ترجمه درس اول عربی دهم ریاضی تجربیترجمه درس اول عربی دهم ریاضی تجربی

ترجمه درس اول عربی دهم ریاضی تجربی

الحمدلله خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور

سپاس خدایی را اکه آسمان ها وزمین را آفرید وتاریکی ها و روشنایی را بنهاد .

الدرس الاول :

البحث العلمی :ابحث فی الانترنت او المکتبه عن قصیر او جمل بالغته العربیه حول عظمه مخلوقات الله ثم ترجمه الی الفارسیه مستعینا بمعجم عربی – فارسی :

ویتفکرون فی الخلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا

وآفرینش آسمان ها وزمین می اندیشند پروردگارا این را بیهوده نیافریده ای

ذاک هو الله او همان خداست

انظر لتلک الشجره ذات الغصون النضره

به آن درخت دارای شاخه های تر وتازه بنگر

کیف نمت من حبه وکیف صارت شجر

چگونه از دانه ای روییده وچگونه درختی شده است ؟

فابحث وقل من الذی یخرج منها الثمره

پس جستجو کن وبگو چه میوه را ازآن بیرون می آورد ؟

ونظر الی الشمس التی جذوتها مستعره

وبه خورشیدی که پاره آتش آن فروزان است بنگر

فیها ضیاء وبها حراره منتشره

درآن نورهست وبه کمک ان گرمای پراکنده هست .

من ذا الذی اوجدها فی الجومثل الشرره

چه کسی آن را درفضا همچو پاره اتش پدید آورد؟

ذاک هو الذی انعمه منهمره

آن همان خدایی است که نعمت هایش ریزان است .

ذوحکمه بالغه وقدره مقتدره

دارای حکمت دانشی کامل ونیروی توانایی است .

ترجمه درس اول عربی دهم ریاضی تجربی

حال و صاحب حال در زبان عربی

موصوف و صفت عربی

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *