برچسب: اصطلاحات اقتصادی به عربی

نشست جلسه 0

مدیریت بوفالویی چیست ؟

مدیریت بوفالویی چیست ؟ منظور از مدیریت بوفالویی چیست در شیوه مدیریت بوفالویی، افراد سازمان، همچون بوفالوها که اصولاً حیواناتی بی مسئولیت، وفادار، مطیع و تابع دستورات رهبر خود هستند، رفتار می کنند. آنها...