آدرس و شماره تلفن مراکز درمانی استان فارس (آزمایشگاه، بیمارستان، سونوگرافی)آدرس و شماره تلفن مراکز درمانی استان فارس (آزمایشگاه، بیمارستان، سونوگرافی)

آدرس و شماره تلفن مراکز درمانی استان فارس (آزمایشگاه، بیمارستان، سونوگرافی)

* لیست رادیولوژی ها و سونوگرافی های ‌استان فارس ( شیراز )*
*نام رادیولوژی*     *تلفن*     *آدرس*
رادیولوژی دکتر نظری فسا     ۹۱۷۳۱۱۶۹۷۶     فسا-خ حافظ -رادیولوژی دکترمرادی نژاد
رادیولوژی  تابا-دکترباقری     ۲۳۱۷۸۰۱-۳     شیراز-خ فلسطین -بین اردیبهشت ومعدل -ساختمان ۴۴۴
رادیولوژی  دکترپویاخرد     ۲۳۵۱۳۶۹     شیراز-خ زند-روبروی بانک سپه شعبه دانشگاه کوچه ۳۴
رادیولوژی پرتوکلینیک دکتر ادیب     ۶۲۸۷۲۲۱     شیراز-خ اردیبهشت جنب بیمارستان امامی
رادیولوژی شبکه بهداشت درمان اباده     ۳۳۳۲۰۱۹-۳۳۳۳۱۵۰     اباده -میدان ازادی مرکزبهداشت شهرستان اباده
رادیولوژی بیمارستان شبکه بهداشت درمان بوانات     ۳۲۲۲۲۸۶     بوانات -سوریان
رادیولوژی بیمارستان شبکه بهداشت درمان کازرون     ۲۲۲۶۵۶۱     کازرون -خ طالقانی –
رادیولوژی درمانگاه بقیه اله الاعظم عج     ۷۳۹۹۰۱۱-۱۶     شیراز-دروازه کازرون جنب شهرداری منطقه ۲
رادیولوژی درمانگاه‌ گلستان شیراز           درمانگاه‌ گلستان شیراز
رادیولوژی درمانگاه‌ اعتمادکسائیان     ۲۳۳۰۷۴۵     درمانگاه‌ اعتماد کسائیان
رادیولوژی درمانگاه‌ اقبال شیراز     ۸۲۴۴۱۸۴     شیراز-بلواررحمت -باهنرجنوبی -بلوارپاسارگاد-میدان پاسارگاد
رادیولوژی درمانگاه‌ امام رضا شیراز           درمانگاه‌ امام رضا-ع شیراز
رادیولوژی درمانگاه‌ انجمن بیماران کلیوی پارس -شفا۲    ۶٢٧٨٨٨٨
درمانگاه‌ انجمن بیماران کلیوی پارس -شفا۲
رادیولوژی درمانگاه‌ ایران زمین           درمانگاه‌ ایران زمین
رادیولوژی درمانگاه‌ بوعلی     ۶۷۶۴۹۰۴-۶     شیراز-گویم
رادیولوژی درمانگاه‌ ثامن الائمه     ۷۳۱۹۹۱۱     شیراز-بلوارنصر-نبش ۲۰متری کانادا
رادیولوژی درمانگاه‌ خیریه ولیعصر عج     ۲۳۴۸۲۵۲-۲۳۴۸۲۵۰     شیراز-سه راه برق
رادیولوژی درمانگاه‌ رازی     ۸۴۲۸۱۷۱     شیراز-بلوارکمربندی-نبش بلوارمیثم
رادیولوژی درمانگاه‌ سپهر     ۶۲۵۱۹۳۷-۶۲۴۷۵۱۸     شیراز-بلوارصنایع -کوچه ۷-جنب پارک علوی
رادیولوژی درمانگاه‌ سروش شیراز     ۸۳۰۷۰۸۵-۸۲۱۹۹۳۷     شیراز-میدان ابیاری -قدمگاه
رادیولوژی درمانگاه‌ شهدای انقلاب     ۷۳۸۱۰۱۱     شیراز-دروازه کازرون بلوارسیبویه
رادیولوژی درمانگاه‌ شهیدمطهری شیراز     ۶۲۶۲۰۱۱     شیراز-فلکه نمازی
رادیولوژی درمانگاه‌ علی بن ابیطالب ع     ۷۵۰۸۹۰۲-۷۵۱۲۰۵۰     شیراز-بلواررحمت
-خ قائم -پانصددستگاه ارتش -جنب کلانتری ۲۶
رادیولوژی درمانگاه‌ فرهنگیان شیراز     ۲۲۸۰۰۷۹-۸۰     شیراز -پل هجرت
رادیولوژی درمانگاه‌ محمدرسول الله ص     ۶۲۶۳۰۵۰     شیراز-بلوارپاسدران
رادیولوژی درمانگاه‌ مرکزبهداشت والفجر     ۲۳۳۵۹۷۷     شیراز-پل حر-جنب فرمانداری
رادیولوژی درمانگاه‌ مهرشبانه روزی     ۷۳۰۴۸۳۲-۷۳۱۹۳۵۷     شیراز-کلبه سعدی
-ابتدای بلوارنصر
رادیولوژی درمانگاه‌ نشاط           درمانگاه نشاط
رادیولوژی درمانگاه‌ ویژه کلینیک دندانپزشکی           درمانگاه‌ کلینیک ویژه دندانپزشکی
رادیولوژی دشتی حسن     ۰۷۱۱۲۳۴۳۹۵۶     شیراز-خ زند-روبروی ۲۰ متری-جنب بانک اقتصادنوین-مجتمع بهمن
رادیولوژی دکتر فرح انگیز نی ریز     ۵۲۲۲۳۸۴     نی ریز-خیابان طالقانی -جنب داروخانه دوستان
رادیولوژی دکتر پایدار شیراز-محمدرضا     ۲۳۵۲۵۸۸     شیراز-چهارراه معدل
رادیولوژی دکتر پورزند شیراز     ۲۳۰۶۸۷۸     شیراز-خیابان شهیدفقیهی (صورتگر)حدفاصل معدل وهدایت
رادیولوژی دکتر ارسته           شیراز-خیابان زند-ساختمان زند
رادیولوژی دکتر اوجی شیراز     ۲۳۳۸۲۲۸     شیراز-خیابان سیدجمال الدین تقاطع معدل ساختمان ۲۵
رادیولوژی دکتر برفه ای ممسنی     ۴۲۲۳۸۱۸     نورابادممسنی -بلواربسیج کوچه هنرستان
رادیولوژی دکتر تفضل شیراز     ۲۳۳۴۳۷۸-۲۳۰۳۶۱۴     شیراز-خ سیدجمال الدین اسدابادی )پوستچی سابق (
رادیولوژی دکتر راسخی شیراز     ۹۱۱۷۱۱۳۲۵۸     شیراز-خ فلسطین -بین اردیبهشت ومعدل -ساختمان ۴۴۴
رادیولوژی دکتر رضانیا شیراز     ۲۳۳۹۹۲۵     شیراز-خیابان فاطمی کوچه نصریه رادیولوژی رضانیا
رادیولوژی دکتر زنگویی بوشهری     ۶۲۸۷۲۰۹     شیراز-خ قصردشت سه راه مهدی اباد
رادیولوژی دکتر سمیع شیراز     ۲۳۵۰۳۸۰     شیراز-خیابان شهید فقیهی کوچه ۳پلاک ۴
رادیولوژی دکتر سیروس ارشدی     ۲۳۰۵۷۵۸     شیراز-بلوارزند
رادیولوژی دکتر شادمان     ۳۳۳۳۴۹۹     مرودشت-خ انقلاب-ابتدای ک روزگار
رادیولوژی دکتر فرح انگیز محمود     ۲۳۰۸۲۶۵     شیراز-خ زند-بالاترازبیمارستان سعدی
رادیولوژی دکتر کاتبی شیراز     ۲۳۳۵۳۰۴     شیراز-خ زند-روبروی مهندسی -ساختمان یاس
رادیولوژی دکتر کسرائیان مرودشت     ۲۲۲۲۵۲۴     مرودشت -کوچه کاووسی
رادیولوژی دکتر کمالی شیراز     ۲۲۲۳۲۱۱     شیراز-فلکه ولیعصرساختمان پزشکان جنب بیمارستان شیراز
رادیولوژی دکتر وحید وصال شیراز     ۲۳۰۰۸۱۷     شیراز-خیابان زندکوچه ۷۴ساختمان فیروزه طبقه ۴واحد۱
رادیولوژی دکتراحمدلو شیراز     ۲۳۵۸۹۳۳     شیراز-خیابان۳۰متری سینماسعدی جنب داروخانه بابک
رادیولوژی دکتراسدسنگابی     ۷۱۲۶۲۲۵۱۹۵     فیروزاباد-خ شهیدمقدسی-روبروی شهرداری
رادیولوژی دکترافریدی     ۲۲۹۶۷۹۱     شیراز -میدان دانشجو-س ارم
رادیولوژی دکتربراتی     ۲۲۶۱۶۶۸     جهرم-خ امام حسین
رادیولوژی دکترجوادی اصطهباناتی     ۷۳۲۶۲۴۴۱۶۶     داراب -سه راه کمربندی س دکتر ابراری
رادیولوژی دکتردستغیب سیدمحمدهادی     ۶۲۸۷۷۶۱-۶۲۷۵۸۴۴     شیراز-خ قصرالدشت -اسیاب قوامی -جنب انتقال خون
رادیولوژی دکترزرگری لار     ۲۲۲۱۹۲۱     لارستان
رادیولوژی دکترسرحدی     ۲۲۲۴۷۰۷     فسا-خ حافظ جنب بانک ملت
رادیولوژی دکترسروش ارشدی     ۲۳۴۸۹۷۵     شیراز-تاچاراجنب بوستان علوی
رادیولوژی دکترسید علی جزایری     ۲۳۱۷۷۴۲     شیراز-روبروی ۲۰متری -خ شهید
عبائیان -مجتمع پزشکی نشاط
رادیولوژی دکترشهیدی شیراز     ۶۲۸۰۰۶۵     شیراز-خ خلیلی -پلاک ۵۲
رادیولوژی دکترصالحی     ۷۲۲۴۲۲۲۷۴۰     نوراباد-کوچه پزشکان
رادیولوژی دکترغلامی     ۶۴۷۳۶۵۰     شیراز-خ ملاصدرا-ک ۴-س پارسه
رادیولوژی دکترقزلباش مهرداد           فسا
رادیولوژی دکترکامیاب کلانتری     ۹۱۷۷۱۱۶۸۷۶     کازرون-جنب درمانگاه‌ امام سجاد
رادیولوژی دکترمرندی     ۸۴۳۹۵۸۷     شیراز-بلوارپاسداران-س پزشکان سینا
رادیولوژی دکترمصلائی پور شیراز     ۲۳۵۴۷۰۴     شیراز-خیابان قصردشت -ابتدای -خ
-فلسطین
رادیولوژی دکترمنصوریان طبایی     ۲۳۱۸۲۴۰     شیراز-بلوار زند روبروی هتل پارس
رادیولوژی دکترنعمت الهی اباده     ۳۳۴۶۳۳۰     اباده خ امام
رادیولوژی دکترنکوئی     ۶۲۸۱۳۹۰     شیراز-چهارراه ستارخان
رادیولوژی دکترنوری فرهنگ     ۲۲۲۲۶۹۶     مرودشت -خ انقلاب -مقابل پارک شهر
رادیولوژی دکتروفایی           روبرو هتل پارس داخل کوچه صدرزاده
رادیولوژی دندانپزشکی دکتر مشکسار الهام     ۷۲۸۲۲۲۸۰۳۷     مرودشت-خ کاووسی-خ نامجو-س کاووسی
رادیولوژی زندشیراز-سعیده خورشید     ۲۳۱۸۱۵۸     شیراز-خیابان زند-ساختمان پاسارگاد
رادیولوژی شبکه بهداشت درمان لامرد     ۵۲۲۲۳۱۱     لامرد-میدان امام خمینی
رادیولوژی شبکه بهداشت درمان جهرم     ۴۴۴۹۰۰۵     جهرم -دانشگاه علوم پزشکی جهرم
رادیولوژی شبکه بهداشت درمان داراب     ۶۲۲۲۸۵۷     داراب -شبکه بهداشت ودرمان
رادیولوژی شبکه بهداشت درمان زرین دشت     ۷۲۲۴۰۱۴     زرین دشت -حاجی اباد-شبکه
بهداشت ودرمان
رادیولوژی شبکه بهداشت درمان فسا     ۲۲۲۹۶۰۰-۲۲۲۲۵۹۲     فسا-خ جمهوری اسلامی
جنب پارک ازادگان
رادیولوژی شبکه بهداشت درمان فیروزاباد     ۶۲۲۴۰۹۱     فیروزاباد -خ شهیدمقدسی
رادیولوژی شبکه بهداشت درمان کازرون     ۲۲۲۶۵۶۱     کازرون -خ طالقانی –
رادیولوژی شبکه بهداشت درمان لار     ۳۳۳۸۰۸۱     لار-شهرجدید
رادیولوژی شبکه بهداشت درمان مرودشت     ۳۳۳۴۲۶۴-۳۳۳۲۶۶۶     مرودشت -خ امام
خمینی -شبکه بهداشت ودرمان
رادیولوژی شبکه بهداشت درمان مهر
رادیولوژی شبکه بهداشت درمان نی ریز     ۵۲۳۰۶۳۲-۵۲۳۰۶۳۳     نیریز
رادیولوژی شبکه بهداشت درمان خرامه     ۷۱۲۴۴۲۲۲۱۰     شیراز خرامه میدان امام
رادیولوژی شبکه بهداشت درمان اباده طشک     ۷۳۲۵۷۲۲۰۶۰     شبکه بهداشت درمان
اباده طشک
رادیولوژی شبکه بهداشت درمان اقلید     ۴۲۲۲۳۹۹-۴۲۲۲۳۹۸     اقلید-خ امام
رادیولوژی شبکه بهداشت درمان فراشبند     ۷۱۲۶۶۲۵۲۸۰     فراشبند -شبکه بهداشت
رادیولوژی شبکه بهداشت درمان کوار     ۷۱۲۵۶۲۳۱۱۵     کوار
رادیولوژی فک وصورت دکترخجسته     ۶۲۷۰۳۲۵     شیراز-خ قصرالدشت
رادیولوژی فک وصورت دکترمجید وفایی     ۲۳۱۸۱۳۱     شیراز-خ زند-ک ۴۳-س مرمر
رادیولوژی کلینیک هنری جهرم     ۷۹۱۳۳۳۰۰۰۶     جهرم-بلواراستاد مطهری
ر-مرکزپزشکی هسته ای صورتگر-مهرالسادات علوی     ۲۳۰۷۱۵۱-۲۳۰۰۲۶۵     شیراز-خ
صورتگر-بین تقاطع هدایت ومعدل -ساختمان ازاد
ر-مرکزی اباده -دکتربدیعیان فرد     ۳۳۳۰۸۰۱     اباده -خیابان دهخداطبقه تحتانی
نمایندگی پارس
ر-ولی عصر-گودرزی فر     ۷۲۸۲۲۲۴۲۴۵     مرودشت خ انقلاب
درمانگاه‌ شبانه روزی پردیس دکترنجیبی     ۸۲۴۲۹۰۵     شیراز-چهارراه باهنرجنوبی
ابتدای بلواررحمت
بیمارستان علوی     ۲۲۴۷۳۶۰ – ۲۲۲۷۷۳۲     شیراز – فلکه ولیعصر – انتهای خیابان
تختی
بیمارستان امام جعفرصادق -ع سعادت شهر            بیمارستان امام جعفرصادق-ع
سعادتشهر
بیمارستان امام حسن مجتبی -ع داراب     ۷۳۲۶۲۱۴۱۰۷      بیمارستان امام حسن
مجتبی-ع داراب
بیمارستان جوادالائمه خرامه
بیمارستان حضرت قائم -عج فیروزاباد     ۷۱۲۶۲۲۷۰۹۱      بیمارستان حضرت قائم -عج
فیروزاباد
بیمارستان شهیدرجائی           بیمارستان شهیدرجائی
بیمارستان فاطمه الزهرا-س مهر     ۷۸۲۶۵۲۲-۲۲۷۲۵۱۴      بیمارستان فاطمه
الزهرا-س مهر
بیمارستان ولی عصر صفاشهر     ۷۵۲۳۵۲۱۰۲۱      بیمارستان ولی عصر خرمبید۰
بیمارستان ولی عصر-عج اقلید     ۷۵۲۴۲۲۲۱۳۱      بیمارستان ولی عصر-عج اقلید
بیمارستان امام حسین سپیدان            بیمارستان امام حسین سپیدان
بیمارستان خلیلی شیراز     ۶۲۶۷۳۶۳     شیراز-فلکه نمازی
بیمارستان شوشتری     ۲۳۳۳۰۸۷ – ۲۳۳۳۳۳۲     شیراز-خیابان شریعتی اول خ هنگ
(باسکول نادر)
بیمارستان نمازی     ۲۴-۶۲۶۲۰۱۰      شیراز – فلکه نمازی
بیمارستان ولی عصر عج لامرد     ۷۸۲۵۲۲۲۱۷۳      بیمارستان ولی عصر-عج لامرد
بیمارستان پیمانیه جهرم           بیمارستان پیمانیه جهرم
بیمارستان ابن سینا     ۳ – ۲۲۸۹۶۰۱     شیراز – خیابان قرآن
بیمارستان اردیبهشت     ۵ – ۶۲۸۴۸۲۱     شیراز – بلوار چمران
بیمارستان امام خمینی اباده     ۷۵۱۳۳۳۳۳۱۱      بیمارستان امام خمینی اباده
بیمارستان امام خمینی استهبان     ۷۳۲۴۲۴-۲۸۰۰۳۰۵۵      بیمارستان امام خمینی
استهبان
بیمارستان امام رضا -ع لار     ۱۰- ۲۲۴۲۱۰۱ – ۰۷۸۱     بیمارستان امام رضا-ع لار
بیمارستان امام محمد باقر ع- قیر           قیر
بیمارستان امام موسی کاظم-ع      ۰۷۳۲-۷۲۲۵۵۰۰-۱     زرین دشت ،حاجی آباد، بلوار
خلیج فارس
بیمارستان امیدوار اوز     ۷۸۲۳۶۲۲۰۹۵      بیمارستان امیدوار اوز
بیمارستان امیرالمومنین گراش     ۷۸۲۲۲۲۰۰۱      بیمارستان امیرالمومنین گراش
بیمارستان بعثت اشکنان لامرد     ۷۸۲۵۷۲۲۰۳۱      بیمارستان بعثت اشکنان لامرد
بیمارستان حافظ     ۶۲۷۱۵۳۱     شیراز-بلوارچمران
بیمارستان خنج     ۷۵۲۴۵۲۲۰۰۱      بیمارستان خنج
بیمارستان دکترخدادوست     ۶۲۷۷۵۹۳-۶۲۷۷۰۷۰     شیراز – خ زرگری – فلکه زرگری
بیمارستان دنا     ۴ – ۶۲۸۰۴۱۱     شیراز-بلوار شهید مطهری -کوی دنا
بیمارستان زینبیه     ۱۹ – ۷۲۶۶۸۱۱     شیراز – میدان دفاع مقدس
بیمارستان سوریان بوانات            بیمارستان سوریان بوانات
بیمارستان شریعتی فسا           بیمارستان شریعتی فسا
بیمارستان شفا     ۲۳۳۹۰۱۵     شیراز-۲۰متری سینماسعدی
بیمارستان شهدای سروستان     ۷۱۲۵۲۲۲۱۱۱     سروستان فلکه قدس
بیمارستان شهدای نی ریز     ۷۳۲۵۲۳۰۱۱۱      بیمارستان شهدای نی ریز
بیمارستان شهر     ۲۳۳۷۹۰۵-۷     شیراز – خ انقلاب -خیابان مشیر فاطمی – روبروی
دژبان
بیمارستان شهیدچمران     ۶۲۴۰۱۰۱-۷     شیراز-بلوارچمران
بیمارستان شهیدبهشتی     ۵ – ۲۲۴۹۲۰۱     شیراز – فلکه ولیعصر (عج) چهارراه
دروازه سعدی
بیمارستان شهیدحجازی     ۷۲۹۴۵۰۰     شیراز-بلوارسیبویه
بیمارستان شهیددستغیب     ۶ – ۲۲۸۸۰۶۴     شیراز – خیابان حافظ – جنب باغ ملی
بیمارستان شهیدفقیهی     ۹ – ۲۳۵۱۰۹۰      شیراز – خیابان زند – روبروی صورتگر
بیمارستان شهیدمطهری جهرم            بیمارستان شهید مطهری جهرم
بیمارستان شهیدمطهری مرودشت     ۷۲۸۳۳۱۶۲۹۱      بیمارستان شهید مطهری مرودشت
بیمارستان علی اصغر-ع بیرم     ۷۸۲۴۲۲۱۶۰۴     بیرم- لارستان
بیمارستان علی اصغر-ع شیراز     ۸ – ۲۲۴۸۶۰۳     شیراز-خ شهیدمشکین فام -پشت
پارک ازادی
بیمارستان فرهمندفر     ۶۲۶۰۰۶۶-۶۲۶۴۷۴۸     شیراز-خیابان قصرالدشت سه راه گودگری
بیمارستان فوق تخصصی مادروکودک غدیر
بیمارستان قطب الدین     ۴۲ – ۸۲۱۹۶۳۸     شیراز – خیابان فخر آباد شرقی
بیمارستان کوثر            بیمارستان کوثر
بیمارستان میرحسینی     ۵ – ۲۲۸۴۴۳۳     شیراز – بلوار هجرت
بیمارستان ولی عصر عج کازرون     ۷۲۱۲۲۲۷۰۸۰      بیمارستان ولی عصر-عج کازرون
بیمارستان ولی عصر-عج ممسنی     ۷۲۲۴۲۲۷۵۰۴      بیمارستان ولی عصر-عج ممسنی
بیمارستان ولیعصر(عج)فسا           بیمارستان ولیعصر(عج)فسا
بیمارستان ولیعصرعج ارسنجان     ۷۲۹۷۹۲۲۲۴۸      بیمارستان ولیعصر-عج ارسنجان
* لیست آزمایشگاه های ‌ تشخیص طبی استان فارس ( شیراز )*
*نام ازمایشگاه lab*     *تلفن*     *آدرس*
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکترشهریار شیخ الاسلامی     ۷۳۲۴۲۲۱۰۱۰     استهبان-خ
امام زاده
آزمایشگاه پارسیان -شهلامتولی     ۷۲۹۰۹۷۰     شیراز-بلواررحمت -نبش بنی هاشمی
-جنب داروخانه امیر
آزمایشگاه پاستور شیراز     ۲۳۳۲۸۵۳     شیراز-خ زند-ساختمان زند
آزمایشگاه پاستور مرودشت -توانگر     ۲۲۲۴۷۲۱     مرودشت -خیابان انقلاب روبروی
سینماابوذرساختمان ولی عصر طبقه دوم
آزمایشگاه پاسکال مرودشت -ارامانوکیانس     ۲۲۲۳۳۲۶     مرودشت -خ انقلاب -نبش
۲۰متری موسوی
آزمایشگاه اپادانآزمایشگاه مریم ملک      ۳۶۳۴۱۰۲۳     شیراز-بلوارمعالی اباد-نبش
خ دوستان -ساختمان الوند
آزمایشگاه ابوریحان دکترگهرنژاد     ۲۲۳۲۸۰۲     مرودشت -خیابان امیراباد
آزمایشگاه اتیه (دکتر جانفشان)     ۲۳۰۴۷۸۴     شیراز-خ زند جنب هتل پارس س ظفر
ط۲ و۹
آزمایشگاه اردیبهشت-دکترشوشتری     ۲۳۴۳۴۵۴     شیراز-خ اردیبهشت-تقاطع پوستچی
آزمایشگاه ارسطو -دکتر صالح زاده     ۷۳۱۲۲۲۹۹۹۳     فسا-خ حافظ-چهارراه حافظ
آزمایشگاه انالیز-دکترپراور     ۶۲۹۰۳۵۹     شیراز-نرسیده به عفیف اباد-س کیمیا
آزمایشگاه انتقال خون شیراز     ۲۳۵۲۰۸۳     شیراز-فلکه نمازی -جنب دانشکده مهندسی سازمان انتقال خون
آزمایشگاه انجمن بیماران کلیوی پارس -شفا۲     ۶۲۷۸۸۸۸-۶۲۷۵۵۶۶
شیراز-بلواربعثت ۲۰متری انصاری درمانگاه شفا
آزمایشگاه  موسسه خیریه حاج ابراهیمی پیونداعضا ابوعلی سینا           ب-موسسه
خیریه حاج ابراهیمی(پیوند اعضا ابوعلی سینا
آزمایشگاه بازیاری رویا     ۶۴۷۳۵۹۵     شیراز-خ ملاصدرا-خ شهیدجمالی -پلاک -۱۷۵
آزمایشگاه بوعلی شیراز-نظیری     ۶۲۴۰۹۳۷     شیراز-ابتدای بلوارمعالی اباد-طبقه
فوقانی بانک مسکن
آزمایشگاه جهاددانشگاهی     ۲۳۰۷۷۲۴     شیراز-خیابان زندبیمارستان شهیدفقیهی
آزمایشگاه حافظ شیراز-صدروی     ۸۲۲۳۱۷۱     شیراز–بلواروالفجر)شهرک
والفجر(-کوچه داروخانه دکترمنفرد
آزمایشگاه خیام شیراز- صادق الوعد     ۶۲۶۲۰۹۹     شیراز-خیابان اردیبهشت ساختمان
اینه
درمانگاه اعتماد کسائیان     ۲۳۳۰۷۴۵     شیراز-خ لطفعلی خان زند-نرسیده به پارامونت
درمانگاه المهدی -عج شیراز     ۷۳۰۵۸۵۷     سیراز-خ ۲۰متری سعدی
درمانگاه بقیه اله الاعظم -عج شیراز     ۷۳۹۹۰۱۱-۱۶     شیراز-دروازه کازرون جنب
شهرداری منطقه ۲
درمانگاه مسجدالرسول-خیریه           شیراز-نرسیده به فلکه قصرالدشت طبقه فوقانی
مسجدالرسول
درمانگاه نشاط     ۷۲۰۹۴۵۴     شیراز-خیابان شهیددوران (خیابان بریجستون )
درمانگاه پارسه     ۶۴۰۲۸۰۵     شهرجدیدصدرا-خ دلگشا
درمانگاه پاسارگاد ممسنی     ۴۲۲۶۵۰۰-۴۲۲۶۷۰۰     نورآباد ممسنی پاسارگاد
درمانگاه پردیس     ۸۲۴۲۹۰۵     شیراز-چهارراه باهنرجنوبی ابتدای بلواررحمت
درمانگاه گلستان شیراز     ۲۳۳۷۷۷۹     شیراز درمانگاه‌ گلستان
درمانگاه ارژن     ۸۳۵۳۰۰۳     شیراز-بلوارعدالت جنب مخابرات ازادگان
درمانگاه اقبال شیراز     ۸۲۴۴۱۸۴     شیراز-بلواررحمت -باهنرجنوبی
-بلوارپاسارگاد-میدان پاسارگاد
درمانگاه امام جعفرصادق -ع شیراز           شیراز-میدان عدالت
درمانگاه امام رضا-ع شیراز     ۷۲۹۳۰۱۰     شیراز-ازمایشگاه تشخیص طبی امام رضا
درمانگاه امام علی -ع شیراز     ۸۳۰۸۳۶۳     شیراز-خ نادر‌ روبروی خ قدمگاه
درمانگاه ایران زمین     ۶۲۰۳۰۴۴     شیراز-شهرک گلستان -روبروی بانک ملی
درمانگاه بهداد-حکیم           شیراز-ابتدای فرهنگ شهر
درمانگاه بوعلی     ۶۷۶۴۹۰۴-۶     شیراز-گویم
درمانگاه تخصصی صبا شیراز     ۶۲۴۰۷۳۲     شیراز-معالی اباد-ابتدای بلوارصنایع
-روبروی بانک تجارت
درمانگاه ثامن الائمه     ۷۳۱۹۹۱۱     شیراز-بلوارنصر-نبش ۲۰متری کانادا
درمانگاه حضرت ابوالفضل ع     ۸۲۵۳۱۱۷     شیراز-بلواررحمت ۲۰متری امام خمینی
درمانگاه خیریه ابوتراب           شیراز-شاهزاده قاسم
درمانگاه خیریه امام حسین ع     ۶۳۷۳۷۸۸     شیراز-شهرک جوادیه کوچه نانوایی
درمانگاه خیریه امیرالمومنین     ۸۲۲۰۱۴۵     شیراز-جاده بوشهر-ترمینال باربری
درمانگاه خیریه رضوی     ۷۲۱۹۸۹۰     شیراز-بلوارفرصت شیرازی -خ رضوی
درمانگاه خیریه ولیعصر-عج شیراز     ۲۳۴۸۲۵۲-۲۳۴۸۲۵۰     شیراز-سه راه برق
درمانگاه رازی     ۸۴۲۸۱۷۱     شیراز-بلوارکمربندی-نبش بلوارمیثم
درمانگاه سپهر     ۶۲۵۱۹۳۷-۶۲۴۷۵۱۸     شیراز-بلوارصنایع -کوچه ۷-جنب پارک علوی
درمانگاه سروش شیراز     ۸۳۰۷۰۸۵-۸۲۱۹۹۳۷     شیراز-میدان ابیاری -قدمگاه
درمانگاه شهدای انقلاب     ۷۳۸۱۰۱۱     شیراز-دروازه کازرون بلوارسیبویه
درمانگاه علی بن ابیطالب ع     ۷۵۰۸۹۰۲-۷۵۱۲۰۵۰     شیراز-بلواررحمت -خ قائم
-پانصددستگاه ارتش -جنب کلانتری ۲۶
درمانگاه فرهنگیان شیراز     ۲۲۸۲۰۹۶-۲۲۸۵۰۱۱     شیراز-بلوارهجرت درمانگاه فرهنگیان
درمانگاه کیمیا     ۸۲۱۵۰۷۶     شیراز-بلوارباهنرشمالی -کوچه ۵-پلاک۱
درمانگاه محمدرسول اله -ص     ۸۲۲۳۰۵۰     شیراز-بلوارپاسداران
درمانگاه محمدی     ۲۲۲۱۱۱۶     شیراز-خ کریمخان زند بعد از بازار وکیل
درمانگاه مخابرات     ۷۲۶۹۷۰۰     شیراز-بلوارمدرس کوی ازادگان
درمانگاه مهر     ۷۳۰۴۸۳۲-۷۳۱۹۳۵۷     شیراز-کلبه سعدی -ابتدای بلوارنصر
درمانگاه اباعبداله الحسین -ع     ۷۲۷۲۲۸۰-۷۲۷۴۰۹۶     شیراز-درمانگاه اباعبداله
الحسین بنیادمستضعفان وجانبازان
درمانگاه بوعلی سطح یک           شیراز-گویم
درمانگاه مانگاه مطهری شیراز     ۶۲۶۲۰۱۱     شیراز-فلکه نمازی
آزمایشگاه  دکتر پاسالار سپیدان     ۷۲۲۲۰۸۹     سپیدان -خیابان امام جنب مسجدحجت
آزمایشگاه  دکتر ابطحی ممسنی     ۴۲۲۴۸۸۸     نورابادممسنی -کوچه هنرستان
آزمایشگاه  دکتر اذری کازرون     ۲۲۳۰۳۵۱     کازرون -میدان شهدا-اول خیابان
سلمان فارسی
آزمایشگاه  دکتر ارازی     ۶۲۴۲۵۹۳     شیراز-گلدشت معالی اباد خ لادن
پ۱۶۳درمانگاه‌ عرفان
آزمایشگاه  دکتر ازمون ممسنی     ۴۲۲۴۶۶۱     نورابادممسنی -بلوارهجرت کوچه پزشکان
آزمایشگاه  دکتر افراسیابی مرودشت     ۲۲۲۲۸۲۹     مرودشت -خیابان مسجدجامع
آزمایشگاه  دکتر بخشنده شیراز     ۸۲۰۳۱۶۱     شیراز-مهدی اباد
آزمایشگاه  دکتر بند امیری(ستارخان)     ۶۲۷۶۱۸۶     شیراز-بلوارستارخان -حد فاصل
عفیف اباد
آزمایشگاه  دکتر تکمیل خرامه     ۷۱۲۴۶۲۳۳۴۷     شیراز-خرامه -خیابان چمران جنب
پمپ بنزین
آزمایشگاه  دکتر توکلی کازرون     ۷۲۱۲۲۲۱۲۴۸     کازرون -ابتدای خ سلمان فارسی
آزمایشگاه  دکتر جاوید شیراز     ۲۳۵۴۹۹۹-۲۳۰۴۹۹۴     شیراز-خیابان
زندبالاترازبیمارستان شهیدفقیهی
آزمایشگاه  دکتر دیانتی     ۵۲۲۲۳۲۹     نی ریز-خ قدس کوچه شاهد
آزمایشگاه  دکتر رحمانی داراب     ۶۲۴۴۱۵۴     داراب -خ ۲۲بهمن -جنب بیمارستان
خلیلی قدیم
آزمایشگاه  دکتر سعادتی شیراز     ۲۳۰۶۱۵۱     شیراز-خیابان فلسطین پلاک ۸۰
آزمایشگاه  دکتر سلیمی بهزاد     ۲۲۴۴۷۵۰     شیراز دروازه سعدی
آزمایشگاه  دکتر شهین امجدی     ۶۲۷۴۵۰۱     شیراز-خ مطهری(زرگری)-جنب بیمارستان
دکترخدادوست
آزمایشگاه  دکتر صالحی اذرمیدخت     ۲۳۵۸۱۴۴     شیراز-تقاطع هدایت
آزمایشگاه  دکتر مهرزاده داراب     ۶۲۳۶۷۵۵     داراب -بلوارامام خمینی –
آزمایشگاه  دکتر نظری (کوثر)     ۲۳۱۷۹۶۵     شیراز-خ ۲۰متری -قبل ۴ راه اول ط
فوقانی بانک صادرات
آزمایشگاه  دکترپیشوا شیراز     ۲۳۵۱۶۸۶     شیراز-خ زند-بعداز بیمارستان شهید
فقیهی مجتمع پارسیان
آزمایشگاه  دکترچراغی سیدحمیدرضا پاتولوزی ارم     ۲۳۵۸۳۱۰     شیراز-خیابان
زند-بالاتر از بیمارستان فقیهی-ک۵۰-جنب مبل عروس
آزمایشگاه  دکترگنج کریمی     ۷۳۱۰۵۵۵     شیراز-شهرک سعدی کوچه سلمان فارسی پلاک ۱۲
آزمایشگاه  دکترازاد     ۷۳۲۵۲۲۶۹۸۲     نیریز-خ قدس کوچه حکمت
آزمایشگاه  دکتربهروزی ممسنی     ۴۲۲۴۱۶۹     نوراباد-کوچه پزشکان
آزمایشگاه  دکتربیضائی امیر     ۲۳۳۱۱۷۷     شیراز۴-راه پانزده خرداد)پارامونت
-(روبروی پمپ بنزین
آزمایشگاه  دکترترابی     ۶۲۶۰۳۳۵     شیراز-زرقان
آزمایشگاه  دکترترابی زاده داراب     ۶۲۲۶۶۷۰     داراب -خ ۲۲بهمن -جنب بانک سپه
مرکزی
آزمایشگاه  دکترتقی زادگان شیراز     ۲۳۱۷۵۵۸     شیراز-خ اردیبهشت -مجتمع پزشکی مهر
آزمایشگاه  دکترتوکل     ۷۵۱۳۳۳۶۲۱۲     اباده-بلواراستقلال-س پزشکان
آزمایشگاه  دکترجلالی شیراز     ۷۲۹۰۶۲۳     شیراز-بلواررحمت خیابان بنی هاشمی جنب شهرداری منطقه ۵
آزمایشگاه  دکترجهان ارا مرودشت     ۲۲۲۳۳۹۴     مرودشت -خیابان انقلاب جنب ساختمان شیشه ای بیمه ایران
آزمایشگاه  دکترحجتی     ۳۳۳۷۰۷۶     اباده خ امام خمینی-کوچه ۳۲درب اول سمت راست
آزمایشگاه  دکترحسینی نژاد شیراز     ۲۳۰۳۱۱۲     شیراز-خ زند-بین صورتگروبیست متری -کوچه شماره ۳۴
آزمایشگاه  دکترحمیدی     ۵۶۲۸۱۳۰     شیراز کوار-بلوارامام خمینی
آزمایشگاه  دکترخلق اله     ۲۳۵۴۸۱۳     شیراز-خیابان ملاصدرانبش خیابان هدایت
آزمایشگاه  دکترخورشید فسا     ۹۱۱۷۳۱۰۲۶۹     فسا-بلوار مطهری سه راه بیمارستان کوچه ارشاد پلاک ۱
آزمایشگاه  دکتردانشبد     ۲۳۵۲۵۱۲     شیراز-خیابان اردیبهشت پلاک ۳۲
آزمایشگاه  دکترده بزرگیان فیروزاباد     ۶۲۲۲۲۹۵     فیروزاباد-خ ۲۲بهمن -میدان طالقانی
آزمایشگاه  دکترذکری     ۲۳۳۴۰۶۲     شیراز-خ زند ساختمان پزشکان فارس
آزمایشگاه  دکتررازقی     ۲۲۲۲۲۸۷     جهرم-خ ۲۲بهمن -ک ۱۰
آزمایشگاه  دکتررخشنده رو     ۲۲۲۸۷۳۴     مرودشت -خ انقلاب کوچه کاووسی
آزمایشگاه  دکتررستگاری اقلید     ۴۲۲۲۵۹۸     اقلید-خیابان امام خمینی
آزمایشگاه  دکتررضائی     ۷۲۱۵۹۷۷     شیراز-خ بریجستون -میدان پیام -جنب داروخانه حیدرپناه
آزمایشگاه  دکترروان اسکندر     ۴۲۳۲۲۳۲     اقلید-خیابان امام زاده
آزمایشگاه  دکترروانشادنیا     ۷۲۱۲۲۱۷۰۱۱     کازرون-میدان شهدا
آزمایشگاه  دکترزاهدی نژاد لار     ۲۲۲۰۰۹۰     لارستان -شهرجدیدفلکه فرمانداری
آزمایشگاه  دکترزمانی خنج     ۴۵۲۴۵۰۱     لارستان -خنج -خیابان توحید-خیابان
ابونجم ساختمان دانیالی طبقه دوم
آزمایشگاه  دکترسروری     ۷۳۲۶۲۴۸۳۰۰     داراب-خ۲۲بهمن-چهاراه ازادی
آزمایشگاه  دکترسقانژاد-لقمان حکیم     ۲۳۱۶۹۵۶     شیراز-خ فلسطین خ اردیبهشت س اذر
آزمایشگاه  دکترسلیمی شیراز     ۶۴۲۲۲۴۴     شیراز-قصرقمشه
آزمایشگاه  دکترشریعت     ۷۲۲۲۲۲۷۷۰۰     کازرون قائمیه-جنب پلیس راه-مجتمع پزشکی
پارسا
آزمایشگاه  دکترشفیعی     ۶۲۷۶۸۶۰     شیراز-خ -قصردشت-اسیاب قوامی-س ارسلان ط ۴
آزمایشگاه  دکترصائب شیراز     ۶۲۸۶۵۱۵     شیراز-بلوارچمران -مقابل بانک تجارت
-نبش کوچه۱۷
آزمایشگاه  دکترصالحی شیراز     ۲۳۵۲۲۲۳     شیراز-خ زند-کوچه صدرزاده -پلاک ۱۴
آزمایشگاه  دکترصالحی سعادتشهر     ۷۲۹۷۲۲۲۱۹۲     پاسارگاد سعادت شهر-خ امامزاده
آزمایشگاه  دکترصحرایی مرودشت     ۳۳۳۴۲۹۹     مرودشت -خیابان انقلاب جنب
داروخانه سینا
آزمایشگاه  دکترصدر           شیراز-خ شهیددوران-مجتمع پزشکی شفابخش
آزمایشگاه  دکترصدرارحامی اباده     ۳۳۳۰۷۹۰     اباده -میدان ولیعصر)عج (
آزمایشگاه  دکترعطاران شیراز     ۶۲۶۳۴۶۹     شیراز-رحمت اباد-روبروی مسجدالرضا
آزمایشگاه  دکترعلمداری کوار     ۵۶۲۲۲۳۷     شیراز-کوار-خیابان اکبراباد
آزمایشگاه  دکترعلیائی خرامه     ۴۶۲۲۱۶۹     شیراز-خرامه -خ امام خمینی
آزمایشگاه  دکترفرج زاده     ۷۳۰۶۰۸۰     شیراز-بلوارنصر-روبروی مسجد ابوالفضل
آزمایشگاه  دکترفرخ نیا     ۳۳۳۶۰۲۰     جهرم-ابتدای بلوارمعلم-جنب دارالقران
آزمایشگاه  دکترقوامی شیراز     ۲۳۵۲۹۳۲-۲۳۰۸۸۹۴     شیراز-خیابان انقلاب کوچه نصریه
آزمایشگاه  دکترکهن     ۲۳۰۲۶۱۴     شیراز-خ زند-ابتدای صورتگر س کیمیا
آزمایشگاه  دکترمحبی فسا     ۲۲۲۷۳۱۹     فسا-خیابان حافظ
آزمایشگاه  دکترمحمدی بهزاد     ۲۲۲۶۷۷۶     کازرون -خ ابوذر-کوچه شاه حمزه
آزمایشگاه  دکترمحمدیان     ۷۸۲۵۲۲۵۵۴۱     لامرد-بلوارشاهد جنب تعاونی توحید
آزمایشگاه  دکترمدرسی لار     ۲۲۲۷۴۸۸     لار
آزمایشگاه  دکترمروج     ۷۵۰۱۶۹۹     شیراز-بلوارابوذرغفاری ۱۰متری شیخ علی چوپان
آزمایشگاه  دکترمصطفوی شیراز     ۲۳۵۲۴۶۱     شیراز-میدان دانشجوساختمان ارم
آزمایشگاه  دکترمعتمدی راد شیراز     ۲۳۰۷۷۱۳     شیراز-خ زند-روبروی دانشکده
مهندسی شماره ۱-ساختمان یاس
آزمایشگاه  دکترملائی     ۲۳۴۲۶۹۷-۲۳۴۲۶۹۶     شیراز-خ زند۲۰متری سینماسعدی
-مجتمع پزشکی شیراز
آزمایشگاه  دکترمهرابی گراش     ۲۲۲۳۳۵۷     لار-گراش -خیابان امام
آزمایشگاه  دکترهمایون زهرا     ۷۲۹۴۶۰۷     شیراز-دروازه کازرون-نبش قاانی نو
آزمایشگاه  دکترهوشمند فرهنگ     ۲۲۲۱۸۹۴     جهرم-خ ۲۲بهمن-روبروی پاساژخیام
آزمایشگاه  دکتریوسفی شیراز     ۲۲۴۷۷۶۷     شیراز-میدان ولی عصرساختمان پزشکان
آزمایشگاه  دی لارستان دکترمومنی     ۷۸۱۲۲۵۲۷۵۰     لارستان-شهرجدید خ ابن سینا
آزمایشگاه  دیانت پور مهدی     ۶۲۲۴۷۵۴     فیروزاباد-خ بروجردی -جنب مسجدالنبی
آزمایشگاه  رازی شیراز-گیتی حسینی     ۲۳۵۶۳۰۳     شیراز-خیابان زند
آزمایشگاه  رازی (دکترراس المالی)     ۷۳۱۲۲۲۲۹۶۰     فسا-چهارراه حافظ-خ
حافظ-جنب بانک ملی
آزمایشگاه  رضوی عبدالکریم     ۵۲۲۱۹۲۸     لامرد-خ۱۵خرداد
آزمایشگاه  سینا شیراز-زهرااسلامی     ۲۳۳۵۹۴۷     شیراز-خیابان هفت تیر
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان سروستان     ۵۲۲۶۳۶۳     سروستان
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان پاسارگاد     ۰۷۲۹۷۲۲۳۹۹۰-۴     پاسارگاد
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان اباده     ۳۳۳۲۰۱۹-۳۳۳۳۱۵۰     اباده -میدان ازادی
مرکزبهداشت شهرستان اباده
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان ارسنجان     ۷۶۲۲۳۴۸-۴۹     ارسنجان -فلکه ورودی
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان استهبان           آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان استهبان
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان اقلید     ۴۲۲۲۳۹۹-۴۲۲۲۳۹۸     اقلید-خ امام
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان بوانات     ۳۲۲۲۲۸۶     بوانات -سوریان
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان جهرم     ۴۴۴۹۰۰۵     جهرم -دانشگاه علوم پزشکی جهرم
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان خرم بید     ۳۵۵۴۰۹۱     خرم بید
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان زرین دشت     ۷۲۲۴۰۱۴     زرین دشت -حاجی اباد-شبکه
بهداشت ودرمان
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان سپیدان     ۷۲۲۲۴۲۳     سپیدان
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان فسا     ۲۲۲۹۶۰۰-۲۲۲۲۵۹۲     فسا-خ جمهوری اسلامی
جنب پارک ازادگان
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان فیروزاباد     ۶۲۲۴۰۹۱     فیروزاباد -خ شهیدمقدسی
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان قیروکارزین           قیروکارزین
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان کازرون     ۲۲۲۶۵۶۱     کازرون -خ طالقانی –
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان لار     ۳۳۳۸۰۸۱     لار-شهرجدید
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان لامرد     ۵۲۲۲۳۱۱     لامرد-میدان امام خمینی
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان مرودشت     ۳۳۳۴۲۶۴-۳۳۳۲۶۶۶     مرودشت -خ امام
خمینی -شبکه بهداشت ودرمان
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان ممسنی     ۴۲۲۲۷۲۸     ممسنی
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان مهر           مهر
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان نی ریز     ۵۲۳۰۶۳۲-۵۲۳۰۶۳۳     نیریز
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان خنج           شبکه بهداشت درمان خنج
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان رستم     ۷۲۲۴۳۶۳۲۳۱     رستم مصیری
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان  خرامه     ۷۱۲۴۴۲۲۲۱۰     شیراز خرامه میدان امام
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان داراب     ۶۲۲۲۸۵۷     داراب -شبکه بهداشت ودرمان
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان گراش     ۷۸۲۲۲۲۵۲۲۳     گراش -بلوار شهید سعادت
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان اباده طشک     ۷۳۲۵۷۲۲۰۶۰     شبکه بهداشت درمان
اباده طشک
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان فراشبند     ۷۱۲۶۶۲۵۲۸۰     فراشبند -شبکه بهداشت
آزمایشگاه شبکه بهداشت درمان کوار     ۷۱۲۵۶۲۳۱۱۵     کوار
آزمایشگاه  شایان -دکترقطعی     ۲۳۱۹۱۹۰     شیراز-خ زند بین باغشاه و ۲۰متری
آزمایشگاه  شهریار-ژیانی سیرت     ۶۲۱۳۳۴۴     شیراز-شهرک گلستان -فلکه اول امام علی
آزمایشگاه  شیراز-جلال شجاعی     ۲۳۰۸۹۹۸     شیراز-خ نادرمانگاه‌ ۴راه گمرک -به
طرف پارامونت
آزمایشگاه  فارابی شیراز-شیخ الاسلامی     ۲۳۵۶۳۰۱     شیراز-سیمتری سینماسعدی
آزمایشگاه  فرزانگان(دکتر شرفا)     ۲۳۶۰۰۹۵-۹۶     شیراز-خ هدایت -بین باغشاه
آزمایشگاه  کلینیک هنری جهرم     ۷۹۱۳۳۳۰۰۰۶     جهرم-بلواراستاد مطهری
آزمایشگاه مرکز بهداشت درمان کوپن     ۷۲۲۴۴۶۳۲۸۳     رستم کوپن
آزمایشگاه مرکز بهداشت درمان شماره ۱ممسنی     ۴۲۲۷۰۰۹     نورآباد ممسنی خ هنرستان
آزمایشگاه  مرکز تحقیقات سرطان     ۲۳۰۳۶۸۷     شیراز دانشکده پزشکی
آزمایشگاه  مرکزبهداشت والفجر     ۲۳۳۵۹۷۷     شیراز-پل حر-جنب فرمانداری
آزمایشگاه  مرکزتحقیقات میکروب شناسی بالینی     ۶۲۶۲۰۱۱     شیراز-بیمارستان نمازی
آزمایشگاه  معدل -محب زاده     ۲۳۳۷۲۱۴     شیراز-خ معدل -تقاطع پوستچی
آزمایشگاه  مولوی پروین جواد     ۲۳۴۰۷۹۰     شیراز-خ اردیبهشت -جنب بیمارستان شفا
درمانگاه فردوس      ۷۵۳۵۰۴۰     شیراز-بلوارمدرس خ شهید دوران خ سهل اباد
بیمارستان دنا     ۴ – ۶۲۸۰۴۱۱     شیراز-بلوار شهید مطهری -کوی دنا
بیمارستان شهیدچمران     ۶ – ۶۲۴۰۱۰۱      شیراز – بلوار شهید چمران
بیمارستان ولی عصر-عج لامرد     ۷۸۲۵۲۲۲۱۷۳     لامرد  بیمارستان ولی عصر-عج لامرد
بیمارستان ولی عصر-عج ممسنی     ۷۲۲۴۲۲۷۵۰۴     نورآباد ممسنی
بیمارستان امام جعفرصادق -ع سعادت شهر           پاسارگاد  بیمارستان امام
جعفرصادق -ع سعادت شهر
بیمارستان امام حسن مجتبی-ع داراب     ۷۳۲۶۲۱۴۱۰۷     داراب  بیمارستان امام حسن
مجتبی-ع داراب
بیمارستان ایران     ۲۳۳۲۲۷۰-۶     شیراز-خ لطفعلی خان زند-بین چهارراه خیرات
وپارامونت
بیمارستان جوادالائمه خرامه           شیراز
بیمارستان حضرت قائم -عج فیروزاباد     ۷۱۲۶۲۲۷۰۹۱     فیروزاباد  بیمارستان
حضرت قائم -عج
بیمارستان دکترخدادوست     ۶۲۷۷۵۹۳-۶۲۷۷۰۷۰     شیراز – خ زرگری – فلکه زرگری
بیمارستان شهیدبهشتی     ۵ – ۲۲۴۹۲۰۱     شیراز – فلکه ولیعصر (عج) چهارراه
دروازه سعدی
بیمارستان شهیدرجائی           شیراز بیمارستان شهیدرجائی
بیمارستان فاطمه الزهرا-س مهر     ۷۸۲۶۵۲۲-۲۲۷۲۵۱۴      بیمارستان فاطمه
الزهرا-س مهر
بیمارستان فوق تخصصی مادروکودک غدیر           شیراز
بیمارستان ولی عصر صفاشهر     ۷۵۲۳۵۲۱۰۲۱      بیمارستان ولی عصرخرمبید
بیمارستان ولی عصر-عج اقلید     ۷۵۲۴۲۲۲۱۳۱      بیمارستان ولی عصر-عج اقلید
بیمارستان پیمانیه جهرم            بیمارستان پیمانیه جهرم
بیمارستان امام رضا -ع لار           لارستان
بیمارستان خلیلی شیراز     ۶۲۶۷۳۶۳     شیراز-فلکه نمازی
بیمارستان شوشتری     ۲۳۳۳۰۸۷ – ۲۳۳۳۳۳۲     شیراز-خیابان شریعتی اول خ هنگ
(باسکول نادر)
بیمارستان نمازی     ۲۴-۶۲۶۲۰۱۰      شیراز – فلکه نمازی
بیمارستان ۵۷۶ارتش     ۲۲۲۳۳۰۰     شیراز-۴راه باغ تخت
بیمارستان ابن سینا     ۳ – ۲۲۸۹۶۰۱     شیراز – خیابان قرآن
بیمارستان اردیبهشت     ۵ – ۶۲۸۴۸۲۱     شیراز – بلوار چمران
بیمارستان اعصاب وروان شیراز     ۲۳۳۶۶۹۰     شیراز-باجگاه
بیمارستان امام حسین سپیدان            بیمارستان امام حسین سپیدان
بیمارستان امام خمینی اباده     ۷۵۱۳۳۳۳۳۱۱     آباده
بیمارستان امام خمینی استهبان     ۷۳۲۴۲۴-۲۸۰۰۳۰۵۵     استهبانات
بیمارستان امام محمد باقر قیر           قیر
بیمارستان امام موسی کاظم-ع      ۰۷۳۲-۷۲۲۵۵۰۰-۱     زرین دشت ،حاجی آباد، بلوار
خلیج فارس
بیمارستان امیدوار اوز     ۷۸۲۳۶۲۲۰۹۵     لارستان
بیمارستان امیرالمومنین گراش     ۷۸۲۲۲۲۰۰۱     لارستان
بیمارستان بعثت اشکنان لامرد     ۷۸۲۵۷۲۲۰۳۱      بیمارستان بعثت اشکنان لامرد
بیمارستان حافظ     ۶۲۷۱۵۳۱     شیراز-ابتدای بلوارچمران
بیمارستان خنج     ۷۵۲۴۵۲۲۰۰۱      بیمارستان خنج
بیمارستان زینبیه     ۱۹ – ۷۲۶۶۸۱۱     شیراز – میدان دفاع مقدس
بیمارستان سوریان بوانات            بیمارستان سوریان بوانات
بیمارستان شریعتی فسا            بیمارستان شریعتی فسا
بیمارستان شفا     ۲۳۳۹۰۱۵     شیراز-۲۰متری سینماسعدی
بیمارستان شهدای سروستان     ۷۱۲۵۲۲۲۱۱۱     سروستان فلکه قدس
بیمارستان شهدای نی ریز     ۷۳۲۵۲۳۰۱۱۱      بیمارستان شهدای نی ریز
بیمارستان شهر     ۲۳۳۷۹۰۵-۷     شیراز – خ انقلاب -خیابان مشیر فاطمی – روبروی
دژبان
بیمارستان شهیدحجازی     ۷۲۹۴۵۰۰     شیراز-بلوارسیبویه
بیمارستان شهیددستغیب     ۶ – ۲۲۸۸۰۶۴     شیراز – خیابان حافظ – جنب باغ ملی
بیمارستان شهیدفقیهی     ۹ – ۲۳۵۱۰۹۰      شیراز – خیابان زند – روبروی صورتگر
بیمارستان شهیدمطهری جهرم            بیمارستان شهیدمطهری جهرم
بیمارستان شهیدمطهری مرودشت     ۷۲۸۳۳۱۶۲۹۱     مرودشت
بیمارستان علوی     ۲۲۴۷۳۶۰ – ۲۲۲۷۷۳۲     شیراز – فلکه ولیعصر – انتهای خیابان
تختی
بیمارستان علی اصغر-ع بیرم     ۷۸۲۴۲۲۱۶۰۴     بیرم- لارستان
بیمارستان علی اصغر-ع شیراز           شیراز-خ شهیدمشکین فام -پشت پارک ازادی
بیمارستان فرهمندفر     ۶۲۶۰۰۶۶-۶۲۶۴۷۴۸     شیراز-خیابان قصرالدشت سه راه گودگری
بیمارستان قطب الدین     ۴۲ – ۸۲۱۹۶۳۸     شیراز – خیابان فخر آباد شرقی
کوثر     ۶۲۴۷۴۸۸-۶۲۵۴۰۰۰     درمانگاه‌ کوثر
بیمارستان میرحسینی     ۵ – ۲۲۸۴۴۳۳     شیراز – بلوار هجرت
بیمارستان ولی عصر-عج کازرون     ۷۲۱۲۲۲۷۰۸۰     کازرون
بیمارستان ولیعصر عج ارسنجان     ۷۲۹۷۹۲۲۲۴۸     ارسنجان
بیمارستان ولیعصر(در.حمزه)فسا            بیمارستان ولیعصر(عج)فسا
بیمارستان ولیعصر(عج)فسا            بیمارستان ولیعصر(عج)فسا
* لیست بیمارستان‌ های ‌ استان فارس ( شیراز )*
*نام بیمارستان‌*     *تلفن*     *آدرس*
بیمارستان نمازی     ۲۴-۶۲۶۲۰۱۰      شیراز – فلکه نمازی
بیمارستان شهید فقیهی     ۹ – ۲۳۵۱۰۹۰      شیراز – خیابان زند – روبروی صورتگر
بیمارستان شهید چمران      ۶ – ۶۲۴۰۱۰۱      شیراز – بلوار شهید چمران
بیمارستان خلیلی     ۵ – ۶۲۶۷۳۶۳    ۶۲۷۹۳۷۴     شیراز – خیابان خلیلی
بیمارستان حافظ     ۶ – ۶۲۷۱۵۳۱     شیراز – اول بلوار چمران
بیمارستان زینبیه     ۱۹ – ۷۲۶۶۸۱۱     شیراز – میدان دفاع مقدس
بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)     ۸ – ۲۲۴۸۶۰۳     شیراز-خ شهیدمشکین فام -پشت
پارک ازادی
بیمارستان سوختگی قطب الدین     ۴۲ – ۸۲۱۹۶۳۸     شیراز – خیابان فخر آباد شرقی
بیمارستان ابن سینا     ۳ – ۲۲۸۹۶۰۱     شیراز – خیابان قرآن
بیمارستان شهید دستغیب     ۶ – ۲۲۸۸۰۶۴     شیراز – خیابان حافظ – جنب باغ ملی
مرکز قلب حضرت فاطمه (س) و کودکان شهید حجازی     ۱۴ – ۷۳۹۸۸۱۱     شیراز – بلوار
سیبویه – سه راه آستانه
زایشگاه شوشتری     ۲۳۳۳۰۸۷     شیراز – خیابان شریعتی
بیمارستان اعصاب و روان     ۴ – ۲۲۲۹۵۰۱     شیراز – ۱۶ کیلومتری جاده شیراز –
مرودشت
بیمارستان شهید دکتر بهشتی     ۵ – ۲۲۴۹۲۰۱     شیراز – فلکه ولیعصر (عج)
بیمارستان مسلمین      ۲۳۵۹۱۸۱ – ۲۳۳۱۱۷۱     شیراز – خیابان خیام
بیمارستان ۵۷۶ ارتش     ۲۲۲۷۴۱۸     شیراز – چهار راه باغ تخت
بیمارستان روانپزشکی جنت      ۸۲۲۶۳۶۲     شیراز – بلوار امیر کبیر
بیمارستان شهید مظفری           شیراز – بلوار عدالت – زندان عادل آباد
بیمارستان دکتر میر     ۶۲۶۰۰۹۹     شیراز – خیابان عفیف آباد
بیمارستان پارس     ۲۳۳۶۰۰۶     شیراز – خیابان قصر الدشت   سه راه فلسطین
بیمارستان شهر     ۲۳۳۷۹۰۵-۷     شیراز – خ انقلاب -خیابان مشیر فاطمی – روبروی
دژبان
بیمارستان دکتر میر حسینی     ۵ – ۲۲۸۴۴۳۳     شیراز – بلوار هجرت
بیمارستان علوی     ۲۲۴۷۳۶۰ – ۲۲۲۷۷۳۲     شیراز – فلکه ولیعصر – انتهای خیابان تختی
بیمارستان کسری     ۲۳۳۹۹۶۶ – ۲۳۰۴۷۳۱     شیراز – خیابان ۳۰ متری سینما سعدی
بیمارستان ایران     ۲۳۳۲۲۷۰-۶     شیراز-خ لطفعلی خان زند-بین چهارراه خیرات
وپارامونت
بیمارستان فرهمند فر     ۶۲۶۰۰۶۶-۶۲۶۴۷۴۸     شیراز-خیابان قصرالدشت سه راه گودگری
بیمارستان شفا     ۲۳۳۹۰۱۵     شیراز-۲۰متری سینماسعدی
بیمارستان مشیر ( دکتر پرهیزگار)      ۲۲۹۷۴۹۵     شیراز – فلکه گاز
بیمارستان اردیبهشت     ۵ – ۶۲۸۴۸۲۱     شیراز – بلوار چمران
بیمارستان دنا      ۴ – ۶۲۸۰۴۱۱     شیراز-بلوار شهید مطهری -کوی دنا
بیمارستان مرکزی     ۲۶ – ۶۲۸۴۴۱۱  ۶۲۷۳۳۰۰     شیراز – بلوار شهید چمران
بیمارستان دکتر خدادوست     ۶۲۷۷۵۹۳-۶۲۷۷۰۷۰     شیراز – خ زرگری – فلکه زرگری
بیمارستان قلب کوثر     ۰۷۱۱-۶۲۳۱۵۱۵     شیراز – بالاتر از قصرالدشت – نرسیده به
پل معالی آباد
بیمارستان امام خمینی(ره) اباده     ۷۵۱۳۳۳۳۳۱۱     اباده
بیمارستان امام خمینی(ره) استهبان     ۷۳۲۴۲۴-۲۸۰۰۳۰۵۵     استهبان
بیمارستان ولیعصر (عج) ارسنجان     ۷۲۹۷۹۲۲۲۴۸     ارسنجان
بیمارستان ولیعصر (عج) امام خمینی اقلید     ۷۵۲۴۲۲۲۱۳۱     اقلید
بیمارستان ولیعصر (عج)بوانات     ۷۵۲۲۲۲۳۰۶۸     بوانات
بیمارستان امام حسن(ع)     ۷۳۲۶۲۱۴۱۰۷     داراب
بیمارستان رئیسی     ۷۱۲۷۲۲۲۷۷     سپیدان
بیمارستان شهدای سروستان     ۷۱۲۵۲۲۲۱۱۱     سروستان فلکه قدس
بیمارستان امام صادق(ع)     ۷۲۹۷۲۲۳۹۹۰     سعادت شهر
بیمارستان قائم (عج) فیروز اباد     ۷۱۲۶۲۲۷۰۹۱     فیروز اباد
بیمارستان ولیعصر (عج) کازرون     ۷۲۱۲۲۲۷۰۸۰     کازرون
بیمارستان امام رضا (ع)     ۱۰- ۲۲۴۲۱۰۱ – ۰۷۸۱     لارستان
بیمارستان امیدوار     ۷۸۲۳۶۲۲۰۹۵     اوز
بیمارستان خنج     ۷۵۲۴۵۲۲۰۰۱     خنج
بیمارستان امیرالمومنین(ع)     ۷۸۲۲۲۲۰۰۱     گراش – لارستان
بیمارستان علی اصغر (ع) بیرم- لارستان     ۷۸۲۴۲۲۱۶۰۴     بیرم- لارستان
بیمارستان ولیعصر (عج) لامرد     ۷۸۲۵۲۲۲۱۷۳     لامرد
بیمارستان بعثت     ۷۸۲۵۷۲۲۰۳۱     اشکنان- لامرد
بیمارستان فاطمه الزهرا(س)     ۷۸۲۶۵۲۲-۲۲۷۲۵۱۴     مهر- لامرد
بیمارستان شهید مطهری     ۷۲۸۳۳۱۶۲۹۱     مرودشت
بیمارستان ولیعصر (عج) ممسنی     ۷۲۲۴۲۲۷۵۰۴     ممسنی
بیمارستان شهدا     ۷۳۲۵۲۳۰۱۱۱     نی ریز
بیمارستان خرم بید     ۷۵۲۳۵۲۱۰۲۱     خرم بید
بیمارستان امام موسی کاظم (ع)        ۰۷۳۲-۷۲۲۵۵۰۰-۱     زرین دشت ،حاجی آباد،
بلوار خلیج فارس

*لیست پزشکان فوق تخصص شهر شیراز*
*نام پزشک*     *رشته *
*تلفن *

*آدرس*
پورخواجه عبدالحسین     گوارش و کبد     ۲۳۴۳۵۵۵     شیراز-خ زند-روبروی ۲۰متری
سینماسعدی -ساختمان پزشکان اریا
پیرویان کازرونی فرح     قلب کودکان     ۶۲۶۰۸۱۹     شیراز-خ ملاصدرا-نبش خ
شهیدجمالی -ساختمان پزشکان ملاصدرا
احمدی جمشید     اعصاب وروان     ۶۴۶۱۵۱۱     شیراز-فلکه دانشجوطبقه سوم بانک ملی
اقاصادقی کامبیز     داخلی     ۲۳۵۰۵۳۲     شیراز-خ زند-نبش ۲۰متری سینماسعدی
برزوئی محمد     قلب کودکان     ۲۳۵۹۹۲۲     شیراز-خ اردیبهشت-روبروی بیمارستان شفا
بهادری عنایت اله     قلب کودکان     ۲۳۵۳۳۵۰     شیراز-خیابان زندبین خیابان فلسطین
وخیابان ۲۰متری سینماسعدی
تابان علی اکبر     نفرولوژی اطفال     ۶۲۶۷۰۷۴     شیراز-خ عفیف ابادجنب بیمارستان
دکترمیر-کوچه ۴
جمالی شیرازی مریم     نوزادان     ۲۳۵۷۷۵۵     شیراز-خ زند-روبروی ۲۰متری سینماسعدی
-ساختمان پزشکی اریا
حبیب اسداله     غدد اطفال     ۲۳۰۱۴۴۷     شیراز-۴راه ملاصدرا-اول بعثت -روبروی
مدرسه شهدای جهرم
خسرو پناه شهداد     قلب وعروق     ۲۳۰۹۰۳۴     شیراز-زندغربی بالاتراز ب فقیهی جنب
بانک سپه م پارسیان ط ۲
خسروی فرخ     روماتولوژی     ۶۲۸۷۱۹۱     قصرالدشت -جنب سازمان انتقال خون
خیراندیش زهرا     قلب کودکان     ۲۳۶۰۸۰۶     شیراز-خ زند ک ۴۳ط۴س صبا
درخشان علی     نفرولوژی اطفال     ۹۱۱۷۱۱۸۰۹۵     شیراز-میدان دانشجوساختمان ۲۰۰۰
ذوالقدراصلی علی اصغر     نفرو لوژی     ۲۳۳۴۲۶۳     شیراز-۳۰ متری سینماسعدی جنب
داروخانه بابک
رئیس جلالی قنبرعلی     نفرو لوژی     ۲۳۱۸۸۱۷     شیراز -خ زندحدفاصل صورتگرو۲۰متری
سینماسعدی کوچه ۴۳ پلاک ۴۵
راحمی محمد     گوارش و کبد     ۲۳۴۱۴۳۴     شیراز-بلوارزند
رفیعی محمد     نورولوژی اطفال     ۶۲۶۳۲۲۷     شیراز-خ ملاصدرا-کوچه ش ۶ مجتمع
پزشکی پاستورطبقه ۵
زاهدی کشکولی لیلا     روماتولوژی     ۲۳۳۷۴۸۷     شیراز-خ زند-روبروی هتل پارس کوچه
۴۷س ۱۵
زمانی جلال     قلب وعروق           شیراز-بالاترازبیمارستان شهید فقیهی ک ۵۰
شاهیان مژگان     نوزادان     ۲۲۹۷۳۲۶     شیراز-فلکه دانشجو-س ۲۰۰۰-ط۳
شهریاری مهدی     خون وسرطان کودکان     ۲۳۰۷۵۶۳     شیراز -خ -زند مقابل دانشکده
مهندسی ساختمان یاس
کاویانی محمد جواد     گوارش و کبد     ۶۴۷۳۵۶۷     شیراز -خ -ملا صدرا -مجتمع پزشکی
ملا صدرا
کرمی زاده زهره     غدد اطفال     ۶۴۷۳۲۹۰     شیراز-خیابان ملاصدراابتدای ک ۶ مجتمع
پزشکی ملاصدرا
کرمی فر حمداله     غدد اطفال     ۹۱۱۷۱۲۴۲۷۰     شیراز-خ ملاصدرا-کوچه ۶-ساختمان
پاستور
مستغنی امیراحمد     گوارش و کبد     ۲۳۱۷۶۴۲     شیراز-خ اردیبهشت حدفاصل ۲۰متری
سینما سعدی وباغشاه
موسوی معصومه     اعصاب وروان     ۲۳۱۸۰۸۸     شیراز-خ زند-روبروی ۲۰متری ک عبائیان
م نشاط
مولوی ضیاءالحق     قلب وعروق     ۲۳۵۳۱۹۰-۶۲۸۳۲۰۴     شیراز-خ ملاصدرا-خ اردیبهشت
-مجتمع اینه

آدرس و تلفن پزشکان در سمنان

رادیولوژی و سونوگرافی در سمنان

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *