ساخت مثنی در زبان عربیمثنی در عربی

مثنی در عربی : ساختن اسم مثنی در زبان عربی : اسم مثنی اسمی است که به دو نفر یا دو شیئ اطلاق می شود
دو کتاب: کتابان
دو نفر: شخصان
در زبان عربی اسم از نظر تعداد به سه نوع تقسیم می شود
مفرد: یک نفر یا یک شیء
مثنی: دو نفر یا دو شیء
جمع: سه نفر یا سه شیء به بالا
اسم (مفرد ، مثنّی و جمع)

همچنین بخوانید : جمع مکسر چیست

تقسیم اسم از نظر عدد:

اسم از نظر عدد به سه دسته مفرد ، مُثنَّی و جمع تقسیم می شود.

۱) مفرد: اسمی است که بر یک چیز یا یک شخص دلالت می کند. نداشتن علامت مثنی یا جمع علامت مفرد است.

۲) مثنی: اسمی است که بر دو چیز یا دو شخص دلالت دارد علامت مثنی ( انِ ، ینِ ) زائده می باشد.

مانند: أخوانِ ، شجرتَین ، إمرتانِ ، أبَوینِ.

توجّه داشته باشید که علامت ( انِ ، ینِ ) جزء زائد کلمه باشد پس اسم هائی مانند رَحمان ، طَیَران ، إحسان و إخوان مثنی نیستند.

۳) جمع: به اسمی گفته می شود که بر بیش از دو چیز یا دو شخص دلالت داشته باشد جمع به دو دسته سالم (مذکر سالم ، مونث سالم) و مکسّر تقسیم می شود.

نسبت در عربی ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ تصغیر در عربی ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ نعت مقطوع چیست ؟ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ نعت حقیقی و سببی ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ اسم موصول در عربی ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ تأکید در زبان عربی

 

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

One thought on “مثنی در عربی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *