هزینه ویرایش عربیویرایش پایان نامه و مقاله عربی

ما کافه چیست
قواعد مربوط به ما کافه در زبان عربی
مای کافّه به حروف مشبهه الفعل می‌چسبد و آن‌ها را از عمل بازمی‌دارد و غیر عامل و مبنی بر سکون است.
همانطور ک می دانیم حروف مشبهه بالفعل بر سر مبتدا و خبر می آیند و اسم را منصوب و خبر را مرفوع می کنند
مثال: إن سعیدا کاتبٌ
اگر ما کافه بر سر ((إن) بیاید مانع عمل آن می شود و جمله به این صورت خواهد شد
إنما سعیدٌ کاتبٌ
ما کافه بر سر مابقی حروف مشبهه بالفعل نیز می آید.
همچنین این ما بر سر فعل هایی مانند قل و طال نیز می آید و آن ها را از عمل باز می دارد
قلما
طالما

مثنی در عربی ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ جمع مکسر چیست ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ نسبت در عربی ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ تصغیر در عربی ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ نعت مقطوع چیست ؟ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ نعت حقیقی و سببی


مَا الکَّافَه
مَا الکَافَّه: هی التی تَکُفُّ عَامِلاً من کَلِمهِ أو حَرفٍ عَنِ العَمَل فمِنْها: کافَّه عن عَمَل الرَّفْع، وهی المُتَّصَله بـ “قَلَّ” و “طالَ” و “کثُر” تَقُول: قَلَّما، و “طَالَما، وکثُرما، فمَا هُنا کَفَّتِ الفِعلَ عن رَفع الفَاعل، ومِنْها الکَافَّهُ عَنِ عَمَلِ النَّصْبِ والرَّفعِ، وهی المُتَّصِلهُ بـ “إن” وأخَوَاتِها نحو {إنَّما اللّهُ إلهٌ واحدٌ} . ومِنْها الکَافَّهُ عَنْ عَمَل الجَرِّ، وهی التی تَتَّصِلُ بأحْرُفٍ، وظُرُوفٍ، فالأحرف “رُبَّ” و “الکاف” و “الباء” و “من” والظرف “بعد” و “بین”.
مثال: قَلَّمَا یَعْمَلُ المُتَکَاسِلُ.
قَلَّ: فعل ماض مبنی على الفتح.
مَا: حرف کافٌّ مبنی على السکون لا محل له من الإعراب.
یَعْمَلُ: فعل مضارع مرفوع، وعلامه رفعه الضمه الظاهره على
آخره.
المُتَکَاسِلُ: فاعل مرفوع، وعلامه رفعه الضمه الظاهره على
آخره.

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *