پذیرشگر مسلط به زبان عربیپذیرشگر مسلط به زبان عربی

استخدام رزرویشن آشنا به زبان عربی در تهران

یکنفر رزرویشن , ترجیحا آشنا به زبان عربی , ازساعت ۳۰ / ۲۲ الی۸صبح
۸۸۸۳۱۳۲۳

 

شرح وظايف متصدي پذيرش ، ترخيص

شرح وظايف متصدي پذيرش ، ترخيص

1)رعايت كليه ضوابط تدوين شده جهت تكريم ارباب رجوع وجلوگيري از اتلاف وقت مراجعين .

2)راهنمايي و توجيه بيماران براي تهيه مدارك لازم جهت انجام اعمال جراحي وجلوگيري از سرگرداني مراجعين ..

3)پذیرش بیماران بستری و بررسی مدارک بیماران در زمان پذیرش.

4)تشکیل پرونده به همراه ثبت اطلاعات دقيق هویتی بیمار مطابق مدارک معتبر طبق مقررات و ثبت آدرس دقيق و شماره تلفن و ثبت مشخصات همراه بیمار

5)تعيين وقت و ساعت عمل جراحي طبق دستور پزشک

6)اخذ رضايت نامه هاي مورد نياز از بيماران يا سرپرست قانوني آنان.

7)رعايت كليه موارد خواسته شده از سوي سازمانهاي بيمه گر طرف قرارداد .

7)نظر خواهي ورفع شكايات و كسب رضايتمندي مراجعين. و توزيع و جمع آوري فرم هاي نظر سنجي

8)ارائه گزارش عملكردكتبي ماهيانه به مقام مافوق .

9)انجام كليه امور محوله از سوي سرپرست مربوطه

10)برخورد مناسب با بیمار و راهنمایی مراجعین جهت ارجاع به واحدها و بخشهای مختلف

11)اخذ رضایت نامه های لازم در پشت برگ پذیرش طبق قوانین و مقررات

12)ارسال پرونده بیمار و راهنمايي بيمار به بخش بستري پس از اطمینان از آمادگی پرسنل بخش برای پذیرش بیمار

13)ایجاد ارتباط منطقی با بخش جهت مبادله اطلاعات بیماران

14)همکاری و ارتباط نزدیک با پرسنل واحد مدارک پزشکی و سایر بخشها

15)رعايت حسن برخورد و روابط عمومی بالا برای برقراری ارتباط صحيح با ارباب رجوع و پرسنل

16)صدور قبض و صورتحساب جهت خدمات ارائه شده به بیماران

17)ارزيابي مستمر فرايندهاي جاري سيستم پذيرش و ارائه راه كارهاي مناسب جهت ارتقاء مستمر فرايندها

18)پيش بيني و برآورد تعداد فرم هاي مورد نياز جهت پذيرش بيماران براي مدت 6 ماه

19)تنظيم نهايي ليستها و آمار و گزارشات لازم در زمينه شغل مورد تصدي و ارائه آن به مسئول مافوق

20)هماهنگي با مسئول اتاق عمل در خصوص برنامه اتاق عمل پزشكان جهت بستري بيمار

21) ارتباط و هماهنگي با واحد امور مالي و واحد اسناد پزشكي در خصوص تائيد برخي از اعمال جراحي بيماران تحت پوشش بيمه و اطلاع از انواع بيمه هاي طرف قرارداد و وضعيت قراردادهاي قبلي ( تمديد يا لغو قرارداد )

22)انجام كليه فعاليتهاي مرتبط با شغل مورد تصدي تحت نظارت مسئول مافوق

23)شركت در كلاسهاي آموزشي و جلسات

24)راهنمايي بيماران جهت به همراه داشتن مدارك مورد نياز و انجام اقدامات پاراكلينيكي قبل از بستري شدن.

25)ارتباط مداوم و مستمر با بخش ها جهت اطلاع از آخرين وضعيت تخت هاي موجود.

26)ارتباط و هماهنگي لازم با مسئول مافوق در خصوص اطلاع و اجراي آخرين بخش نامه ها و دستورالعمل هاي صادر شده جهت تشكيل پرونده و بستري بيماران.

27)انجام ساير امور محوله طبق نظر مافوق

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *