دانلود کتاب عربی زبان قرآن 2 پایه یازدهم (علوم انسانی) - پیشنویس کتابدکتر طاهری

فایل ویدئویی تدریس عربی درس هشتم (فعل مضارع)  – دکتر طاهری
برای مشاهده ویدئو از قسمت بالا استفاده کنید
تماس با دکتر طاهری از طریق سایت زیر:

http://www.taheriarabic.ir/
برای دانلود ویدئو اینجا کلیک کنید


فعل ماضی و مضارع
فعل :کلمه ای است که بر انجام کاری در زمان مشخص دلالت می کند.

۱)فعل ماضی:فعلی است که بر انجام کاری در زمان گذشته دلالت می کند.مثلاْ:رفتم ِرفتید-خوردی-پوشید که در فارسی استفاده می شود.

نحوه ی ساخت فعل ماضی:حروف اصلی+علامتهای صیغه

مثلآ میخواهیم ریشه( ذه ب) راصرف نماییم.در عربی صیغه های غائب-مخاطب ومتکلم داریم.

صیغه های غائب: کسانی هستند که غائب هستند وکنار ما حضور ندارند وبلکه در جای دیگری دور از ما هستند .به گونه ای که نمیتوانیم مستقیما باآن ها صحبت کنیم که کار را آنها انجام داده اند.مثل:او-آنها در فارسی.(او رفت-آنها رفتند).

صیغه های مخاطب:کسانی هستند که میتوان مستقیما با آن ها صحبت کرد یا حتی به آنها دستور داد یا از کاری نهی کرد.که کار را آنها انجام داده اند.مثل:تو-شما در فارسی.(تو رفتی- شما رفتید.)

صیغه های متکلم:در فارسی همان ( من-ما ) می باشد که کار را آنها انجام داده اند و در مورد خودشان سخن میگویند ومتکلم هستند:(من رفتم-ما رفتیم.)

صرف فعل ماضی -غائب از ( ذ ه ب ):

×

مــــذکر

مـــؤنث

مفرد

ذَهَبَ

ذَهَبَتْ

مثنى

ذَهَبا

ذَهَبَتا

جمع

ذَهَبوا

ذَهَبْنَ
صرف فعل ماضی -مخاطب:

×

مـــــذکر

مـــــؤنث

مفرد

ذَهَبْتَ

ذَهَبْتِ

مثني

ذَهَبْتما

ذَهَبْتما

جمع

ذَهَبْتُم

ذَهَبْتُنَّ
صرف فعل ماضی-متکلم:

متکلم وحده

متکلم مع الغير

ذَهَبْتُ

ذَهَبْنا

فعل مضارع:فعلي است که بر انجام کار در زمان حال دلالت ميکند.:مي روم –ميروي- ميپوشد‍-مي نوشند و… درفارسي فعل مضارع هستند.

در عربي فعل مضارع همانند فعل ماضي داراى 14 صيغه ى غائب-مخاطب-متکلم است.

صرف فعل مضارع غائب از (ذ ه ب ):

×

مـــــذکر

مـــــؤنث

مفرد

يَذْهَبُ

تَذْهَبُ

مثني

يَذْهَبانِ

تَذْهَبانِ

جمع

يَذْهَبونَ

يَذْهَبْنَ
صرف فعل مضارع مخاطب:

×

مــــذکر

مــــؤنث

مفرد

تَذْهَبُ

تَذْهَبينَ

مثني

تَذْهَبانِ

تَذْهَبانِ

جمع

تَذْهَبونَ

تَذْهَبْنَ

صرف فعل مضارع متکلم:

متکلم وحده

متکلم مع الغير

أذْهَبُ

نَذْهَبُ

منبع: http://armaka.blogfa.com

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *