بغداد و قرطبه در ادبیات عربیمقاله

معنی اصطلاح پاچه ورمالیده – پاچه ورمالیده به چه معناست

این اصطلاح را در بین عامه زیاد می بینیم
این اصطلاح به چه معناست و ریشه آن چیست
پاچه ورمالیده. [ چ َوَ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) در تداول عامیانه ، سخت بی آزرم و خشن و بی ادب و بی محابا از نکوهش. ناتراشیده.

این اصطلاح از اینجا آمده که در گذشته شستن قالی و فرش، یا کارهای سخت دیگر مثل گِل درست کردن برای ساختن خشت در کار بنایی با پا انحام میگرفت. به همین دلیل کارگر برای خیس و کثیف نشدن شلوارش، پاچه های آن را بالا می کشیدند و آماده کار سخت می شدند.

پاچه ورمالیده
( صفت ) ۱ – حقه باز شارلاتان زرنگ . ۲ – بسیار پررو : ( در میان همهمه و جنجال کشتیهای بزرگ و کوچک … یکدسته کارگر دزد و پاچه ور مالیده همه جور نمون. نژاد حضرت آدم دیده میشد. ) ( سایه روشن ۸۹ )
در تداول عامیانه سخت بی آزرم و خشن و بی ادب و بی محابا از نکوهش

کسی که خیلی حاضر جواب از نوع وقیح است و همه سعی می کنند باهاش طرف نشوند

اصطلاح پاچه ورمالیده به کسی اطلاق می شود که هیچ شرم و خجالتی از دروغگویی، دعوا به راه انداختن، تهمت زدن و شانتاژ کردن ندارد.
منابع:
آبادیس
فارسی شهری

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *