کارشناس فروش عرب زبانکارمند فروش مسلط به عربی

کارآفرینی در رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان و نقش آن در افزایش انگیزه دانشجویان

فایل کامل مقاله را اینجا دانلود کنید

امروزه توسعه و بقای هر رشته دانشگاهی منوط به کارآمد بودن آن در حل مشکلات جامعه و ایجاد فرصت‌های شغلی برای فارغ التحصیلان آن رشته است. رشته‌های علوم انسانی در کل و به ویژه رشته زبان و ادبیات عربی به دلیل بی توجهی به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های کارآفرینانه خود در چند سال اخیر سیر نزولی داشته‌اند. و هر ساله تمایل دانش‌آموزان به انتخاب این رشته به عنوان یک رشته دانشگاهی در مقطع لیسانس کمرنگ می شود. یکی از مهم‌ترین عوامل عدم تمایل دانش‌آموزان به ادامه تحصیل در این رشته، عدم انگیزه است که عمدتا به دلیل نبود فرصت‌های شغلی برای فارغ التحصیلان این رشته می‌باشد. این مقاله با روش کیفی به دنبال بررسی ظرفیت‌های کارآفرینانه رشته عربی و نقش آن در ایجاد انگیزه برای دانشجویان این رشته هستیم. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که آشنایی دانشجویان با مبانی کارآفرینی منجر به افزایش انگیزه آنها جهت ادامه تحصیل در این رشته خواهد شد. برای توسعه کارآفرینی در رشته زبان و ادبیات عربی علاوه بر افزودن ماده درسی کارآفرینی باید محتوای دروس تغییر یابد و با توجه به نیازهای جامعه، گرایش‌های بین‌رشته‌ای تعریف شود.

کلمات کلیدی : انگیزه دانشجویان؛ رشته زبان و ادبیات عربی؛ کارآفرینی؛ مواد درسی
منابع:
(۱) مرادی، سید صالح، مهدی کلانتری (۱۳۸۹) تأثیر درس کارآفرینی بر امید به آینده شغلی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۸، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال سوم، شماره هفتم صص ۱۸۷-۲۱۰
(۲) ایمانی، محمد نقی (۱۳۸۸) آموزش کارآفرینی در دانشگه ها (چهارچوبی برای برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برنامههای کارآفرینی)، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، صص ۲۷-۵۰
(۳) عفیفی، رامین، (۱۳۹۷) مطالعه رابطه فرهنگ و کارآفرینی، مجله مدیریت فرهنگی، سال یازدهم، شماره ۳۹، صص ۱-۱۳
(۴) هزارجریبی جعفر (۱۳۸۲) توسعه کارآفرنی و دانش آموختگان، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در اموزش عالی، شماره ۳۰، صص ۱۷۷-۱۵۹
(۵) دایرالمعارف آموزش عالی، ۱۳۸۳: ۶۷۹
(۶) مردانشاهی، محمد مهدی، حسنعلی آقاجانی (۱۳۹۴) نقش آموزش کارآفرینی بر افزایش خلاقیت دانشجویان،فصلنامه نوآوری و ارزش افزایی، سال چهارم شماره هشتم، صص ۳۳-۴۱
(۷) مکی آل آقا، (۱۳۸۶) نقش دانشگاه در توسعه کارآفرینی، فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال دوم، شماره چهارم، صص ۱۱۵-۱۲۷
(۸) موغلی، علیرضا (۱۳۸۹) تأثیر عوامل سازمانی بر کارآفرینی دانشگاهی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شماره ۱۹ ، صص ۱۰۳-۱۱۸
(۹) وزارت علوم تحقیقات و فناوری (۱۳۸۵) سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، آیین نامه طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه های کشور “کاراد” شماره ۱۱/۱۲۱۸۳
(۱۰) اکبری ، کرامت الله، (۱۳۸۰) نقش نظام آموزشی پژوهش در توسعه کارآفرینی، مجموعه مقالات، کارآفرینی و فناوری های اطلاعات پیشرفته ،
(۱۱) پیوندی، گلنار (۱۳۸۴) ظهور دانشگاه کارآفرین، کنگره تولید علم،
(۱۲) نقی زاده، سید علاء (۱۳۹۴) پیشنهاد واحد درسی کارگاه ترجمه متون مطبوعاتی عربی در جهت کارآفرینی برای دانشجویان رشته عربی، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره ۳۷ ، صص ۲۲۹-۲۴۴
(۱۳) اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور، کمیته علوم انسانی معارف اسلامی و هنر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بخش زبان و ادبیات عربی
(۱۴) برزگر، ابراهیم و همکاران (۱۳۸۶) مطالعات میان رشته ای در ایران، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی ،

کارآفرینی در رشته عربی

رزومه دکتر حبیب کشاورز

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *