آموزش صرف عربیآموزش صرف عربی

دانلود کتاب درسنامه صرف علی عرب خراسانی

برای دانلود مستقیم کتاب اینجا کلیک کنید

آموزش صرف عربی به زبان فارسی
درسنامه صرف
نویسنده: علی عرب خراسانی
از مقدمه کتاب:
این کتاب در ۹ در مقدمی و ۳۷ درس تکمیلی تنظیم شده است. درس های تکمیلی شامل یک متن عربی (از قرآن، روایات معتبر و متون تاریخی) سپس دستور زبان (که غالبا به همراه نمونه های قرآنی و روایی است) و پس از آن در مباحث مورد نیاز قسمت تحلیل و بررسی جاسازی شده است و بعد از آن پرسش و تمرین آورده شده؛ در پرسش و تمرین به متن عربی آغاز درس (که هماهنگ با دستور زبان درس است) توجه ویژه شده است.
مباحث تحقیقی که از جهت آموزشی دشوار به نظر می رسید، در غالب بیاموزیم جلوه کرده است.
مباحث تخفیف همزه و ادغام و اعلال که از مشکلات مباحث صرفی است به جدول صرف افعال آن بابها، همراه شده و در پایان کتاب یک واژه نامه تهیه شده است که لغات متن ها و نمونه ها در آن ترجمه شده است.
تمرینات این کتاب کمی حجیم انتخاب شده تا فرصت انتخاب در کیفیت و کمیت به معلمان و دانش پژوهان داده شود.

دانلود کتاب نقد ادبی سید قطب (فایل فارسی و عربی )

دانلود کتاب واژه های فارسی عربی شده

دانلود کتاب بدر شاکر السیاب – دراسه فی تجربه السیاب الحیاتیه والفنیه والشعریه

دانلود کتاب درسنامه صرف علی عرب خراسانی

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *