برچسب: آسیب شناسی رشته عربی

راهکارهایی برای بهبود وضعیت رشته‌ زبان و ادبیات عربی در ایران

آموزش زبان عربی در ایران: راهکارهایي برای بهبود وضعیت رشته‌ی زبان و ادبیات عربی در ایران نویسنده: دکتر علی ضیغمی- منبع سایت شخصی دکتر ضیغمی آموزش زبان عربی در ایران…