من بعضیه چیست

من بعضیه چیست
حرف جر من در ساختارهای مختلف معانی مختلفی دارد. یکی از معانی پر کاربرد من (بعضی و برخی) است که به آن من بعضیه گفته می شود
به این من تبعیضیه هم گفته می شود
در ترجمه این من باید آن را بعضی یا برخی ترجمه کنیم
این من معمولا قبل از موصول می آید
مثال: ومِن الناس مَن یقول آمنا بالله وبالیوم الأخر وما هم بمومنین
ترجمه: برخی از مردم می گویند به خدا و روز قیامت ایمان آوردیم اما آنها ایمان نیاورده اند
مثال دیگر: ومما رزقناهم ینفقون

تفاوت من بیانیه و من بعضیه
من بیانیه چیست ؟

من بعضیه چیست من بعضیه در زبان عربی – ترجمه من بعضیه – من بعضیه و بیانیه

|
به اشتراک بگذارید