ماه: دسامبر 2018

امکان شرکت در آزمون زبان عربی دانشگاه آزاد به جای انگلیسی در رشته های انسانی دوره دکتری

امکان شرکت در آزمون زبان عربی دانشگاه آزاد به جای انگلیسی در رشته های انسانی دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی امکانی را فراهم کرده تا دانشجویان دوره دکتری برخی از…