دکتری رشته زبان و ادبیات عربی دکتری

جدول جوایز بنیاد نخبگان برای دانشجویان دکتری/ارائه ۲۰ نوع تسهیلات

بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان برتر و استعداد درخشان شاغل به تحصیل ۲۰ نوع تسهیلات در حوزه های مختلف ارائه می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تسهیلات بنیاد ملی نخبگان که با عنوان جایزه تحصیلی به دانشجویان دوره دکتری اعطا می شود در ۴ حوزه آموزشی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی است.

جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان به صورت سالیانه به دانشجویانی اختصاص می یابد که اسامی آنها از سوی دانشگاه ها اعلام شده باشد.

در جدول زیر جزئیات جوایز بنیاد ملی نخبگان برای دانشجویان برتر مقطع دکتری تشریح شده است:

جدول جوایز تحصیلی به دانشجویان برتر دکتری
نوع جایزه تسهیلات سقف اعتبار توضیحات
آموزش اعتبار آموزش یاری ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ماهیانه(به مدت ۹ ماه)
آموزش اعتبار توانمندی آموزشی ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال در سال تحصیلی مشمولیت
پژوهش اعتبار پژوهش یاری ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ماهیانه(به مدت ۹ ماه)
پژوهشی اعتبار ارتباطات علمی ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال در سال تحصیلی مشمولیت
پژوهشی اعتبار اجرای رساله دکتری ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (گروه های فنی و علوم پایه)

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (سایر گروه ها)

در  سال تحصیلی مشمولیت
پژوهشی اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال دوبار (در سال مشمولیت)
پژوهشی مجوز و اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال یک بار (در سال مشمولیت)
پژوهشی اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال(مجرد)

۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال(متاهل)

به صورت ماهانه(در سال مشمولیت)
پژوهشی مجوز و اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی معادل ریالی ۱۰۰۰ دلار(مجرد)

معادل ریالی ۱۴۰۰ دلار(متاهل)

به صورت ماهانه(در سال مشمولیت)
پژوهشی اعتبار هسته پژوهشی ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در سال تحصیلی مشمولیت
پژوهشی اعتبار استفاده از شبکه آزمایشگاهی ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال در سال تحصیلی مشمولیت
فناوری اعتبار فن یاری ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال به طور ماهانه (به مدت ۹ ماه)
فناوری اعتبار توامندی کارآفرینی ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال در سال تحصیلی مشمولیت
فناوری اعتبار هسته فناوری و کارآفرینی ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در سال تحصیلی مشمولیت
فرهنگی رابته دانشجویی ۸۰۰.۰۰۰ ریال (مجرد)

۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال (متاهل)

به صورت ماهانه، در ازای ۶ ساعت کار ماهانه (به مدت ۹ ماه)
فرهنگی بیمه اشتغال براساس حقوق پایه سازمان تامین اجتماعی در مدت برخورداری از اعتبار آموزش یاری/پژوهش یاری/فن یاری/ فرصت مطالعاتی
فرهنگی بیمه تکمیلی مطابق مقررات بنیاد فرد باید دارای بیمه پایه باشد
فرهنگی هدیه ازدواج ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در سال مشمولیت
فرهنگی ودیعه اجازه مسکن ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال(تهران)

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال(سایر شهرها)

بهره مندی در سال مشمولیت و تصفیه حساب در زمان دانش آموختگی
فرهنگی برنامه ها و سفرهای زیارتی و گردشگری ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال (داخلی)

۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (خارجی)

در سال مشمولیت

برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان به گونه ای است که همزمان با آغاز سال تحصیلی، اسامی دانشجویان برگزیده اعلام می شود و آنها بتوانند از تسهیلات جایزه های تحصیلی بنیاد بهره مند شوند.

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *