دانلود مقاله زبان شناسیبررسی زبان جنسیتی روزنامه های ایران مقاله

داستان فارسی با ترجمه عربی – متن فارسی ساده با ترجمه عربی

خانه ما خانه ما کوچک است. خانه ما همیشه تمیز است. خانه ما یک حیاط دارد. همچنین سه اتاق و آشپزخانه و توالت و دستشویی دارد. خانه ما یک بالکن نیز دارد. اتاق های خانه مرتب است. اتاق ها سه قالی دارد. قالی ها بافت تبریز است.اتاقم کتابخانه، یک تخت خواب و یک میز مطالعه دارد. کتابخانه من یکصد و بیست کتاب دارد. اتاق پدر و مادرم یک کمد بزرگ دارد. اغلب لباس هایم در آن کمد است. اسباب بازی های خواهرم نیز در آن کمد است. آشپزخانه ما یک اجاق گاز و یک یخچال و یک کابینت دارد. آشپزخانه یک میز و شش صندلی نیز دارد. ما در آشپزخانه پنج دیگ ، بیست بشقاب ، بیست و چهار قاشق، سی چنگال و پانزده چاقو داریم. حیاط خانه ما دو درخت دارد. درخت ها شاخه های زیادی دارند. ما در بالکن چند گلدان داریم. بیتنا بیتنا صغیر، بیتنا نئیف دائما. فی بیتنا ساحه واحده. وکذلک فیه ثلاث غرف. ومطبخ ومرحاض ومغسله. وفی بیتنا أیضا شرفه واحده. غرف البیت مرتبه. الغرف لها ثلاث سجادات. السجادات حیاکه تبریز. غرفتی لها مکتبه وسریر نوم واحد، ومنضده مطالعه واحده. مکتبتی لها (فیها) مئه وعشرون کتابا. فی غرفه والدی دولاب کبیر. أغلب ملابسی فی ذلک الدولاب. ألعاب أختی أیضا فی ذلک الدولاب. مطبخنا فیه طباخ غازی واحد وثلاجه واحده ودولاب واحد (للآنیه) المطبخ له أیضا منضده واحده وستهه کراسی. نحن عندنا فی المطبخ خمسه قدور، وعشرون صحنا وأربع وعشرون ملعقه وثلاثون شوکه وخمسه عشر سکینا. ساحه بیتنا لها (فیها) شجرتان. الشجرتان لهما أغصان کثیره. عندنا فی الشرفه من المزهریات.

داستان فارسی با ترجمه عربی

داستان کوکب خانم با ترجمه عربی – اینجا کلیک کنید

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *