ضرب المثل نه قم خوبه نه کاشونمقاله عربی - تحقیق عربی بررسی تطبیقی خرد در "شاهنامه" و "الأدب الصغیر و الأدب الکبیر"

اسم تفضیل در قرآن – صفت برتر در قرآن

زیر اسم های تفضیل خط کشیده شده است

{أنا أکثر منک مالا وأعز نفرا} (الکهف:۴۳)، {أکثر} و{أعز}

{لیکفر الله عنهم أسوأ الذی عملوا ویجزیهم أجرهم بأحسن الذی کانوا یعملون} (الزمر:۳۵)

{أتستبدلون الذی هو أدنى بالذی هو خیر} (البقره:۶۱) نکته: خیر و شر به شکل اسم تفضیل نیستند ولی اسم تفضیل به شمار می روند

{لا جرم أنهم فی الآخره هم الأخسرون} (هود:۲۲)، {الأخسرون}

{إن أنکر الأصوات لصوت الحمیر} (لقمان:۱۹)،

{هؤلاء بناتی هن أطهر لکم} (هود:۷۸)،

{إن هذا القرآن یهدی للتی هی أقوم} (الإسراء:۹)، {أقوم}

{ویقولون للذین کفروا هؤلاء أهدى من الذین آمنوا سبیلا} (النساء:۵۱)،

همچنین بخوانید : تنازع چیست ؟


آموزش ساختن اسم تفضیل:

اسمی است که برای بیان برتری کسی یا چیزی و یا «کمتر» و یا «زیادتر» بودن صفتی را در موردی نسبت به مورد دیگر بیان می کند.
– مذکر اسم تفضیل در زبان عربی بروزن ¬ أَ فعَل ساخته می شود.
مانند: اَعظَم– اَصغَر– اَکبَر
و مونث اسم تفضیل در زبان عربی بروزن¬ فُعلی می آید.
مانند: عُظمی– صُغری– کُبری
در ترجمه اسم تفضیل، اگر بعد از اسم تفضیل حرف «مِن» ذکر شده باشد معادل صفت تفضیلی در فارسی ترجمه می شود «تر» و اگر اسم تفضیل به صورت مضاف ذکر شده باشد معمولا معادل صفت عالی در فارسی ترجمه می شود «ترین»
شجاع ترین مردم= الناس أشجَع

شجاع تراز= ….

مِن اَشجَع مضاف الیه مضاف حرف جر

?

نکته ۱

کلمه ی اَوّل←اسم تفضیل مذکر و مونث آن ← اُولی

?

نکته  ۲

کلمه ی آخر ← اسم تفضیل مذکر و مونث آن← اُخری

?

نکته ۳

کلمه آخر ← اسم فاعل مذکر است «أ أ خِر» و مونث آن ← آخِره می باشد.

حرف « آ » در اصل «أَ أ» می باشد.

?

نکته ۴

کلمه «خیرُ» و کلمه «شَرّ» اگر به معنی «بهتر» و «بدتر» و یا «بهترین» و «بدترین» باشند اسم تفضیل محسوب می شوند (یعنی یا بعد شان حرف مِن بیاید یا مضاف الیه)
خَیرُ الامور = بهترین امور ، خَیرُ مِن = بهتراز

?

نکته ۵

کلمه «دُنیا»بروزن «فُعلی» اسم تفضیل مونث می باشد .

?

نکته ۶

وزن «اُفعَل» بشرطی اسم تفضیل است که بر رنگ و عیب دلالت نداشته باشد.

?

اسم تفضیل در قرآن

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

One thought on “اسم تفضیل در قرآن – صفت برتر در قرآن”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *