درجه های نظامی به عربی - فارسی و انگلیسیدرجه های نظامی به عربی - فارسی و انگلیسی

درجه های نظامی به عربی – فارسی و انگلیسی

الرتب العسکریه بالإنجلیزیه/  Military Ranks in English

۱٫ الضباط (افسران)
أ. القوات الجویه (Air Force) (نیروی هوایی)
– فریق أول طیار Air Chief Marshal
– لواء طیار Air Vice Marshal
– عمید طیار Air Commodore
– عقید طیار Group Captain
– مقدم طیار Wing Commander
– رائد طیار Squadron Leader
– نقیب طیار Flight Lieutenant
– ملازم أول طیار Flying Officer
– ملازم طیار Flying Pilot
ب. البحریه (Navy) (نیروی دریایی)
– فریق أول بحری Admiral of the Fleet
– فریق بحری Admiral
– لواء بحری Vice Admiral
– عمید بحری Rear Admiral
– مقدم بحری Captain
– رائد بحری Commander
– نقیب بحری Lieutenant Commander
– ملازم أول بحری Lieutenant
– ملازم ثانی بحری Second Lieutenant

ج. الجیش (Army) (ارتش)
– مشیر Field Marshal
– فریق أول General
– فریق Lieutenant General
– لواء Major General
– عمید Brigadier General
– عقید Colonel
– مقدم Lieutenant colonel
– رائد Major
– نقیب Captain
– ملازم أول Lieutenant
– ملازم ثانی Second Lieutenant

۲٫ ضباط الصف (افسران)
– مساعد Warrant Officer
– رقیب أول Sergeant Major
– رقیب Sergeant
– عریف Corporal
– وکیل عریف Lance corporal
– جندی Private/Soldier
۳-. الشرطه (Police) (پلیس)
– لواء Major General
– عمید Brigadier General
– عقید Colonel
– مقدم Lieutenant colonel
– رائد Major
– نقیب Captain
– ملازم أول First Lieutenant
– ملازم Lieutenant
– وکیل أول ضابط staff warrant officer
– وکیل ضابطwarrant officer
– رقیب أول Sergeant Major
– رقیب Sergeant
– عریف Corporal
– جندی Private/Soldier

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *