ثبت نام آزمون آزمون

درصدهای کنکور ارشد عربی – درصد برای قبولی کنکور ارشد عربی

دانلود منابع کارشناسی ارشد رشته زبان عربی (مترجمی عربی، ادبیات عربی، آموزش زبان عربی)

در این بخش درصدهای رتبه های بالا در کنکو رارشد عربی را به تفکیک هر درس اعلام می کنیم تا به این وسیله دانشجویان بتوانند رتبه احتمالی خود را تخمین بزنند
درصدهای کنکور ارشد عربی ۹۵
رتبه یک:
ترجمه:۶۱ /تاریخ:۷۳ /متون: ۶۳/بلاغت :۴۶ /نحو: ۶۱
رتبه : ۲
ترجمه۷۰/تاریخ ۶۵/متون ۶۱/بلاغت ۲۰/نحو ۸
رتبه ۳۲ مترجمی و ۴۰ ادبیات
ترجمه  ۵۵ /متون ۴۰ /ادبیات  ۲۱٫۶۷/صرف و نحو ۲۰ /بلاغت ۱۰
—————————————————–
درصدها و رتبه های زیر صد سال ۹۴
رتبه ۱۸ ترجمه ۲۴ ادبیات
النحو:۳۰*البلاغه:۲۸/۳*التاریخ:۳۱/۵*النصوص:۵۱/۶*الترجمه:۳
————————————————–
رتبه ۱۰ادبیات و۱۴مترجمی
تاریخ ۴۸*صرف ونحو۴۸*بلاغت۵۰*ترجمه ازعربی به فارسی ووبالعکس۶۷*متون۳۲
درصدها و رتبه های سال ۹۳
رتبه ۱۱:
صرف ۳۵بلاغت۲۰تاریخ۶۵ متون۴۱ ترجمه۶۰
______________ _______________
رتبه۱۳
صرف و نحو: ۲۳/۳۳ بلاغت: ۸/۳۳ تاریخ: ۵۰ متون: ۴۵ ترجمه: ۸۰
____________________

رتبه۹
تاریخ ۶۶/ترجمه۶۵/متون۲۱/صرف ونحو ۳۸/بلاغه۳۰٫
______________________
رتبه ۳۰
تاریخ ۴۶بلاغت ۳۱نحو ۵ ترجمه۷۰متون۳۴
____________________
رتبه۶۳

نحو۲۸،بلاغه۲۸،تاریخ۳۵،متون۱۳،ترجمه۷۵
_______________
رتبه۴۳
نحو ۳۰درصد ،بلاغت ۳۲درصد،تاریخ۵۷یا۵۹درصد،متون۱۳درصد.ترجمه۴۰درصد
____________
رتبه ۱
نحو۷۰
تاریخ۷۰
ترجمه ۸۰
متون۳۲
بلاغت ۳۷
_____________________
رتبه ۵۶
نحو۳۸،،، ترجمه۵۱،،،تاریخ۵۸،،،، متون۳،،،بلاغت۱۵

دانلود منابع کارشناسی ارشد رشته زبان عربی (مترجمی عربی، ادبیات عربی، آموزش زبان عربی)


معرفی رشته زبان و ادبیات عرب – مقطع کارشناسی

اهمیت زبان و اهمیت عربی در نظام جمهوری اسلامی بر احدی پوشیده نیست زبان عربی که در واقع کلید فهم فرهنگ قرآنی و اسلامی و بهترین وسیله ارتباط میان کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بشمار می رود در رژیم منحوس گذشته به علت سیطره فرهنگ غربی و دور نگاهداشتن جامعه اسلامی ایران از آشنایی به فرهنگ و علوم اسلامی نه تنها مورد توجه نبود بلکه آموزش این زبان هم موانعی ایجاد می شد. امروز به جهت انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) توجه به این زبان بیش از هر چیزی ضرورت دارد و رسالت دینی و علمی این زبان برای آشنا ساختن همه مردم بخصوص طبقات تحصیل کرده در سطوح مختلف بس عظیم و دشوار است براین اساس طرح تربیت کارشناس آزاد در زبان عربی بوسیله کمیته تخصصی زبان عربی گروه علوم انسانی شورای عالی برنامه ریزی تهبه گردیده و مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس این دوره به شرح زیر به تصویب رسید

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

2 thoughts on “درصدهای کنکور ارشد عربی”
  1. سلام در صورت امکان وارد این گروه شوید اگر مورد تاییدتان بود در کانال خود قرار دهید
    گروه تبادل و بحث کنکور دکتری عربی ۹۷
    https://t.me/joinchat/B_JV1EawunMnATE5tZkhxA

    درصد و تراز رتبه های برتر هم در این گروه قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *