمایت کند. یک بانک همیشه سعی می کند ریسک ها و خطرات مربوط به وام را بوسیله تنظیم سطح حسابها و نرخ های بهره کنترل کند تا زیان حاصل را جبران نماید
Risk Capital
سرمایه مخاطره پذیر
منابع مالی که برای سرمایه گذاری در یک فعالیت مخاطره آمیز به کار می رود. سرمایه گذاری در یک پروژه عنصر ذاتی و طبیعی ریسک را به همراه دارد. علی الخصوص پولی که در یک فعالیت اقتصادی جدید یا گسترش اقتصادی و تجاری جهت تغییرات سهام ، سرمایه گذاری می شود
Roll out
روانه بازار شدن
در این مرحله محصول آزمایش شده و فناوریهای محک‌خورده، به‌صورت محدود وارد بازار می‌شوند. در این مرحله شرکت قصد به‌دست آوردن بازار را برای تولیداتش دارد.
Roll out
مرحله روی غلتک افتادن
از محصول درآمد مختصری به دست می‌آید. کاربرد آن فناوری در بازار به اثبات رسیده است.
Science & Technology Park
شهرک علمی تحقیقاتی
شهرک علمی تحقیقاتی منطقه‌ای است که در آن واحد‌های تحقیقاتی مستقل و یا وابسته به سازمان‌ها و صنایع در یک شهرک مدرن مجتمع می‌شوند و به صورت یک منطقه ویژه تحقیقاتی عمل می‌کنند. این شرکت با گسترش فضای خلاقیت و نوآوری، ایجاد ارتباط بین دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی، واحدهای تولیدی و مراکز تصمیم‌گیری دولتی در جهت توسعه فناوری و علوم کاربردی گام بر می‌دارد. شهرک علمی تحقیقاتی منطقه‌ای جامع و بزرگ است که علاوه بر دارا بودن مجموع خصوصیات پارک‌های علمی و فناوری شامل مجموعه‌ای شهری برای پژوهشگران خود می‌باشد. شهرک‌های علمی تحقیقاتی معمولاً از حمایت‌های ملی برخوردارند و وظایف آن‌ها نیز معمولاً در حد فرامنطقه‌ای تعریف می‌شود.
Science (Technology) parks
پارک‌های علم (فناوری)
این پارک‌ها محیطی خلاق برای جلب و جذب و ارتقای تجاری‌سازی پژوهش و بنگاه‌های فناوری محور فراهم می‌آورند. ساختمان و اموال مستقر در منطقه معینی که برای دانش/فناوری مبتنی بر پژوهش، توسعه و تسهیلات برای تولید مناسب هستند. این پارک‌ها با مؤسسات دولتی پژوهشی و آموزشی مرتبط می‌باشند و به منظور حمایت از انتقال فناوری و استقرار و رشد شرکت‌های جدید (نوآور) اداره می‌شوند سازمانی است که توسط متخصصان حرفه‌ای مدیریت اداره می‌شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت جامعه از طریق ارتقای فرهنگ نوآوری و رقابت در میان شرکت‌های حاضر در پارک و موسسات متکی بر علم و دانش است. برای دستیابی به این هدف یک پارک علمی، جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاه‌ها، موسسات تحقیق و توسعه، شرکت‌های خصوصی و بازار به حرکت می‌اندازد و مدیریت می‌کند و رشد شرکت‌های متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرایند های زایشی تسهیل می‌کند. پارک‌های علمی هم چنین خدمات دیگری با ارزش افزوده بالا به همراه فضاهای کار و تسهیلات با کیفیت بالا فراهم می‌آورند یک پارک علم، یک توسعه مبتنی بر مالکیت است که روابط عملیاتی منظمی با یک دانشگاه یا سایر موسسات پژوهشی و آموزشی دارد و به منظور تشویق شکل‌دهی و پیشرفت کسب و کار دانش محور و سازمان‌های دیگر در یک منطقه طراحی شده است. پارک علم دارای یک فرایند مدیریتی فعال است که در پی انتقال فناوری و مهارت‌های کسب و کار به سازمان‌های منطقه‌ای می‌باشد.
Science (Technology) Parks
پارک‌های علم (فناوری)
این پارک‌ها محیطی خلاق برای جلب، جذب و ارتقای تجاری‌سازی پژوهش و بنگاه‌های فناوری محور فراهم می‌آورند
Science and Technology Town
شهرک علم و فناوری/ علمی تحقیقاتی
(۱) شهرک علمی تحقیقاتی منطقه‌ای است که در آن واحدهای تحقیقاتی مستقل و یا وابسته به سازمان‌ها و صنایع در یک شهرک مدرن مجتمع می‌شوند و به صورت یک منطقه ویژه تحقیقاتی عمل می‌کنند. این شهرک با گسترش فضای خلاقیت و نوآوری، ایجاد ارتباط بین دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی، واحدهای تولیدی و مراکز تصمیم‌گیری دولتی در جهت توسعه فناوری و علوم کاربردی گام بر می‌دارد
(۲) شهرک علمی تحقیقاتی منطقه‌ای جامع و بزرگ است که علاوه بر دارا بودن مجموع خصوصیات پارک‌های علمی و فناوری شامل مجموعه‌ای شهری برای پژوهشگران خود نیز می‌باشد. شهرک‌های علمی تحقیقاتی معمولاً از حمایت‌های ملی برخوردارند و وظایف آنها نیز معمولا در حد فرامنطقه‌ای تعریف می‌شود.
Science Park
پارک علم
(۱) جدیدترین تعریف از پارک علم توسط IASP: یک پارک علمی سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفه‌ای اداره می‌شود و هدف اصلی این سازمان افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق ارتقای فرهنگ نوآوری و افزایش قدرت رقابت در میان شرکت‌ها و موسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت می‌کنند. برای دستیابی به این هدف یک پارک علمی با ایجاد انگیزش و مدیریت جریان دانش و فناوری در میان دانشگاه‌ها، مراکز تحقیق و توسعه، شرکت‌های خصوصی و بازار، ایجاد و رشد شرکت‌های متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرایندهای زایشی (Spin-off) تسهیل می‌سازند. پارک‌های علمی همچنین خدماتی با ارزش افزوده بالا و فضاهای کاری و تاسیسات مناسب و کیفی به موسسات مستقر در پارک ارائه می‌دهند.
(۲) پیوند صنعت و تحقیقات در جهت افزایش نوآوری تکنولوژی و توسعه سریع اقتصادی از جمله اهداف پدیده نوینی به نام پارک علم است. پارک‌های علم، نوعی پارک تجاری هستند که فعالیت اصلی اکثریت سازمان‌های موجود در آنها را تحقیق و توسعه صنعتی تشکیل می‌دهند و به همین علت، معمولاً تولید انبوه و تحقیقات بنیادی در این پارک‌ها صورت نمی‌گیرد. در این پارک‌ها شرکت‌های فعال در حوزه فناوری پیشرفته، به محیطی جذاب و همجواری با نهادهای تحقیقاتی دست می‌یابند.
(۳) یکی از انواع پارک‌ها از نظر نوع فعالیت است که معمولا توسط دانشگاه در یک فضای مناسب در مجاورت دانشگاه ایجاد می‌شود و همکاری متقابلی بین صاحبان صنایع مستقر در آن پارک‌ها و دانشگاه‌ها به وجود می‌آید.
Science Park
پارک علم
یکی از انواع پارک‌ها از نظر نوع فعالیت است که معمولاً توسط دانشگاه‌ها در یک فضای مناسب در مجاورت دانشگاه ایجاد می‌شود و همکاری متقابلی بین صاحبان صنایع مستقر در آن پارک‌ها و دانشگاه‌ها به وجود می‌آید.
Screening
غربالگری
مرور و بررسی اولیه طرح مالی برای تعیین اینکه شایسته و مناسب سرمایه‌گذاری بیشتر است و ارزش سرمایه‌گذاری بیشتر را دارد.
Second Stage
مرحله دوم
سرمایه کار برای رونق و گسترش شرکتی فراهم می‌آید که محصولات را تولید و روانه بازار کرده است و به علاوه نیاز دارند از نظر فهرست دارایی‌ها و حساب بدهکاران مورد حمایت قرار گیرند. اگرچه شرکت به وضوح پیشرفت داشته است، شاید در این مرحله هنوز سودی را به نمایش نگذاشته باشند.
Secondary Market
بازار ثانویه
بازاری که در آن اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار گیرد . مثل بانکها ، مؤسسات مالی اعتباری ، شرکت های بیمه صندوق های بازنشستگی و …
Secondary Public offering
عرضه عمومی ثانویه
عرضه دست دوم عمومی ، فروش زیاد و مجدد اوراق بهادار. عرضه دست دوم سهامی که پیش ازاین به مردم عرضه شده و اکنون کسی یا سازمانی غیر از شرکت انتشار دهنده آنها را عرضه می کند
Seed Money
سرمایه (پول )اولیه
نخستین سرمایه ای که برای تأسیس و بنیان گذاری یک شرکت به مصرف می رسد
Seed Capital
سرمایه اولیه
وجه پولی که برای خرید دارایی صاحبان سهام بر اساس نرخ بهره در شرکت جدید و یا همان شرکت مورد نظر است . این وجه معمولاً قابل ملاحظه نیست چرا که سرمایه گذار هنوز در شک و تردید برای سرمایه گذاری است
Seed Financing
تامین مالی اولیه
پولی که برای تحقیق و توسعه (R&D) کاربردی قبل از تشخیص وتعیین هزینه متغیر یک پروژه داده می شود . وجوهی که به یک ایده جدیدتخصیص داده می شود تا یک نمونه اولیه و پایلوت ساخته شود
Seed Stage
مرحله سرمایه‌ اولیه
سرمایه‌ای که برای شرکت‌های نوپا تأمین می‌شوند تا در تکمیل محصولات، توسعه و بازاریابی اولیه مورد استفاده قرار گیرد. این شرکت‌ها ممکن است در مرحله سازماندهی باشند یا مدت زمان کوتاهی از حضور آنان در عرصه کسب و کار بگذرد. در هر دو حالت، محصولات به لحاظ تجاری تا آن وقت به فروش رفته‌اند. معمولاً چنین کسب و کاری مدیریت کلیدی را گرد می‌آورد، طرح تجاری را آماده می‌سازد و حداقل مطالعات اولیه را در بازار انجام داده است.
Self – employment
خود اشتغالی
کار مستقل ، اشتغال مستقل کاری که در آن فرد شاغل به طور مستقل و شخصی در فعالیت اقتصادی نظیر تولید یا خدمات شرکت می کند
Small business
کسب و کار کوچک
این نوع تجارت و کسب و کار که توسط (SBA) یا همان سازمان مدیریت کسب و کارهای کوچک تعریف شده است . به کسب و کار شرکت و بنگاهی با تعداد کارکنان کمتر یا مساوی ۵۰۰ نفر و درآمد سالیانه کمتر از ۵ میلیون دلار گفته می شود . (رجوع شود به Micro business ) کسب و کار کوچک وخرد تعریف شده توسط (SBA) به طبقاتی از صنعت با کارمندان مختلف و دستمزدهای ماکزیمم گفته می شود
Small Business Development Center (SBDCS)
مراکز توسعه کسب و کارهای کوچک
این مراکز بخشی از سیستم ملی هستند که به منظور اعطای کمک ها و حمایت های فنی تجاری به تهیه کنندگان طرح های کسب و کار بوجود آمده اند. این مراکز در دسترس همگان و کسانی که هیچ هزینه‌ای به جز هزینه های گروه‌های آموزشی ندارند می‌باشد. هدف آنها گروه های اقلیت و زنان است و کمک هایی برای شروع یک کسب و کار کوچک و خرد را ارائه می دهند. این مراکز توسط (US SBA) با مشارکت دولت و دیگر منابع اعتباری و مالی تأمین و حمایت می شوند و معمولاً در مراکز دانشگاهی هستند ولی هم اکنون بیشتر آنها در سازمان ها قراردارند. مراکزی با هسته و ساختار دانشگاهی که توسط بخش دولتی، دانشگاهی و خصوصی برای ارائه خدمات به کسب و کارهای خرد و کوچک و رفاه ملی راه اندازی شده اند.
Small business investment companies (SBIC)
بنگاههای سرمایه گذاری کسب و کار کوچک
بنگاه های سرمایه گذاری در حرفه ها و کسب و کارهای کوچک و خرد. بنگاهها و و شرکت های سرمایه گذاری و اعتباری که دارای مجوز فعالیت هستند و توسط (SBA) یا سازمان مدیریت کسب و کارهای کوچک هدایت می شوند. تحت این مجوز آنها مجازند از دولت وام بگیرند تا مکمل سرمایه های سرمایه گذاران شخصی باشند. این نوع شرکت ها سرمایه گذاری بین ۱۰ هزار دلار تا ۲۵۰ هزار دلار را ترجیح می‌دهند و کمک آنها قابل ملاحظه تر و بیشتر از شرکت های سرمایه گذاری است
SME
بنگاه کوچک و متوسط (تعریف شده توسط قوه قانونگذاری قبرس)
بنگاههای کوچک با شرایط زیر : ۱-تعداد کارکنان کمتر از ۵۰ نفر ۲- گردش موجودی سالانه حداکثر ۵/۲ میلیون ۳- سطح ترازنامه های کلی حداکثر ۹/۲ میلیون بنگاههای متوسط با شرایط زیر : ۱ – تعداد کارکنان کمتر از ۲۵۰ نفر ۲- گردش موجودی سالانه کمتر از ۲۳ میلیون ۳- سطح ترازنامه های کلی حداکثر ۵/۵ میلیون
Social incubators
مراکز رشد اجتماعی
هدف این نوع از مراکز رشد انگیزش و حمایت از توسعه، رشد و تداوم شرکت‌هایی است که افرادی با توانایی کم را به‌کار می‌گیرد. به عبارت دیگر هدف آن پر کردن فاصله اجتماعی به‌وسیله افزایش قابلیت‌ها و مهارت‌های شغلی افرادی کم توان است. مانند افراد ناتوان و معلول، کارگرانی با مهارت کم، افرادی که مدت زمان زیادی بیکار بوده‌اند، مهاجران و پناهندگان سیاسی.
Spin off
شرکت زایشی
جدا سازی یک واحد یا یک شرکت فرعی از یک شرکت مادر از طریق اهدای سهام آن. توزیع سهام صاحب اختیار شرکت تابع میان سهامداران شرکت اصلی. دارندگان سهام شرکت مادر متناسب با تعداد سهمی که از آن شرکت دارند می توانند سهام شرکت تفکیک شده را دریافت کنند
Spin out
زایش از پژوهش
موقعیت ها و فرصت های تجاری که از بازار موجود یا از تحقیق و توسعه جدید ناشی می‌شوند
Spin-off
شرکت زایشی
شرایطی که یک کارمند و یا گروهی از کارمندان، شرکت مادر (اصلی) را رها کرده برای ایجاد یک شرکت مستقل که یک عمل قانونی است و از لحاظ فنی مستقل از شرکت مادر است ولی در فاز اولیه و راه اندازی توسط شرکت مادر تشکیل می شود
Spin-out firms
شرکت زایش یافته از پژوهش
این شرکت ها یا بنگاهها، بنگاه هایی هستند انحصاری که سود آنها مستقل از شرکت‌های مادر (اصلی) است
Start up
شروع به تاسیس شرکت
شروع یک فعالیت اقتصادی که منجر به توسعه و پیشرفت گردد
Start -up (Cost)
هزینه اولیه شروع یک فعالیت
هزینه ای که برای بوجود آوردن یک کسب و کار جدید باید در نظر گرفت. سرمایه اولیه برای شروع یا تأسیس یک شرکت و کسب و کار. این هزینه شامل وجوه سرمایه گذاری شده به اضافه هزینه عملیات قبلی برای شروع یک کار و عمل است
Start-up costs
هزینه اولیه شروع یک کسب و کار
هزینه‌ای که برای بوجود آوردن یک کسب و کار جدید باید در نظر گرفت. سرمایه اولیه برای شروع یا تأسیس یک شرکت و کسب و کار. این هزینه شامل وجوه سرمایه گذاری شده به اضافه هزینه عملیات قبلی برای شروع یک کار و عمل است.
Success story
گزارش و شرح موفقیت
به نمونه عملی موفقیت یک شرکت گفته می شود. تجربه موفق یک شرکت که به نتایج موفقیت آمیز رسیده است. (مرحله: این واژه و عبارت برای تشخیص شرکت هایی است که یک نمونه عملی موفق از یک طرح آزمایشی اجرا کرده اند
System approach
رویکرد سیستمی
این رویکرد شامل اقدامات شرکت های کوچک جهت بهره بردن از قدرت نفوذ بازارو بهره بردن از مزیت خاص بازار است. این کار ممکن است بواسطه استراتژی های بازارهای تعاونی، شبکه های تولیدو ساخت یا دیگر شبکه های خدماتی که شرکت ها را برای سود بیشتر در یک بازار واحد گردهم می‌آورد، صورت گیرد
Team – based
تیم‌سازی
یک تیم برای یک دوره زمانی مشخص و با اهداف مشترک گردهم می آید و برخلاف یک گروه است که صرفاً مجموعه ای از افراد دور هم جمع می شوند
Technological Synergy
هم‌افزایی فناورانه
منظور از هم‌افزایی فناورانه، ایجاد هم‌افزایی از طریق به کار گیری دانش، مدیریت و شیوه‌هایی در راستای اشتغال و ترکیب منابع می‌باشد. به ترتیبی که نتیجه این ترکیب منابع، ارزشی فراتر را از جمع انفرادی تک‌تک اجزای این منابع به دنبال داشته باشد.
Technology
فناوری / تکنولوژی
(۱) فناوری تلفیق مهارت، دانش، توانایی‌ها، مواد، ماشین و ابزار است که مردم از آن بهره می‌گیرند تا مواد خام را به خدمات و کالاهای ارزشمند تغییر یا تبدیل کنند.
(۲) اصطلاح فناوری غالباً با سخت‌افزار تولید و توزیع یکی دانسته می‌شود. برای مثال با ماشین‌ها، کارخانه‌ها، راه‌ها، تسهیلات انباشت، تلفن و … . البته فناوری جنبه‌های نرم‌افزار نظیر دانش، دستورالعمل، تجربه، آموزش، صورت‌های تشکیلاتی و نیروهای مدیریت را نیز شامل می‌شود. اما تعریف دیگر که در اینجا محل اتکا می‌باشد این است که “فناوری، مهارت، دانش و روش مدیریتی برای ساختن، به کار گرفتن و ترکیب کردن منابع و انجام دادن فعالیت‌ها و در نهایت ایجاد و تولید ارزش است که در وسیع‌ترین معنی آن شامل همه فعالیت‌هایی است که با تولید و توزیع اجتماعی ارتباط پیدا می‌کند”.
Technology Business Incubators (TBI)
مراکز رشد کسب و کار فناورانه
این مراکز در حقیقت از همکاری دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به‌وجود می‌آید، تا مؤسسات پیشرو در زمینه فناوری‌های جدید شکل گیرند. تفاوت اصلی TBI با TI و TIC آن است که این دو به حمایت از فناوری‌های موجود می‌پردازند تا شرکت‌ها و مؤسسات نوپا شکل گیرند. در عین حال، با BI نیز از این حیث متفاوت هستند که مراکز رشد کسب و کار فناورانه بر مشاغل مبتنی بر فناوریهای برتر متمرکز می‌شود.
Technology Cluster
خوشه های تکنولوژی
خوشه ها و رسته‌های صنعت که اشاره دارد به تمرکز جغرافیایی شرکت های مربوطه، توانایی ها و قابلیت ها و نوع حمایت های بنگاهها و موسسات و شرکت ها که در تولید ثروت یک منطقه نقش بسزایی دارند
Technology Gradient
شیب فناوری
مفهوم شیب فناوری ابزار هوشمندی است که بررسی و تحلیل جوانب مختلف در فرآیند انتقال فناوری برای شرکت‌ها و حتی کشورها را امکان‌پذیر می‌سازد.
Technology Incubators (TI)
مراکز رشد فناوری
این مراکز با هدف ارتقای سطح فناوری ایجاد می‌شوند. در این نوع از مراکز رشد، تکمیل و توسعه ایده‌های فناورانه مورد توجه قرار می‌گیرد. در عمل، هدف اولیه این گروه از مراکز رشد، ارتقا و توسعه مؤسسات مبتنی بر فناوری و کمک به آنها در توسعه ایده محوری آنهاست. این مراکز رشد در مجاورت دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری شکل می‌گیرند و ویژگی خاص آنها اتصال آکادمیک با منابع دانش و نظیر دانشگاه‌ها، مؤسسات انتقال فناوری، مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه‌های ملی و پژوهشگران است. انتقال فناوری و کمک به نفوذ فناوری از طریق کارآفرینی در میان دانشگاهیان و پژوهشگران از اهداف دیگر این مراکز رشد است.
Technology Innovation Centre (TIC)
مراکز نوآوری فناوری
این مراکز با انگیزه پژوهش و توسعه و نوآوری‌های مورد نیاز در یک ناحیه صنعتی به‌وجود می‌آیند و هدف آنها سرمایه‌گذاری در مراکز دانشگاهی و مؤسسات تحقیقاتی و تجاری‌سازی آنها از طریق مؤسسات حرفه‌ای یا مؤسسات عمومی است. این مفهوم بیشتر در قالب پارک‌های علم و فناوری متجلی می‌شود.
Technology Park
پارک فناوری
(۱) این پارک‌ها که معمولا در مجاورت قطب‌های صنعتی ایجاد می‌شوند با نیت گسترش ارتباطات تحقیقاتی صنایع موجود در منطقه با واحدهای تحقیقاتی و دانشگاه‌های منطقه شکل می‌گیرند و هدف اصلی از کارکرد آنها ارتقای فناوری صنایع موجود در قطع صنعتی مربوط و افزایش توان رقابتی آنها است. جمع‌ شدن واحدهای تحقیقاتی (اعم از شرکت‌های خدمات مهندسی، دفاتر واحدهای تحقیقاتی وابسته به دانشگاه‌ها و یا سازمان‌های تحقیقاتی مستقل) در این منطقه علاوه بر کمک به ارتقای سطح مبادلات علمی فنی بین واحدهای مربوط امکان بهره‌برداری حداکثر از ظرفیت‌های صنایع را نیز فراهم می‌آورد. (۲) یکی دیگر از انواع پارک‌ها بر حسب نوع فعالیت است که معمولا در مجاورت قطب‌های صنعتی ایجاد می‌شوند و با نیت گسترش ارتباطات تحقیقی صنایع موجود در منطقه با واحدهای تحقیقاتی و دانشگاه‌های منطقه شکل می‌گیرند.
Technology Park
پارک فناوری
یکی دیگر از انواع پارک‌ها برحسب نوع فعالیت است که معمولاً در مجاورت قطب‌های صنعتی ایجاد می‌شوند و با نیت گسترش ارتباطات تحقیقی صنایع موجود در منطقه با واحدهای تحقیقاتی و دانشگاه‌های منطقه شکل می‌گیرند.
Technology Transfer
انتقال تکنولوژی
توانایی دستیابی به فنون و فناوری خارج از سازمان به منظور ایجاد و خلق یک محصول یا فرآیند جدید از آنها (علی الخصوص استفاده از تحقیقات دانشگاهی و دولتی)
‏Third Stage
مرحله سوم
تأمین مالی برای شرکت توسعه یافته‌ای فراهم می‌شود که حجم فروش رو به تزایدی دارد که به سودآوری اولیه رسیده است. از تأمین مالی برای گسترش کارخانه، بازاریابی و سرمایه کار و یا توسعه و بهبود محصولات، فناوری جدید و یا یک خط تولید توسعه یافته استفاده می‌شود.
Time Hatchin
زمان رشد
زمان رشد یک پروژه در مرکز رشد
Traditional Incubators
مراکز رشد سنتی
این نوع از مراکز رشد که از آنها به عنوان نسل اول مراکز رشد یاد می‌شود، معمولا به واسطه وجود سازمانهایی که علاقه‌مند به ایجاد رشد منطقه‌ای هستند (از قبیل: موسسات آموزشی، تحقیقاتی و قطب‌های فناوری) از طریق بازسازی ساختمان‌های واگذارده شکل می‌گیرند. مجاورت با بنگاه‌های مالی و موسسات تحقیقاتی و یا محیط‌های فنی دانشگاهی نیز این امکان را برای آنها فراهم می‌سازد که از حمایت‌های مالی و فناوری بهره جویند.
Training enterprises
موسسات آموزشی
شرکتی است که به منظور آموزش های حین کار (ضمن خدمت ) برای بیکاران بوجود آمده است . از این شرکت ها انتظار می رود که محیط تجاری واقعی را برای توسعه و پیشرفت مهارت ها شبیه سازی و ایجاد کنند. تمرکز بسیاری از این موسسات و شرکت ها بر جوانان است
Unemployed
بیکار
به کسی اطلاق می شود که فعالیت اقتصادی مشخصی به منظور کسب درآمد ثابت ندارد
University Incubators
مراکز رشد دانشگاهی
مراکز رشد دانشگاهی در دانشگاه و یا توسط یک دانشگاه تأسیس می‌شوند. مراکز رشد این نسل برحسب نوع اقدامات و برنامه‌های انجام گرفته در راه‌اندازی این مرکز از مدل‌ها، اندازه‌ها و تنوعاتی برخوردارند. عامل مشترک در این دسته از مراکز رشد ارتقای عمومی توسعه پژوهش / فناوری مبتنی بر مؤسسات داخل مجموعه خودشان است. نقشی که دانشگاه ایفا می‌کند شامل برقراری پیوند بین پژوهش، فناوری، سرمایه و دانستن ـ چگونگی به منظور تحت تأثیر قرار دادن استعداد و قریحه کارآفرینی، تسریع توسعه مؤسسات جدید فناوری محور و شتاب بخشی به تجاری سازی فناوری می‌باشد. موفقیت مراکز رشد این نسل به ظرفیت پیوندسازی پژوهش با صنعت وابسته است
University-related incubator
مراکز رشد وابسته به دانشگاه
این مراکز رشد هدف تجاری‌سازی علم، فناوری و مالکیت معنوی برآمده از پژوهش‌های دانشگاهی را دنبال می‌کند. مرکز رشد دانشگاه دسترسی شرکت‌های جدید را به آزمایشگاه‌ها، کامپیوترها، کتابخانه‌ها و کارشناسان و دستیاران دانشکده و دانشجویان خود ارائه می‌دهد. برخی از این مراکز رشد مستقیماً تحت پشتیبانی دانشگاه نیستند. ولی معمولاً با تعدادی از نقش‌آفرینان علاقه‌مند به این حوزه شراکت دارند.
Venture
فعالیت تجاری مخاطره انگیز
اغلب به یک کسب و کار تازه مخاطره آمیز جهت ایجاد شرکت یا فعالیت اقتصادی اطلاق می شود. فعالیت اقتصادی که مستلزم مخاطره و ریسک قابل ملاحظه ای است
Venture Acceleator
شتاب‌دهنده کسب و کار پر مخاطره
شتاب‌دهندگان کسب و کار پر مخاطره شرکت‌های خدماتی هستند که فرآیند شروع یک کسب و کار جدید را شتاب می‌دهند. آن‌ها برای تقویت طرح کسب و کار، اعتبار یافتن و عرضه به بازار خدمات مشاوره‌ای فراهم می‌آورند و برای یک شرکت، سرمایه مخاطره‌پذیر یا برای دیگر سرمایه‌گذاران پشتکار و جدیت به خرج می‌دهند و دیگر خدمات استخدامی را به ویژه برای کسب و کار پر مخاطره جدید در دسترس می‌سازند. مانند هر شرکت مشاوره‌ای، آن‌ها امید دارند پایه‌های گسترده مهارت‌هایشان را قوت بخشند، به بهترین روش‌ها، بهترین عینیت و معیار در صنعت، به منزله یک موشک تقویت کننده مخاطرات جدید، دست یابند. هم‌چنین در مقوله شتاب دهنده کسب و کار پر مخاطره، مراکز رشد در مرحله آغازین را باید گنجاند که در واقع شرکت‌هایی با سرمایه مخاطره‌پذیر و با شرکای فعال هستند. این شرکت‌ها فضای اداری، برخی از یاری‌های استراتژیک و سرمایه را با هدف کمک به شتاب یافتگی شرکت فراهم می‌آورند.
Venture Accelerator
شتاب‌دهنده کسب و کار جدید
شتاب‌دهندگان کسب و کار، شرکت‌های خدماتی هستند که فرایند شکل‌گیری یک کسب و کار جدید را شتاب می‌دهند. آنها برای تقویت طرح کسب و کار، اعتبار گرفتن و عرضه آن به بازار، خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهند. برای یک شرکت، سرمایه مخاطره‌پذیر فراهم می‌کنند یا برای دیگر سرمایه‌گذاران پشتکار و جدیت به خرج می‌‌دهند و دیگر خدمات استخدامی را به ویژه برای ‌کسب و کار جدید در دسترس قرار می‌دهند. مانند هر شرکت مشاوره‌ای آنها امید دارند پایه‌های گسترده مهارت‌هایشان را قوت بخشند و به منزله یک موشک تقویت کننده کسب و کار جدید، به بهترین روش‌ها، بهترین عینیت و معیار در صنعت دست یابند.
Venture Capital
سرمایه مخاطره آمیز
پول و منابع موجود برای شروع یک کسب و کار و ایجاد یک بنگاه که پتانسیل رشد استثنایی و خاصی دارد. این قبیل سرمایه ها و وجوه اغلب توسط سرمایه گذاران ثروتمند سازماندهی و سرمایه گذاری می شوند . تأمین وجه و سرمایه برای شرکت جدید و نوپا و یا وجهی که دیگران در کار جدید و برای برگشت سرمایه خود ، سرمایه گذاری توأم با ریسک انجام می دهند. سرمایه گذاری در یک پروژه همواره با یک ریسک ذاتی و طبیعی همراه است . علی الخصوص پولی که برای کسب و کار و تجارت و مبادله سهام سرمایه گذاری می شود. سرمایه ای که برای سهام یک شرکت ، سرمایه گذاری می کنند و با وام اشتباه نشود
Venture capital
سرمایه گذاری مخاطره آمیز
پولی که برای حمایت از یک اقدام تجاری جدید در نظر گرفته می شود ؛ سرمایه پرمخاطره ، ریسک سرمایه ، سرمایه سفته بازی مخاطره آمیز.این سرمایه برای بنگاه جدید و کسب و کار جدیدی صرف می شود که نرخ رشد سود آن بالاتر از میانگین باشد . این سرمایه یک پتانسیل بالقوه برای گسترش و توسعه کسب و کار جدید را دارد همچنین تزریق مالی است برای برقراری و ایجاد و گسترش کسب و کار جدید
Venture Capital
سرمایه گذاری مخاطره آمیز
عبارتی است به مفهوم سرمایه گذاری اولیه. معمولاً در تعریف این واژه دوگانگی هایی دیده می شود . اغلب مردم عبارت سرمایه خصوصی یا سهام خصوصی را به جای تعریف این واژه به کار می برند
Venture Capital
سرمایه گذاری مخاطره آمیز
سرمایه تجاری است که برای کارآفرینان توسط یک یا چند سرمایه گذار تهیه می شود و انتظار می رود پس از یک دوره‌۵ تا ۷ ساله بازگشت سرمایه صورت گیرد. این سرمایه گذاران وجوه را به صورت مالکیت و حقوق صاحبان سهام در شرکت صرف می کنند و استراتژی امکان برگشت سرمایه ماکزیمم را قبل از انجام سرمایه گذاری بررسی و تحقیق می کنند سرمایه اولیه در صنعت توسط گروههای زیر تامین می شود : ۱_ سرمایه گذاران شخصی که تحت عنوان فرشتگان آنها را می نامند . ۲_ سرمایه گذاران سهامی خاص ۳_ سرمایه گذاران سهامی عام ۴_ شرکت های تعاونی بزرگ ۵_ بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری و سرمایه گذاری ۶_ منابع دولتی و دستگاهها و نهادهای دولتی مانند؛ SBIC ، MESBIC و کمیسیون های توسعه اقتصادی دولتی Ventur Capital Firm: بنگاه سرمایه گذاری مخاطره آمیز : که پول سهامداران را برای شروع یک کسب و کار پر مخاطره و ریسک پذیر سرمایه گذاری می کنند ولی این سرمایه گذاری به طور بالقوه سرشار از سود می تواند باشد.
Venture Capital Funds
وجوه سرمایه گذاری مخاطره آمیز
وجوه سرمایه هایی که توام با مخاطره و ریسک جهت ایجاد یک کسب و کار جدید، سرمایه گذاری می شوند . منابع و وجوهی که سرمایه گذاران با مدیریت خود با آگاهی از نحوه برگشت سود ، در شرکت های کوچک و متوسط سرمایه گذاری می کنند
Venture Capitalist
سرمایه گذار مخاطره پذیر
شخص سرمایه گذاری که سرمایه خود را در یک کسب و کار جدید توام با ریسک و مخاطره ، صرف می کنند و یا به شرکت نوپایی که قصد توسعه دارد ولی از نظر مالی در مضیقه است و به وجوه عمومی و دولتی دسترسی ندارد، کمک می کند
Venture Capitalist
سرمایه گذار مخاطره پذیر
به سازمان و یا شخصی که در کسب و کارهای جدید و پر مخاطره و ریسک پذیر، سرمایه گذاری می کند. گفته می شود اینگونه مراکز و افراد تمایل دارند سرمایه خود را در فعالیتی که ریسک آن متوسط به بالا است سرمایه گذاری کنند و با این امید که بازگشت سرمایه در سطح بالایی انجام می گیرد، این ریسک و مخاطره را می پذیرند
Venture creation
خلق کسب و کار جدید
خلق کسب و کار جدید فرآیند پویای ایجاد ثروت انبوه است. این ثروت را افرادی ایجاد می‌کنند که فرض می‌شود از نظر ارزش، زمان و یا تعهد شغلی ارزش آفرینی برای محصول یا خدمات، خطرپذیری بالایی دارند. خود محصول یا خدمت ممکن است منحصر به‌فرد باشد یا نباشد، اما کارآفرین با تأمین و تخصیص منابع و مهارت‌های ضروری تا حدودی به آن ارزش می‌بخشد.
Venture Incubator
مرکز رشد مخاطره‌پذیر
مرکز رشد مخاطره‌پذیر، یک سازمان با خدمات کامل است که هر آنچه یک کسب و کار نوپا ممکن است نیاز داشته باشد، شامل تاسیسات دفتری، دستیابی به شبکه تماس‌ها، منابع فناوری، منابع انسانی، کارشناسان اجرایی، قوانین، حسابداری و … را برای مخاطبانش فراهم می‌کند. این واژه در حقیقت نام و تعبیر دیگری برای مراکز رشد است.
Venture Incubator
مرکز رشد کسب و کار مخاطره‌پذیر
مرکز رشد کسب و کار مخاطره‌پذیر یک سازمان با خدمات کامل است که هر آنچه یک کسب و کار پر مخاطره نیاز دارد، شامل تأسیسات دفتری، دستیابی به شبکه تماس‌ها، منابع فناوری، منابع انسانی، کارشناسان اجرایی، قوانین، حسابداری و غیره را در بر می‌گیرد.
Venture Network
شبکه مخاطره
شبکه مخاطره، اغلب به عنوان آمیزه‌ای از مؤسسه سرمایه‌گذار مخاطره‌پذیر و شرکت عملیاتی در نظر گرفته می‌شود. شبکه‌های مخاطره در مرحله پس از سرمایه‌گذاری اولیه، مشابه دوره تأمین مالی دومین و سومین مرحله، سرمایه‌گذاری یا عمل می‌کنند. اغلب برای مخاطرات جدید سرمایه‌گذاران استراتژیک وجود دارد که برای سرمایه‌گذاران درون مؤسسه، بازوهای خدماتی هستند که در بین این سرمایه‌گذاران هم‌افزایی ایجاد می‌کنند.
Venture Portal
معبر کسب و کار مخاطرپذیر
معبرهای کسب و کار مخاطرپذی، وب‌سایت‌های online یا شبکه‌های خارجی هستند که یک شبکه متشکل از کارآفرینان، مشاوران و سرمایه‌گذاران را ایجاد می‌کند. این سایتها به منزله سکوی پرتاب برای کارآفرینان می‌باشند و کارآفرینان می‌توانند به واسطه این سایت‌ها طرح کسب و کار و دیگر ملاک‌های ارزشی (توسط سرمایه‌گذاران) را عرضه کنند. این سایت‌ها می‌توانند در همه زمینه‌ها و مراحل تحویل کسب و کار مخاطرپذیه، سودآور باشند.
Venture Portal
معبر کسب و کار پر مخاطره
معبر کسب و کار پر مخاطره وب سایت‌های online یا شبکه‌های خارجی هستند که یک شبکه کارآفرین، مشاوران و سرمایه‌گذاران را ایجاد می‌کند. این سایت‌ها این امکان را به کارآفرین می‌دهند تا سکوی پرتاب ، طرح کسب و کار و دیگر ملاک‌های ارزش‌یابی توسط سرمایه‌گذاران را عرضه کنند و یا در جستجوی یاری از مشاوران برآیند. این سایت‌ها می‌توانند به تماس‌های کسب و کار مخاطره جویانه محلی و منابع جهانی کمک کنند که در همه زمینه‌ها و مراحل تحول کسب و کار پر مخاطره می‌توانند سودآور باشد. این سایت‌ها هم‌چنین رویدادهای شبکه‌های offline را در پیوند با شبکه‌های online ایجاد می‌کنند.
virtual business incubators
مراکز رشد کسب و کار مجازی (پارک‌های فناوری)
مراکز رشد کسب و کار مجازی (پارک‌های فناوری) در یک فضای هم افزا خدمات قابل دسترسی تهیه می‌کنند. آن‌ها شرکت‌ها را با یکدیگر، با مشتریان، تأمین‌کنندگان، شرکا و مدیریت اجرایی مراکز رشد مجاز از طریق اینترنت، تبادل داده‌های الکترونیکی، ویدئو کنفرانس و غیره وصل می‌کنند.
Virtual Business Incubators
مراکز رشد کسب و کار مجازی
این مراکز رشد، بدون اینکه شرکت‌ها را در جای خاص اسکان دهند خدماتی به آنها ارائه می‌دهند. آنها شرکت‌ها را با یکدیگر، با مشتریان، تأمین‌کنندگان، شرکا و مدیریت اجرایی مراکز رشد از طریق اینترنت، تبادل داده‌های الکترونیکی، ویدئو کنفرانس و … وصل می‌کنند.
Virtual Company
شرکت مجازی
شرکت مجازی محلی است که از تجمع منابع و امکانات فراهم شده توسط چند شریک یا “دست اندرکار شرکت مجازی”، به منظور تولید یک محصول و یا خدمت به‌صورت دائم یا موقت ایجاد می‌شود.
Virtual Incubators
مراکز رشد مجازی
مراکز رشد مجازی به منزله «نسل دوم» مراکز رشد قلمداد می‌شوند. این مراکز رشد بر مخاطرات غیر مالکیتی استوارند که به سرمایه‌گذاری‌های ثابت پایین‌تری نیازمندند و به عنوان روشی محتمل در خدمت‌رسانی به SME‌هایی تلقی می‌شوند که در مناطقی با فضای محدود مشغول به کارند. اغلب یک دانشگاه یا یک مرکز پژوهشی میزبان مراکز رشد مجازی است. این مراکز با توجه به ظرفیت‌شان در عمل کردن هم در شکل صنعتی یا در چهار دیواری (سنتی) و بیرون از دیوار (مجازی) مشخص می‌شوند. این مراکز در صورتی مجازی یا «بیرون از دیوار» شناخته می‌شوند که به مؤسسات تازه تأسیسی خدمت‌رسانی کنند که آن‌ها را در داخل مجموعه مرکز رشد میزبانی نمی‌کنند. آن‌ها معمولاً از طریق کامپیوتر و شبکه‌های ارتباطات از راه دور، ارتباطاتی خارجی با شرکت‌ها برقرار می‌کنند. اغلب مراکز رشد مجازی فــناوری مدار هستند و به تبدیل پژوهــش به محصولات دارای بازار معــطوف می‌باشند. ارائه خدمات پیش ـ مرکز رشد و پس ـ مرکز رشد، بطور طبیعی این مدل تلقی می‌شود. نمونه‌هایی از مراکز رشد مجازی در کشورهای مختلف از جمله برزیل، روسیه و استرالیا وجود دارد.
Vulture Capitalist
سرمایه گذار
عبارتی است غیر معمول برای سرمایه گذارانی که از نوآوران و مخترعین که در اجرائی کردن و عملی کردن اختراع خود ناتوانند حمایت می کنند
Working Capital
سرمایه در گردش
مقدار دارایی جاری یک شرکت منهای بدهیهای جاری آن شرکت. بخشی از سرمایه یک شرکت که در معاملات تجاری صرف می شود. این سرمایه شامل دارایی های جاری مثل (سهام تجاری و صندوق ) منهای بدهیهای جاری است. در یک چرخه تجاری معمول _ تامین کالاها توسط تامین کننده ، حراج سهام به بدهکاران و استفاده از صندوق برای پرداخت به تامین کنندگان _ سرمایه در گردش مجموع داراییهای درگیر است
Working Capital
سرمایه در گردش
به سرمایه ها و داراییهای جاری یک شرکت اقتصادی و تجاری که برای انجام عملیات تجاری صرف می کند گفته می شود. تفاضل و تفاوت میان داراییهای شرکت و بدهی های جاری را سرمایه در گردش گویند

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

One thought on “اصطلاحات کارآفرینی به عربی و انگلیسی”
 1. در این مقاله می‌خواهیم به موضوع مکالمه زبان بپردازیم.
  تا انتها همراه ما باشید. همه ما دوست داریم بدانیم به چه
  روش هایی می‌توان به زبان انگلیسی صحبت کرد.
  برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی، بهترین روش صحبت کردن با هم صحبت انگلیسی
  زبان است، اما برای بعضی از ما یک
  مانع بزرگ وجود دارد و آن نداشتن فردی است که به زبان انگلیسی با ما مکالکه کند.
  بسیاری از افراد شرایط آن را ندارند.

  پس راه حل چیست؟ در ادامه به بیان تکنیک هایی برای یادگیری مکالمه زبان
  می‌پردازیم.

  چرا مکالمه به زبان انگلیسی سخت است؟
  خیلی از اوقات ما بسیاری از کلمات را بلدیم و
  بارها تکرار کردیم، با اصول گرامری زبان آشنایی داریم، حتی اعتماد به
  نفس خوبی داریم، با این حال نمی‌توانیم
  به انگلیسی صحبت کنیم. احتمالا در ذهن
  خود می‌دانید که چه حرفی برای گفتن دارید، اما لغات مورد نظر در دهانتان نمی‌چرخد.
  در ادامه بررسی می‌کنیم که چرا این مهارتِ به ظاهر آسان،
  این‌قدر مشکل ایجاد می‌کند؟ و سپس تکنیک هایی برای
  یادگیری مکالمه زبان ارائه می‌دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *