خانه / زبان عربی / درس عربی مدارس / عربی مدارس (متن و ترجمه) / علائم رانندگی به زبان عربی و انگلیسی + عکس و توضیح
علائم راهنمایی رانندگی به زبان عربی با ترجمه فارسی
علائم راهنمایی رانندگی به زبان عربی با ترجمه فارسی

علائم رانندگی به زبان عربی و انگلیسی + عکس و توضیح

علائم رانندگی به زبان عربی

نهاية الطريق السريعة : پایان بزرگراه End of motorway

مكان عبور المشاة: محل عبور پیاده (پیاده رو)

برای دانلود روزنامه دیواری آماده درباره علائم راهنمایی و رانندگی به عربی،فارسی و انگلیسی روی عکس زیر کلیک کنید

روزنامه دیواری درباره علائم راهنمایی و رانندگی به عربی،فارسی و انگلیسی ادامه در

ادامه علائم رانندگی عربی با ترجمه

ممنوع دخول الدراجات الهوائية : ورود دوچرخه ممنوع No cycling

مسموح التجاوز فى إتجاه واحد[الیسار]

مسموح التجاوز فى إتجاه واحد[الیسار] (سبقت فقط از سمت چپ)

مسموح بإستخدام آله التنبیه

مسموح بإستخدام آله التنبیه (بوق زدن آزاد )

مطـار مدرج طیران

مطـار مدرج طیران (باند فرودگاه)

مطعم

مطعم (رستوران)

مطعم

مطعم رستوران)

ممنوع إستعمال آله التنبیه

ممنوع إستعمال آله التنبیه

ممنوع الإتجاه للیسار

ممنوع الإتجاه للیسار (گردش به چپ ممنوع به عربی)

ممنوع الإتجاه للیسار

ممنوع الإتجاه للیسار (گردش به چپ ممنوع به عربی)

طریق فرعى من الیمین

طریق فرعى من الیمین (راه فرعی از سمت راست)

طریق له الاولویه فى المرور

طریق له الاولویه فى المرور

طریق مخصص لسیر السیارات

طریق مخصص لسیر السیارات

طریق مغلق

طریق مغلق (راه بن بست)

عبور مشاه

عبور مشاه

علامه قف

علامه قف

محطه وقود

محطه وقود

محطه وقود

محطه وقود (پمپ بنزین به عربی)

مخیم

مخیم

مدارس

مدارس

مرتفع خطر

مرتفع خطر

مرتفع خطر

مرتفع خطر

مرکز إسعاف

مرکز إسعاف

مرکز إسعاف

مرکز إسعاف

مرکز للتصلیح

مرکز للتصلیح

ریاح جانبیه

ریاح جانبیه

صخور متساقطه

صخور متساقطه (احتمال ریزش کوه به عربی)

صخور متساقطه

صخور متساقطه

طریق إجبارى للحیوانات

طریق إجبارى للحیوانات

طریق إجباری للحیوانات

طریق إجباری للحیوانات

طریق إجبارى للدراجات

طریق إجبارى للدراجات

طریق إجباری للدراجات

طریق إجباری للدراجات

طریق إجباری للمشاه

طریق إجباری للمشاه

طریق إجبارى للمشاه

طریق إجبارى للمشاه

طریق دائری

طریق دائری

طریق زلق

طریق زلق

طریق زلق

طریق زلق

طریق غیر مستوی

طریق غیر مستوی

طریق غیر مستوى مطب صناعی

طریق غیر مستوى مطب صناعی

طریق فرعى من الیسار

طریق فرعى من الیسار

[أحمر ] قف

[أحمر ] قف

[أحمر ] قف

[أحمر ] قف

[أخضر ] سر

[أخضر ] سر

[أخضر] أعبر بحرص

[أخضر] أعبر بحرص

[أصفر ] تهیأ للوقوف

[أصفر ] تهیأ للوقوف

[أصفر متقطع]

[أصفر متقطع]

إتجاه إجبارى للأمام

إتجاه إجبارى للأمام

إتجاه إجبارى للأمام

إتجاه إجبارى للأمام

إتجاه مستدیر

إتجاه مستدیر

إتجاه مستدیر

إتجاه مستدیر

إتجاهات سیر إجبارى

إتجاهات سیر إجبارى

إتجاهات سیر إجبارى

إتجاهات سیر إجبارى

إحذر لتوقف طارئ

إحذر لتوقف طارئ

إحذر لتوقف طارئ

إحذر لتوقف طارئ

أحمر - قف

عدد الألبومات: ۶

علامات المنع

علامات المنع

علامات تحذیریه

علامات تحذیریه

علامات إلزامیه

علامات إلزامیه

علامات إرشادیه

علامات إرشادیه

علامات أرضیه

علامات أرضیه

علامات ضوئیه

علامات ضوئیه

أمامک إتجاه إجباری للیسار

أمامک إتجاه إجباری للیسار

أمامک إتجاه إجبارى للیمین

أمامک إتجاه إجبارى للیمین

أمامک إتجاه إجباری للیمین

أمامک إتجاه إجباری للیمین

أمامک إتجاه إجبارى للیمین وللیسار

أمامک إتجاه إجبارى للیمین وللیسار

أمامک تقاطع طریق

أمامک تقاطع طریق

أمامک تقاطع طریق

أمامک تقاطع طریق

أمامک طریق رئیسى

أمامک طریق رئیسى

أمامک طریق رئیسی

أمامک طریق رئیسی

إنتهاء أولویه المرور

إنتهاء أولویه المرور

الأولویه للقادم

الأولویه للقادم

الأولویه للقادم

الأولویه للقادم

التحذیر على مراحل

التحذیر على مراحل

الطریق اتجاهین

الطریق اتجاهین

الطریق یسمح بمرور سیاره واحده

الطریق یسمح بمرور سیاره واحده

الطریق یضیق من الجانبین

الطریق یضیق من الجانبین

أقصی حموله 10 طن

أقصی حموله ۱۰ طن

أقصی حموله 10 طن

أقصی حموله ۱۰ طن

أقصی عرض لمرور السیارات 2 متر

أقصی عرض لمرور السیارات ۲ متر

أقل سرعه إجباریه

أقل سرعه إجباریه

أقل سرعه إجباریه

أقل سرعه إجباریه

أقل مسافه بین سیارتین 50 متر

أقل مسافه بین سیارتین ۵۰ متر

إلتقاء الطریق بآخر رئیسى

إلتقاء الطریق بآخر رئیسى

إلتقاء الطریق بآخر رئیسى

إلتقاء الطریق بآخر رئیسى

إلزم الیسار

إلزم الیسار

إلزم الیسار

إلزم الیسار

إلزم الیسار

إلزم الیسار

إلزم الیسار

إلزم الیسار

إلزم الیمین

إلزم الیمین

إلزم الیمین

إلزم الیمین

أمامک إتجاه إجبارى للیسار

أمامک إتجاه إجبارى للیسار

الطریق یضیق من الجانبین

الطریق یضیق من الجانبین

الطریق یضیق من الیمین

لینک دانلود  پکیج کامل

الطریق یضیق من الیمین

الطریق یضیق من الیمین

الطریق یضیق من الیمین

المرور على أحد جانبى الطریق

المرور على أحد جانبى الطریق

المرور على إحدى جانبی الطریق

المرور على إحدى جانبی الطریق

المعوقین

المعوقین

بدایه الطریق الدولى

بدایه الطریق الدولى

تحویله

تحویله

تقاطع سکه حدید - ببوابه

تقاطع سکه حدید – ببوابه

تقاطع سکه حدید - بدون بوابه

تقاطع سکه حدید – بدون بوابه

تقاطع طریق رئیسى - مع فرعی

تقاطع طریق رئیسى – مع فرعی

تقاطع طریق رئیسی مع فرعی

تقاطع طریق رئیسی مع فرعی

تلیفون

تلیفون

تلیفون

تلیفون

جسر متحرک

جسر متحرک

علائم رانندگی به عربی
علائم رانندگی به عربی

۳

۴

۵

۶

۵۵

علائم رانندگی به زبان عربی
علائم رانندگی به زبان عربی

علائم رانندگی به زبان عربی

علامت های رانندگی به زبان عربی
علامت های رانندگی به زبان عربی

بوق زدن ممنوع به عربی

عبور کامیون ممنوع به زبان عربی

پیچ به زبان عربی

جاده دوطرفه به زبان عربی

عبور پیاده به زبان عربی

عبور حیوانات به زبان عربی

تابلو های راهنمایی و رانندگی به سه زبان عربی،فارسی و انگلیسی * ** جواب فعالیت صفحه ۲۸ کتاب عربی کلاس نهم ** *** پاسخ فعالیت درس دوم

عربی نهم لینک دانلود *** ادامه در

دانلود روزنامه دیواری آماده درباره علائم راهنمایی و رانندگی به عربی،فارسی و انگلیسی
لینک دانلود

 

 

درباره ی شرکت گردشگری سلامت ناسار

همچنین ببینید

علائم رانندگی به زبان عربی همراه با ترجمه فارسی

علائم راهنمائی و رانندگی به زبان عربی همراه با ترجمه فارسی

علائم راهنمائی و رانندگی به زبان عربی همراه با ترجمه فارسی – تابلوهای راهنمایی رانندگی  …

10 دیدگاه

 1. باتوجه به عکست با معنی کردن تک تک کلمات میشه بفهمی معلمشون چیه.این که دیگه کاری نداره.

 2. MoHsEn@#$%*&^()()*%^#$%###@@@@!@#$%&*

  اگر معنی میشد بهتر بود
  خلاصه بدک نبود

 3. حمید رضا

  معنی میداشت بهتر بود

 4. بهتر بود که معنی بشن

 5. عاااااللللییییییییی

 6. خوهشا همه علامات رامعنی کنید
  ممنون

 7. خوهشا همه علامات را معنی کنین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *