علائم رانندگی به عربیعلائم رانندگی به عربی

علائم رانندگی به عربی (فایل ویدئویی)

 

علائم رانندگی به زبان عربی و انگلیسی + عکس و توضیح (اینجا کلیک کنید)

 

دانلود از اینجا

علائم رانندگی به عربی نشان‌های راهنمایی و رانندگی در ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند، دسته اول نشان‌های بازدارنده راهنمایی و رانندگی هستند، از این گروه تابلوها می‌توان به بوق زدن ممنوع، منطقه ایستادن ممنوع و توقف ممنوع اشاره کرد که مهمترین آن تابلوی ایست است. دسته دوم تابلوهای هشدار دهنده یا اخطاری هستند، جاده باریک می‌شود، گذرگاه عابر پیاده و کارگران مشغول کار هستند از این دسته علائم هستند. دسته سوم به تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری معروف هستند. پایان منطقه محدوده سرعت، تونل و بیمارستان در این طبقه قرار دارند.
تابلوهای بازدارنده یا انتظامی
به تابلوها یا نشان‌های بازدارنده، تابلوهای انتظامی نیز می‌گویند. این علائم بیشتر به صورت دایره با نوار حاشیه قرمز رنگ هستند و نوع ممنوعیت را به وسیله علامت خاص نشان می‌دهند. از تابلوهای بازدارنده، تابلوی ایست به جهت اهمیت و دقت بیشتر رانندگان به صورت هشت ضلعی با زمینه کاملاً قرمز رنگ و با نوشته ایست یا STOP در نظر گرفته شده‌است. به لحاظ اهمیت تابلوی رعایت حق تقدم تنها راس یا سر این تابلو به سمت پایین می‌باشد.

 

ممنوع دخول الدراجات الهوائیه : ورود دوچرخه ممنوع No cycling

مسموح التجاوز فى إتجاه واحد[الیسار]

مسموح التجاوز فى إتجاه واحد[الیسار] (سبقت فقط از سمت چپ)

مسموح بإستخدام آله التنبیه

مسموح بإستخدام آله التنبیه (بوق زدن آزاد )

مطـار مدرج طیران

مطـار مدرج طیران (باند فرودگاه)

مطعم

مطعم (رستوران)

مطعم

مطعم رستوران)

ممنوع إستعمال آله التنبیه

ممنوع إستعمال آله التنبیه

ممنوع الإتجاه للیسار

ممنوع الإتجاه للیسار (گردش به چپ ممنوع به عربی)

ممنوع الإتجاه للیسار

ممنوع الإتجاه للیسار (گردش به چپ ممنوع به عربی)

طریق فرعى من الیمین

طریق فرعى من الیمین (راه فرعی از سمت راست)

طریق له الاولویه فى المرور

طریق له الاولویه فى المرور

طریق مخصص لسیر السیارات

طریق مخصص لسیر السیارات

طریق مغلق

طریق مغلق (راه بن بست)

عبور مشاه

عبور مشاه

علامه قف

علامه قف

محطه وقود

محطه وقود

محطه وقود

محطه وقود (پمپ بنزین به عربی)

مخیم

مخیم

مدارس

مدارس

مرتفع خطر

مرتفع خطر

مرتفع خطر

مرتفع خطر

مرکز إسعاف

مرکز إسعاف

مرکز إسعاف

مرکز إسعاف

مرکز للتصلیح

مرکز للتصلیح

نشان‌های راهنمایی و رانندگی در ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند، دسته اول نشان‌های بازدارنده راهنمایی و رانندگی هستند، از این گروه تابلوها می‌توان به بوق زدن ممنوع، منطقه ایستادن ممنوع و توقف ممنوع اشاره کرد که مهمترین آن تابلوی ایست است. دسته دوم تابلوهای هشدار دهنده یا اخطاری هستند، جاده باریک می‌شود، گذرگاه عابر پیاده و کارگران مشغول کار هستند از این دسته علائم هستند. دسته سوم به تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری معروف هستند. پایان منطقه محدوده سرعت، تونل و بیمارستان در این طبقه قرار دارند.
تابلوهای بازدارنده یا انتظامی
به تابلوها یا نشان‌های بازدارنده، تابلوهای انتظامی نیز می‌گویند. این علائم بیشتر به صورت دایره با نوار حاشیه قرمز رنگ هستند و نوع ممنوعیت را به وسیله علامت خاص نشان می‌دهند. از تابلوهای بازدارنده، تابلوی ایست به جهت اهمیت و دقت بیشتر رانندگان به صورت هشت ضلعی با زمینه کاملاً قرمز رنگ و با نوشته ایست یا STOP در نظر گرفته شده‌است. به لحاظ اهمیت تابلوی رعایت حق تقدم تنها راس یا سر این تابلو به سمت پایین می‌باشد.

علائم رانندگی به عربی

علائم رانندگی به زبان عربی و انگلیسی

علائم رانندگی به زبان عربی و انگلیسی + عکس و توضیح

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *