موصوف و صفت عربی

دانلود و مشاهده فایل آموزش موصوف و صفت عربی (تصاویر انیمیشن جذاب)

برای دانلود و مشاهده ویدئو اینجا کلیک کنید

توضیح موصوف و صفت در زبان عربی به زبان ساده و فارسی اینجا کلیک کنید


« موصوف و صفت» و« مضاف و مضاف الیه»

التلمیذ الناجح دانش آموز موفق

التلمیذ الناجح دانش آموز موفق

موصوف صفت موصوف صفت

جدارُ المدرسه ( دیوارِ مدرسه)

جــــدارُ المدرسه

مضافٌ مضافٌ الیه

دیوارِ مدرسه

مضاف مضافٌ الیه

یک راه تشخیص موصوف و صفت از مضاف و مضافٌ الیه این است که به آخر ترکیب «تر» اضافه کنیم. اگر معنی بدهد موصوف و صفت است و گرنه مضاف و مضاف الیه است.

مدرسه زیباتر کتاب خانه تر

راه دیگر این است که بدانیم در موصوف و صفت جزء دوم یعنی صفت به تنهایی وجود خارجی ندارد امّا در مضاف و مضافٌ الیه جزء دوم یعنی مضاف الیه به تنهایی وجود خارجی دارد.

کیف کوچک کیف پروین

به تنهایی وجود خارجی ندارد . به تنهایی وجود دارد.

صفت از چهار نظر مانند موصوف خودش است:

۱- عدد

التلمیذ النشیط التلمیذانِ النشیطانِ التلمیذات النشیطات

مفرد مفرد مثنّی مثنی جمع جمع

۲- جنس:

المعلم العالم المدرسه الکبیرهُ

مذکر مذکر مؤنّث مؤنّث

۳- اعراب:

الشجره الباسقه فـﻰ ساحه المدرسه.

مبتدا مرفوع صفت تابع موصوف خودش

شاهَدْنا سیارهً جمیلهً.

مفعول به منصوب صفت تابع موصوف خودش

۴- معرفه و نکِره:

الشجرهُ الباسقهُ

شجرهٌ باسقهٌ

یک نکته: دقّت داشته باشید که معمولاً برای جمعِ غیر انسان، صفت مفرد مؤنّث

می آید. مثال:

الکُتــُبُ المفیدهُ الاشجارُ الباسقهُ

جمع مکسر مفرد مؤنّث جمع مکسر مفرد مؤنّث

حال با ویژگی های مضاف و مضاف الیه آشنا شوید.

ویژگی های مضاف ال نمی گیرد- تنوین نمی گیرد – نونِ مثنّی و جمع نمی گیرد

موصوف و صفت عربی

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *