امشی کردن یعنی چه

امشی کن به چه معناست
امشی چیست ؟
امشی نوعی حشره کش است دارویی از مواد نفتی که آن رابرای دفع حشرات بخصوص مگس با تلمبه بهوا می پاشند.
امشی پاش
تلمبه ای که با آن امشی می پاشند
امشی زدن
زدن تلمبه امشی تا امشی بپاشد
بنابراین امشی کن یعنی دور کن

همچنین بخوانید : هتل آتریوم چیست ؟

حشره‌کش نام اطلاق‌شده به موادی است که به صورت مایع، جامد یا گاز و به منظور کشتن حشرات به کار می‌روند.
المبید الحشری هو مبید آفات یستخدم ضد الحشرات فی جمیع أطوار نموها.
إن عملیه مکافحه الآفات الزراعیه باستخدام أنواع من المبیدات الکیماویه، کما کانت تستخدم بعض مشتقات النباتات الطبیعیه، ومن المبیدات الکیمیائیه التی استخدمت مخلوط بوردو الذی یترکب من کبریتات النحاس والکلس الحی والماء، ومستحضرات تتضمن الزئبق والرصاص والکبریت، ومثل هذه المبیدات تتصق بترسباتها الخامله التی یمکن لها ان تتراکم فی التربه ملوثه إیاها لتغسل فیما بعد إما بالأمطار الهاطله أو بواسطه الری بالمیاه، محموله إلى جدول الماء والأنهار مؤدیه إلى موت الطحالب والأسماک. و مع ذلک فلم تکن تلک المواد الکیمیائیه غیر عضویه ذات مخاطر کبیره فی تلویث التربه والماء.
أقسام المبیدات
۱- مبیدات الکلورینات العضویه، أو الهیدروکربونات الکلورینیه:
تعلیق

ومثل هذه المرکبات تؤدی إلى حدوث أضرار تلویثیه هامه فی البیئه ،ینجم عنها تسممات لمختلف الکائنات الحیه التی تتعرض لها ،ولذا توصف بأنها ملوثات سمیه ،وتستمد هذه المرکبات آثارها من صفاتها. من الأمثله علیها هو البنتاکلوروفینول.

۲- المبیدات الفوسفوریه العضویه:
تعلیق

وقد تطور استعمالها فی الخمسینات من القرن العشرین، وهی تستعمل الآن بکمیات أکبر من الکلورینات العضویه رغم أنه أشد سمیه، ذلک ان المرکبات الفوسفوره العضویه غیر مستقره، لذا فإنها لا تستمر طویلاً فی البیئه، کما أنها تتفکک حیویا بسرعه فی التربه ، و هی مبیدات قاتله بسرعه للحشرات، وذات تأثیر فعال على الجمله العصبیه.

امشی کردن یعنی چه

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *