برچسب: استادان رشته عربی

زندگی نامه دکتر مشکین فام استاد برجسته زبان و ادبیات عربی

زندگی نامه دکتر مشکین فام استاد برجسته زبان و ادبیات عربی سرکار خانم دکتر بتول مشکین فام دکترای زبان و ادبیات عرب و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء هستند. ایشان…

زندگی نامه دکتر محمد خاقانی استاد برجسته رشته زبان و ادبیات عربی

زندگی نامه دکتر محمد خاقانی استاد برجسته رشته زبان و ادبیات عربی دکتر محمد خاقاني اصفهاني در سال 1337 در اصفهان چشم به جهان گشود. وي تحصيلات ابتدائي خود را…