برچسب: انشا عربی

انشای عربی

انشاء به زبان عربی

بخوانید : 15 انشای عربی با موضوعات مختلف

متن عربی در مورد مادر 0

متن عربی در مورد مادر

متن عربی در مورد مادر حضن الأم هو الأمان والحنان والطمأنینه، وهو أکثر الأماکن اتساعًا رغم ضیقه، ما إن یضع الابن رأسه فی حضن أمه حتى یستشعر لذه الحیاه کلّها، ویرى هموم الدنیا قد...

انشا عربی با موضوع مدرس 0

انشا عربی با موضوع مدرسه

انشا عربی با موضوع مدرسه تعریف المدرسه لغهً واصطلاحًا المدرسه فی اللغه هی اسم مفرد مؤنث مشتق من الفعل دَرَسَ، فیقال دَرَسَ فی المدرسه: أی تَعَلمَ فی المدرسه، ویقال دَرَسَ الکتاب: أی کرّر قراءته...