اصطلاحات مربوط به رانندگی و علائم راهنمائی به عربی و انگلیسیاصطلاحات مربوط به رانندگی و علائم راهنمائی به عربی و انگلیسی

اصطلاحات مربوط به رانندگی و علائم راهنمائی به عربی  و انگلیسی

 

برای مشاهده علائم رانندگی به عربی با ترجمه فارسی اینجا کلیک کنید

ایستگاه اتوبوس:محطه الحافلات  Speed camera

اتوبان: الطریق الحر Controlled-access highway

آپارتمان: شقه

بزرگراه: طریق سریع

بلوار (به عربی و انگلیسی)  : بولفار Boulevard

پل عابر پیاده: جسر المشاه – Foot Bridge

پل: جسر

پلاک : رقم

پلیس راهنمائی رانندگی : شرطه المرور

پیچ جاده: منعطف الطریق

جاده: الطریق

جاده بسته است: الطریق مغلق road closed

چراغ راهنمائی : إشاره ضوئیه

چهار راه : تقاطع الطرق Intersection

خط کشی عابر پیاده:  خطوط عبور المشاه   – Zebra crossing

خیابان اصلی: الطریق الرئیسی

خیابان فرعی: الطریق الفرعی

خیابان: شارع

دست انداز (سرعت گیر)  : المطبات – Speed bump

دوربین کنترل سرعت: کامیرات مراقبه السرعه Speed camera

روگذر: الجسر العلوی  -Overpass

زیرگذر: الطریق السفلی   underpass

علائم رانندگی : إشارات المرور

کمربندی (به عربی) : الطریق الدائری

کوچه: زقاق

ماشین پلیس: سیاره الشرطه

محله: حی

للقیاده طعم خاص لمن تذوق هذا الطعم، لا یستطیع الإنسان العیش دون إحکام نفسه تحت قیاده یستطیع بها تنظیم حیاته بشکل جمیل، وللقیاده ألوان جمیله یلمسها صاحب الذوق الرفیع . القیاده على أنواع قیاده الأسره، قیاده السیاره، قیاده الدوله، تحمل معانی شتى فی طیاتها، لا یستطیع الانسان قیاده المرکبات دون تعلمها والتمرس علیها، نقدم لک عزیزی القارئ کیفیه قیاده السیارات بشکل یسهل علیک تعلمها، و سنعرض المخاطر التی قد تواجهک فی قیادتها ، وما الذی یجب علیک مراعاته من أجل أن تصبح سائق سیارات محترف . قیاده السیارات تعد مهنه یحتاجها الانسان من أجل قضاء حاجاته الیومیه وحاجات عائلته أیضاً، لذا تعتبر مهنه تتطلب محترف وفنی فی احترافها، فیجب على من أراد احتراف هذه الحرفه أن یکون على درایه وعلم بکل ما هو صغیر، وما هو کبیر فی اختصاص هذا المجال، تتبادر الى أذهننا کیف تکون قیاده السیارات ؟، وما الطرق المتبعه فی ذلک ؟، وهل یوجد معوقات، وحواجز بینک، وبین قیاده السیاره ؟، کل هذا ستستطیع الإجابه عنه بعد تعرفک على کیفیه قیاده السیاره .

اصطلاحات مربوط به رانندگی و علائم راهنمائی به عربی و انگلیسی

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

2 thoughts on “اصطلاحات مربوط به رانندگی و علائم راهنمائی به عربی و انگلیسی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *